Székes-Fejérvári Naptár, 1904 (32. évfolyam)

Kalauz - Fehérvármegye

166 Márton, Takács János, Kailback Antal. — Községi iskolasze . - nők Szing György» jegyző Konecsny Gyula, tagok Abele József, fkider József, Frey János, dr. Heumann József, Korb Mihály, Pénz Lajos, Reich Alajos, Szőke Miklós, Turmayer Gyula, Vértesy György, Vas Ferenc, Wieszner István, tankötelesek száma 1600, községi tanítók Konecsny Gyula, Hruska Antal, Freiszmuth József, rom. kath. hitközségiek Klein Lukács, Bittner József, Hőbausz Rezső, Németh Sándor, Orosz György, Klein Miklós, Schifter Mária, ev. ref. tanító Szalay Károly, izr. val. tanítók Ondódi Miksa, Beregi Nátán. — Móri m. kir. állami polgári fiú- és leányiskola. Igazgató Gurgu- lits Antal, tanárok Gurgulitsné Ács Eleonora, Szittyay Géza, Jókai Endre, özv. Kalavszkyné Mocsonoky Teréz, Patek Béla, Patek Béláné, Kailbach Anna, Gáspár Endre és Gáspárné Lukes Flóra, hitoktatók Faltusz Emanuel rk., Rácz Géza ref., Büchler Pinkász rabbi. Polgári isk. gondnoksága. Elnök dr. Szauer György, rendes tagok Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály köz­ségi biró, Gurgulits Antal igazgató, Szőke Miklós kir. közjegyző, Wenczel József urod. tiszttartó, póttagok Szing György földm., Reich Alajos iparos, — Tűzoltó egylet. Elnök Kovács Sándor, tb. főparancsnok br. Trauttenberg Frigyes, főparancsnok üresedésben, alparancsnok Krisztovits Márton, titkár és segédtiszt Ulcz Nándor, pénztárnok Kolb Mihály, szertárnok Leimetzer József, 'tb. szertárnok id. Szakály Miklós, osztályparancsnok Krisztovits Már­ton, szivattyuparancsnokok Metzger Ferenc, Szing György, mászóparancs­nokok Horváth Bálint, Flasker György, szivófecskendő 3, hidrophor kézi­fecskendő 1, tömlő 79 méter, működő tag 60.— Társaskör. Elnök Wenczel József, alelnök dr. Heumann József, igazgató Gansl Fülöp, titkár és könyv­tárnok Reszler Jakab, Brettschneider Henrik, pénztárnok Gansl J. Viktor.— lpartestűlet. Elnök Szakály Miklós, alelnök Rimele Alajos, pénztárnok Fink István, jegyző Konecsny Gyula. — Ipariskolai bizottság. Elnök Turmayer Gyula, jegyző Konecsny Gyula, bizottsági tagok Vértesy György, kir. ta­nácsos, Turmayer Gyula, Korb Mihály, Rimele Alajos, Pencz Alajos, Reich Alajos, Wiezner István, Wenczel József, Szakály Miklós, Horváth Bálint. — Polgári olvasókör. Elnök Szing György, alelnök Krisztovits Márton, jegyző Hajós József, pénztárnok Brettschneider Heinrik, könyvtárnokok Ondódi Manó, Frank Ignác. — Jótékony nőegylet. Székhelye Mór, fővédnök és elnök br. Trauttenberg Frigyesné, szül. gróf Almásy Emilia, alelnök Kégl-Vértesy Anna, pénztárnok Szauer Györgyné, Jókai Endre, titkár üresedésben. — lzr. nőegylet. Székhelye Mór. Elnök Fleischmann Gusztávné, másodelnök Steiner Izraelné, pénztárnok Gansl Mórné, ellenőr Mandl Gusztávné. — Az orsz. segélyző nőegylet móri (vöröskereszt) fiókegylete. Székhelye Mór, elnök br. Trauttenberg Frigyesné és Gourcy Henrik, titkár üresedésben. — Önsegélyző népbank. Székhelye Mór, elnök Turmayer Gyula, igazgatók Vas Ferenc, dr. Lőwy Miksa, dr. Heumann József, Steiner Izrael, könyvvivő Brettschneider Heinrik, pénztárnok Schwarcz Mór, ügyvéd Förstner Mór. — Mórvidéki ta­karékpénztár. Székhelye Mór, elnök Vértesaljai Vértessy György, igazgató Pencz Alajos, könyvvivők Fischl Imre és Szauer Ferenc, pénztárnok Steiner József, ügyvéd és titkár Kitlberger József. — Л móri kath. kör. Elnök Hasz- szák Kázmér, Wittinger Pius, alelnök Kriegler Sándor, pénztárnok Szélits János, gondnok Gauruder Isaurus, könyvtárnok Ponty Fülöp, titkár Hőbausz Rezső, 160 tag. — A móri kér. hitelszövetkezet tisztikara. Elnök Szentiványi Károly, el. titkár Schweighard Veremund, igazgatók Gaszner József, Ruff Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom