Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok (Gyöngyös, 1997)

Molnár József: Gyöngyös településszerkezete

Elsőként 195l-l952-ben a bányásztelep épült meg, 20 kertes családi házzal, 225 négyszögöl telekkel. 1954-től a Jószerencsét, Aknász, Vájár, Platán (volt Élmunkás) utcákat alakították ki. 1954-1955-ben elkészült a „80"-asként ismert 2 épület, a Platán u. 1-2., 3-4., lakóháza, körülötte még szántóföldek voltak. A Bajcsy Zsilinszky (volt Horthy) körút kiépítése 1957-ben kezdődött meg, majd sorban 1961-ig a Hertelendy (volt Előre), a Verseny, Olimpia utcák követték. Ekkor alakult ki a Pacsirta telep, a volt 5. számú - ma Arany János Altalános Iskola alsó épületével szemben, a teret 1996. év végére beépítették. 1960-ban elkészült a volt 5.sz. Altalános Iskola a Budai Nagy Antal (a volt Apponyi) téren. (Az iskolát 1996. július 31-én megszüntették, összevonták a 3.sz. Általános Iskolával). A Szövetkezeti, a Lokodi, a Jószerencsét, az Iskola utcák, illetve a Pesti (volt Vörös Hadsereg), és az Iskola út között többszintes lakóházak 1967-ben megkezdett felépülése után, a Belső Mérges patak csatornázásával, a Hadnagy és az Erőmű utca 1970-es években történt elkészülte, a Csillés és Tárnok utcák közti épületek megépítésével 1971-1972-ben befe­jeződött a déli városrész építése. 1971-ben elkészült a 20 emeletes, 156 lakásos Toronyház Rózsa Gyula és Nagy Zoltán tervei alapján. Elkészültekor az ország legmagasabb lakóépülete volt. A lakó- és középületeket a Heves megyei Állami Építőipari Vállalat építette, a LAKÓTERV és a Középület Tervező Vállalat tervei alapján. A lakótelepen bölcsődéket, óvodákat, iskolát, gyógyszertárat is építettek. A 6.sz. Ál­talános Iskolát (ma Egressy Béni Zenei Általános Iskola) 1966. szeptember 4-én nyitották meg. Üzemek és szolgáltató egységek is épültek: Kenyérgyár 1958., Tejüzem 1963., Cuk­rászüzem 1964., a volt AKÖV - ma Mátra Volán Autóbusz Közlekedési RT javító és garázstelepe 1969-1970-ben, ugyanakkor készült el a Mátravidéki KTSz üzemrésze, az Építőipari Minisztérium Heves megyei Építőipari Vállalat központi épülete - az egykori zöldház. 1961-ben megépült a Városgondozási Vállalat üzemegysége a Kenyérgyár út déli részén. 1967-ben az Olimpia Étterem, 1970-ben az Olimpia utcai ABC. 1972-ben a Szol­gáltató Ház, 1963. január 2-án a II. sz. Postahivatal, még ebben az évben a Sporttelep. Sorolhatnánk tovább mind a mai napig a Mátra Volán modern telepét, az Orvosi Műszereket Gyártó Üzemet, a Gabonasilókat, az 1970-1975. között épült újabb üzemeket, lakóházakat az Autóbemutató teremig. 119 A Pesti út jobb oldalán a 65. sz. épülettől kezdve 1989-ben az épületeket szanálás céllal kisajátították, ma itt üres terület van. Az 1970-es évek elejétől 1992-ig egy új lakótelepet építettek, ez a Ringsted utca. Thoma Emőke, és Dely György tervezte. A két, háromszintes, részben tetőtérbeépítéses modern épületek szélső házán emléktábla van: 1973-1988. Ring­sted-Gyöngyös testvérvárosi kapcsolatának jubileumára: Gyöngyös város 1988. ]20 A Pesti út jobboldalán a régi épületeket a 35.sz. lakóházig 1980-1981-ben lebontották, és helyébe a Pesti úti lakótelepet építették. Megépült 4 db. 10 és 4 db 4 szintes modern lakóház, a Sláger ABC, autóparkolóval. Az út mentén füves szegély, és fák találhatók, a házak között több zöld területet alakítottak ki. A Strand területét kibővítették, közelében működik az 1889-ben alapított egykori Büchler féle gőzmalom, melyet többször megújítottak, ma a Heves megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat Malomüzeme Gyöngyös. 121 Szerencsére Gyöngyösön az új lakótelepek építése miatt jelentős értékű városrészeket nem romboltak le. Az új lakótelepek a város keleti, nyugati, északi részén alakultak ki. 119 MMTA 73. 351. MOLNÁR József 1996/8. 23-24. 120 MOLNÁR József 1996) 10. 38-39. 121 MOLNÁR József 1996/10. 34-35.

Next

/
Oldalképek
Tartalom