Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 42. (Székesfehérvár, 2014)

Tanulmányok - Gelencsér József: "Kiszúrom a szemedet!" A megvakítás mint bűncselekmény, mint büntetés, valamint továbbélése a népi gyakorlatban

Gelencsér József: „Kiszúrom a szemedet!" A megvakít ás mint bűncselekmény, mint büntetés, valamint továbbélése a népi gyakorlatban INDEX 2007. december 4. Rács mögött a kaposvári Ronnie és Clyde. Online. index.hu/bulvar/bonklyl204/ JÓKAI Mór 1966 Egy az Isten. Budapest. KABÓDI Csaba 2006 A büntetés szimbolikája. In: Mezey Barna szerk.: Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. 109-130. KAJTÁR István 2004 Bevezetés ajogi kultúrtörténetbe. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. KÁLLAY István 1985 Úriszéki bíráskodás a XVII—XIX. században. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1996 Városi bíráskodás Magyarországon 1686-1848. Budapest, Osiris Kiadó. KANDRA Kabos 1898 Váradi Regestrum. Budapest, Szent István Társulat. KEMÉNY István, ifj. 1903 Emléklapok. Budapest. KÉPES KRÓNIKA 1993 Képes Krónika. A magyarok régi és legújabb tetteiről, eredetükről és növekedésükről, diadalaikról és bátorságukról. Fordította Geréb László. Budapest, Magyar Hírlap és Maecenas Könyvkiadó, http://mek.oszk.hu/10600/10642/10642.htm KÉZAI Simon 1862 Kézçù Simon mester magyar krónikája. Fordította Szabó Károly. http://mek.oszk.hu/02200/02249/02249.htm KLENGEL Horst 1985 Nomádok az ókori Elő Ázsiában. Ford. Tarnói Judit. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. KÖPECZI Béla (főszerk.) 1986 Erdély története, I. Budapest, Akadémiai Kiadó. LASZÁK Ildikó é. n. Polgárháború Jugoszláviában. (II/3. fejezet. Az usztasa koncentrációs táborok.) Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont honlapja. http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=20:3-az-usztasa-koncentracios­­taborok&root=12&catid=6:ii-megszallas-es-az-jugoszlav-els-polgarhaboru-l 941 -1945 LENGYEL László 1993 A megőrzés láza. Kordokumentum. Filmvilág. Online folyóirat. 1993. február. http://filmvilag.hu/xereses_aktcikk_c.php?&cikk_id=1183&gyors_szo=%7C%7CLengyel%7CL%Elszl%F3%7CLe ngyel+L%El szl%F3&start=0 MALAPARTE, Curzio 1975 Kaputt. Budapest, Európa Könyvkiadó. MANU 1915 Manu törvényei. Fordította Büchler Pál. Budapest. MÁRKUS Dezső szerk. 1898-1907 Magyar Jogi Lexikon, I—VI. Budapest, Pallas. 1900 1540—1848. évi erdélyi törvények. Budapest, Franklin-Társulat. /Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár/ MARTON Géza 1963 A római magánjog elemeinek tankönyve. Institúciók. Budapest, Tankönyvkiadó. MATUSKA Márton 2009 Három zsably ai áldozat. ,A Z egész faluban Uncshangulat uralkodott.” Bakos Ferencné és Bakos Pál visszaemlékezése. Rubicon 2009/5. 48-51. MEZEY Barna szerk. 2007 Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris Kiadó. /Osiris Tankönyvek/ MKL Magyar Katolikus Lexikon. Internetes változat. lexikon.katolikus.hu O. NAGY Gábor 1976 Magyar szólások és közmondások. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. PAPP Gábor 2011 Toldi Miklós legendás vitézsége. BBC History - A Világtörténelmi Magazin, 1/2. (2011. május.) 46-51. PAULER Tivadar 1869-1870 Büntetőjogtan, I—II. Pest, Pfeifer Ferdinánd. 208

Next

/
Oldalképek
Tartalom