10305 találat

Találatok

1. Bárth Dániel: Zsidók a XVIII. századi Baján (127. oldal)
[...] Nathaniel 1999 2 Kivételek például BÜCHLER Sándor 1901 LAKOS Lajos 1912 [...]
2. Bárth Dániel: Zsidók a XVIII. századi Baján (145. oldal)
[...] 1601 1874 Akadémiai Kiadó Budapest BÜCHLER Sándor 1901 A zsidók története [...]
13. ANYAGKÖZLÉSEK • Scheiber Sándor: Újabb zsidó sírkövek Budáról a török hódoltság korából 469-480 (470. oldal)
[...] és elosztották őket Törökország városai­ban Büchler Sándor kutatásai szerint csak 1538 [...]
14. ANYAGKÖZLÉSEK • Scheiber Sándor: Újabb zsidó sírkövek Budáról a török hódoltság korából 469-480 (479. oldal)
[...] LH 1931 1 sz 13 Büchler S A zsidók története Budapesten [...] köt Bp 1937 39 16 Büchler i m 108 Magyar Zsidó [...] A ram rövidítése 21 Vö Büchler i m 108 32 Rechli [...]
15. ANYAGKÖZLÉSEK • Scheiber Sándor: Újabb zsidó sírkövek Budáról a török hódoltság korából 469-480 (480. oldal)
[...] Städten der Türkei verteilt Alexan­der Büchler entdeckte die Spur einer neueren [...]
16. TANULMÁNYOK • Zolnay László: Középkori zsinagógák a budai Várban 271-284 (282. oldal)
[...] maradt fenn JEGYZETEK 1 A Büchler Das JudenprivilegiumBéla sIV vön Jahre [...]
17. JELENTÉSEK • Gábori Miklós: Jelentés az 1965. évi kínai tanulmányutamról 437-443 (444. oldal)
[...] Jogi Könyvkiadó gondozásában Műszaki vezető Büchler Alfréd Műszaki szerkesztő Tolnay István [...]
18. JELENTÉSEK • A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai az 1966-1970. években 257-288 (288. oldal)
[...] Jogi Könyvkiadó gondozásában Műszaki vezető Büchler Alfréd Műszaki szerkesztő Tolnay István [...]
21. III. fejezet. Eljárásjog (64. oldal)
[...] Pásztor i m 234 236 Büchler Sándor A zsidók története Budapesten [...]
22. III. fejezet. Eljárásjog (65. oldal)
[...] kamarai zsidók védelmére kelt 1 Büchler i m 189 52 Btjkv [...] meg a város ellen 1 Büchler i m 190 65 Uo [...]
23. V. fejezet. Magánjog (212. oldal)
[...] Bürgl Joachimról van szó 1 Büchler i m 199 99 L [...]
24. V. fejezet. Magánjog (219. oldal)
[...] Bürgl Sámuel társas viszonyára 1 Büchler i m 199 149 Uo [...]
25. V. fejezet. Magánjog (230. oldal)
[...] 87 Bacharach er betelepedésére 1 Büchler i m 185
26. Név- és tárgymutató (az idegen jogi műszavakkal) (357. oldal)
[...] Busik János szolga 154 179 Büchler Sándor 64 65 219 230 [...]
28. Zolnay László: "Opus castri Budensis" : a XIII. századi budai vár kialakulása = "Opus castri Budensis" : histoire du château-fort de Buda au XIIIe siecle 43-107 (102. oldal)
[...] 1907 1 5 163 A Büchler Dasjudenprivilegium Bélas IV vom Jahre [...] Balog i m 12 167 Büchler i m i h Kohn [...] XV köt 257 276 169 Büchler S A zsidók története Bp [...]
30. Tarjányi Sándor: A Magyar Szociáldemokrata községpolitikai program és kommunista bírálata 461-479 (466. oldal)
[...] cikk írója Propper Sándorral és Büchler Józseffel készített interjút kik mérsékelt [...] a Szocializmus folyóiratban vitára bocsátott Büchler József az SZDP fővárosi politikájának [...]
31. Tarjányi Sándor: A Magyar Szociáldemokrata községpolitikai program és kommunista bírálata 461-479 (469. oldal)
[...] hazatért Révész Mihály Biró Dezső Büchler József fontos szerepet játszott a [...]
32. Tarjányi Sándor: A Magyar Szociáldemokrata községpolitikai program és kommunista bírálata 461-479 (470. oldal)
[...] községi választások címmel melyet szintén Büchler József terjesztett elő Bevezetőben általános [...]
33. Tarjányi Sándor: A Magyar Szociáldemokrata községpolitikai program és kommunista bírálata 461-479 (476. oldal)
[...] maradt bizonyos munkáskövetelések hangoztatásával mint Büchler József a városházi tevékenységet méltatva [...] sz 304 10 1 38 Büchler József Egy év Budapest életéből [...]
34. Tarjányi Sándor: A Magyar Szociáldemokrata községpolitikai program és kommunista bírálata 461-479 (478. oldal)
[...] Programm der Kommunalpolitik aus József Büchler späterer Sekretär der hauptstädtischen Fraktion [...]
39. BIBLIOGRÁFIA • Sántháné Antal Sára - Kiss Bori: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez, 1997-1998 397-478 (398. oldal)
[...] Kinga SCHWEITZER Gábor szerk Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói [...]
40. BIBLIOGRÁFIA • Sántháné Antal Sára - Kiss Bori: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez, 1997-1998 397-478 (402. oldal)
[...] 1998 130 p ill 97 BÜCHLER Sándor A zsidók története Ma­gyarországon [...] vésztől a szabad­ságharcig In Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói [...]
41. BIBLIOGRÁFIA • Sántháné Antal Sára - Kiss Bori: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez, 1997-1998 397-478 (409. oldal)
[...] a török világban In Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói [...]
44. Történettudomány (196. oldal)
[...] az emancipáció iránti hő vágyat Büchler 1890 535 A Magyar Zsidó Szemlében Büchler Sándor hosszan foglalkozott e témával Büchler 1890 533 543 föltárva miszerint [...] halottas kocsin szállítani a temetőbe Büchler 1890 535 8 Pillitz Dánielné [...]
45. Történettudomány (206. oldal)
[...] Borászati Lapok 1876 augusztus 25 Büchler 1890 Büchler Sándor A hazai zsidó hitközségek [...]
48. KLEM Rita: Kéthy Anna 1922-es választási kampánya (214. oldal)
[...] megszervezett országos választási iroda irányította Büchler József és Mónus Illés vezetésével [...]
49. LENGYEL András: József Attila „kedves fiatal professzora”. Tóth Béla (1897-1958) (301. oldal)
[...] zárása is figyelemreméltó a címzettől Büchler Józseftől Peyer és Mónus uraknak [...]
52. TISZA-VÖLGYI ÁRADÁSOK 1876-BAN (270. oldal)
[...] terv és költségvetés elkészítésére kiküldött Büchler Bódog oszt segédmérnök jelentése melyben [...]
57. (41. oldal)
[...] Bertali Gergely Buda Jamárus Veszprém Büchler Mátyás fazekas Dobos Lukács Vásárhely [...]
58. Kalauz • Fejérvármegye (161. oldal)
[...] Rácz Géza ev ref lelkész Büchler Pinkász rabbi Ondód Terjedelme 6016 [...]
59. Kalauz • Fejérvármegye (154. oldal)
[...] Károly rk Rácz Géza ref Büchler Pin kász rabbi Polgári iskola [...] Rácz Géza ev ref lelkész Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály közs [...] Lindauer Károly Rácz Géza és Büchler Pinkász lelkészek Ondód Terjedelme 6015 [...]
60. Kalauz • Fejérvármegye (153. oldal)
[...] Károly rk Rácz Géza ref Büchler Pinkász rabbi Polg isk gondnoksága [...] főnöke Rácz Géza ref leik Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály közs [...]
61. Kalauz • Fejérvármegye (178. oldal)
[...] Piusz rk Rácz Géza ref Büchler Pinkász rabbi Polg isk gondnoksága [...] jbiró Rácz Géza ref leik Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály közs [...]
62. Kalauz • Fejérvármegye (165. oldal)
[...] Piusz rk Rácz Géza ref Büchler Pinkász rabbi Polg isk gondnoksága [...] jarasbiro Eacz Géza ref lelkész Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály közs [...]
63. Kalauz • Fejérvármegye (166. oldal)
[...] Piusz rk Rácz Géza ref Büchler Pinkász rabbi Polgári isk gondnoksága [...] járásbiró Rácz Géza ref lelkész Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály közs [...]
64. Kalauz • Fehérvármegye (167. oldal)
[...] Piusz rk Rácz Géza ref Büchler Pinkász rabbi Polgári isk gondnoksága [...] járásbiró Rácz Géza ref lelkész Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály községi [...]
65. Kalauz • Fehérvármegye (166. oldal)
[...] Emanuel rk Rácz Géza ref Büchler Pinkász rabbi Polgári isk gondnoksága [...] dr Szauer György rendes tagok Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály köz­ségi [...]
66. Kalauz • Fejérvármegye (161. oldal)
[...] dr Szauer György rendes tagok Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály községi [...]
67. Kalauz • Fejérvármegye (161. oldal)
[...] Henrik Schmid János Schweighardt Veremund Büchler Pinkász Csomasz Dezső Wurdics József [...] rk Csomasz Dezső ev ref Büchler Pinkász rabbi Polgári isk gondnoksága [...] dr Szauer György rendes tagok Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály községi [...]
68. Kalauz • Fejérvármegye (160. oldal)
[...] Henrik Schmid János Schweighardt Veremund Büchler Pinkász Csomasz Dezső Wurdics József [...] dr Szauer György rendes tagok Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály községi [...]
69. Kalauz • Fejérvármegye (160. oldal)
[...] Henrik Schmid János Schweighard Veremund Büchler Pinkász Csomasz Dezső Wurdics József [...] dr Szauer György rendes tagok Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály közs [...]
70. Kalauz • Fejérvármegye (160. oldal)
[...] Henrik Schmid János Schweighard Veremund Büchler Pinkász Csomasz Dezső Wurdics József [...] dr Szauer György ren­des tagok Büchler Pinkász rabbi Karbl Mihály közs [...]
71. Kalauz • Fejérvármegye (165. oldal)
[...] Henrik Schmid János Schweighardt Veremund Büchler Pinkász Csomasz Dezső Wur dics [...] dr Szauer György rendes tagok Büchler Pinkász rabbi Karbl Mihály közs [...]
72. Kalauz • Fejérvármegye (163. oldal)
[...] Henrik Schmid János Schweighardt Veremund Büchler Pinkász Csomasz Dezső Wurdics József [...] rk Csomasz Dezső ev ref Büchler Pinkász rabbi Polg isk gondnoksága [...] dr Szauer György rendes tagok Büchler Pinkász rabbi Korb Mihály közs [...]
73. Kalauz • Fejérvármegye (163. oldal)
[...] Márton Brettschneider Henrik Schmid János Büchler Pinkász Csomasz Dezső Wurdics József [...] f Csomasz Dezső ev ref Büchler Pinkász izr Polg isk gondnoksága [...] dr Szauer György rendes tagok Büchler Pinkász rabbi Szőke Miklós kir [...]
74. Kalauz • Fejérvármegye (149. oldal)
[...] Kandid rk Olé Sándor ref Buchler P izr Gondnokság Arnstein Ödön Büchler P Dömötör Géza Förstner Mór [...]
75. Kalauz (149. oldal)
[...] Odorik rk Olé Sán­dor ref Büchler P izr Gondnokság Arnstein Ödön Büchler P Dömötör Géza Förstner Mór [...]
76. Kalauz (105. oldal)
[...] Odorik rk Olé Sándor ref Büchler P izr Gondnokság dr Szauer György elnök Arnstein Ödön Büchler P Dömötör Géza Förstner Mór [...]
77. 1976. június
[...] szereznek bajnoki címet Bodnár Gencsi Büchler Mar­ton Nagy Szűr Szoboda és [...] nyer a csapatbajnokságon Szűrrel Jäckllel Büchlerrel másodikok és a hegyi csapatbajnokságon [...]
78. III. A HORTHY-KORSZAK 1920-1945 • 4. SZERKESZTŐK (241. oldal)
[...] Bendik Géza Külső Király u Büchler Mór Faiskola út 46 Brand [...] Balog KatalinVáczi u Schön ház Büchler Berta Iskola u Csery ház [...]
83. Horváth László: A XX. századi Heves megyei kivándorlás alapvetése 1910-ig (324. oldal)
[...] november 29 én melynek főnökévé Büchler László gyöngyösi lakos kivándorlási biztosi [...]
84. Gy. Gömöri Ilona: „Polgár-telep”, „Bankpince”. Szőlőuradalom a hevesi homokon (347. oldal)
[...] Lajos Igazgatósági tagok Bercsényi Gyula Büchler Zsigmond Grüssner Zoltán Grüssner Móric [...]
85. A MEGYE TŐKÉS IPARÁNAK FELLENDÜLÉSE AZ 1880-90- ES ÉVTIZEDEKBEN • Villamossági ipar (69. oldal)
[...] malomüzeme az Első Gyöngyösi Hengergőzmalom Büchler Testvérek nevű cég tett 300 [...] ajánlat érkezett a pályázatra a Büchler Testvérek a Gyöngyösi Gőzfűrész és [...]
86. ÚJ JELENSÉGEK, TOVÁBBI FEJLŐDÉS A MEGYE FONTOSABB IPARI ÁGAZATAIBAN 1900-1914 KÖZÖTT • Élelmezési és élvezeti ipar (76. oldal)
[...] leégett 351 1901 ben a Büchler Testvérek mint az újjáépült malom [...] 000 korona alaptőkével létrejött a Büchler Testvérek Henger­malom Részvénytársaság 354 Az [...]
87. Molnár József: Gyöngyös településszerkezete (43. oldal)
[...] az 1889 ben alapított egykori Büchler féle gőzmalom melyet többször megújítottak [...]
88. Horváth László: A gyöngyösi zsidóság története a XX. században a vészkorszakig (262. oldal)
[...] zsidók létesítik 1889 ben a Büchler testvérek nagy gőzmalmot 1890 ben [...] Bogdány Brak Rosenfeld Braun Barna Büchler családok 5 A városban működő [...]
89. Horváth László: A gyöngyösi zsidóság története a XX. században a vészkorszakig (278. oldal)
a Spitzer Büchler Rusz és Rosenfeld családok szerepe [...] város egyik legjelentősebb gyára a Büchler László és Márton gőzmalma Rusz [...] és Szentegylet elnöke őt követte Büchler László 1911 től Rusz Adolf [...]
90. Horváth László: A gyöngyösi zsidóság története a XX. században a vészkorszakig (292. oldal)
Büchler László Büchler Sománé özv Czeichner Dezső Czeichner [...]
91. (46. oldal)
[...] zsidók létesítették 1889 ben a Büchler testvérek nagy gőzmalmot 1890 ben [...] Bogdány Brak Rosenfeld Braun Barna Büchler családok 127 A városban működő [...]
92. (64. oldal)
[...] első felében megnőtt a Spitzer Büchler Rusz és Rosenfeld családok szerepe [...] és Szentegylet elnöke őt követte Büchler László 1911 től Rusz Adolf [...] város egyik legjelentősebb gyára a Büchler László és Márton gőzmalma Rusz [...]
93. (132. oldal)
[...] a gyöngyösi temetőben 10 szemelvény Büchler Zsigmond ellenforradalmi bizonylata HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY [...] nyilatkozatok alapján hivatalosan igazolja hogy Büchler Zsigmond nős Rosenfeld Erzsébettel gyöngyösi [...] járó tevékenysége miatt történt hogy Büchler Zsigmond a Gyöngyösvidéki Gőzmalom Rt [...]
94. (133. oldal)
[...] előlük menekülve többször utána lőttek Büchler Zsigmond malomigazgató emléklapos őrnagy fentiekben [...] 6 Pontja alapján leendő használat­ra Büchler Zsigmond malomigazgató gyöngyösi lakosnak szokott [...]
95. (136. oldal)
[...] hadirokkantak az elsó világháborúban 1 Büchler Zsigmond e e őrnagy 28 [...]
96. (146. oldal)
[...] 3 Brück Sári Buttermann Ilonka Büchler László Büchler Sománé özv Czeichner Dezső Czeichner [...]
97. B. Gál Edit: Gyöngyös belvárosának városképi alakulása a századforduló éveiben (136. oldal)
[...] a kiépítése 1894 ben a Büchler testvérek gyöngyöspüspöki cégét bízta meg [...] 100 W­óránként 6 kr A Büchler testvérek vállalták azt is hogy [...]
98. B. Gál Edit: Gyöngyös belvárosának városképi alakulása a századforduló éveiben (149. oldal)
[...] kínáló üzletek vállalkozók Ilyen például Büchler Zsigmond aki előzőleg a Ganz [...]
99. B. Gál Edit: Gyöngyös városképi alakulása 1917-1937 között (287. oldal)
[...] a város déli felén a Büchler malom mellett felépült a kissé [...]
100. Fülöp Lajos: Hugai Ferenc és nyelviskolája (305. oldal)
[...] szabad világos és egészséges fejlődése Büchler László Nagyszerű pedagógus és nagyszerű [...]