Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok (Gyöngyös, 2001)

Fülöp Lajos: Hugai Ferenc és nyelviskolája

Az iskola pedagógiai szempontból is jelentőséggel bír; a kényszer itt ismeretlen fogalom, és így természetszerűleg adva van a gyermeklélek szabad, világos és egészséges fejlődése. " (Büchler László) „Nagyszerű pedagógus és nagyszerű pszichológus, mert minden tanítványnál meg tudja teremteni azt az élő és termékeny kapcsolatot, mely nélkül a haladás elképzelhetetlen. Isko­lájának még a falai is sugározzák a szépség és a harmónia utáni vágyat. Hatása nem futó­lagos, mert oly filozófiai életszemléletet ad, amely egy egész életre biztosíték a haladás, az igazság és a gondolkozás szeretetének. " (Csányi Arminné) „Gyöngyösön Hugai Ferenc tanár úr az, aki alapos filológiai felkészültséggel, törhetetlen szorgalommal és kitartással, az emberiség magasabb rendű célkitűzéseit soha meg nem értők gúnymosolyát és rosszindulatát semmibe véve, minden pihenőidejének, sőt szerény anyagi eszközeinek önzetlen feláldozásával elvégezte a magvető munkát, hogy a modern kor egyik legmagasztosabb eszmeáramlata, az Esperanto-mozgalom városunkban is gyökeret verjen. Célját elérte, és ezért Gyöngyös társadalmának minden tagja csak há­lával tartozik neki. " (Fenyő" Ferenc) „Régi közmondás, hogy ahány nyelvet beszél az ember, annyit ér. Gyöngyös igazán szerencsés helyzet­ben van, hogy egy olyan kiváló intéz­ményt mondhat magáénak, mint a Hugai-iskola, ahol nem csak megis­mertetik az idegen nyelvet, hanem zseniális módszerrel megtanulja a ta­nítvány a nyelv öntudatos használa­tát. " (Káplány Dóra) „Tanár, aki oklevéllel kezében évek hosszú során, szinte két évtize­den át gyorsírást, nyelveket, irodal­makat tanul, s egyidejűleg naponta 8-10 órában tanít, mindig frissen, lelkesen és szellemesen; kit a munka sohasem fáraszt, hanem inkább fel­villanyoz: ez Hugai Ferenc. És isko­lája?! Nagy anyagi áldozatokkal be­rendezve s évről-évre tökéletesítve még a szegényeknek is lehetővé teszi a tanulást; a gyermekeket türelmesen tanítja, az ifjút lelkesítve oktatja, a felnőttet napi munkája után szinte szórakoztatva vezeti, csiszolja, min­denben és mindenkitől elismert ered­4. kép. ménnyel. " A Hugai-iskola tájékoztatója. (Dr. Papp István)

Next

/
Oldalképek
Tartalom