28. oldal, 2768 találat (0,520 másodperc)

Találatok

2701. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • F (2_194. oldal)
[...] ptatiszt II fő u 2 Sándorné magánzó I Horthy M út [...] Mátyás tér 12 Finy Béla vitéz százados IX üllői út 135 [...] IV Kaas Ivor u 9 Farkas festékkeresk II ostrom u 14 [...]
2702. 1956-10-07 / 237. szám
[...] 17 10 Részletek a János vitézből 18 00 A lakás­fronton 18 [...] egyben vagy több részben Budai Sándorné Pereked 99 sz LAKÁSCSERÉK Házfelügyelői [...] Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal Pécs [...]
2703. 1906-03-01 / 9. szám
[...] ült a közönség mert János vitéz volt i s men Jászai [...] N 30 30 f Hunyady Sándorné 20 f Fürst Henrik N [...] Men­tes György dr Fenczlinger József Farkas Lajos Gombás István Hauk Ffrenczné [...]
2704. 2009-01-17 / 14. szám
[...] Izabell Széli Attila Lászlónak és Farkas Annamáriának Ádám Attila Seres Péternek [...] Borbála Bernáth Péter József Horváth Sándorné Palotás Irén Bozsó Szilveszterné Mózes [...] Szentpéteri Csabának és Kulcsár Nikolettnek Vitéz Levente Forrai Szilveszternek és Bör­csök [...]
2705. 1977-04-09 / 83. szám
[...] 150 cigálya anyabirka Cím Sülé Sándor­né 7043 Bikács Kis­tápé 26 171 [...] olcsó áron Érdek­lődni a helyszínen Farkas Jánosnál 151 H áromszobás ker­tes [...] Színes Szovjet rövidfilm 15 40 Vitézek Színes Spanyol film­sorozat IV 16 [...]
2706. 1959-11-13 / 267. szám
[...] Olyan éhes voltam mint a farkas elszoktam poharat az asztalra letettem [...] kínjaimtól iszom mond Különben is vitéz csapataink ma kijutottuk a másikba [...] fájdalommal tudat­juk hogy dr PAPP SANDORNÉ Molnár Ilona életének 62 tk [...]
2707. 1984-06-05 / 130. szám
[...] Emmának Rita Rostás Sándornak és Far­kas Tündének Tünde Burai Mi­hály Sándornak [...] Koncz Mária Makovics Istvánné Dé­kány sándorné Faragó riona Tanács Istvánné Fodor Etelka Tánczos Gyuila Miskolczi Kál­mán Farkas Andrásné Tóth Ve­ronika saendrei Gábor [...] 00 Gyulai Gaál János János vitéz szvit sz 9 30 Charpentier [...]
2708. 1991-08-14 / 190. szám
[...] es lakás bármilyen felhasználásra eladó Vitéz u 4 11 Telefon 10 [...] naponta Sándorfalva Aradi u 35 Farkas László útján Érdeklődni naponta az [...] édesanya anyós nagymama ózv NACSA SÁNDORNÉ 72 éves korában elhunyt Temetése [...]
2709. 1994-06-01 / 126. szám
[...] a MELÓ DIÁK Érdeklődni Szeged Vitéz u 12 Tel 310 239 [...] szeretett édesanya anyós nagvmama TASNADI SÁNDORNÉ Székely Regina életének 65 évében [...] Fájó szívvel tudatjuk hogy szerettünk FARKAS JÁNOS életének 64 évében elhunyt [...]
2710. 1954-10-24 / 252. szám
[...] Hona 59 TaJ ti Vincéné Farkas Magdolna 49 Mercz Gyuláné Kovács [...] 74 Ábrahám János 71 Becset Sándorné Láda Jusztina 77 éves Sárközt [...] Ma délután fél 4 János vitéz Bér­letszünet Este fél 8 Luxemburg [...] előadás 26 án 7 János vitéz Petőfi bérlet 2 27 én [...]
2711. 1950-02-12 / 37. szám
[...] íróasztal álló ruhafogas eladóik Partizán Vitéz u 28 6429 ZSALUT vaslépcső [...] kertes magánház mellék­épületekkel konvhaszekrény ed­adó Farkas u 19 a 6473 KERESEK [...] szobás egészsé­ges fürdőszobás lakásra Salamon Sándorné Marx tér 9 6531 BÚTOROZOTT [...]
2712. 1961-03-21 / 68. szám
[...] Pál és Jankó Katalinnak Gá­bor Farkas Károly és La­katos Ilonának Ilona [...] Kovács Ferenc 50 Tatár Mihályné Farkas Vik­tória 76 éves korában hunyt [...] Mészáros János 65 Lövész Béláné Vi­téz Erzsébet 75 Tulipánt Já­nosné Rácz [...] Fábián Er­zsébel 1 napos Nagy Sán­dorné Rózsa Veron 70 Nagy Mihályné [...]
2713. 2006-02-16 / 40. szám
[...] Csorba u 3 megnyílt Csokonai Vitéz Mihály élete és munkássága című [...] egy állandó kiállítás és vásár Farkas Gyula festőművész olajfestményeiből A kiállítás [...] egyáltalán nem biztonságos MAKÓ Bíró Sándorné makói olvasónk ki­fogásolja hogy a [...]
2714. 1987-09-19 / 221. szám
[...] EDWARD ALBEE NEM FÉLÜMÍ A FARKASTÓL című darabját a Próbatársu­lat adja [...] férj édesapa nagyapa dédapa keresztapa VITÉZ SZALAI ISTVÁN volt horgosl lakos [...] Ismerősöknek lakótársaknak ÖZV DFBRE 1 SANDORNÉ Muller Erzsebet biícsúztatasan megjelentek rész­letükkel [...]
2715. 1955-09-13 / 215. szám
[...] órától Pánczél Ottó és Nagy sandorné I kerületi az Alkotmány üti [...] x 2 BEJÁRÓNŐT keresek FarkSA Vitéz u 34 KODAK mozifelvevőgép asztal [...] SzerkeezTl a szerkesnőBlzottsáa Felelős kiadó FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal Pécs [...]
2716. 1979-10-17 / 243. szám
[...] motorke­rékpár keveset használt eladó Öcsény Vitéz Le­hel u 22 433 E [...] hogy szeretett édes­anyánk özv KÁDÁR SÁNDORNÉ sz Farkas Anna 1979 öktóber 14 én [...]
2717. 1966-05-04 / 104. szám
[...] velezésbenl telefonikus legkorszerűbb nyelvta­nítás Doktor Farkas Dezső szaktanár Bu­dapest Zugló Tábor­nok [...] tonyhaszte láIÓ mrSadi kisebb fotel Vitéz 58 u 36 Danuvia motorke­Elcserélném [...] mindazoknak akik drága halottunk KRISZ­TIÁN SANDORNÉ temeté­sén részt vettek gyá­szoló család [...]
2718. 1928-10-07 / 924. szám
[...] raágh Béla Rózsa Richárd dr Far­kas Lajos Szegő Sándor dr Kern [...] Dísztér báró Kray Ist­vánná és vitéz Lajtay Jenöné Krisz tina tér [...] Lexa Ferencné és T adó Sándorné Horthy Miklós út körömi Baróthy [...]
2719. A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora • D (2_36. oldal)
[...] József Tereczky Miksa Térmegi István vitéz Teuchert Károlyné özv Thauer Ferencné [...] Sándomé Tomanóczy Gyuláné özv Tomaschek Sándorné özv Toperczer Jánosné Torma László Tóth Farkas Tóth Ferencné özv Tóth Hona [...]
2720. 1966-09-20 / 222. szám
[...] 30 Fekete bá rány lehér farkasok között in 10 Cperetirészletek 11 [...] 00 Hirek 15 05 János vi­téz 16 00 Frlcsav Ferenc írásai [...] lakásán halva találták özvegy Fazekas Sán­dorné 75 éves főbérlőt vala­mint Nagy [...] Katalin Csurai Imre Peics Vilmosné Farkas Márta Erdélyi Mihály Zsibrita István [...]
2721. 2003-04-07 / 81. szám
[...] u 40 200 Ft RÓZSAHEGYI SÁNDORNÉ Felszabadulás u 17 200 Ft [...] Sándor u 51 600 Ft FARKAS JÓZSEF Vércse u 4 600 [...] u 41 400 Ft SALÁNKI SÁNDORNÉ Alföldi u 14 200 Ft [...] 00 Mese 1 05 Csokonai Vitéz Mihály Dorottya 3 10 Pop [...]
2722. 1954-12-25 / 306. szám
[...] Jó­zsef 61 éves özv Kocsis Sándorné szül Pap Éva 81 éves [...] szül Simon Mária 68 éves Farkas József 63 éves Árvái Lívia [...] operettje 16 20 A szabadságharc legvitézebb bakája Előadás 16 35 Tánczene [...]
2723. 1957-08-11 / 187. szám
[...] kitűnik hogy a leg­több látogatóra Farkas Ala­dár szobrászművész művei gyakorolták a [...] áldozatának hozzá­tartozói is özv Sziklai Sán­dorné özv Kiss Lajosné Vár­konyi János [...] János újból megkezdődölt az élet vitéz Iluskájának sikeres A szezonnyitás előtt [...]
2724. 1986-09-17 / 219. szám
[...] Kölcsey u 106 in era Farkas Jó­zsefnél 747 EZ EREMLE Wesselényi [...] RÁZS eladó Kiskun­halason a Kuruc vitézek terén Érdeklődni a 21 851 [...] szeretett édesanyám anyósom testvérünk NAGY SANDORNÉ Talmácsl Ilona életének 49 évében [...]
2725. 1984-07-06 / 157. szám
[...] 91 sz tanya eladó Érdek­lődni Farkas Benedek Mórahalom Széchenyi u Rókuson [...] kérek Cím Nagy lenő Kiskundorozsma Vitéz и 5 16 órától szomba­ton [...] vfztűl 300 méterre Érd Bagdi Sándorné Balatonföld­vár Budapesti U 23 vanv [...] a roko­noknak munkatársaknak isme­rősöknek akik FARKAS SÁNDOR búcsúztatóján részt vettek és [...]
2726. 2003-04-04 / 79. szám
[...] ma­gánkönyvtárat könyvha­gyatékot Dekameron Antik­várium Szeged Vitéz u IS­IS Tel 62 423 [...] mondunk mindazok­nak akik DR SZURGENT SÁNDORNÉ temetésén megjelentek fájdal­munkban osztoztak 022799870 [...] Fájó szívvel emlékezünk TURZÓ JÁNOSNÉ FARKAS ANNA halálának 5 évfordulóján Szerető [...]
2727. 2010-12-27 / 300. szám
[...] 1 3 megnyílt a Ha vitéz vagy jer vé­lem régi idők [...] tárlat január 5 éig Urbán Sándorné Beli­nyák Olga ikonfestő A szív [...] 21 20 X Men kezdetek Farkas Amerikai fantasztikus akciófilm 2009 R [...]
2728. 2001-07-10 / 159. szám
[...] Egy szólam 14 15 Csokonai Vitéz Mihály Do­rottya Vagyis A dámák [...] SMS műsor Gyula és Zsolti vitézzel 30 26 77 777 23 [...] Bódi Vera u 13 Tánczos Sándorné Szeged Szigony u 14 Zenei [...] Zsolt Öttömös Petőfi u 5 Farkas Zoltán Zákányszék Arany J u [...]
2729. 1980-12-13 / 292. szám
[...] Szép ének a gyulai 0 vitézekről avagy a majdnem teljes igazság [...] fe­lejthetetlen feleség ós édesanya LAZAR SANDORNE Papp Róza emetésén megjelentek és [...] Színház 1931 évi előadásának közvetítése Farkasok és bárányok A Ny Osztrovszklj [...]
2730. 1926-08-31 / 197. (1235.) szám
[...] miniszter szakértelme is szükséges Pálfy Sándornét szabadon bocsátották Bu­dapesti szerkesztőségünk jelenti [...] Zi lahy vigjátékban a hazatért vitézt az örökéletü Falurosszában amelyet vasárnap [...] Az uj németek közül a Farkasok a Shakespeare darabok közül Othello [...]
2731. 1971-02-14 / 38. szám
[...] Csonka László Véradi u Kalász Sándorné Borbás u Kiss Árpád Zászló [...] délután 3 órakor bérletszü­netben János vitéz ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3 [...] 10 Szerkesztői üzenetek 9 10 Farkas Antal Magyar népdal­rondó 10 00 [...]
2732. 1978-08-13 / 190. szám
[...] hét műsorából 9 00 Agasvári Sándorné és Kársai Zsigmond népdalokat énekéi [...] műsor üdülőknek 12 00 Sudi Farkas Pál népi zenekar Játszik 12 [...] ünnepi hetek programjában A Jártbá vitéz Oj Tükür aua 13 Képpel [...]
2733. 2010-12-28 / 301. szám
[...] 1 3 megnyílt a Ha vitéz vagy jer vé­lem régi idők [...] tárlat január 5 éig Urbán Sándorné Beli­nyák Olga ikonfestő A szív [...] 16 05 Piroska és a farkas mesefilm 16 30 Szakáilka király [...]
2734. 1973-10-12 / 239. szám
[...] Alt isk 7 oszt Cso­konai Vitéz Mihály 9 20 Kémia Középisk [...] felvételeiből 18 00 Leveles­könyv Csokonai Vitéz Mihály 19 40 A Magyar [...] Ism 9 32 Emlékezés Agas­várl sándorné népi énekesre 9 87 Irodalmi [...] 55 Delta 18 20 A farkas és a lő Francia ma­gyar [...]
2735. 1999-12-27 / 301. szám
[...] 05 Santa Barbara 11 10 Farkasokkal táncoló amerikai kalandfilm ismétlés 14 [...] a nagyvilágból 10 20 A vitéz szabócska mesefilm 12 00 Lapozó [...] Őszikék nyugdíjasműsor Szerkesztő műsorvezető Albert Sándorné Fortuna Rádió Paks 00 05 [...]
2736. 1997-02-20 / 43. szám
[...] 487 739 487 746 Szekszárd Vitéz u 3 sz 3 szobás [...] ismerték és szerették hogy ANDICS SÁNDORNÉ sz Taba Sára őcsényi lakos [...] a gleccser árnyékában 24 00 Far­kas Árpád Köszörű időben HBO 16 [...]
2737. 1975-03-30 / 76. szám
[...] A Rádió Dalszínháza Já nos vitéz Kacsóh Pongrác daljátéka 22 32 [...] játék gyerekeknek Vasárnapi koncert A farkasok nyomában csehszlovák filmsorozat I rész [...] Szeged Gogol u 9 Rády Sándorné Szeged Ká­rolyi u 4 Nagy [...]
2738. 1972-04-18 / 90. szám
[...] született kötöttek vanyu János és Vitéz Teréz Balog Antal és Kokai [...] Trirnir Ma Gergely Imre Földes Sándorné ra a Cu CS riának [...] Ist­vánná JOjárt Rozália Veréb György Farkas LSszloné Hor­váth Margit Fülöp Lajos [...]
2739. 1952-07-20 / 171. szám, vasárnap
[...] reggelt gyerekek 7 00 Ágas­vári Sándorné népi énekes énekel Hangi 7 [...] itt Hel­sinki 23 20 Részletek Farkas Bű­vös szekrény és Kraszev Zümmö­göcske [...] 16 20 Részletek Kacsóh János vitéz c daljátékából Hangi 17 00 [...]
2740. 1994-12-23 / 302. szám
[...] u 348 Bérdi Jó­zsef Szekszárd Vitéz u 7 Horváth Gyula Zomba [...] Zomba Szabadság u 7 Do­monkos Sándorné Nagydorog Mező u 25 Szarka [...] Miklós Zomba Orosháza u 25 Farkas Gábor Bogyiszló Kossuth u 13 [...]
2741. 1952-12-21 / 304. szám, vasárnap
[...] 18 10 Részletek Kacsóh János vitéz c daljátékából Hgl 19 00 [...] Elő­adás Prokofjev Péter és a farkas c müvéről 16 35 Közgazdasági [...] Tudományos fej­törő 15 20 Ágasvári Sándorné és Szaszkó József népművészek mű­sora [...]
2742. 1985-02-01 / 26. szám
[...] nem tudok kimenni ilyen Vörös Sándorné Ferenc járt el akkor ha [...] óvodások műsora 10 OS Csokonai Vitéz MihÜY versei 10 19 Nóták [...] toronvz ene 23 20 Sudi Farkas Pal népi zenekara játszik J [...]
2743. 1892-06-19 / 25. szám
[...] lett volna O Felségének alkalma vitéz seregét a harcmezőre küldeni de [...] Máté ur Sármellék özvegy Skublics Sándorné urnő Szt Mihály 3 3 [...] Dunst K apát ur Keszthely Farkas József ur Bagód Kis­faludy Sándor [...]
2744. 1934-07-19 / 1173. szám
[...] mű lesz ha özv ILLYÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRÁSZ üzletét látogatja [...] Feuer je­lentek meg a domboldalon farka­sok medvék hímzők bölények ijed­ten menekültek [...] el­lenfele akadt a hős és vitéz Bara­nyai Pál főispánban akiről egy [...]
2745. 1996-08-08 / 185. szám
[...] hogy feleségem édesanyám nagyanyánk SZIKORA SÁNDORNÉ életének 76 évében csendesen elhunyt [...] Vera és Babs 17 00 Vitéz László vándorútján 17 30 Mester­ségem [...] ön fogható Vakáció tévé műsorvezető Farkas Beáta Bálint György 6 30 [...]
2746. 1985-12-08 / 49. szám
[...] egy színpadon előadták a János vitézt az Iglói diákokat s még [...] szolgálatával Az elmúlt évben Pozsgai Sándorné igen értékes hímzett teritögarnitúrát készített [...] is volt Fiát a kolozsvári Farkas utcai református gimnáziumban taníttat­ta aki [...]
2747. 1972-11-03 / 260. szám
[...] első szívdobbanás 21 00 János vitéz csillagászat 11 15 Könnyűzene öt [...] szeretett ha­lottam özv HA ANGOZO SAN­DORNÉ temetésén részvétükkel bánatomban velem voltak [...] és ismerősöknek kik szeretett halottunk FARKAS ANDRIS temetésén megjelen­tek részvétükkel és [...]
2748. 1953-12-13 / 301. szám, vasárnap
[...] PETÖFI RÁDIÖ 6 00 Agasvári Sándorné énekel 6 30 Jó reggelt [...] 30 Tánczene 19 00 Csokonai Vitéz Mi­hály élete és müvei VI [...] 40 Kamarazene 15 15 Részletek Farkas Ferenc és Vaszy Viktor filmzenéiből [...]
2749. 1961-06-27 / 149. szám
[...] rá Zödi Ju dor dr Farkas Gyula és Hannának Zita Vöneki [...] Spécz Ka­talinnak Péter Halálozás Bakacsi Sándorné Ivánko­vits Rozália 71 éves Kin­csey [...] a gyerekeket vide C iokonai vitéz Mihály komi­és ünnepnap nappal ls [...]
2750. 1962-05-03 / 101. szám
[...] Sándornak és Máté Iloná­nak Ildikó Farkas Csaman­gó Ferencnek és Szalai Idá­nak [...] Bartos Erzsébet Papdi Szilveszter és Vitéz Hona házasságot kötöttek Halálozás Bartucz [...] gyógyszerek neveit Incze Mik­lós diktálta Sándorné pedig ki­állította az SZTK recepteket [...]
2751. 1971-05-09 / 108. szám
[...] Kovács István Alföldi u Pető Sándorné Tarján Temesvári Lajos Becsei u [...] órakor hétfón 7 ura­kor Fehér farkasok m b szi­rtes NDK Postás Mozi Gyula vitéz té­len nyáron 5 és 7 [...]
2752. 1963-11-19 / 270. szám
[...] Hermina 82 éves Novak István Sandor­né Kozma Mária Irma 82 Tari [...] József rá Dobak Mag­veszternek és Vitéz Ilonanak vs s u Ágnes [...] dr Láb­dy Jenő Lajoenak és Farkas Emíliának Jenő Kirí Imré­nek és [...]
2753. 1988-01-05 / 3. szám
[...] Andrásnak és Halla Katalinnak András Farkas Vincének és Benezik Máriának János [...] Jo­lán Vörös Mihály dr Deák Sándorné Czinder Margit Wel­lesz Dezsoné Singer [...] van szó 20 04 János vitéz Kacsóh Pongrác daljátéka 22 25 [...]
2754. 1985-07-30 / 177. szám
[...] utcai kiskert el­adó Erd Zaka Sándor­né Szeged Vedres u 4 A [...] Fél ház eladó Erd Kis­kundorozsma Vitéz u 2 15 órálól x [...] Timár Sán­dor Zsuráfszki Zoltán és Farkas Zoltán koreográfusok vezetik a jászsági [...]
2755. 1964-04-26 / 97. szám
[...] 15 15 Húsz óra János vitéz 16 00 Dohnányl Er­Folytatásos rádiójáték [...] Ismerősüknek kik rrctelt halottunk SÍPOS SÁN­DORNÉ temetéfién megjelentek részvétükkel és virágaikkal [...] egy kétszárnyas Vas­kaput vonnék Clm Farkas Ferenc Sán­dórfaivá Kuti dűlő 54 [...]
2756. 1894-09-02
[...] Istvánnó Martonfalvay Elekné Steiner Ignácné Farkas Kálmánná Czimmermann An­talné Kreisler Józsefné [...] József Oberiuayer József özv Deim Sándorné Lázár Lajosné Frank Józsefné Perlaky [...] a strázsamesterségig s számos ütközetben vitézül küzdött Az egyik csatában meg­sebesült [...]
2757. 1963-06-21 / 143. szám
[...] Szegő Gizi rajza Nyughass már Vitéz úgyis olyan nehezen jött le [...] kik szeretett édes­anyánk őzv Szilágyi Sándorné temetésén megjelentek részvé­tükkel és virágaikkal [...] 26 Danúvia export mo­torkerékpár eladó Farkas Sáavári utca 6 H em [...]
2758. 1962-03-31 / 76. szám
[...] és Bóta Sándor valamint Bóta Sándor­né Szeged Osztrovszky utca 7 szám [...] kez jparoEsok kereskedők Ipar­ügyeletes dr Farkas Dezső álla aettei tosao igazolványukat [...] 32 Bemutatták 17 37 János vi­téz Részletek 18 00 Hírek 18 [...]
2759. 1882-03-18 / 11. szám
[...] következménye az lett hogy a vitéz huszárt elfogták és most busul [...] Koppstein Károlyné Bajer Antalué Muth Sándorné Deutsch Gáborné Löventrittné A virágkoszorut [...] kr Südy Károly 1 frt Farkas N 20 kr Marothy Ferencz [...]
2760. 1965-10-05 / 234. szám
[...] ürömi 21 tonna eladó Érd Farkas Móra u 12 Elektromos dzsib­zon [...] és dédmama özv KO­HÓNK A SANDORNÉ Kónya Te­rézia életének 94 évében [...] természetkutató és gyűjtő A szabadságharc vitéz tüzére volt majd külföldi emig­rációba [...]
2761. 1955-12-16 / 295. szám
[...] cs nehézellés esetérc ins­pekciós dr Farkas Dezső állami Petofl rádió állalorvos [...] című keresgélő­könyv Petőfi Sándor János vitéze Móricz Zsigmond Al­latmeséi Tersánszky Józsi [...] Ilona fgy kössünk vagy Földes Sándorné Horgolt ké­zimunkák című könyve Akik [...]
2762. 1974-05-03 / 101. szám
[...] 15 10 Iskolarádió 15 50 Farkas Antal fúvósmúvei­böl 16 00 A [...] Margit Kársai Zsigmond éa Agasvári Sándorné népdalokat énekel 15 27 Szerkesztőségi [...] 21 35 Az estve Csokonai Vitéz Mihály versét elmondja Maior Tamás [...]
2763. 1967-05-30 / 125. szám
[...] Mária 1830 1092 a szabadságharc vitéz katonája Mér tizennyolc éves korában [...] Józsefnek és Rigó Halálozás Berezeg Sándorné Joó Eszter Szekeres József és [...] Péter Bóz só Máriának Imre Farkas Mulati Balázsnak és Zádori Kálmánnak [...]
2764. 1975-12-06 / 334. szám
[...] 15 33 Versek világa Csokonay Vitéz Mihály A magánossághoz 15 50 [...] VII forduló megfejtései 1 Apitz Farkasok közt védtelen 2 Vörös zászlót [...] hogy drága édesanyánk OZV PETI SANDORNÉ 1975 november 28 án hosszas [...]
2765. 1952-06-08 / 133. szám
[...] jelzi útjukat A csoportvezető Gagyl Sándorné tehérkendőben és köpenyben sür­gölődik ad [...] A Magvar Rádió tánczenekara Játszik Farkas Ilonka és Anta ffv Albert [...] operájából 15 Hangverseny gyermekeknek János vitéz 16 30 I akatos Vince [...]
2766. 1985-04-06 / 81. szám
[...] bel­városhoz közel el­adó Érdeklődni este Farkas Jenő Szekszárd Barátság u 26 [...] is­merték és szerették hogy PAJOR SÁNDORNÉ sz Tauszig Klára hamvasztás utáni [...] 8 00 10 00 Jánoska vitéztől Pere Jánosig Húsvéti kíván­ságműsor a [...]
2767. 1976-12-31 / 309. szám
[...] 35 Prokofjev Pé­ter és a farkas 17 07 Operett­dalok 17 25 [...] PETŐFI ADÓ 8 05 Agaevári Sándorné népda­lokat énekel 890 Tíz perc [...] Dalida énekel 23 20 János vi­téz Részletek Kaasóh Pongrác daljátékából MAGYAR [...]
2768. 1996-04-30 / 101. szám
[...] édesanya nagy­anya anyós dédmama ERŐS SÁNDORNÉ sz Jauch Katalin grábóci lakos [...] 05 Megtört csend 0 25 Farkas Árpád Özönvíz HBO 16 30 [...] 30 Mozivilág 14 05 Csokonai Vitéz Mihály A méla Tempefői 15 [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 54Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 1Békés Megyei Könyvtár 113Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 123Budapest Főváros Levéltára 19Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 7Csorba Győző Könyvtár 61Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 134A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 13Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 2Erzsébetváros Önkormányzata 9Evangélikus Országos Könyvtár 102Evangélikus Országos Levéltár 4Ferenczy Múzeum 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 14Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 386Hajdúsági Múzeum 1Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 101II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 43Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 98József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 29Katona József Könyvtár (Kecskemét) 158Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 14Kecskeméti Katona József Múzeum 1Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára 1Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 207Laczkó Dezső Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 10Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 58Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Természettudományi Múzeum 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 258Országgyűlési Könyvtár 101Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 20Országos Széchényi Könyvtár 1Pápai Református Gyűjtemények 3Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 80Petőfi Irodalmi Múzeum 12Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 369Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 39Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 71Újpest Önkormányzata 2Vác Város Levéltára 1Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 28XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 1A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 1982-2013 1Balatonvidék 1900–1917 5Békés 1869-1937 48Békés Megyei Hírlap 1971-2010 22Békésmegyei Közlöny 1877–1938 27Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 4Buda és vidéke 1893-1904 8Budai Napló 1914-1938 12Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 15Budapest történetének bibliográfiája 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 81Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 7A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 7A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája (MEI) kiadványai 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 117Címjegyzékek 1867-1942 44Cumania 1972-2010 1A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 1Déli Hírlap 6Délmagyarország 1910-2010 369Dombóvári Hírlap 2Dunántúli Napló 1944-2004 61Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 10Eger - hetilap 1863-1914 8Eger - napilap 1915-1944 84Ellenzék 40Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3Esztergom 1895–1932 17Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 73Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 4Evangélikus Élet 5Evangélikus gyülekezettörténetek 2Evangélikusok lapja 1Észak-Magyarország 1948-2009 37Északkeleti Újság 1909-1919 2Felsőbányai Hírlap 1896-1918 6Felsőházi naplók (1927–1944) 1Félegyházi Közlöny 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 4A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 4Független Budapest 1906- 1938 9Gazdasági címtárak 1842-1932 67Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 2Harangszó 1918–1939 93Hegyen épített város 1Heti Szemle 1899-1914 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 31Hitel 1Hídlap 2003-2011 2Hírhozó 1991-2010 2Iskolai Értesitők - Kolozsvár 2Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai értesítők - Debrecen 1Iskolai értesítők - Esztergom 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 8Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 1Iskolai értesítők - Orosháza 1Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Székesfehérvár 1Kelet-Magyarország 52Keleti Ujság 1919-1944 54Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 201Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 6Klasszikus orvosi könyvek 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 29A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Könyvek Esztergomról 9Körösvidék 1920–1927 12Közérdek 1908-1916 1Kővárvidék 1904-1918 3Levéltári Füzetek, Szolnok 1Magyar külpolitika 1Magyar Paizs 1900–1917 4Magyar Themis 2Mátészalka 1909-1915 1MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 2Miskolci jogászélet 1A MOL segédletei 1-28 1MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 1MTI - Magyar Országos Tudósító 19MTI - Napi hírek 34MTI - Tematikus sorozatok 1Nagybánya 1903-1931 6Nagybánya és Vidéke 1899-1918 14Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 4Nemere 1871-1884 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 54Nyírvidék 1882–1942 111Orvostörténeti Közlemények 1Pápa és Vidéke 1923–1944 35Pápai Hirlap 33Pápai Közlöny 1892–1921 6Pápai Lapok 1874–1919 5Pápai Újságok 3Pest Megyei Hírlap 1957-1995 80Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 10A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 1Petőfi Népe 1950-2011 158Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Rákos Vidéke 1901-1937 34Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 9Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 2Református konventi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 39Sorozaton kívüli 6Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 1Szamos 1899-1919 19Szatmár-Németi 1899-1912 5Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 5Szatmár és Vidéke 1899-1919 9Szatmári Hírlap 1902-1919 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szocialista Nevelés 1956-1989 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 28Tanügyi Értesítő 1902-1919 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 24Tolnamegyei Közlöny 11Tolnamegyei Ujság 29Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Uj Budapest 1921-1938 4Új Kelet 1994-1998 4Új Szó 1948–2017 6Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 14Váci Történelmi Tár 1Vendéglősök Lapja 1896-1940 3A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 3Veszprémi Független Hirlap 2Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 18Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 100Zemplén 9Zempléni Népujság 1