Békés Megyei Népújság, 1971. december (26. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-23 / 302. szám

Házi (11), Horváth P. (1), Bo- gáth (8), Bakos, Faragó. Edző: Szirony Pál. Mezőberény: Szu_ gyiszki (14), NagyL. (2), Szilágyi (7), Bálint (12), Szűcs. Csere: Várnagy, Lengyel, Filozof, Sik­lósi. Edző: Nagy László. 1. helyért: Miskolci EAFC— Debreceni ASE 55:49 (22:28). V: Bokody, Bokodyné. Miskolc: Si­pos (6), Bátki (13). Varga (7), Magyar (14), Németh (4). Csere: Köstner, Kerekes', Belyke (2), Lelkes. Grán (6), Szaniszló, Bod- rocz. Edző: Szaniszló Sándor. Debrecen: Bartos (5), Erdélyis! (4), Dunai (6). Szabó (13), Farkas I (14). Csere: Balogh (7), Boros. Edző: Kecskeméti János. Na­gyon szoros mérkőzésen igazsá­gos eredmény született. A Deb­recen gyengébb cseresora dön­tötte — a Miskolc javára — a mérkőzést. Férfi végeredmény: 1. Mis­kolci EAFC, 2. Debreceni ÁSE, 3. Szarvas, 4. Mezőberény, 5—6. Békés, Szeghalom. Edzők—Játékveztők 41:27 (26:18). V: Kuncze G. Edzők: Nagyházi (Debrecen) 4, Balázs (Szeghalom) 14. Annus (Szegha­lom) 10, Katona (Miskolc) 3, Szirony (Szarvas) 10. Játékveze­tők: Bokody (Budapest), 4. Csu- ta (Békés), Kurucz (Karcag) 4, Szaniszló (Miskolc) 5, Bokodyné (Budapest) lé. A legtechnikásabb játékosnak járó tiszteletéi .iát Kel Sára (DVSC) és Szabó Tibo£ (DASE) kapták. Közönségsiker, jó mérkőzések a Péter András Kupán kitncse Gésa is végignézte a mérkőzéseket A szeghalmiak elektromos eredményjelző gépének „vezérlőasz­tala” az egyik szerkesztővel, Gulyás Sándorral. Eredmények. Női selejtező mérkőzések: Szeghalmi ME­DOSZ—Szarvasi ÖF 39:32 (21:22). Lé: Mező I. 17, Boros 14, ill. Molnár M. 13, Molnár E.9, Haj­dú 8 DVSC—Békési ÁFÉSZ VM 49:36 (17:6). Békési VM— Kar­cagi Fáklya 47:45 (25:13). DVSC —Karcagi Fáklya 53:31 (34:11). Döntő mérkőzések: 3. helyért: Szarvasi ÖF—Békési ÄFESZ VM 44:34 (15:4). V: Farkas, dr. Soós. Szarvas: Molnár E. (6), Hajdú (8), Molnár M. (18), Pa- lov, Lestyán (8). Csere: Kasuba (2), Janurik, Varga, Kokauszki A., Hiez, Petényi. Edző: Szirony Pál. Békés: Békési (4), Túri, Ta­kács (16), Balogh (8), Szabó A. (2). Csere: Szabó G. (6), Csamai, Molnár, Kovács, Csapó M., Csapó E., Somlai. Edző: Békési Mi­hály. i 1. helyért: DVSC—Szeghalmi MEDOSZ 57:39 (23:14). V: Bo­kodyné, Kecskeméti. DVSC: Szilágyiné (6), Kele S.< (10), Csobán (7), Sonkoly E. (10), Me­zei (4). Csere: Győrffi (4), Ken- deresi (2), Szűcs K. (4), Varga (4), Szkupi, Balogh, Földesi (4). Edző: Nagyházi Sándor. Szegha­lom: Horváth (2), Kulich (2), Boros (10), Lakatos, Mező I. (18). Csere: Feuerverker (6), Lukovics, Bazsonyi (1). Edző: Balázs Pál. Az első játékrészben szorosan, a második félidőben reálisan alakult az eredmény. Meglátszott az egy osztály kü­lönbség és a rutin a két csapat között. Jók: Szilágy iné, Sonkoly, Kele, ill. Mező I., Boros., Női végeredmény: 1. Debrece­ni Vasutas SC, 2. Szeghalmi ME­DOSZ, 3. Szarvasi Öntözéses Fő­iskola, 4. Békési ÁFÉSZ VM, 5. Karcagi Fáklya. Férfi eredmények. Selejtező mérkőzések: Miskolci EAFC— Szeghalmi MEDOSZ 48:34 (26:18). V: Bokody, Bokodyné. Ld: Sípos (10), Bátki (10), ill. Mohos (10), Horváth (6). Miskol­ci EAFC—Szarvasi ÖF 61:41 (33:27). Szarvasi ÖF—Szeghalmi MEDOSZ 41:34 (16:12), Debre­ceni ASE—Mezőberényi VM 48:32 (10:12), DASE—Békési VM 56:14 (22:7) Mezőberényi VM— Békési VM 30:27 (11:7). Döntő mérkőzések. 5. helyért: Békési VM—Szeghalmi MEDOSZ 38:36 (18:17). V: Bokody, Boko­dyné. Békés: Veres “(2), Perdy (2), Tompa, Zima (14), Domokos (13). Csere: Gábor, Mészáros (4), Komoróczki (3), Lájer, Végh, Szöllősi. Edző: Békési Mihály. Szeghalom: Mohos (16), Temes- váry dr. (8), K. Papp (4), Kézi (2). Csere: Horváth (6), Szimilkő, Barta. Feuerverker G., Fúrj, Ró­zsa, Soós dr., Furák. Edző: Soós József dr. 3. helyért: Szarvasi ÖF—Me­zőberényi VM 41:37 (19:12). V: Soós dr., Bokody. Szarvas: Pa- taky (6), Szőke (2), Megyeri (1), Demény (10), Földes (2). Csere: fi pßß HtCTB^hS! W 1971. DECEMBER 23. Ötvenegy csapat nevezett az orosházi Béke Kupára ,e3aaasa«B6Basess®99®®ea®®eB8e*BBS8©®«sa*®ai A Magyar Kézilabda Szövetség eEíéjzítette az 1972. évi NB n-es i bajnokság csoportbeosztását.. Me-' gyénket a középcsoportban négy | békéscsabai, egy szarvasi, és egy gyulai! csapat képviseli, A beosztás a következő. Férfiak. Ceglédi Kossuth Építők, Szegedi Építők, .Váci Fonó, Mart­fűi Tisza Cipőgyár, Bcs. MÁV, Bcs. Előre Spartacus, Hódmezővá­sárhelyi HODIKÖT, Kiskunhalasi Spartacus, Bcs. Vízmű SC, Kecs­keméti Építőit, Tiszaföldvári TSZSK, Bp. Országos Gumiipari SC. Nők. Kiskunhalasi MÁV, Szen­tesi Kinizsi, Kiskőrösi Spartacus, Szarvasi Spartacus, Váci FORTE, Makói VSC, Gyulai Harisnyagyár, Bcs. Konzerv, Magyar Pamut SC (Budapest). Bp. Vörös Meteor-KÖ- ZERT. Budapesti Kinizsi Sörgyár, Bp. FŐKÉRT HSC. A női NB I/B-ben a következő csapatok szerepelnek: Bcs. Kötött­árugyár, Savaria Cipőgyár, Rába ETO, Bp. ELZETT, Bp. Postás, MTK, Bp. Építők, Martfű) Tisza Ci­pő, Borsodi Bányász, Debreceni 1 VSC, Testnevelési Főiskola, Győri Richards. A férfi NB l/B mezőnye még nem alakult ki véglegesen. Ebben a cso­portban a Szarvas SC, a Diósgyőri VTK és a Budakalászi Textil szá­mit újoncnak. Az NB I/B. bajnoka az ózd egy osztállyal feljebb lépett, de a Komlói Bányász (a második) egy fegyelmi ügy következménye­ként nem kerülhet az I. osztályba. Tekintettel arra, hogy a harmadik helyezett Pécsi Ércbányász is „meg­fosztotta” önmagát a felkerülési le­hetőségtől, az MKSZ elnökségének kell döntenie abban a kérdésben, hogy a IS. faslyezett VM Egyetértés marad-e az ÍCB X-ben, vagy az NB I/B negyedik hélyezettje, a Székes- fehérvári MÁV kerül-e a legjobbak közé. Az idei NB I. utolsó helyezett­je, a TFSE — jelenleg — ebben az ügyben nem érdekelt, igy a főis­kolások jövőre a B osztályban sze­repelnek. (BBBBaBaMaaBBBaaaaaBBBBaaaeaBaBaBBBaaBeeeaBeBeeBeaBaaBBBaaaBBBaBBBBaBaaa*! Áss effimúlí hét végén rendez­ték meg Szeghalmon, a gimnázi­um tornatermében a hagyomá­nyos „Péter András Kosárlab­da Kupa1' tornát, melyen öt női és hat férfi csapat vett részt. A mérkőzések nagyon színvonala­sak voltak, s végig telt ház előtt zajlottak le. Ünnepélyessé tette ez alkalommal a rendezvényt Kuncze Géza nyugalmazott test­nevelő tanár, a magyar kosár- labdasport megalapítójának je­lenléte. Kuncze Géza végig je-» lesi volt a mérkőzéssorozaton és a torna bezárásakor nagyon elis­merően nyilatkozott a rendez­vényről. * A kupát Sándor Jenő igazgató megnyitója, valamint Kuncze Géza meleg köszöntése vezette be. Szombaton fél négytől este tíz óráig, vasárnap fél 9-től délután öt óráig pergett a mű­sor — megszakítás nélkül A Bánkúti Sándor — volt szeghal­mi fizika tanár — valamint ta­A Békéscsabai Előre Spartacus NB Il-eg férfi kézilabda-csapata is a közép-csoportban küzd _ a másik két csabai együttes társaságában — az 1972-es év bajnoki pontjaiért. Képünkön, a* álló sorban balról jobbra: Orosz, Kolarovszki, Marótt Annus, Csulik P„ Dénes. Guggol: Sziklai, Szabó, Aradszki, Szász, Bíró, Molcsáa» (Fotó: Barnára Isitván) A női döntőn a hazaiak legjobb­jának a 18 pontos Mező Irén bi­zonyult. (Fotó: Bamácz István) Hitványai, Gulyás Sándor, Pin­tye Gyula, .Bede István- által szerkesztett eredményjelző és [időmérőkészülék végig kifogás­talanul működött. A mérkőzé­sek — a férfi döntőt kivéve — sportszerű keretek között zaj­lottak le. Az utolsó mérkőzésen nagyon szorosan alakult az ered­mény. ami a játékvezetők dol­gát nagyon megnehezítette, eb­ből akadt egy-kéi, kellemetlen epizód, de végülis igazságos eredmény született. Mint azt már jeleztük, a ha-1 gyományos orosházi Béke Kupa teremkézilabda-tomára az idén is sok csapat küldte el nevezé­sét. A veresenybizottság a kö­vetkező csoportokat alakította ki. A torna január 16-án kezdő-1 dik, az Orosházi Táncsics Gim­názium tornatermében. Férfi felnőtt csoport. Dózsa SE, Dunaújváros I—II., Orosházi Kinizsi, Orosházi Kazánjavító Ktsz, Orosházi MEDOSZ I—II., Mindszenti Tiszavirág Tsz. Női felnőtt csoport. Orosházi Kini­zsi, Orosházi MEDOSZ I—II., Hódmezővásárhelyi Metripond I—1^., Hódmezővásárhelyi Porce­lán, Szegedi Textil. Férfi ifjú­sági esoport. Battonyai Gimná­zium, Orosházi Dózsa Gy., Oros­házi Gimnázium, Orosházi ITSK, Mezőhegyesi ITSK, Orosházi MEDOSZ, Tótkomlós. Női ifjú­sági csoport. Battonyai Gimná­zium, Orosházi Gimnázium, Orosházi MEDOSZ, Szentesi MÁV. Serdülő fiú csoport. Oros­házi I., II., III., A., B., Mezőhe­gyesi Kinizsi, Rákóczi-telep, Szentetomya, Gádoros, Oh. Gim­názium A., B., Tótkomlósi Szlo­vák Iskola. Serdülő leány cso­port. Gádoros, Mezőhegyesi Ki­nizsi, Orosházi I., II., III., Hód­mezővásárhelyi Metripond I— II., Orosházi Kinizsi, Oh. Gimná­zium, Rákóczi-telep, Szentetor- nya. Asztalitenisz Orosházi szakmaközi asztaliiA- niaz-bajnokság eredményei: OTP— Röntgen 6:3, OTP—Kinizsi m 8:1; Kórház—Járási Hivatal 8:1, TSniasd II—Városi Tanács’ 5:4. A bajnok­ság állása: 1. Hungavis 4 4 — — 28-8 8 2. OTP-SZIKKTI 4 4 — — 28-8 8 3. Kórház 5 4 — 2 31-14 • 4. Járási Hivatal 5 3 — 2 23-22 6 5. Kinizsi H 5 * — 2 22-23 a 6. Városi Tanács 5 2 — 3 22-23 4 7. Kinizsi IH 4 1 — 3 15-21 2 8. Röntgen 4 1 3 15-21 2 9. Vas műanyag 3 1 — 3 8-19 2 10. Vetőmag 3 3 6-21 — ELADÓ 1972. őszi átvételre ipari vagy raktári telepre alkalmas, háromszáz négyzetméter alapte­rületű épület, egy szolgálati lakással. Gyula város belterületén. Círp a kiadóban. x Elkészült az NB II. csoportbeosztása

Next

/
Oldalképek
Tartalom