Jenei Ferenc szerk.: Győri Szemle. 13. évfolyam, 1942.

TANULMÁNYOK - Bedy Vince: Adalékok a győri ipar történetéhez IV.

CTLdalekak a győri Ipar tärlenetihez. / ICaiödik közlemény. ) Az 1567. évi telekkönyv felsorolja: Ábrahám Albert, Dal los Pál, Gáspár Márton, Gyenge János, Kapra Balázs, Klieber Már­ton, Mészáros Ágoston (1576-ban is), Mészáros Antal (1576-ban is), Mészáros András 1600-ban is), Mészáros Benedek, Mészáros Bernát (1580—1600-ban is), Mészáros Jakab (1600-ban is), Mé­száros István, Mészáros Lőrinc, Mészáros Péter (1600-ban is), Miklós György (1617-ben is), Nagy Pál, Pamhackl Ádám (1576­ban is), Pandey János. Pley Móric, Scharding Miksa, Seidl Már­ton, Stróbl György, Vasal Ferenc, Weikhardt Péter, Verthaus Jakab mestereket. 226 ) Akár a katonaság nagy húsfogyasztása, akár a marhakeres­kedés nagy haszna hozta magával: általában jó üzletnek bizo­nyult a mészáros mesterség. A legjobb módú polgárok a mészá­rolok sorából kerültek ki. A XVI. század közepétől a XVIL' végéig állandóan nagy számú mészáros űzte Győrött iparát. Büchler Kristóf, Czentner Farkas és Antal, Fischer György, Gassl János, Gyenge Miklós, Hántay Benedek és Antal, Haypet György, Hochstädter János, Kosarëch Horváth Lőrinc, Kapra Pál, Kapra Bálint és Márton, Kamparh János (Újvárosban), Kmaî János, Kocsis György, Lépes Benedek, Lesell János, Millel Já­nos, Markos Mihály, Mészáros Bálint, Mészáros Lőrinc. Miller András, Miolis György, Payen Frigyes, Piller Lénárd, Raéj András, Rövid (Kurz) György. Schmal Pál, Soltész János. 227 ) Az is bizonyos, hogy más célból készült okmányaink nem tartották fenn minden egyes mészáros nevét —, tehát még töb­ben is lehettek. A XVII. században a káptalani iskola mellett (a mai Apáca­utca 5. sz. ház) és szomszédságában, valamint a Dunakapú táján levő riasztótéren állott a földesúrnak 3 mészárszéke, 2 a külső városban; a katonai mészárszékek a belső városban és Újváros­ban elszórva feküdtek. 23B ) Győrvárosi Ívtár: 1567. évi telekk. és a hozzácsatolt jegyzék azok- . ról, akik 1600-ban régi házukat visszakérték. — 1617. évi telekk. — Győrt kdöt. hit. h. Ívtár: Hf. felv. jk. 389. 182. 11. 2 ") U. o. III. felv. jk. 24. 182 197. 389. 11. — IV. felv. jk. 139. I. — VI. felv. jk. 237. 380—1. il. — VII. felv. jk. 118. 149. 159. 295. 299. 500 II. — V III. felv. jk. 139. 215. 517. II. — U. o. M.-lvtár III/2. szám K. több helve. — Győrvárosi Ívtár: 1567. 1617. évi telekk. — és 1600—1639. évek tan. jk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom