Székes-Fejérvári Naptár, 1897 (25. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

154 József. — A tanköt. száma: 59. Tanítói állás üresedésben. —Ui-Guth pusztán a tanköt. száma: 53 Tanító: Tima János közs. — Kuti terjedelme : 2163 kát. hold. 1563 négy­szög öl, körjegyző: Stolmár Márton, bíró: Mayer Mikks, törvénybiró: Hülber Péter, pénztárnok és közgyám: Riedl János. A tanköt száma: 114. Tanító: Faubl Vincze rk. Magyar-Almás. Terjedelme: 4106 kát. hold, 76 négyszög öl, 1062 lakossal, jegyző: Újlaki Kálmán, biro: Kindl Ferenci, pénztárnok: Szönyegi István, közgyám Boros József. — A tanköt. száma: 230. Tanító: Keller Gyula rk, Pál József ev. ref. Moór terjedelme: 18845 kát. hold, 32 négyszög öl, 9201 lakossal. Jegyzők: I. Turmayer Gyula és anyakönyvvezet . 11. jegyző: Wachter Ferencz és anyakönyvvezetö helyettes, anyakönyvvezetöi segéderő: Magdics Ferehcz. írnokok: Hajós József és Hlavatzek János, biró: Korb Mihály, törv. biró: Frey János, közgyám: Szing György, árvatári pénztarnok : Szily Gy. János, ügyész : Kovács Endre, községi pénztárnok : Szili Sándor, fogyasztási adó kezelő: Krisztovics Márton. — Tanköt. száma: 1646. Tanítók: Konetsnyi Gyula. Hruschka Antal, Freiszmuth József közs, Klein Lukács kántor, Bittner János, Höbeusz Rezső, Horváth János, Horv th József, Schmiegbauer Sebestyén, Bednarek Antal, Tebenszky József rk. isk., Ondódi Miksa izr. — Moóri m. kir. állami polgári fiú- és leány iskola. Igazgató: Gurgulits Antal, GurgulitsnéÁcz Eleonora, Hódos Béla, Jókai Endre, özv. Kalyavszkyné Mocsonoky Teréz, Patek Béla, Patek Béláné, Kailbach Anna rendes tanárok. Hitoktatók: Lindauer Károly rk., Rácz Géza ref., Büchler Pin- kász rabbi. — Polgári iskola gondnoksága. Elnök: Kovách Sándor, főszolgabíró. Rendes tagok: Vértesaljai Vértesy György, kir. tanácsos, uradalmi jószág-kormányzó, Kálmán Lajos királyi járásbiró, Lindauer Károly a capuczinus renuház főnöke, Rácz Géza ev. ref. lelkész, Büchler Pinkász rabbi, Korb Mihály közs. biró, Hlanaty Gyula urod. tisztartó. Gurgulits Antal igazgató, előadó és a gondnokság jegyzője: dr. Heu- mann József ügyvéd, Pénz Lajos tkp. igazgató, gondnok: dr. Szauer György járási orvos, Szőke Miklós kir. körjegyző, Wenczel József urod. tisztartó, Turmayer Gyula közs. jegyző. Póttagok; Szing György, földmives, Reich Alajos, iparos. — A moóri községi iskolaszék. Elnök: Pencz Lajos, jegyző: Konecsny Gyula. Rendes tagok: Abele József, Buder József, Gánzl Mór, Hub Rezső, dr. Heumann József, Kosb Mihály, Kovács Endre, Reich Alajos, Rieder Márton, Szing György, Szily Gy János, Szőke Miklós, Turmayer Gyula, nsgos, vértesaljai Vértesy György kir. tan., Wachter Ferencz. Wieszner István, Vértesy János, hiv. tagjai: Lindauer Károly, Rácz Géza és Büchler Pinkász lelkészek. Ondód. Terjedelme: 6015 kát. hold, 1550 négyszög öl, 2131 lakossal, jegyző: Orsonics Imre, bíró: Farkas Pál, közgyám: Unger József, pénztárnok: Krepsz Pál. — tanköt. száma: 469. Tanítók: Göbölös Ferencz rk, Hauptmann János és Ottó Ben. ág. bitv. Veleg. Terjedelme; 2290 kát hold, 646 négysz. öl, 935 lakossal, jegyző: Stockinger József, arany érdemkeresztes, biró: Farkas Marton, t.-biró: Salamon Pál, közgyám: Nagy András, pénztárnok: Farkas István. A tanköt. száma: 276. Tanító: Bödecs Sándor ág. hitv., Ulreich Gyula ág. ev. altanitó. Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom