Székes-Fejérvári Naptár, 1900 (28. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

178 kocsija a szükéges egyébb mentő eszközökkel. Keresztesi önk. stb. Csoóri osztály. Pentz Gyula, alparancsnok. Az osztálynak van 2 kocsi fecsken­dője, 60 méter tömlője, 1 lajtja és egyéb szükséges mentő eszköze. — Inotai önkéntes osztály Nagy Gyula alparancsnok. Az osztálynak van 1 mozdony- és 1 kocsi fecskendője, 1 lajtja és egyéb szükséges mentő eszköze. — h) Balinkai szakasz. A szaksznak van 1 mozdony- és 1 kocsi-fecskendője, 80 méter tömlője, 1 lajtja és egyéb szükséges mentő eszközei. — i) Guth-Tamási szakasz: Huber Jakab, szakaszparancsnok. A szakasznak van 2 mozdony-fecskendője, 60 méter tömlője, 2 lajtja és egyéb szükséges mentő eszközei. — k) Isztiméri önkéntes osztály Stol- már Márton, alparancsnok. A szakasznak van 2 mozdony-fecskendője, 60 méter tömlője, 1 lajtja és egyéb szükséges mentő eszközei. — 1) Kuti szakasz: Hlauer Ferencz szakaszparancsnok. A szakasznak van 1 kocsi fecskendője 60 méter tömlője, 1 lajtja és egyéb szükséges mentő eszközei. Tiszteletbeli tagok a) a törzsosztálynál tb. főparancsnok Sárközy Aurél, tb.|alparancsnok Rózsahegyi Aurél, Heltay Jenő, tb. szivattyú parancs­nok Valser Ferencz, tb. pénztárnok Gemmel Ferencz, tb. segédtiszt Weisz Heinrich, tb. örparancsnok Schöny Ernő. — b) A mohai önkéntes osz­tálynál tiszteletbeli főparancsnok Huszár Ágoston, tiszteletbeli alparancs­nok Huszár Dezső, tiszteletbeli segédtiszt Huszár Aladár — c) Az Iszka-szent-györgyi önk. osztálynál tiszteletbeli főparancsnok gróf Pappen­heim Siegfried. — d) A csoóri önkéntes osztálynál tiszteletbeli alparancs­nok Janky József, tiszteletbeli ügyész Heinrich Lajos, tiszteletbeli orvos Dieballa Géza, tiszteletbeli csővezetö Meszlény Géza. — Kölcsönsegélyzö egylet, mint szövetkezet. Védnök Kempelen Imre. Elnök Gemmel Ferencz. Igazgató M. Molnár József. Könyvelő Jákói János. Pénztárnok Pojányi János. Moór. Terjedelme 18845 kát. hold, 9201 lakossal, moóri j. tsz. Sz.-Fejérvár, jb. adh. vá. pósta éstávirda helyben. Jegyzők Turmayer Gyula és Vas Ferencz, anyakönyvvezetö segéd Magdics Ferencz, Írnokok Hajós József Aschenbrenner Ferencz, végrehajtó Frank Ignácz, biró Korb Mihály, törvénybiró Frey János, közgyám Szing György, árvatári pénz­tárnok Szily Gy. János, ügyész Kovács Endre, községi pénztárnok Mayer Márton, fogyasztási adókezelő Krisztovics Márton. — Tankötelesek száma 1646. Tanítók közs. isk. Konetsnyi Gyula, Hruscha Antal, Freisz- muth József, róm. kath. isk. Klein Lukács kántor, Bittner József, Höbausz Rezső, Szabady Géza, Németh Sándor, Ottinger József, Klein Miklós, Agonovszky Ernő. — Ondódi Miksa, Bereghi Náthán izr. — Moóri m. kir.f állami polgári fiú- és leányiskola. Igazgató Gurgulits Antal, tanárok Gurgulitsné Ács Eleonóra, Szittyái Géza, Jókai Endre, özv. Kalyavsz- kyné Mocsonoky Teréz, Patek Béla, Patek Béláné, Kailbach Anna, Gás­pár Endre és Gáspárné Lukes Flóra. Hitoktatók Wittinger Piusz rk. Rácz Géza ref., Büchler Pinkász rabbi. — Polg. isk. gondnoksága. Elnök Kovách Sándor, főszolgabíró. Rendes tagok Vértesaljai Vértesy György kir. tan. urad, jószágkormányzó, Kálmán Lajos kir. jbiró. Rácz Géza ref. leik. Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály közs. bíró, Hlavaty Gyula, i r a I. tiszttartó, Gurgulits Ántal igazg., dr. Heumann József, ügyvéd, p.) / Lajos tkp. igazg., gondnok dr. Szauer György jár. orvos, Szőke M:kiós kir. közjegyző, Wenczel József urad, tisztartó, Turmayer Gy. Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom