Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok (Gyöngyös, 1999)

50. kép Levita síremlék a gyöngyösi temetőben 10. szemelvény Büchler Zsigmond ellenforradalmi bizonylata HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY Gyöngyös megyei város hatósága az előterjesztett szóbeli kérelem, s alulírott ható­ságnak bemutatott, s alább megnevezett több gyöngyösi tekintélyes polgár által ki­adott írásbeli nyilatkozatok alapján hivatalosan igazolja, hogy Büchler Zsigmond, nős Rosenfeld Erzsébettel, gyöngyösi lakos, emléklapos őrnagy, gépészmérnök, ma­lomigazgató 1918 november 1-én a gyöngyösi forradalom letörésében akkor mint tartalékos százados részt vett azáltal, hogy néhai Kemény János akkori polgármes­ter, a Gyöngyös város polgárőrsége parancsnokának kinevezte, ő azt megszervezte és a kommün kitörése után emiatt állandóan üldöztetett, sokszor menekült a kommu­nisták elől, mert az 1919. Május 1. után volt ellenforradalom megszervezésében is annyira tevékeny részt vett, hogy a május 5-én éjjel városunkba érkezett terrorcsa­pat másnap elfogatta, a városházára vitette és ott több elfogott polgár, köztük Csipkay Albert huszárszázados és Welt Ignác kereskedő mellé, kiket később kivégeztek, le­csukta. Ezen elfogatása és elzárása nevezett tanúk igazolása szerint is különösen azon ellenforradalmi és élete kockáztatásával járó tevékenysége miatt történt, hogy Büchler Zsigmond a Gyöngyösvidéki Gőzmalom Rt. Malommunkásait lefegyverez-

Next

/
Oldalképek
Tartalom