Székes-Fejérvári Naptár, 1896 (24. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

161 öl, 640 lak., jegyző: Polczer Ferencz, birő Véninger József, törv.-biró: Gállai György, penztarnok. bzuna karoly, közgyám: Szima János. — A tanköt. száma: 119. Tanító: Hoffer Sándor. Csókakő. Terjedelme: 1936 kát. bold, 362 négysz. öl, 740 lakossal, jegyző: Heltay Imre, *лг<? Janos, törvénybiró: Hollósy Imre, pénztárnok: Szántó Lajos. — A tankot, szama: 159. Tanító: Petrovics Ferencz. Csákberény. terjedelme: ^7016 kát. hold, 1340 négysz. ől, 1830 lakossal, jegyző: Andocsy Ferencz, bíró: László Károly, községi írnok: Vidor Géza. — A tanköt. száma: 263. ,mtók: Molnár Antal rk., Kovács Gábor, Szalay Károly ev. ref. (sákvar. Terjedelme : 20,741 kát. hold, 1420 négysz. öl, 50J0 lak., jegyző: Szabó Sándor, segedjegyzök: I. ifj Gróf Pál (oki ), II, Beregszászi Dezső, biró; Mészáros József. A köz- séghez tartozik „borna“ puszta. A tanköt. száma: 991. Tanítók: Reichenhach Ferencz, Geiszt József, Báry Baptiszta, Süelesz Emerika, Mayer Elegia rk., Kovács Mihály, Cseko Nándor, Gsoknyai Lenke ev. ref., Kövessy Béla ág. hitv — Forna pusztán a tanköt. száma: 69. Tanító: Léber János, közs. Csurgó. Terjedelme: 5221 kát. hold, 460 négysz. öl, 1831 lakossal, jegyző: Szabó Antal, segédjegyző: Tóth Géza, biró: Balázsik András, pénztárnok és adószedő: Keresztes Sándor, közgyám: Kozma György. — A tanköt. száma: 363. Tanítók: Potyondy Ádám rk , Kayos Sándor ev. ref., Pontőr István ág. hitv. Gánth és P.-Kápolna. Terjedelme 5000 kát. hold, 524 négysz. öl, 903 lakossal, körjegyző: Pártényi Béla, biro: Pravecz Antal, törvénybiró: Linzraayer Vendel, közgyám: Maver Mátyás, pénztárnok: Mayer Ferencz, esküdtek: Schneider János és Schveighardt Mihály. — A tanköt. száma: 112. Tanító: Braun Ádám rk. — Kozma és P.-Kóhányás. Terjedelme: 4769 kát. hold, 511 lakossal, körjegyző: Pártényi Béla, biró: Auszmann György, törvénybiró: Krenner József, közgyám: Schaffer József, pénztárnok: Bayer Adám, esküdtek: Bischof János és Huber Ignácz. — A tanköt. száma: 84. Tanító: Felber Fülöprk Köhányás pusztán a tank. száma* 24. Tauitó: Witmayer Mihály közs. Isztimér. Terjedelme: 8116 kát. hold, 349 négyszög öl, 1470 lakossal, körjegyző: Stolmár Márton, segédkörjegyző: Douglas László (oki.), segédjegyző: Vinkler György, biró: Szumzer Mátyás, törvénybiró; Szurazer Istváu, közgyám: Haáz Márton, pénztárnok: Reichard József, körorvoe: dr. Vaber Ferencz (bodajki orvos), Hunglér Istvánná. — A tanköt. száma: 247. Tanító: Sille Lajos, Maki Katalin rk — Balinka. Terjedelme: 3880 kát. hold, 282 négyszög öl, 653 lakossal, körjegyző: Stolmár Márton, biró; Schveighardt József, törvénybiró; Szenft Tamás, pénziárnok és közgyám: Horvath József. — A tanköt. száma: 117. Tanító: Holup János rk. — Guth-Tamási. Terje­delme: 2448 kát. hold, 1066 négyszög öl, 640 lakossal, körjegyző: Stolmár Márton, biró: Huber Jakab, törvénybiró: Kocher György, pénztárnok és közgyám: Riepl Józz. — A tanköt. száma: 59. Tauitó: Veibl József rk. — Uj-Guth pusztán a tanköt. száma: 53. Tanító: Tima János közs — Kuti terjedelme: 2163 kát. hold, 1153 négy­szög öl, körjegyző: Stolmár Márton, biró: Máyer Miklós, törvénybiró: Hülber Péter, pénztárDok és közgyám: Riedl János. — A tanköt. száma : 114. Tanító: Faubl Vincze rk. Magyar-Almás. Terjedelme: 4106 kát. hold, 76 nagyszög öl, 1П2 lakossal, jegyző: Újlaki Kálmán biró: Kindl Ferencz, pénztárnok: Szönyegi István, közgyám; Boros József. — A tanköt. száma: 246. Tanító: Keller Gyula rk., Pál József ev. ref Moór. Terjedelme: 18,845 kát. hold, 32 négyszög öl, 9201 lakossal, jegyzők: I. Turmáyer Gyula, II. Wächter Ferencz, Írnok: Hajós József, biró: Korb Mihály, törvénybiró: Frey János, végrehajtó: Hlavaezek János, közgyám: Szing Gvörgy, ügyész: Kovács Endre. — A tanköt. száma: 1608. Tanítók: Konetsnyi Gyula, Hruschka Antal közs, Klein Lukács, Bittner János, Schneider János, Paull József, Radics József, Freiszmuth József, Höbaüsz Rezső rk., Reszler Jakab, Ondódi Miksa izr. — Moóri m. kir. állami polgári fiú- és leányiskola Igazgató: Gurgulits Antal, Gurgulitsné Acz Eleonóra tanitónő Hollos Béla segédtanár özv. Kalyavs/.kyné Mocsonoky Teréz ségédtanitónő, Patek Béla rendes tanár, Patekné Kailbach Anna rendes tanitónő. Hitoktatok : Neu- berger Róger, kap. r. áldozár, Rácz Géza ev. ref lelkész, Büchler Pinkász rabbi. Ondód Terjedelme: 6016 kát. hold, 1550 négyszög öl, 2131 lakossal, jegyző: Orsouics Imre, bíró: Farkas Pál, közgyám: Unger József, pénztárnok: Krepsz Pál. — A tank száma: 455. Tanítók: Göbölös Ferencz rk., Hauptmaun Janos ág bitv. Veleg. Terjedelme: 2290 kát. hold, 646 négysz. ol, 935 lakossal,jegyző: Stockinger József, arany érdemkeresztes, biró: Farkas Márton, t.-biro. Salamon l’ál, közgyám: Nagy András, pónztárnok: Farkas István. A tankot, száma. 2í6. lantó: Bödecs Sándor ág. hitv., Ulreich Gyula ev. reí. ______ Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom