Székes-Fejérvári Naptár, 1910 (38. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

165 János. — Iskolaszék. Felekezeti, tankötelesek száma 77, felekezeti tanító Jákóy János. — A mohai önkéntes tüzoltótestület tényleges tagjai. Somogyi Gyula parancsnok, Tóth János a. szer- és pénztárnok, Sepsi István oktató és 22 tűzoltó. — Kölcsön segélyzö-egyesillet mint szövetkezet. Elnök Moizer János, igazgató M. Molnár József, könyvelő Jákóy János, pénztárnok Márton János. — Közigaz­gatásilag a községhez tartozó puszták Ágnes és Stefánia forrás-telepek. Mór. Terjedelme 18840 kát. hold, 10237 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál. száma 460, választókerület Bodajk, móri járás, tsz. Székesfehérvár, jb. tkh. adh. helyben, posta, távirda és vá. Mór, főjegyző és anyakönyvvezető Turmayer Gyula, jegyző és anyakönyvvezető helyettes Vas Ferenc, biró Korb Mihály, törvénybiró Frey János, közgyám Mayer Márton, közs. pénztárnok és adószedő Fisch Márton, árvapénztárnok Graf János, árvatári ellenőr Mayer Márton, segédjegyző és anya­könyvvezető helyettes Dégenhardt Miklós (oki.), segédjegyző Dusbaba Viktor, írnokok Aschenbrenner Ferenc, Frank Ignác, Krisztovics Márton, dijnok Schrotter Ede, közs. orvos dr. Lőwy Miksa, állatorvos Tauth Lajos, szülésznő Gippert Józsefné szül. Lőw Mária, elöljárók Frey György, Nagy Imre, Csada Pál, Kailhak Márton, Mergl Márton, Izmindi Péter, Kailhak Antal. — Községi iskolaszék. Elnök Dencel József, jegyző Konecsny Gyula, tagok Abele József, Buder József, Frey János, dr. Heumann József, Korb Mihály, Pénz Lajos, Szőke Miklós, Tur­mayer Gyula, Vas Ferenc, Mayer Márton, Pisch Márton, Brettschneider Henrik, Schmid János, Schweighardt Veremund, Büchler Pinkász, Csomasz Dezső, Wur- dics József, Gurgulits Antal, tankötelesek száma 2610, közs. tanítók Konecsny Gyula, Hruska Ántal, Freiszmut József, Patek Erzsébet, rk. hitközségiek Klein Lukács, Bittner József, Hőbausz Jenő, Német Sándor, Jalaksa Ilona, ev. ref. tanító Nagy Imre, izr. vall, tanítók Ondódi Miksa, Beregi Nátán, Árki pusztán tanítónő Cserna Erzsébet. — Móri m. kir. állami polgári fiú és leányiskola. Igazgató Gurgulits Antal, tanárok Gurgulitsné Ács Eleonóra, Nagy József, Okányi Sándor, Jókai Endre, özv. Kalavszkyné Mocsonoky Teréz, Kailbach Anna, Gáspár Endre, Gáspárné Lukes Flóra, Mendl Béla, hitoktatók Aitenthaler Tibor rk., Csomasz Dezső ev. ref., Buehler Pinkász rabbi. Polg. isk. gondnoksága. Elnök dr. Szauer György, rendes tagok Büchler Pinkász rabbi, Karbl Mihály közs. biró, Gurgulits Antal igazgató, Szőke Miklós kir. közjegyző, Wencel József urod. tiszt­tartó, póttagok Szing György földm., Reich Lajos iparos. — Tűzoltó-egylet. Elnök Kovács Sándor, tb- főparancsnok br. Trautenberg Frigyes, parancsnok Orbán Ede, tb. parancsnok br. Luzsénszky István, alparancsnok Krisztovics Már­ton, tb. alparancsnok dr. Schleicher Imre, karmester Freismuth József, titkár és segédtiszt Ulcz Nándor, pénztárnok Korb Mihály, szertárnok Leimetzer József, tb. szertárnok id. Szakái Miklós, osztályparancsnok Schmid János, szivattyú parancs­nokok Metzger Ferenc, Gippert György, mászóparancsnokok Horváth Éálint, Flaskár György, szivófecskendő 3, hidrophor kézifecskendő 1, tömlő 79 méter, működő tag 60. — Társaskör. Elnök Gurgulics Antal, alelnök dr. Heilmann József, igazgató Gansl Fülöp, titkár Glazel Gyula, könyvtárnok Ulcs Nándor, pénztárnok Hajós József. — Móri ev. ref. olvasókör. Elnök Csomasz Dezső, alelnök, jegyző Dégenhard Miklós, pénztárnok Szily Sándor, könyvtárnok Magya- ródi Lajos. — Ipartestület. Elnök Szakái Miklós, alelnök Rimelle Alajos, pénz­tárnok Fink István, jegyző Konecsny Gyula. — Ipariskolai bizottság. Elnök Turmayer Gyula, jegyző Konecsny Gyula, bizottsági tagok Turmayer Gyula, Korb Mihály, Rimelle Alajos, Pénz Alajos, Reich Alajos, Wiezner István, Wenczel József, Szakály Miklós, Horváth Bálint. — Polgári olvasókör. Elnök Brett­Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom