Új Kelet, 1995. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-15 / 112. szám

Lapzárta 16 1995. május 15., hétfő UJ KELET Az ügyeletek jelentik Tegnap hajnalra feltörtek egy személygépkocsit a Stadi­on utcán. Belőle 20 ezer fo­rint értékű rádiósmagnót és hangfalakat vittek el. Mezőgazdasági erőgépek­ről és traktorról emelték el az indítómotorokat Oroson. A kár 60-60 ezer forint. Tegnap késő délután Nyír- béltekre riasztották a tűzoltó­kat. Egy magánház portáján tízezer darab kisbálás szalmá­ba kaptak bele a lángok. A kár felmérése még tart. Villanyóra vezetéke fogott tüzet Szamossályiban. Mire a tűzoltók a helyszínre érkez­tek, a lakosság már megfé­kezte a lángokat. A TITASZ szakemberei az órát leszerel­ték. Porshe személygépkocsi fél oldala égett Kéken egy csalá­di ház udvarában. A tüzet si­keresen eloltották. SlSPfüli : ' : ■ ■ - : : :::: ■ Lottó-nyeremények 5/90 lottó: Öttalálatos szel­vény nem volt. A 4 találatos szelvényekre 554 054 forintot, a 3 találatos szelvényekre 7009 forintot, a 2 találatos szelvé­nyekre 247 forintot fizetnek. A következő hétre átvitt 5 találatos - nettó - nyeremény- összeg 58 587 840 forint. 6/45 lottó: hattalálatos és 5+1 találatos szelvény nem volt. Az öttalálatos szelvényekre 138 926 forintot, a 4 találatos szelvényekre 2013 forintot, a 3 találatos szelvényekre egyen­ként 180 forintot fizetnek. Nyerőszámok a következők: ötöslottó: 16, 45, 51, 52, 90 Jokerszám: 8 8 6 1 5 1 hatos­lottó: 7,25, 29, 38, 39,44 Pót­szám: 30 ______ Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Wtaft J Autójavító üzeme Személygépkocsi javítás- robotkuplung beszerelés- műszaki vizsgára felkészítés, vizsgáztatás- keleti, nyugati gépkocsik teljeskörű javítása- alsó-, felsőmosás, zsírzás, olajcsere- magas színvonalú műszerezettség- környezetvédelmi felülvizsgálat (zöldkártya)- gumiabroncs szerelés, kiegyensúlyozás Cím: Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Tel.: 411-433 Nyitva tartás reggel 6-tól este 22-ig Tehergépkocsi javítás- műszaki vizsgára felkészítés, vizsgáztatás- kis - közép - nagyjavítás- alsó-, felsőmosás, zsírzás, olajcsere- gumiabroncs szerelés, kiegyensúlyozás Cím: Nyíregyháza, Kálmán u. 8. Tel.: 411-429 Nyitva tartás 7.30 -16.30 óráig Javítási díj: a megyében az egyik legkedvezőbb áron. Telefonon érdeklődjön, majd jöjjön! titmrt Mini Páksóg Nyíregyháza, Bujtos u. 34. Telefon: 411-433 Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Értesítjük Tisztelt Partnereinket, hogy a Bujtos u. 34. szám alatt mini pékséget üzemeltetünk Termékeinket a Fazekas J. téren megnyitott (az Otthon étterem mellett) Pékáru boltban, az István utcai üzletházunkban, valamint élelmiszer üzlete­inkben értékesítjük. Ezen kívül vállaljuk ABC áruházak, élelmiszer üzletek, közétkeztetési és gyermekétkeztetési konyhák kiszolgálását. Olcsó péksütemények -finom pékáruk - kenyér. Araink kedvezőek Várjuk megrendeléseiket J m Rehabilitációs Vállalat és Intézményei WtűlAt J Dekorációs üzeme S Értesítjük kedves megrendelőinket, hogy DEKORÁCIÓS ÜZEMÜNK új helyre, a Nyírségi Nyomda üzemébe költözött Nyíregyháza, Árok u. 15. Kedvezőbb feltételek, kellemesebb körülmények várják Önöket Elköltözött Elköltözött Elköltözött Önt is várjuk: mint megrendelőnket Telefon:(42) 437-006 Rég volt mókától, kacagástól, na és persze kutyaugatástól olyan hangos a Múzeumfalu, mint vasárnap. Nyíregyházán hat év óta először rendezték meg az országos CAC kutyakiállítást, melyre közel nyolcszáz négylábút neveztek be. Először a jók, majd a legjobbak versengtek a végső győzelemért. Az izgalmak után a kutyások zömének kellemes kikapcsolódást jelentett a Best in show, az agility és terelőkutya-bemutató. Pályázat A gyermeknap tiszteleté­re a Sóstói Múzeumfalu képzőművészeti pályázatot hirdet óvodások és általános iskolások részére. Pályázni lehet olyan saját készítésű rajzokkal, festményekkel, makettekkel, agyagszob­rokkal stb.. amelyek a régi népélet bármely területével (népszokások, népi játékok, építészet, használati tár­gyak, stb.) foglalkoznak. A legjobb pályamunkákat tárgyjutalomban részesítik, és a Múzeumfaluban a gyer­meknapon ki is állítják. Ugyanekkor adják át a dí­jakat is. A pályamunkákat a sóstói Múzeumfaluba (Sóstófürdő, Tölgyes u. 1.) kérik beküldeni 1995. má­jus 20-ig. (L. Gy.) Emlékkönyv Kilencven éve kezdték meg a tanítást a nyíregyházi Fiú Polgári Iskolában, amely ké­sőbb 2. Számú Általános Isko­la lett, ma pedig Jókai Mór nevét viseli. Az évforduló tisz­teletére az iskola emlékköny­vet ad ki, amiben történetének fontosabb eseményeit lehet ol­vasni. A kiadványban szerepel a jelenlegi tanulók névjegyzé­ke, és sok-sok érdekes fény- képfelvétel. Az Emlékkönyv megjelenése május végére vár­ható. Az iskola vezetése szíves figyelmébe ajánlja a jelenlegi és az öregdiákoknak — lehet nosztalgiázni — a könyvet, aminek ára 250 forint, és az intézmény igazgatói irodájá­ban lehet előjegyezni Nyíregy­házán, a Színház u. 3. szám alatt. KvZ Miért utaznak Münchenbe? — Zsúfolt programmal teli szakmai útra indul hétfőn megyénkből Bajorországba egy huszonnégy fős küldött­ség dr. Kuknyó János, intéz­ményünk igazgatójának ve­zetésével — tájékoztatta az Új Keletet Papik Péter, a megyei pedagógiai intézet igazgatóhelyettese. — A kis delegációban zömében isko­lák igazgatói kaptak helyett, de képviselteti magát a me­gyei és a nyíregyházi önkor­mányzat képviselő-testületé­nek oktatási bizottsága is. — Mi célból utaznak Né­metországba? — A bajor kultuszminisz­térium meghívásának te­szünk eleget, vendéglátóink szakmai programot állítottak össze kívánságainkat is fi­gyelembe véve. Általános is­kolák, gimnáziumok, szak- középiskolák és szakmun­kásképző intézetek — szám szerint nyolc — szakmai programjait, valamint a né­met közoktatást és a pedagó­gusok továbbképzését tanul­mányozza a helyszínen a küldöttség. Igyekszünk az iskolák konkrét életébe tör­ténő betekintés során minél több szakmai fogást ellesni, amelyek adoptálási lehe­tőségeit is kidolgozza a pe: dagógiai intézet. A csoport az ottani, hasonló feladatú intézmény, az iskolai peda­gógiai és képzési kutatóinté­zet szakmai munkájával is megismerkedik. — Ki fizeti a résztvevők költségeit? — Az utazást mindenki saját zsebből fizeti, de a ta­nulmányút költségeit a mun­káltató át is vállalhatja. Eleinte jobbára erősen felhős idő várható. Többfelé esővel, zápor- i ral, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többórás napsütés- ; re lehet számítani. A legmagasabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 13 és l&fojk között várható. Reluxa-redőny, szalagfüggöny, roletta 33 színben, Harmónikaajtók 8 színben, csuklókaros napellenzők 25 színben, közvetlen a gyártótól 48 óra akitt. Gaancia idő: I év. Termékeink megtekinthetők, kipróbálhotók mintatermúnkben Tóth Katalin vállalkozó Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 40. Telefon: (42) 402-650 A mai szám szerkesztője: Kanda Ferenc Hétfői hírügyeletes: Vitéz Péter Telefon: 437-006 OZÉP TELEP Csempék, olasz és magyar burkolók. Fürdőszobai felszerelések öntöttvas-, lemez- és műanyag kádak, sarokkádak, hagyományos és rusztikus csaptelepek, szaniteráruk, víz- és szennyvízszerelési anyagok Mosogatók zománcozott és rozsdamentes kivitelben Nyílászárók: ajtók, ablakok Építési anyagok falazok, tetőfedők Szigetelők: vízszigetelő anyagok, hószigetelések A. OZÉP Telep Lv Mátészalka, Ipari út ÁJ Tel./fax: (44) 300-660 A Jonatán rádió műsora 1/2.00: műsorismertetés, -12.30- \ \-~l7.30: minden óra 30 perc- \ \kor hírek, élő meteorológia: j j 12.30 és 17.30, élő útinform: \l2.30,14.30 és 17.30. A nap szerkesztője: Farkas Tibor \ í 14-16 óráig Vendégek: Kosztyin Sándorné, j dr. Gaál Józsefné zenei könyv­táros és Németh Balázs, az Elkisz Plusz Kft. ügyvezetője. 12.00— 14.00: Huszta Péter 16.00— 18.00: Bokor Károly 18.00— 19.00: Fokhagyma. Lakatos Enikő műsora. 19.00— 20.00: Sportvonal. Halai János műsora. 20.00— 22.00: Sinka Zoltán G. 22.00— 24.00: Laza László 0000000000 KALENDÁRIUM 1 Pl II I "H Á * Május 15., hétfő A Nap kel: 5 óra 08 perckor, nyugszik: 20 óra 14 perckor. A Hold kel: 21 óra 06 perc­kor, nyugszik: 5 óra 36 perckor. Névnapok: Cézár, Dionizia, S Döniz, Fürtike, Izidor, Izóra, ! I Izsák, János, Jolán, Konstancia, bH I Médea, Rupert, SZONJA, ZSÓ- | FIA, Upor. Kétszázhetvenöt éve született É 7. HELL MIKSA jezsuita csilla- tj 1 gász. VIII. Keresztény dán király '0 1 megbízásából Végzett jelentős [J I csillagászati megfigyeléseket, M I először neki sikerült helyesen ki- ;3 1 számítania a Nap-Föld távolsá- E 3 got. Tervei alapján több csillag- H H da épült hazánk egykori terüle- ■ ■ tén, ő irányította például a nagy- g ■ szombati és az egri csillagda épí- ® I tését. Sokoldalú tudós volt, érté- aj S kés matematikai könyveket is írt, \f 1 sőt bízták meg a bécsi Tudomá- ^ 1 nyos Akadémia megszervezésé- | ■ vei. Hatvan éve hunyt el KAZI- ÍS 1 MIR MALEVICS orosz festő. | I Az európai avantgárd egyik je- ■ I les alkotója volt, ő alakította ki 9 jj az absztrakció egyik első és § I alapvető irányzatát, a szuper- 9 § malizmust. Ezen irányzat első i 1 képe a híres Fekete négyzet fe- 1 m hér alapon. Boldog születésnapot! Ma ünnepli 75. születésnap- I ját KENDERESI TIBOR szí- | Eg nész. Pályafutása során több vi- | ■ déki társulat tagja volt, játszott a ^ ti Szegedi Nemzeti és az egri Gár- | ja donyi Géza Színházban. Manap- fe ság is látható, igaz fővárosi |j ifi előadások közreműködője; ját- j* szik például a Vígszínházban á M január 8-án bemutatott Cyrano 0 H című Rostand-drámában. Hang- tj lg ját azonban nagyon sokan ismer- g É hetik, különösen a gyerekek, hí- gj szén sok szinkronszerepet vállal, fe H különösen rajzfilmekben. Példa- * | ul ő a Kacsamesék népszerű ^ H főhősének, Dagobert bácsinak a +3 magyar hangja. Ma lett 30 éves a világbajnok ;: jí brazil labdarúgó, RAL Rai Souza ff H Vieira de Oliveira a teljes neve, % ■ s tagja volt a tavalyi amerikai :; Éj vébén diadalmaskodott brazil £§ válogatottnak. A Paris Saint­|I Germain csapatában játszó fo- + fi cistának családjában sokszor Iá- í «g tott vendég a siker, hiszen Rai : i bátyja nem más, mint a. minapi I világsztár, Socrates. Laptulajdonos és kiadó: Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei • Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Tel.: 411-433 Felelős kiadó: Balogh Zoltán vezérigazgató Főszerkesztő: Kézy Béla Szerkesztők: Hámori Fruzsina, Kanda Ferenc, Tanácsadó szerkesztő: Tarnavölgyi György Főmunkatárs: Száraz Attila Sportszerkesztő: Révay Zoltán Lapigazgató: Hajdú István Szerkesztőség és lapigazgatóság: 4400 Nyíregyháza. Árok u. 15. Tel.: 42/437-006, 437-007, 437-009 Fax: 130-as mellék Hirdetésfelvétel a lapigazgatóságon Tel.: 42/437-006/128 és a megye valamennyi postahivatalában. Terjeszti előfizetésben a Magyar Posta Rt. Debreceni Igazgatósága (4046 Debrecen. Bethlen u. L, telefon: 52/412-111) Igazgató: dr. Kovács József Árusításban terjeszti a Rónahír Észak-Alföldi Postai Hírlapkereskedelmi Rt. (4046 Debrecen, Péterfia u. 4. Levélcím: 4001 Debrecen pf. 270. Telefon: 52-347-988/21, 22. Fax: 52-347-988/21., Ügyvezető igazgató: Kuthy Antal. Előfizetési díj: egy hónapra 380 Ft, negyedévre 1140 Ft, fél évre 2280 Ft, egy évre 4560 Ft. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, postai, valamint hírlapkézbesítőknél és a kiadónál. Nyomtatás: a Start Vállalat Nyírségi Nyomdaüzemében Nyíregyháza, Árok u. 15. Felelős vezető: Murczkó Károly nyomdaigazgató ISSN 1217-9914

Next

/
Oldalképek
Tartalom