Kriston Pál: Heves Megye iparosítása a dualizmus korában - Studia Agriensia 13. (Eger, 1992)

ÚJ JELENSÉGEK, TOVÁBBI FEJLŐDÉS A MEGYE FONTOSABB IPARI ÁGAZATAIBAN 1900-1914 KÖZÖTT - Élelmezési és élvezeti ipar

Klein és Weinberger neve alatt 1908-ig üzemelt a malom. 1909-ben részvénytársasággá alakult, 750 000 korona alaptőkével. Neve: Egri Gőz­malom Részvénytársaság lett.m Eredményes működését jelzi, hogy évi nye­resége 1912-ben már 34 859 korona volt. Eger második malma a Hengergőzmalom 1907-ig a Weisz Adolf és Fia cég tulajdonában volt, 1907-ben gazdát cserélt, ettől kezdve Mezei Dávid Egri Hengergőzmalma349 néven szerepel. Azon néhány vállalkozás közé tar­tozott, amelyek megmaradtak egyéni cégnek. Mezei Dávid új gépek beállítá­sával fokozta a napi őrlési kapacitást. A Kertész utcai emeletes malomüzemé­ben a gőzgép mellett két kéregöntésű hengerszéket is alkalmazott, javítva ezzel az őrlemények minőségét.350 A Gyöngyösi Gőzfűrész és Faipari Részvénytársaság 1898-ban létesí­tett gőzmalma 1899-ben leégett.351 1901-ben a Büchler Testvérek mint az újjáépült malom tulajdonosai arról értesítették Gyöngyös és vidéke közön­ségét, hogy „a leégett első gyöngyösi gőz- és hengermalom részőrlési osz­tályát ismét üzembe helyezték,”352 Büchlerék felvirágoztatták a malmot, ami 1905-1906-ban már napi 30 000 q gabonát dolgozott fel. 1908-ban a helybeli gazdasági kiállításon a Klein és Weinberger céggel együtt egyesü­leti ezüstéremmel tüntették ki termékeit.353 1911-ben részvénytársasággá alakultk. 300 000 korona alaptőkével létrejött a Büchler Testvérek Henger­malom Részvénytársaság.354 Az öt nagyobb malom összesen 145 munkást alkalmazott 1910-ben, míg a megyében üzemelő további 113 kis malomnak összesen 257 alkalmazottja volt.355 Cukoripar Az I. világháborút megelőző évtized mind a cukorrépa termesztés, mind a répacukor termelés tekintetében kiemelkedő eredményeket hozott hazánkban. 1910-ben 118 000 hektár, 1912-ben már 182 000 hektár volt a répával bevetett terület.356 A cukortermelés felfutását jól érzékelteti, ha összevetjük az 1900-1901-es termelési év 2 371 102 q, s az 1912-13-as év 5 911 155 q nyerscukor értékben kifejezett tiszta termelését.357 Ebből a gyors fejlődésből jelentékenyen kivette részét a hatvani cu­korgyár is. Az 1890-es években megkezdett külpiaci értékesítés folytatásá­hoz, a brüsszeli egyezmény nyomán nehezülő külső és belső feltételek leküzdéséhez, a versenyben maradáshoz technikai fejlesztésre volt szük­ség. 1905-ben került sor a hatvani gyár bővítésére, s ennek eredményeként napi répafeldolgozását 225 vagonra növelte.358 1906-1907-ben évi 27 550 vagon cukorrépa feldolgozásával az első helyen áll cukorgyáraink között.359 A gyár feldolgozó kapacitásának és az előállított nyerscukor mennyiségé­nek növekedését jól szemlélteti az alábbi táblázat:360 76

Next

/
Oldalképek
Tartalom