Kralovánszky Alán (szerk.): Székesfehérvár évszázadai. 4. 1688 - 1848 - István Király Múzeum közelményei. A. sorozat 16. (Székesfehérvár, 1979)

Somkuti Éva: Székesfehérvár betelepítése a XVII. század fordulóján (1688 - 1703)

kamarás is volt egy időben, Johann Friedrich Retel telekkönyvi ellenőr, aki Vánossy­­val együtt dolgozott a telekhivatalnál, valamint Johann Christoph Corherr élelmezési tiszt, akinek családja a XVIII. század közepére emelkedett a fehérvári vezető patricius polgárok közé. A német polgárok foglalkozása6« 60. Lásd 42. jegyzet. — kAllay I.: A székesfehérvári... op. cit. 107—151. 22 Tiszt­ség Foglal­kozás Lét­szám Név Származási hely A megjelenés ideje a FML forrásaiban 1. — 2. — 3. — 4. — 5. — 6. — 7. — 8. — 9. — 10. tanácsos, őrlési felügyelő 11. — 12. tanácsos, adószedő 13. — 14. — 15. — 16. — 17. tanácsos, adószedő 18. tanácsos, adószedő 19. — 20. — 21. — 22. — 23. tanácsos, szószóló 24. — 25. — 26. — 27. — 28. — 29. — 30. — 31. — 32. tanácsos, adószedő 33. — 34. — 35. — 36. — 37. — 38. — ács 6 asztalos 4 fazekas 1 fogadós 3 kádár 6 kerékgyártó 4 kovács 4 kőműves 5 kőfaragó 1 kötélverő 1 lakatos 5 Johann Schaber Georg Haller Georg Neimer Johann Taller Nicolaus Schönherr Johann Jakob Röb Peter Ossigal Johann Christoph Riemer Georg Koleder Johann Caspar Heckh Mathias Büchler Georg Karner Christoph Hörmann Georg Ekerl Caspar Böhm Jakob Aichinger Hans Peter Stettner Paul Klössl Nicolaus Groll Balthasar Prantauer Johann Rigler Hans Münnich Sebastian Laideneckher Johann Baur Michael Müller Michael Vindter Zacharias Pekh Martin Zapstel Stephan Swampacher Martin Gründer Johann Mayr Adam Klotz Jodocus Schmidt Johann Hoffmann Michael Thenn Peter Niderbacher Rudolf Locherer Christian Reimprecht Felső-Ausztria Felső-Ausztria Svábföld Svábföld Pozsony Stájerország Csehország Bajorország Szilézia Bajorország Felső-Pfalz Karintia Stájerország Bajorország Csehország Tirol 1698 1697 1696 1696—1698 1696— 1698 1699—1712 1698—1699 1701 1697— 1712 1692— 1715 1688 1688—1698 1688—1698 168» 1694—1698 1695 1690—1712 1690—1715 1698— 1715 1688 1694— 1712 1695 1686—1715 1701 1693— 1712 1698—1715 1688—1695 1695 1699 1697 1695— 1712 1693— 1698 1694— 1712 1702 1704—1715 1697— 1712 1693—1715 1698— 1715

Next

/
Oldalképek
Tartalom