Bárkányi Ildikó – F. Lajkó Orsolya (szerk.): A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 2017., Új folyam 4. (Szeged, 2018)

Történettudomány

Ábrahám Vera A Pillitz-ügy- Fejezetek Pillitz Dániel rabbi életéből, különös tekintettel szegedi szolgálatára Irodalom Ábrahám 2015 Ábrahám Vera: Szeged a Magyar Zsidó Szemle első évfolyamában. A Pillitz- ügy. 2015. nov. 17. Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem. Konferencia előadás. Borászati Lapok 1876. augusztus 25. Büchler 1890 Büchler Sándor: A hazai zsidó hitközségek történetéhez. Magyar Zsidó Szemle, 1890. IX. 533-534. 1890. IX. f. p. 533-534. [Iratait a Magyar Zsidó szemle egy-az egyben közli.] Der Orient. Berichte, Studien und Kritikern für jüdische Geschichte und Literatur. Leipzig, dr. Julius Fürst: Verlag G.L. Fritsche 1847. VII. évf. 51. sz.; http://sammlun- gen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/ pageview/3533735 Fehér 2014 Fehér Árpád: „Pillitz Dániel, Velence valahavolt nagybirtokosa", www. velenceb- log.hu [Letöltés ideje: 2014.) Fehér 2014 Fehér Árpád: Az Urasági Szilfák Ura: Ki volt Pillitz Dániel? www.velenceblog.hu [Letöltés ideje: 2014.) Gergely 2013 Gergely Anna: Adalékok Steinherz Jakab székesfehérvári főrabbi irodalmi működéséhez. HACOFE 2013. 2. Gleszer - Zima 2011 Gleszer Norbert - Zima András: A Rabbiszeminárium avatása Jókai Mór olvasatában. A Hon. Politikai és köz- gazdasági napilap. (Szerk.: Jókai Mór) 1877. HACOFE 2011.1. Hochmut 1885 Hochmut Ábrahám: Magyar Zsidó Szemle. Második évfolyam/szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József. Budapest 1885. Hudi 2012 Hudi József: A veszprémi szabadkőmű­ves kör m űködése (1898-1902). Veszprémi Szemle 2012/4. 27. Kupi 2014 Kupi László: Kápolnásnyék története. Digitális változat, 2014. Löw - Kulinyi 1885 Löw Immánuel - Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-1885-ig. Szeged. Szegedi Zsidó Hitközség, 1885. Löw - Kulinyi 1886 Löw Immánuel és Kulinyi Zsigmond: Válasz. Magyar Zsidó Szemle. Harmadik évfolyam/szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József. Budapest 1886.118. Magyar Zsidó Lexikon. Szerk. Újvári Péter. 1929. Magyar Zsidó Szemle évfolyamai. Szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József. Budapest 1885-1891. Pillitz 1886 Pillitz Dániel: Egy kis helyreigazítás. Magyar Zsidó Szemle. Harmadik évfolyam. Szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József. Budapest 1886. 33-34. Magyarország tiszti cím- és névtára 3. év­folyam, 1879. Meszlenyi 1999 Meszlényi Ignác: Velencei Tallózások. 1999. Pesti Hírlap 1890. 04.03. 92. szám Petrik 1971-1972 Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860. V. Pótlások Budapest, 1971-1972. Reizner 1900 Reizner János: Szeged története I-IV. Szeged, 1899-1900. Szeged szab. kir. város közönsége. Steinherz 1891 Steinherz Jakab: A letelepedés­től az első alapszabályok megalkotásáig [1840-1844). Magyar Zsidó Szemle 1891, 552. Veszprémi Szemle 2012/4. 27. 206

Next

/
Oldalképek
Tartalom