Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - E) - XIX. Szülésznők

Szobrászművészek. 655 Szülésznők. Betblen Gynla, I, kelonheg.vi úti A Bezerédy Gynla, I, kelenhegyi, ŰJL12. Bór Pál, I, budafoki útM. Bory Jenő, YI. An3rássy-út 71. Boskó Lajos, VHI, óriás-u. 37. Cser Károly, X, százados-út, művész­telep. Cserhalmi Jenő, IX, Erkel-u. 13/a. Csillag István, VHI, Mária-u. 11. Damkó József, I, Ybl Miklós-tér 4. Deák Ebner Lajos, I, Ybl Miklós-tér 2. Debreczenyi Tivadar, VH, utász-u. 7. Eckert János, VHI, kender-u. 6. Farkas Béla, VI, utász-u. 7. — Zoltán, X, család-u. 53. Fleischl Károly, YI, felső erdősor 1. . Földes Lenke, YI, Bulyovszky-u. 40. Fülöp Elemér felsőőri. V, alkotás-u. 31. Füredi Bikárd, I, Ybl Miklós-tér 3. Gábris Zoltán, VH, Ilka u. 16. Gách István, I, Horthy Garam Sándor, VI. Eot\ös-u. 23. Gárdos Aladár, I, kelenhegyi út 12. Tel. 86-66. Gelles Károly, V, sas-u. 5. Gémes G. Péter, X, százados-úti mű­vésztelep. Gonda Gyula, VH, Erzsébet-krt 29. Greff Lajos, VH; Damjanich-u. 54. Grósz Béla, V, Arpád-u. 10. Gyön«yössy Berta, VI, Lendvay-u. 8. Hajdú Rezső, X, százados-út, művész­telep. Halmi Hartmann Ferencz, VH, telep­utcza 49. Haraszthy József, I, kissvábhegyi-út 16. Hiesz Géza, I, németvölgyi-út 42. Hoffhauser Antal, VIH, József-u. 2. Hoel A. Kornél, H, zárda-u. 34. Homonnay Jenő, VT, Lendvay-u. 3. Horvai János, H, fillér-u. és Lévay-u. sarok. Tel. 166-82. Horváth Árpád székelykeresztúri, I, Maros-u. 17. — Béla, H, Zsigmond-u. 68. — Géza, X, százados-út, művésztelep. Hübner Jenő, H, Zsigmond-u. 18.­Istók János, I, Ybl Miklós-tér 4. — Lajos, I, Ybl Miklós-tér 3. Izsák Béla, Kispest, piacztér. Jankpvits Gyula, I, Fery Oszkár-u. 27. Kammermayer Miklós, Y, Csanády-u.17. Kappater Géza, IV, eskü-út 5. Kaszab Miklós, H, Csaba-u. 7lb. Katics István, V, ügynök-u. 8. Katona Mihály, YI, Podmaniczky-u. 75. Kertész Sándor, VH, dob-u. 12. Kevicsky Hugó, Erzsébetfalva, Erzsé­bet-u. 133. Kisfaludy F. Aladár, VH, murányi-u. 26. Kiss Aladár, VI, Vilma királynő-út 47. — Géza. VI, király-u. 82. — László, IX, Lónyay-u. 17. Kóbor G. Elek, V, visegrádi-u. 43. Kocsis Iván dr., I, budafoki út 16— Komor Marczell, H, Héltay F.-u. 29. Kopits János, I. kelenhegyi út 12. Korb Flóris, VIH, Báröss-u. 74. Kósch Jenő, I, Attila-krt 2. Kotál Henrik, VHI, Baross-u. 44. Kovács József, I, Zita királyné-út 14. — László, I. alkotás-u. 39/a. Kozma Lajos. Körmendi Frimm Jenő, VI, Podma­niczky-u. 67. Tel. 183—75. Krisztián Sándor, VH, gyarmat-u. 12. Tel. Józs. 96—80. Lányi Dezső, X, százados-út 3. Tel. Józs. 64—67. Lechner Jenő dr., I, Mószöly-u. 4. — Lóránd, I, Horthy Miklós-út 47. Ligeti Miklós, VII, Stefánia-út 20. Tel. JÓZS. 81- 67. LölbáchJK álmán, I, Orlay-u. 4. Ltikácsy Lajos, I, Ybl Miklós-tét 3. Lux Elek, I, Ybl Miklós-tér 2. ­— Kálmán, VI, Szabóky-u. 40. Lupala Grjö, I, Csaba-u. 7/6.Tel.l24—15. Málnai Béla, V, Falk Miksa-u. 26. Margó Ede, X, százados-uti művész­telep. Tel. Józs. 3—14. Markup Béla, I, Ybl Miklós-tér 4. Marossy József,Kispest,Irányi D.-U.48. MartinelH Jenő,X. százados-úti művész­telep 11. Tel. Józs. 114—71. Mátrai Lajos, IX, üllői út, Kinizsi-utcza sarok, iparművészeti iskola. Maugych Gyula, I. tétényi út 12. Medgyksüax IstvánTT. Lágymányos-u. 5. Tel. Józs. 110-09. Medgyes Alajos, V, Zoltán-u. 12. Meggyessy Ferencz, X, százados-úti mű­vésztelep. Melier Dezső, VH, Bákóczi-út 18. Messinger Józsefné, X, család-u. 53. Móricz Dénes martosi, VI, fóthi-út 23. Tel. 136-25. Murányi Gyula, VH, Damjanich-u. 52. Murmann József, I, Gregus-u. 3. Nágel Lipót, V, Lipót-krt 13. Nagy Márton, I, Műegyetem. — Sándor, I, Bertalan-u. 20. Nemes György, VHI, József-krt 85. Neuschloss Cornél, H, Batthyányi-u. 4. Ney Simon, IX, páva-utcza 39. Tel. Józs. g gj Orbán Antal, I, Ybl Miklós-tér 3. — Jenő, VT, Podmaniczky-u. 9. Papp Gyula, VI, Szondy-u. 92. — Ferencz, VI, Bulcsu-u. 15. Peez Gyula, VHI, Kálvária-tér 8. — Samu, I, József műegyetem. Pesky Vilmos, IX, üllői út 65. Pick Lajos, H, Aranka-u. 4. Pinkert Edéné dr., Bárány Adrienne, VHI, József-krt 71. Pogány Móricz, VHI, Baross-u. 21. Pollák Manó, H, Margit-u. 11. Pongrácz D. Sziegfried, X, százados-úti művésztelep. Tel. Józs. 102—09. Porgecz József, V, Balaton-u. 10. Pútz János, Hl, pacsirtamező-u. 32. Baáb Ferencz, Kispest, Berzsenyi-u. 26. Radnai Béla, VI, Szondy-u. 98/a. Tel. 123—76. Bákos Erzsébet, VH, Bálint-u. 5. — Manó,VH, Bálint-u. 5.Tel.Józs.80 -37. Bápolti Lajos, I, Ybl Miklós-tér 3. Bay Rezső, YI, Andrássy-út 105. Reich József, V, hold-u. 27. Reichl Kálmán, IV, városház-u. 14. Reiner Károly, VIH, Csepreghy-u. 1. Reiss Zoltán, VI, nagymező-u. 3. Rerrich Béla, IV, képiró-u. 5. Biha Ferencz, Újpest, Kossutb-u. 4. Bóna József, VII, Damjanich-utcza 54. Tel. Józs. 40-18. Buff András, I, Ybl Miklós-tér 2. Sárdy Gyula, H, Toldy Ferencz-u, 20. Sárkány István, V, Vörösmarty-tér 3. Scheiber Viktor, V, Csáki-u. 8. Sebestyén Arthur, VI, Kmetty-u. 20. Sennyey Károly, VI, Vilma királynő­út 39. Siklódy Lőrincz, X, százados-út 9. Sós Aladár, H. Heltai Ferencz-u. 29. Soós Vilmos szamosi, I, Ybl Miklós tér 2. Somogyi Sándor, X, százados-út 11, művésztelep. Spangher Ferencz, IX, bokréta-u. 11. Spiegel Frigyes, IV, korona-u. 2. Spyra Ferencz, VHI, homok-u. 4. Steinhardt Antal, IV, Kálvin-tér 3. Sterk Izidor; VI, Dezsewffy-u. 10. Stróbl Alajos, VI, Bajza-u. 23. — Zsigmond kisfaludi, X, százados-úti művesztelep. Sváb Gyula, I, bimbó-u. 15. Szabolcs Ferencz, VI, Szondy-u. 92. Szamosi Imre, X, százados-út 11, mű­vésztelep. Székely Károly, I, Ybl Miklós-tér 2. Schwartz Salamon, (Széli) VH, Cserey­utcza 9. Szende Andor, V, nagykorona-u. 15. Szentgyörgyi István, X, százados-út 9, művésztelep. Szivessy Tibor, V, Zrinyi-u. 12. Szitányi Gábor, VHI, József-u. 29. Sződy Szilárd, VHI, német-u. 44. Sztehló Ottó, I, Karátsonyi-u. 9. Tänzer György, I, kékgolyó-u. 20/a. Teles Ede, I, Mészáros-u. 34. Tóth István, I, Döbrentei-u. 6. Tscheuke Hermann,VIH, József-krt 37. Turi Jobágy Miklós, I, Ferry Oszkár ­utcza 26. • Futtó Sándor, IX, Kinizsi-u. 27. Uitz Miklós, X, sörgyár-u. 57. Vágó László, I, Attila-krt 2. Vass Viktor, X, százados-út 12. Tel. Józs. 14—55. Vastagh György, I, tigris-u. 55. Vaszaiy László, VIH, Eszterházy-u. 25. Vedres Márk, X, villám-u. 26. Tel. Józs. 48—17. Végh Gyula, IV, közp. városháza. Verner Frigyes. Vidor Emil, VI. Liszt Ferencz-tér 6. Vitos György, VIH, Bökk Szilárd-u. 17. Vögerl Alajos, I, Városmajor-u. 3. Tel. 42—71. Vörös Béla, IX, Báday-u. 31. Wachtl Elemér, IV, városház-u. 4. v^ajder Gynla, I, Mányoki-út 14. WauníSfímacher Fábián, H, bimbó-u. 15. Werner Frigyes, H, vitéz-u. 2. Wiegand Ede, IV. Királyi Pál-u. 7. Wielidka Lajos, YH, AÍpár-u. 10. Zala György, VH, István-út 79. XIX. Szülésznők. Ágoston Istvánné, I, Kruspér-u. 6. Armbrus Hona, VH I, üllői út 78. Ambrus Mária, VIH, Baross-u. 27. Antal Istvánné, VHI, Bákóczi-tér 3. — Zoltánné, Rókus-kórház. Asboth Sándorné, VIH, Conti-u. 29. Badics Ferenczné, IX, Zita-kórház. Bagi Jánosné, VHI, kőris-u. 28. Bakonyi Ferenczné, özv., IX. Ferencz­körút 13. Balaton Gergelyné, VH, Garai-u. 23. Balász Endréné, VI, Lehel-u. 32. Balázs Mártoriné, VH, István-út 34. Bartos Józsefné, I, Csörsz-u. 9. Basics Györgyné, Efalva, Lázár-u. 11. Baumgarter Józsefné, V, dagály-u. 5. Bellus Józsefné, VHI, tömő-u. 46. Bencsik Jánosné, I, hidegkuti-út 4. Bencze Zsuzsanna, IX, üllői-út 107. Bendak Margit, István-úti szanatórium. Benkő Mártonné, VI, Hungária-krt 111. Berger Evelin, VI, Podmaniczky-u. 51,

Next

/
Oldalképek
Tartalom