Székes-Fejérvári Naptár, 1912 (40. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

163 — fecskendő 1, nyomó fecskendő 1, tömlő 120 méter, lajt 2, tűzoltó szertár, a mü- Icödö tagok száma 20. — Köles, segélyzö szövetkezet Székhelye Mány, elnök Gyapay Pál, igazgató Horváth József, pénztárnok Somogyi József, ellenőr Reiland Pál, könyvvezető Parti György, ügyész Vértessy József. — Polgári olvasókör. Elnök Pap Alhert, alelnök Ács Zsigmond, jegyző Darabos Balázs, pénztárnok Bárány Lajos, könyvtárnok Varga. Gábor, gazda Pötröc Sándor. — Közigagatá- silag a községhoz tartozó puszták Sajgó, Körtvélyes, Eszter, Nándor, Alsó és Felső-Örs. Moha. Terjedelme 1710 k. h., 650 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál. száma 77, választókerület Bodajk, székesfehérvári járás, tsz. jb. tkvh. adh. Székesfehér­vár, ph. th. és vá. helyben, jegyző és anyakönyvvezető Somogyi Gyula, biró Tóth János alsó, törvénybiró Pojányi János, pénztárnok Listár István, közgyám Mészely Sándor, körorvos dr. Adler Béla, lakik Csórón, szülésznő, özv. László Istvánná, •esküdtek M. Molner József, Simon Sándor, ifj. Sipos János, alsó Márton János. — Iskolaszék. Felekezeti, tankötelesek száma 77, felekezeti tanító Jákóy János. — A mohai önkéntes tűzoltó testület tényleges tagjai. Somogyi Gyula parancs­nok, Tóth János a szer- és pénztárnok, Sepsi István oktató és 22 tűzoltó. —• Kölcsön segélyzö-egyesület mint szövetkezet. Elnök Moizer János, igazgató M. Molnár József, könyvelő Bezdek Károly, pénztárnok Márton János. — Közigazga- tásileg a községhez tartozó puszták Ágnes és Stefánia forrás-telepek. Mól*. Terjedelme 18840 k. hold, 10237 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál. .száma 460, választókerület Bodajk, móri járás, tsz. Székesfehérvár, jb. tkh. adh. helyben, posta, távirda és vá. Mór. Főjegyző és anyakönyvvezető Turmayer Gyula, jegyző és anyakönyvvezető helyettes Vas Ferenc, törvénybiró helyettes Korb Antal, h. biró Ruff György, közgyám Mayer Márton, pénztárnok Pisch József, árvatári pénztárnok Graf János, aljegyző és anyakönyvvezető helyettes Rimele Antal, segédjegyző Dusbaba Viktor, árvatári ellenőr Mayer Márton, fogyasztási adóellenőr Wächter János, könyvtárnok Rimele Antal, írnokok Aschenbrenner Ferenc, Frank Ignác, jegyző-gyakornokok Pongrácz Ferenc és Rimele Géza, dijnokok Schrötter Ede és Péringer József, orvos dr. Löwy Miksa, állatorvos Ulreich Sándor, tanács­nokok Csada Pál, Frey György, lrmindy Péter, Kailhok Márton, Mayer György, Mergl Márton, Nagy Imre és Horák Ferenc, szülésznők özv. Gippert Józsefné, özv. Hartmann Jánosné és özv. Schőnfusz Károlyné. — Községi iskolaszék. Elnök Venczel József, jegyző Frank Ignác, tagok Abele József, Ruff György, dr. Heumann József, Korb Mihály, Pénz Lajos, Szőke Miklós, Turmayer Gyula, Vas Ferenc, Mayer Márton, Brettschneider Henrik, Schmid János, Büchler Pinkász, Csomasz Dezső, Wurdics József, Gurgulits Antal, tankötelesek száma 2610, közs. tanítók Konecsny Jolán, Hruska Antal, Freiszmut József, Patek Erzsébet, rk. hit­községiek Klein Lukács, Bittner József, Hőbausz Rezső, Német Sándor, Eisen- berger Lajos, Jalaksa Hona, ev. ref. tanitó Nagy Imre, izr. vall. tanítók Ondódi Miksa, Beregi Nátán, Árki pusztán tanítónő Czérna Erzsébet. — Móri m. kir. állami polgári fiú és leányiskola. Igazgató Osváth János, tanárok Szeifert Vil­mos, Fodor Aladár, Kondor József, Hayek Izabella, Ribiczey Rózsi, Simon Aranka, Jókai Endre, Gáspár Endre, Gáspárné Lukes Flóra, hitoktatók Haupt Klarenc rk.f Csomasz Dezső ev. ref., Büchler Pinkász izr. Polg. isk. gondnoksága: Elnök dr. Szauer György, rendes tagok Büchler Pinkász rabbi, Szőke Miklós kir. közjegyző, Venczel József urod. tiszttartó, póttagok Szing György földmives, Reich Lajos iparos. — Tűzoltó-egylet. Elnök Kovács Sándor, tb. főparancsnok báró Trauten- berg Frigyes, parancsnok Schleicher Imre, alparancsnok Krisztovics Márton, kar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom