Bárth János szerk.: Cumania 17. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2001)

Bárth Dániel: Zsidók a XVIII. századi Baján

145 IRODALOM BARTH Dániel 2001 Nagypénteki karnevál Baján 1796-ban. Ethnica III. évf. 1. sz. 10-13. Debrecen BÁRTH János 1997 Zsidó vállalkozók a kalocsai érseki uradalom területén a kései feudalizmus korában. In: BÁRTH János (szerk.): Tükörképek a Sugovicán. 105-112. BOGDÁN István 1990 Magyarországi hossz- és földmértékek 1601-1874. Akadémiai Kiadó, Budapest BÜCHLER Sándor 1901 A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig. Budapest DUDÁS Gyula 1896 Az izraelita vallásfelekezet története. In: Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. II. 251-265. Zombor FERENCZI Imre 1990 Purími népszokások és dramatikus játékok Balmazújvároson (1880­1943). In: KRIZA Ildikó (szerk.): A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. 136-148. FLACH, Paul 1977 Die Hausbesitzer der Stadt Baja um 1803. München IVÁNYI István 1886-87 Baja város történetéhez. A Bács-Bodrogh vármegyei Történeti Társulat Evkönyve. II. 169-182., III. 15-29. GÁBOR Anna 1990 A zsidók betelepedése a mai Szabolcs-Szatmár megyébe a XVIII. század elejétől a XIX. század közepéig. In: KRIZA Ildikó (szerk.): A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. 187-192. Az összeírás végén 25-26. számmal a zsidó communitas két házát is összeírták, amelyek egyikét a vándorló zsidók elszállásolására („Domus Communitatis Judaicae pro condescensione Itinerantium Judaeorum") használták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom