Tanulmányok Budapest Múltjából 31. (2003)

BIBLIOGRÁFIA - Sántháné Antal Sára - Kiss Bori: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez, 1997-1998 397-478

VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA BUDAPEST TÖRTÉNETÉHEZ 231. VÉGH András: A középkori ágostonos kolostor felfedezése a Vízivárosban. = M. múz. 4. 1998. 3. 15-17. 232. VÉGH András: A középkori királyi udvar művészetének kincsei. = M. múz. 4. 1998. 3. 34-35. ill. 233. VÉGH András: A középkori várostól a török erődig: a budai vár erődítésének változásai az alapítástól a tizenötéves háborúig. = Bp. rég. 31. 1997. 295-312. ill. 234. VÖRÖS István: Későközépkori gabonás­vermek állatcsont leletei a Csepel-szigeten. = Bp.rég.32. 1998.323-328. 235. ZÁDOR Judit: Pincekutatás az Országház utcában: adalékok Buda középkori to­pográfiájához a pincekutatás tükrében. = Bp. rég. 32. 1998. 341-352. ill. Budapest története a török korban 236. CZIGÁNY István (összeáll., szöveget gond., jegyz. írta): Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról. Ford. BALOGH Tamás, HANKÓ Ágnes. Bp.: Balassi, 1998.159 p. ill. (Régi magyar könyvtár. Források; 7.) Eredeti cím: Dagverhaal van de vermaarde belegering der sterke stad Buda, of Offen. 1686. 237. HANNY Erzsébet: Buda 1686. évi vissza­vívásának egykorú irodalmi emlékei a Budapesti Történeti Múzeum könyv­tárában = Literarische Andenken der Wiedereroberung von Buda 1686. in der Bibliothek des Historisches Museums der Stadt Budapest. Bp.: BTM, 1998. 79 p. (Monumenta historica Budapestinensia; 9.) 238. HEGYI Klára: Etnikum, vallás, iszlami­záció: a budai vilajet várkatonaságának eredete és utánpótlása. = Tört. szle 40. 1998. 3/4. 229-256. 239. JÁSZAY Magda: Marsigli, a katona és tudós Magyarországon a törökkor alkonyán. = Tört. szle. 41. 1999. 1/2. 31-52. Marsigli, Luigi Ferdinando. 240. KOHN Sámuel: A budai zsidó község a török világban. In: Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói munkásságához: a magyarországi zsidóság történetíróinak emlékezete, avagy egy kézirat legendája. Szerk. FROJIMOVICS Kinga, SCHWEITZER Gábor. Bp.: M. Zsidó Lvt, 1997. 77-86. (Magyar zsidó levéltári füzetek; 1997/2.) Megjelent 1879-ben. 241. KOPPÁNY Tibor: A magyarországi végvárak építészeti szervezete a XVI­XVII. században. In: Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században. Eger, 1997. 153-177. (Studia agriensia; 17.) A budai építési hivatalról is. 242. MISKEI Antal: Török kori magyar városok: a budai szandzsák hászváro­sainak gazdasági és társadalmi viszonyai a 16. század második felében. Debrecen: Kossuth Egyet. K; Szigetszentmiklós: Batthyány Kázmér Gimn. Közgazd. Szakközépisk., 1998. 145, [2] p. ill. 243. PACH Zsigmond Pál: Aba, kébe, igriz: posztófajták a hódoltsági török vámnaplókban a 16. század derekán. = Tört. szle. 39. 1997. 1. 1-19. Buda gazdaságtörténete 1550-1572 között. 244. SZAKÁLY, Ferenc: Ludovico Gritti in Hungary 1529-1534: a historical insight into the beginnings of Turco-Habsburgian rivalry. Bp.: MTA Törttud. Int., 1995. 418 p. (Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae; 197.) 245. SZAKÁLY Ferenc: Magyar intézmények a török hódoltságban. Bp.: MTA Törttud. Int., 1997.418 p. (Társadalom- és művelő­déstörténeti tanulmányok; 21.) 246. TÓTH István György: Kié Buda?: az esztergomi érsek és a belgrádi apostoli vikárius vitája a hódoltsági Budáról 1678­ban. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerk. TUSOR Péter. Bp.: ELTE BTK, 1998. 251-257. 409

Next

/
Oldalképek
Tartalom