Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686-1708 (Budapest várostörténeti monográfiái 23. Budapest, 1962)

Név- és tárgymutató (az idegen jogi műszavakkal)

Brunner György, a budai adminisztráció tanácsosa 36 Buda városának 1702. évi urbáriuma 29 Buda városának 1703. évi kiváltságleve­le 31, 41 budai bitófa 21-23, 29, 30, 73, 180 budai jezsuita rektor 154, 275 Budai jogkönyv — Ofner Stadtrecht 185 budai Királyfürdő 225 budai kórház 181 budai városháza 13 Budakalász 49, 64, 82 budakalászi orthodox templom kirab­lása 49, 64, 82 Buday István 263 Burckhardt Rózsa Anna, cselédlány 144 bürgerlicher Gehorsamb 1. áristom Burgerstube 1. áristom Burgstahlerné, adós 110 Burre, komáromi zsidó 71 Busik János, szolga 154, 179 Büchler Sándor 64, 65, 219, 230 Bün 1. szógyenpolc bűnrészes 80, 82, 136, 160, 178 büntetések 174—196 büntető eljárás 71 — 97, 304-310 büntetőjogi felelősség 174—178 bűnügyi költségek 90 — 94 Bürgerliclier Termin 1. határidő Bürgl Joachim 222 Bürgl Sámuel 64, 65, 114, 156, 162, 204, 211, 215, 219, 220, 223 Bürgschaft 1. kezesség Bürtzel, kőműves 259 caducitas 293 Calles 1. fedett kocsi Cammerlohr Máté, fuvaros 177, 266 Caraffa di Stigliano gróf, kamarai bizott­ság elnöke 27-29, 45, 136 Career 1. tömlöc Carolina 1. Constitutio Criminalis Caro­lina Carone, kereskedő 110 Carpzov, Benedict, szász büntetőjogtu­dós 85, 106, 132, 133, 135, 137, 161, 175-177, 316, 319 causa causae 1. végső ok cautio de non offendendo 113 cautio de sistendo iudicio 112, 213 — 217 cautio et assecuratio 1. biztosíték cautio iudicio sisti et iudicatum solvi 78, 112, 213-217 cautio iuratoria 1. jótállás céh 34, 43, 56, 99, 150, 153, 169, 172, 252 Ceresola, Venerio, budai tanácsos 198 cessio bonorum 1. javak átengedése Gessions quittl 1. váltó Cethal, budai fogadó 250 charta bianca 1. váltó Christen, varga 204 cigányok 32, 37, 38 Citier Gelt 1. idézési díj Civil Jurisdiction 1. polgári joghatóság Clag libell l. panaszbeadvány Cloy, gróf 125 Codex Bambergensis 1. Bambergensis Colerus 189 Commissions Gebühr 1. bizottsági díj commodatum 1. haszonkölcsön Compagnie 1. társaság Gompass-Schreiben 1. megkeresés complex 1. bűntárs concur sus creditorum 1. csőd confrontatio 1. szembesítés consistorium 277 Constanz Tamás, cseh sikkasztó 165 Constitutio Albertina (1383) 291 Constitutio Criminalis Carolina (1532) 72, 74, 136, 138, 139, 149, 155, 156, 159, 161, 162, 172, 183, 315 Consuetudinarien-Buch, alsó-ausztriai (1614) 190, 295, 318 Convocations Commission 1. csődbizott­ság corpörlicher Aydt 1. eskü correctionis domus 1. dologház Crafft, adós 207 Crida 1. csőd Crida Abscheidt 1. csődhatározat Crida Commission 1. csődbizottság Crida Sachen 1. csődügyek crimen falsi 1. hamis vád Criminal Instruction, a budai kamarai adminisztráció 1702. március 5-i utasítása 73, 74 Criminalisten 155, 161 Croath András, tolvaj, budai fuvaros 95, 96, 158, 195 Cujas, jogtudós 314 culpa 1. gondatlanság culpa lata 1. gondatlanság cura furiosi 1. gondnokság Curaskovics Mihály, kereskedő 244 curator 1. gondnok Czanin Miskó, hajdú 137 Czetiny István, deák 213 Cziáky Ferenc 18 Csáktornya 300 Csáky Zsigmond, tárnokmester 38 családi jog 273 — 287 csalás 165 Császár Jurkó 151, 181, 182 cselekvőképesség 286 Csernovics Arzén, ipeki pátriárka 212, 301 Csesznek 213 csigázás 87 Csiszár Mihály, pesti polgár 171, 181, 210, 310

Next

/
Oldalképek
Tartalom