Lovassy Sándor: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei II. kötet - A Balaton tónak és partjainak biologiája. 2. rész: A Balaton flórája. 2. szakasz függeléke: A keszthelyi Hévíz tropikus tündérrózsái (Budapest, 1908)

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULM Á NYOZÁSÁ N A K EREDMÉNY HI. A NAGY MÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI, A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MIN IS TE RIU M TA M O G ATÁ S ÁVA L K I A DJA A M. FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BA LATON-BIZOTTSÁGA. MÁSODIK KÖTET. A BALATON TÓNAK ÉS FALTJÁNAK BIOLÓGIÁJA. MÁSODIK RÉSZ. A B A L A T O N F L Ó R Á J A. II. SZAKASZ FÜGGELÉKE. A KESZTHELYI HÉVÍZ TROPIKUS TÜNDÉRRÓZSÁL I R TA Dr. LOVASSY SÁNDOR A KESZTHELYI M. KIR. GAZDASÁGI AKADÉMIA TANÁRA. NÉGY TÁBLÁVAL, EGY TERVRAJZZAL ÉS 25 SZÖVEGKÖZTI ÁBRÁVAL. BUDAPEST, 1908. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVÁRUS BIZOMÁNYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom