Tanulmányok Budapest Múltjából 26. (1997)

TANULMÁNYOK - Zeidler Miklós: A Nemzeti Stadiontól a Népstadionig 9-87

MÚZEUMI ÉS LEVÉLTÁRI FORRÁSOK BFL II. 1. a=Budapest Főváros Levéltára. A közigazgatás felsőbb szervei. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának iratai. Tanácsülési és bizottsági jegyzőkönyvek BFL II. 1. c=Budapest Főváros Levéltára. A közigazgatás felsőbb szervei. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának iratai. Általános ügyviteli iratok BFL IV. 1403 dd=Budapest Főváros Levéltára. Megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai BFL IV. 1407 b=Budapest Főváros Levéltára. Megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai. Tanácsi ügyosztályok központi irattára. BFL IV. 1409 c=Budapest Főváros Levéltára. Megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai. Polgármesteri ügyosztályok központi irattára BFL XI. 834 Sorg=Budapest Főváros Levéltára. XV.I7/XV 834 Sorg Építőipari Rt. tervtára BFL XV. 322 FKT=Budapest Főváros Levéltára. XV17/XV. 322 Fővárosi Közmunkák Tanácsa tervtára BFL XV. 323 PT=Budapest Főváros Levéltára. XV.17/XV. 323 Polgármesteri tervtár BFL XXI. 508 c=Budapest Főváros Levéltára. Megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros levéltára. Központi szervek. Budapest Székesfőváros Polgármesterének iratai. Polgármesteri ügyosztályok központi irattára BTM KM ÉT Kismarty-Lechner=Budapest Történeti Múzeum. Kiscelli Múzeum. Építészeti Tervgyűjtemény. Kismarty­Lechner Jenő tervei BTM KM ÉT Maróti=Budapest Történeti Múzeum. Kiscelli Múzeum. Építészeti Tervgyűjtemény. Maróti Géza tervei MNGA Maróti=Magyar Nemzeti Galéria. Adattár. Maróti Géza hagyatéka OL 276. fond=Országos Levéltár. Magyar Dolgozók Pártja iratai OL K 305=Országos Levéltár. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Levéltára. Töredék iratok OL K 450=Országos Levéltár. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Levéltára. Országos Testnevelési Tanács iratai OL XIX-A-16=Országos Levéltár. Országos Tervhivatal OL XIX-I-14=Országos Levéltár. Országos Testnevelési és Sporthivatal OMVH MÉM Rimanóczy=Országos Műemlékvédelmi Hivatal. Magyar Építészeti Múzeum. Rimanóczy Gyula hagyatéka TSM Hajós=Testnevelési és Sportmúzeum. Hajós Alfréd hagyatéka EGYKORÚ IRODALOM Aranyhegy 1936=A Nemzeti Stadion az Aranyhegyen. Budapest, BICHLER-BÜCHLER [1936]. ÁRKAY-BORBÍRÓ 1933=ÁRKAY Bertalan-BIERBAUER Virgil: A Magyar Nemzeti Stadion elhelyezésének és felépítésének kérdése. Magyar Mérnök- és Építészeti-Egylet Közlönye 1933/51-52. (december 24.) 277-289. BORBÍRÓ 1933=BIERBAUER Virgil: Budapest városépítési problémái. Budapest, Tér és Forma, 1933. BORBÍRÓ 1947=BORBÍRÓ Virgil: A budapesti Nemzeti Stadion. Budapest 1947/9. 320-324. BORBÍRÓ 1952=BORBÍRÓ Virgil: Javaslatok Budapest rendezési és fejlesztési tervéhez. Budapest, 1952. november. (Kézirat. Országos Műemlékvédelmi Hivatal. Magyar Építészeti Múzeum) BUDAY 1929=BUDAY GYULA: A Nemzeti Stadion elhelyezéséről. Testnevelés 1929/31. 752-759. és 1929/12. 828-836. DÁVID 1953=ifj. DÁVID Károly: A Népstadion tervezése. Magyar Építőművészet 1953/11-12. 349-352. FKT 1940=A Fővárosi Közmunkák Tanácsának működése 1936-1940. Budapest, 1940. (Kézirat. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) FKT 1942=Jelentés a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1941-42. évi működéséről és 1942^43. évi munkatervéről. Budapest, 1942. GERLOCZY 1933=GERLÓCZY Zsigmond: A Nemzeti Stadiont Óbudán kell felépíteni. [Budapest, Franklin] 1933. (Klny. az Egészség 1933. decemberi számából. Megjelent még: Budapesti Hírlap 1933. december 10.) HAJAS 1935=HAJAS István: A Nemzeti Stadion s annak helye (Vitéz Hajas István oki. építészmérnöknek 1935. III. 17.-én a Vitézi Rend székházában tartott előadása) (Kézirat. Magyar Testnevelési Egyetem Könyvtára) HAJÓS 1947=HAJÓS Alfréd: A stadionkérdés. Hol építsük fel a Nemzeti Stadiont és a nagyobb sportpályákat? Sport Szemle 1947. március. 1-3. HAJÓS 1956=HAJÓS Alfréd: így lettem olimpiai bajnok. Budapest, Sport, 1956. 84

Next

/
Oldalképek
Tartalom