Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok (Gyöngyös, 1999)

te, a náluk lévő szuronyos Manlicher-puskákat és töltényeket elszedte. Ugyancsak élete kockáztatásával éjszakai szállsát és menedéket adott a terrorcsapat által halál­raítélt és menekülésben volt Dr. Krupánszky László huszárfőhadnagynak. Életve­szélyben forgott akkor is, mikor a nevezett malomipar tulajdonát képező lovaknak a vörösek által történt elrekvirálását a fegyveres hatalommal is szembeszállva meg­akadályozta, emiatt őt a frontról visszatérő vöröskatonák el akarták fogni és előlük menekülve többször utána lőttek. Büchler Zsigmond malomigazgató, emléklapos őrnagy, fentiekben igazolt ellenfor­radalmi tevékenységét a Dr. Krupánszky László m. kir. Honvédszázados, Ivány László volt gyöngyöspüspöki községi főjegyző, Nagy Dezső üzemi igazgató, Dr. Náray Bé­la v. t. főügyész és még több volt gyöngyöspüspöki, jelenleg gyöngyösi polgárok ál­tal kiadott és aláírt írásbeli nyilatkozatuk alapján igazolja alulírott hatóság. Mely bizonyítvány az 1939. Évi IV. t.-c. 2. §. 6. Pontja alapján leendő használat­ra Büchler Zsigmond malomigazgató gyöngyösi lakosnak szokott hivatalos alakban kiadatott. Gyöngyös, 1939. Évi május hó 19. Szakay Andor s. k. Dr. Makrányi Gyula s. k. v. főjegyző polgármesterh. Gyöngyös megyei város Heves vármegye Polgármesteri Hivatala Bélyegzője

Next

/
Oldalképek
Tartalom