Budapest Régiségei 22. (1971)

TANULMÁNYOK - Zolnay László: Középkori zsinagógák a budai Várban 271-284

már el sem temethették, mert azokat ott tűz emésztette meg. A feltárás, sajnos mindenben igazolta Schulhof siralmas énekét. Az 1696. évi budai telekösszeírásban, az ún. Zaigerban, Nagy Lajos kutatónk lényeges adatokat talált az 1696-ban romjaiban még álló zsinagógaépületről. Eszerint az épület hossza 26,26 m volt, szélessége — nagyjából az ásatás adataival egyezően — 10,73 m. Eszerint a kéthajós templomteret eredetileg három pillérsor tagolhatta négy boltszakaszra. 13 Az épület hossza, szélességének mintegy háromszorosa volt. A XVII—XVIII. században az összeomlott templom épületanyagát nem hordták el, hanem annak romjaira több méter vastag törmeléket borítottak. Ezáltal egyszerűsödik a régészet és a helyreállítás fel­adata is: lényegében csupán el kell távolítani azt, ami felesleges — a XVII— XIX. századi feltöltést — és helyére rakni azt, ami szükséges — a zsinagóga megmaradt kőemlékeit. Feltárásaink a budai és a magyarországi műemlékek sorát unikális műemlékkel gazdagították. A Hunyadi Mátyás-kori budavári nagy zsinagóga e korszaknak európai emlékanyagában is nemzetközi rangú, hiszen Európában mindössze négy-öt hasonló korú gótikus zsinagóga maradt fenn. JEGYZETEK 1 A. Büchler: Das JudenprivilegiumBéla'sIV. vön Jahre 1251. (A. Scheiber: Jubilee Volumen in Honour of Prof. Bernhard Heller. Budapest, 1941. 139.) 2 Zolnay László: István ifjabb király számadása 1264­ből. Bud. Rég. XXI (1964) 108—111. 3 Scheiber Sándor: Magyarországi zsidó feliratok. Bu­dapest, 1960. 66—67., 78—80. 4 Vas Klára: Buda német utcanevei. Budapest, 1929. 61—62. 6 Pataki Vidor: A budai vár középkori helyrajza. Bud. Rég. XV (1950) 255—258. 6 Szerémi György: Magyarország romlásáról. (Közli Wenzel Gusztáv) Budapest, 1857. 339. — Vö. Szerémi: Ma­gyarország romlásáról. Budapest, 1961. 243. 7 Pataki i. m. i. h.—Fekete Lajos : Budapest a törökkor­ban. Budapest, 1944. 243. 8 Grünvald Fülöp: A Buda-várhegyi zsinagóga és zsidó temető helye a török időkben. (Különlenyomat az 1. jegyzet­ben említett Heller-emlékkönyvből.) 9 Scheiber Sándor: Feltárják a középkori budai zsina­gógát. Új Élet, XXI. 16. sz. (1965. aug. 15.) 1—2. 10 A Táncsics utca 9.-ben folytatott ásatásról Zolnay László, Arch. Ért. 94. (1967) és 98. (1968) évf. 11 Pataki i. m. i. h. 12 Kalmár János ny. múzeumi o. vezető szíves közlése. 13 Nagy Lajos szíves közlése. 282

Next

/
Oldalképek
Tartalom