Jankó János: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III. kötet - A Balaton környékének társadalmi és embertani földrajza. 2. rész: A Balaton-melléki lakosság néprajza (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1902)

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI ÉS A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A M. FÖLDRAJZI TARSASAG BALATON-BIZOTTSAGA. HARMADIK KÖTET. A BALATON KÖRNYÉKÉNEK TÁRSADALMI ÉS EMBERTANI FÖLDRAJZA. MÁSODIK RÉSZ. A BALATON-MELLÉKI LAKOSSÁG NÉPRAJZA. IRTA Dr. jankó jános. BUDAPEST, 1902. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVARÚS BIZOMANYA. 3 SZÍNES, 3 FEKETE TÁBLÁVAL, 16 TÁBLÁZATTAL ÉS 156 SZÖVEGKÖZTI ÁBRÁVAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom