A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep)

Kőbánya. Ház- és telekjegyzék. 181 X. Kerület. Tisztviselőtelep. Rupert Mihály és , neje 39585/29 Péntek Gyula és neje 39585/30 Süssen beck Károly és neje 39585/31 Jávorszky István és neje 39585,32 Biró Ferenc és neje 39589/25 Liebe Nándor és neje 39589/27 Urbán István 39589/28 König Jenő 39589 29 Szőnyi János és neje 39589/32 Pompor György és neje 39589/33 Boden József és tsai 39589/36 Szabó András és tsa 39589/37 Schindler József és neje 39589 '40 Özv. Román Istvánná 39590,46 Dr. Rátkai Béla 39590/47 Berta István 39590/48 Csukás Márton és neje 39590/58 Cső both Miklósné 39590/59 Magyar József és neje 39590/60 Horváth Rafael és társai 39590/61 Turcer Ferenc es nej e 39590,62 Kőszegi János és neje 39590/63 Oláh János és neje 39590/64 Nyilas József és neje 39590/65 Dömösi Pál és neje 39590/66 Nagy Gyula és neje 39590/67 Czeiner Mihály es .. neje 39590/68 Ozv. Demján Istvánná 39590/69 Németh János és neje 39590/70 Kocsis András 39590/71 Szmercska Ferenc 39590/72 Varga János és neje 39590/73 Balogh József 39590/74 Förster Béla és neje 39590/75 Jakobovits Ernő 39591/18 Csaba Ferenc és neje 39591/19 Dr. Manitzák Kál­mán 39591/20 Velkai Boldizsár és neje 39591/21 Fekete Károly és neje 39591/22 Parkas János 39591/23 Már Béla és neje 39591/24 Szabó István és neje 39591/25 Dani Ferenc és neje 39591/26 Fekete József 39591/27 Orosz Mihály 39591/28 Dr. Boliváry Béla 39591/29 Mozsolots István és neje 39591,30 Tulok Ferenc és neje 39591/31 Kussek Vendel és neje 39591/32 Kővári János és neje 39591/33 Vizét Falkay Gyula 39591/34 őzv. Geberle Edéné 39591/35 Magyar lovaregylet 39479/36—53, 39480 34- 42, 39497/2, 39559/1. 39562/2 39563. 39580/24—31 M. kir. kincstár 39592,;49—52, 39592/58—82 Nagy Gábor és József 2004, 20051813 40080 Bata Pál és neje 2004, 2005/8/4 40081 Békési ingatlanforgalmi és műszaki r.-t. 40116, 40117/1 Mészáros Ferencné 40116, 40117/2 Somogyi István és neje 401Ó6 Somogyi István és neje 40107 Kovács János és neje 40108 Slachta József és neje 40109 Bethlen Gábor és neje 40110 Kovács János és b. társa 40111 Marsai Sándor és neje 40112 Soroksárvidéki takarék­pénztár és b. társai 40113 Soroksárvidéki takarék­pénztár r.-t. 40114 Békési ingatlanforgalmi és műszaki r.-t. 40115 j Szakas András és neje 40113 Gaál István 40119 Binét Sándorné és b. társai 40120 Gaál István 40121 Kröszl Mihályné és b. társai * 40122 Varsányi Gézáné és b. társai . 40123 Kutnahorszki Ádám és b. társai 40124 Kiss Antal 40125 Dr. Jedlicska Jenő 40126 Kisfaludy Ferenez 40127 Pászti Illés és b. társai 40128 Özv. Nyári Józsefné 40132 Kisfaludy Károly 40133 Kisfaludy Károly 40134 Kisfaludy Károly 40135 özv. Huszár Pálné és b. társai 40136 Özv. Fülöp Mihályné 40137 Kórodi Sándor és neje 40138 Fischer József és neje 40139 Tóth Mihály 40140 Kádár Lajos és neje 40141 Özv. Nyári Józsefné 40170 Özv. Nyári Józsefné 40169 M. kir. kincstár 40145 Özv. Nyári Józsefné 40146 Özv. Nyári Józsefné 40147 özv. Nyári Józsefné 40148 Özv. Nyári Józsefné 40149 Özv. Nyári Józsefné 40150 Özv. Nyári Józsefné 40151 Özv. Nyári Józsefné 40152 Özv. Nyári Józsefné 40153 özv. Nyári Józsefné 40154 Özv. Nyári Józsefné 40155 Csapody László 40159 Özv. Nyári Józsefné 40160 Özv. Nyári Józsefné 40161 Özv. Nyári Józséefn 40162 özv. Nyári Józsefné 40163 Özv. Nyári Józsefné 40164 Özv. Nyári Józsefné 40165 özv. Nyári Józsefné 40166 Özv. Nyári Józsefné 40167 Özv. Nyári Józsefné 40168 Katona János 40183 Katona János 40182 Katona József és b. tsai 40181 Skoda Aranka 40180 Özv. Szecsey F.-né és b. tsai 40179 Képes Károly és b. tsai 40178 Hegyesi Lajos és b. tsai 40177 Bihari Rezső és b. tsai 40176 Rőth László 44175 Rőth László 40174 Rőth László 40173 Rőth László 40172 Rőth László 40227 Rőth László 40226 Rőth László 40225 Rőth László 40224 Rőth László 40223 Rőth László 40222 Rőth László 40221 Rőth László 40220 Rőth László 40219 Rőth László 40218 Rőth László 40217 özv. Nyári Józsefné 40253 özv. Nyári Józsefné 40252 Özv. Nyári Józsefné 40215 Özv. Nyári Józsefné 40250 Özv. Nyári Józsefné 40249 Özv. Nyári Józsefné 40248 Özv. Nyári Józsefné 40247 Özv. Nyári Józsefi" 40246 Özv. Nyári Józsefné 40245 Özv. Nyári Józsefné 40244 Özv. Nyári Njózsefné 40240 M. kir. kincstár 39470/3 37, 39473/52, 39473/53, 39592/4—42, 39592/45, 39592/46, 39592/47 Halmai Károly és neje 39473/1—2 Özv. Knechtl Ferencné és társai 39479/4 I Gada János és neje 39473/36 Rr. Andrássv Gvuláné “ 39477/3—4 Magyar lovaregylet 39479/1—3, 39480/1 4 Kremlicska István és társai 39580/8, 39558/1 Kramerstädter Lipót és neje 39580/4 Bpesti telekértékesítő és építő r.-t. 39555/2 Erzsébetvárosi ingatlan .. r.-t. 39580/1 3, 39580/7 Özv. Nyári Józsefné 40239 Özv. Nyári Józsefné 40238 özv. Nyári Józsefné 40237 Özv. Nyári Józsefné 40236 Özv. Nyári Józsefné 40235 Özv. Nyári Józsefné 40234 Özv. Nyári Józsefné 40233 Özv. Nyári Józsefné 40232 Özv. Nyári Józsefné 40231 Özv. Nyári Józsefné 40230 Fonód Károly 40281 Zubek József és társai 40280 Bota Józsefné és b. társa40279 Kisfaludy Ferenez 40278 Kisfaludy Ferenez 40277 Kisfaludy Ferenez 40276 Bodi János és neje 40275 Tárkányi Péter és b. tsai 40274 Nándory Károly és tsai 40273 Kisfaludy Károlyné 40272 Kiss Antal 40268 Kisfaludy Ferenez 40267 Kiss Antal 40266 Kiss Antal 40265 Kiss Antal 40264 Kisfaludy Károly 40263 Kisfaludy Károly 40262 Kisfaludy Károly 40261 Kisfaludy Károlyné 40260 Pavlyák ltezsőné 40259 Keresztes Sándor 40258 Horváth József és neje 40287 Theile Arthur 40288 Pintye Gusztáv 40289 Rottenstein Gyuláné 40290 Goldschmied Ferenez 40291 Merka István és neje 40292 Karaba János és neje 40293 Albrecht József és neje 40294 Péterffy Mihály 40295 Hallgass János és neje 40296 Máday Mihály 40297 Budapesti telekéi'tékesi tő és építő r.-t. 40319 Takács Lajos és b. tsai 40820 Agyagosi Gábor és neje és b. társa 40321 Merka István és neje 40292/2 Tóth Pál 40136 Dudás József es neje 40292/1 Szabó Kálmánná és b. társai 40115 Marx Sándor és társai 40114 Szabó Ferenc és társai 39653 vitéz Gőz István 39479/12 Bachar Antal és neje 39580/10 Kaposi Pál és neje 40319 Kröszl Mihályné és b. társa 40122/1, 40122/2 Özv. Nocker Alajosné 39477/10 Farkas Ferencné és tsai 39591/6 Anfang József és neje 40121/5 Baán Ernő és neje 39480/2 Dövényi Jánosné 39480/19 Szűcs Kálmán és neje 39477/16 Röszler Józsefné 40285/8 Marx Antal és társai 401Í2 Dr. Vásárhelyi Jenő 40115/4 Szabó Kálmánná 40115/2 I Horváth Géza és neje 39586/1 Ifj. Májtek József és neje 40133 Töpler Lajos és társai 39447/8 Rottenstein Andor és társai 40290 Kardalus Béni és neje 40141 Petrik V. László és neje 40113/1 Soroksárvidéki takptár r.-t. 40113/2 Homolya János és neje 40297 Recsnik Sándorné 40121/1 Raffay Józsefné és társai 40322/1, 40322/2 Hrabál Ferenc és neje 39577 Cserniczky Géza és neje 39588/9 Kapcsos Pálné és társa 40319 Meggyesi Győző és neje 39470/16 Petróczy Károly 39591/34 Biró Ferenc 39590/62 Kiss Károly 39475 22 Kovács János és neje 40117/2 Rozlosznik Pál és tsa 39585/6 Nádosdv Benő és neje 39475/23 Magyar tudományos aka­démia 39592,83- 85, 39470/1—2 Versitz András és neje 39583/35 Budapesti telckértékesítö és építő r.-t. és tsai 40322 Kiss Antal 40327 Kisfaludy Imre 40328 Kisfaludy Ferencz 40329 Kisfaludy Ferencz 40330 Kisfaludy Ferencz 40331 Kisfaludy Károly 40332 Kisfaludy Károly 40333 Kiss Antal 40334 Kiss Antal 40335 Özv. Nyári Józsefné 40347 özv. Nyári Jqy.sefné 4034S M. kir. Államvasutak 40356/7 Özv. Nyári Józsefné 40350 M. kir. Államvasutak 40356 6 Rőth László 40351 M. kir. Államvasutak 40356/5 Rőth László 40352 M. kir. Államvasutak 40356/4 Rőth László 40353 M. kir. Államvasutak 40356/3 Rőth László 40354 M. kir. Államvasutak 40356/2 M. kir. Államvasutak 40356/1 M. kir. Államvasutak 40362/2 M. kir. Államvasutak 40362/1 Özv. Nyáry Józsefné 4G348 Özv. Obláth Lipótné 39814 Nagy András és neje 39813 Budapesti telekértékesítő és építő rt. 39812 Budapesti telekértékesítő és építő r.-t. 39811 Bochkor Piroska 39810 Bochkor Piroska 39809 Holczung Gáborné 39820 Dr. Fodor Antali) é 39819 Nagy András és neje 39818 Pfeiffer Gyula és neje 39817 Klopfer Jakab 89816 Nagy András és neje 39815 Özv. Kniechtl Ferenczné. és b. társai 39472 M. kir. Államvasutak 40400/2 M. kir. Államvasutak 40365 Kohner Adolf és fia ezég 40384/2 Dr. Csollán Ferencz , 40383 Földhitelbank r.-t. 40366/1 Földhitelbank r.-t. 40368 Kramer J. ezég és b. tsai 40522 Kramer J. ezég és b. tsai 40523 Kramer J. ezég és b. tsai 40524 Kramer J. ezég és b. tsai 40525 Kramer J. ezég és b. tsai 40515 Kramer J. ezég és b. tsai 40514 Kramer J. ezég és b. tsai 40516 Kramer J. ezég és b. tsai 40517 Kramer J. ezég és b. tsai 40508 j Kramer J. ezég és b. tsai 40507 Kramer J. ezég és b. tsai 40506 | Kramer J. ezég és b. tsai 40505 I M. kir. Államvasutak 40401 Kramer J. ezég és b. tsai 40429 I Kramer J. ezég és b. tsai 40428 t Kramer J. ezég és b. tsai 40427 I Kramer J. ezég és b. tsai 40420 Kramer J. ezég és b. tsai 40419 Kramer J. ezég és b. tsai 40426 Kramer J. ezég és b. tsai • 40425 Kramer J. ezég és b. tsai 40424 1 Kramer J. ezég és b. tsai 40475 Kramer J. ezég és b. tsai 40474 Kramer J. ezég és b. tsai 4046Ő Apaffy-utcza. 1, 3 Vaspálya-u. 14—25. 2 Gyömrői út 1. 4 Schiller Istvánné 41569 5 Magyar fém- és lámpa­árugyár r.-t. 41729 6 Bajánek Ilona és Giga 41568 7 Kemény Antal és neje 41871/4 8 Doricsák József és neje 41567 9 Ifj. Gödör János 41871/5 10 Ifj. Horváth István és b. társai 41566 II Halász Aladár és b. társa 41/872 12 Kéry Ignácz és neje 41565 13/a Bodnár István 418724 13/6 Scharrer Ferenez 418723 14, 16 Kovács József és b. társai 41563 15 Váczi Árpád és neje 41863/1 — Hartl Mátyás és neje 17 Zerkovitz Ősz kár 42023/1 18 Özv. Lindenmayer Györgyné és b. tsai 41561 19 Zerkovitz Oszkár 42023/2 20 Haluppa József és neje 41560 22, 24 Skerka Miháty 41559 26 Sorg Antal 41719 28 Krammer Márton és b. társa 41721/1 29 Harmat-u. 44. 30 Jaczina János és neje 41722 31 Dr. Ottó Józsefné 41314 32 Holländer Bernát és neje 41723 33 Dr. Ottó Józsefné 41313 34 Magyar fém- és lámpa­árugyárr.-t. 41724 35 Pink János és neje 41312 36 Gergely-u. 29. 37 Özv.Teltsch Ágostonné 41311 38 Adler Adolf 41884 39 Schmidt Ferenez 41310 40 Bognár János 41883 41 Brodesser János és b. társai 41309 42 Knausz Károly József 41882 43 Pilcz Ágoston 41308 44 Neumann Istvánné 41881

Next

/
Oldalképek
Tartalom