G. Merva Mária: Írók és múzsák Gödöllőn (Gödöllő, 2013)

III. A HORTHY-KORSZAK 1920-1945 - 4. SZERKESZTŐK

Back Adolf Korona u.,10. Bermann Mór Korona u. 16., Bodányi Sándor Fürdő u., 90„ Breyer Adolf Faiskola u. 37. Blau Vilmos Csipke u., Tilles-ház, Bergl Henrik Issaszegi üt 56. Bényei Zsigmond Király u. 84., Bruszt Lipót Faiskola u., 35 v. 39. Beermann Miksa Sarkady-villa Állomás u., Bacsó Sándor Csipke u. Fuchs-ház, Blau Gyula Issaszegi út 63. Benedek Izidor Király u. 76. Bona József Faludi—villa. Barber Tivadar Tégla u. Széchényi­ház, Blumenfeld N. Faiskola u. 45. Bettelheim Miksa Fáczánsor. Brandl Arnold Issaszehgi út Braun Bernát Faiskola út 45. Bendik Géza Külső Király u., Büchler Mór Faiskola út 46. Brand Ágoston Alberti-ház Braun Vilmos Faiskola u., 40. Bokros Kálmán Korona u.16. Bankó Gyula Fürdő u. Horváth-ház, Breuner N. Issaszegi út Bereczki-Ház, Bruck Mihály Csipke u. Tiles-ház. gr. Bombelles Alajos Valkói út Pokornyi-ház, dr.Berger Rezső Király út 82. Bródy Zsigmond Templom-tér, Budai Mórné Erdő u 506. Bröszler Ignácz Kálvária út, Bayer Józsefné Erdő u. 527. dr. Binéth Arnold Ferencz József tér, Bitskey Kálmán Híd u. Bakos János Kert u. Hóke-villa, Bossányi István Szilhát u. Gáspár-ház, Bánlaky Pál Öreghegy, Balog KatalinVáczi u. Schön-ház, Büchler Berta Iskola u. Csery-ház. D. Csiky Kálmán Fürdő u. 89., Csáky Mária Muczi-lak, Csosutta Mária Légszesz út 97. Csery Józsefné Pesti u. Csery-ház Csery Gábor Pesti u„ Csery Kálmánné Templom u. 648. Császár Jenő Valéria u. 655. Kunhartd-ház, ifj Csendi Lajos Szőllő-sor 300. Cserhalmi Ferencz Kovács u. Clemens Irén Muczi-lak. Deutsh Henrik Issaszegi út 71. Dorner Irén Kálmán-villa, dr. Deutsch Ignácz Issaszegi út 62. Surányi-ház, Dénes B. Király u.71. Duha Melánia Állomás u. Kiss-ház, Dr. Dévai Ignácz Erdő u. Steer-ház. Elkán Tibor Issaszegi út 63. Ellinger N. Fáczánsor, Epstein N. Korona utca 18., dr Erőss Lajos Fürdő utca Láng tér, Engl Tóbiás Tégla utca 22. Ecker Auguszta Csipke-utca, Euler Adolf Erdő-utca 493. Ellinger Albert Kálvária utca 652., Engel Jac. Csery ház, Pesti-utca, Erdős Ferencz Erdő-utca ifj. Németh-ház, Fischer Károly Faiskola út 31., Fischl Albert Janeschitz-villa, Fischer Jakab Issaszegi út, Schweitzer-villa, dr. Fuchs Bernáth Issaszegi utca 66., Fornet Elemérné Sík-ház Issaszegi út, Fogel Adolf Király-utca 81., Faiss Fanni Légszesz u 97., Fodor Károly Légszesz utca 97. Fischer N. Horváth-ház, Fischer Jakab Korona-utca 19., Fleischmann Miksa Faiskola u. 12., Friedrich Kálmán Müller-villa, dr. Frank Gusztáv Gizella-fürdő Faragó Lajos Fürdő utca 103. Friedmann Ignácz Issaszegi út 87., Fock Géza Légszesz út 101., Fuchs Ferenz Csipke-utca, Fischer Adolf Janisitz-villa, FojthÁdámné Csipke-utca, Fischer Béla Pesti u. 241

Next

/
Oldalképek
Tartalom