Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 40. (Székesfehérvár, 2011)

Gelencsér József: Az özvegy nehéz élete - Sors és jogi néphagyomány

Alba Regia 40. (2011) HAMMURABI 1911 MANU 1915 MÁRKUS 1898-1907 MORVAY 1981 MORVAY 1981 MÉK 1989 MEZEY 2007 PAULER 1869 RNL 1911-1935 TÁRKÁN Y SZŰCS 1981 WERBŐCZY 1897 Hammurabi törvényei. (Ford. Kmoskó M.) Kolozsvár. Manu törvényei. (Ford. Büchler P.) Budapest. Márkus D.: (szerk.) Magyar Jogi Lexikon, I—VI. Budapest. Morvay J.: Özvegyasszony. In: Ortutay Gy. (főszerk.) Magyar Néprajzi Lexikon, 4. Budapest, 147. Morvay J.: Sororatus. In: Ortutay Gy. (főszerk.) Magyar Néprajzi Lexikon, 4. Budapest, 476. Magyar Értelmező Kéziszótár, I—II. Budapest. Mezey B.: (szerk.) Magyar Jogtörténet. Budapest. Pauler T.: Büntetőjogtan, I—II. Pest. Révay Nagy Lexikona, 1-21. Budapest. Tárkány Szűcs E.: Magyar jogi népszokások. Budapest. Werbőczy István Hármaskönyve. Budapest. 289 T T

Next

/
Oldalképek
Tartalom