Tanulmányok Budapest Múltjából 31. (2003)

BIBLIOGRÁFIA - Sántháné Antal Sára - Kiss Bori: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez, 1997-1998 397-478

SÁNTHÁNÉ ANTAL SÁRA - Kiss BORI Budapest történetét összefoglaló vagy több korszakot tárgyaló művek 86. The garden and the workshop: disseminating cultural history in East-Central Europe: in memóriám Peter Hanák. TURDA, Marius, org. publ.: Bp.: CEU, 1998. 322 p. A Bp.-en 1998. márc. 26-27-én rendezett konferencia anyaga. Hanák Péter műveinek bibliográfiája: 296-322. 87. ÁGAI Adolf: Utazás Pestről - Budapestre, 1843-1907: rajzok és emlékek a magyar fő­város utolsó 65 esztendejéről. Bp.: Fekete Sas, 1998. 446, [2] p., 28 1. 88. ÁGOSTON Gábor: A kezdetektől a török uralom végéig. = Bp. negyed 6. 1998. 2/3. 5-28. 89. ÁGOSTON, Gábor: History of Budapest from its beginnings to 1703. In: Budapest: a history from its beginnings to 1998. Ed. GERŐ András, POOR János. Boulder, New York: Highland Lakes N. J.; Columbia Univ. Press, 1997. 11-34. (Atlantic studies in change; 86; East European monographs; 462.) 90. BÁCSKAI, Vera: The historic metropolis in Hungary in the nineteenth and twentieth centuries. In: The historical metropolis: a hidden potential: Proceedings of the International Conference, May 1996, held at Cracow. Ed. PURCHLA, Jacek. Cracow: International Cult. Centre, 1997. 133-138. 91. BELUSZKY Pál: Budapest nemzetközi város: történeti áttekintés. In: Budapest nemzetközi város. Összeáll. BARTA Györgyi. Bp.: MTA, 1998. 27^6. 92. BELUSZKY Pál - KOVÁCS Zoltán (fő­szerk.): Budapest kézikönyve = Handbook of Budapest = Handbuch von Budapest. Hatvan: CEBA, 1998. (Magyarország megyei kézikönyvei; 20.) 1. köt. A főváros általános leírása [tanulmányok szerzői BALÁZSNÉ Varga Margit et al.] 619 p. ill. 2. köt. A főváros kerületei, városrészei. Főszerk. JÓZSÁNÉ HALÁSZ Margit. 628 p. 3. köt. A szervezetek világa. Főszerk. KASZA Sándor. 746 p.ill. 93. BODÓ Julianna - BÍRÓ A. Zoltán: Szim­bolikus térfoglalási eljárások. In: Szöveg­valóság: írások a szimbolikus és disz­kurzív politikáról. Szerk. SZABÓ Márton. Bp.: MTAPolitrud. Int., 1997. 309-317. 94. BÖHM Jakab (összeáll.): 1848^9. évi forradalom és szabadságharc, az ab­szolutizmus kora, az 1848-49-es honvéd­menház, az 1848-1849-es honvédegyletek iratainak ismertető- és raktárjegyzéke. Bp.: Petit Real, 1998. 68 p. (A Hadtörténelmi levéltári kiadványok: levéltári segédletek) 95. BUZINKAY Géza: Budapest képes története. Bp.: Corvina, 1998. 130 p. ill. 96. BUZINKAY, Géza: An illustrated history of Budapest. Bp.: Corvina, 1998. 130 p. ill. 97. BÜCHLER Sándor: A zsidók története Ma­gyarországon a mohácsi vésztől a szabad­ságharcig. In: Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói munkás­ságához: a magyarországi zsidóság törté­netíróinak emlékezete, avagy egy kézirat legendája. Szerk. FROJIMOVICS Kinga, SCHWEITZER Gábor. Bp.: M. Zsidó Lvt., 1997. 15-76. (Magyar zsidó levéltári füzetek; 1997/2.) 98. CSORBA László: A folyamatos gyara­podás időszaka, 1815-1873. = Bp. negyed 6.1998.2/3.62-105. 99. CSORBA László (vál. bev): Teleki László. Bp.: Új Mandátum, 1998. 261 p. (Magyar szabadelvűek) 100. CSORBA, László: Transition from Pest-Buda to Budapest, 1815-1873. In: Budapest: a history from its beginnings to 1998. Ed. GERŐ András, POOR János. Boulder, New York: Highland Lakes N. J.; Columbia Univ. Press, 1997. 69-73. (Atlantic studies in change; 86.; East European monographs; 462.) 101. FORRAI Judit: Visszatekintés a budapesti prostitúció múltjára. = Belü. szle 35. 1997. 5. 105-119.[1863-1928] 402

Next

/
Oldalképek
Tartalom