A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep)

Kőbánya. Ház- és telekjegyzék. 185 X. Kerület. Tisztviselőtelep. 2le Katona Lászlóné 41399/21 2ff Gazd. hitel és ingat­lanbank r.-t. 41399/22 4, 6 Első magyar részvény serfőzde 41402 5 Bánya-u. 38. 7 Halom-u. 40, 42. 8 Dreher Antal serfőz­déi r.-t. 41405/2 10, 12 Belső Jászberényi út 29. 11 Dréher Antal serfőz­déi r.-t. 41450 — Első magyar részv. serfőzde 41407 Endre*utcza. 1 Korponai-u. 4. 2ja Michi Alajos bútor­gyára r.-t. 38972/7 2jb Michi Alajos bútor­gyára r.-t. 38972/6 3, 5 Hölgy-a. 29, 31. 4ja Sovisráth László és társai 3S972/5 4/6 Hölgy-u. 44. 6ja Özv. Szentgyörgyi Sándorné és b. társai 38985 6/6 Korb Ferencz 38984 7ja, b Endre-u. 7. sz. bér­ház r.-t. 38988 8ja Novotny Károly és neje 38982 8/6 Walkai József és b. társai 38981 10 Klopfer Izidor és neje 38980 11 Füzér-u. 50. 12 Szántó Jenő és neje 38979 13, 15 Füzér-u. 35. 14 Kolozsvári-u. 13. 14 Füzér-u. 37. 17 Barta Adolf és neje 39041 18 Léber Kálmán és neje 39081 19 Budapest székesfőv. 39070 20 Magyar Chemiai gyár r.-t. 39082 Erdösy-utcza. 1 Keresztúri út 6. 2 Keresztúri út 4. 3 Tarnay Gyula Jenő és b. társai 40566 4 Orbán János és neje 40563 Feher-űt. Budapest székesfőv. 39214/2 Budapest székesfőváros 39210 Oláh Ferenc 39583 9 Dr. Mészáros Béla 39583/11 Mattyasovszky Attila és neje “ 39583/12 Dr. Schirilla Achill 39584/7 Széles József 39585/10 Szilágyi Géza 39586/10 Hegedűs György és neje 39586/14 Özv. Krinner Lajosné és társai 3958913 Porázik Tibor 39589/14 Szabó Ilona 39590/43 Szabó József és neje 39590 44 Pataki Imre és neje 39590/45 Lukács György és neje 39591/17 Horgany Jenő és neje 30590/45 Felső rákosi rétek. M. kir. Államvasutak 40689 Magyar izr. kézmű- és földmivelési egyesület 40921/1—40921/2 Mészáros József és neje 409<l/29 Déry János és társa 40901/44 Stefkovics Piroska 40901/11 Kovács Erzsébet 40901/30 Farkas József és neje 40901/28 Uhl Lajos 40901/27 Bozzay Béla és neje 40901/41 Bognár József és neje 40901/8 Thurzó Károly és neje 40901/10 Langerinann József 40901/22 Vacuum Oil Company r.-t. 40901/1 Urbán János 40901/4 Szőke Lajos Mihály 40901/6 Gelencsér János 40901/Í9 Macsádi Ernő és neje 40901/7 Gungl János és neje 40901/3 Fertö-utcza. 3 Ringwald Alfréd és b. társai 38320/2 4 Budapesti takarék- és vásárpénztár r.-t. 38355/2 ő Acetic vegyi művek r.-t. ' 38322/1 5 Resinol illő olajgyár r.-t. 38322/2 6 Budapesti takarék- és vásárpénztár r.-t. 38355/1 7 Budapesti takarék­ős vásárpénztár r.-t. 38332 8 Özv. Corchus Béláné és b. társai 38354 9 M. kir. Államvasutak 38333 10 Mangold Gertrud és b. társai 38353 12ja Fedelevits József és neje 38346/8 12/6 Tóth András és neje 38346/9 14 Hubert es Sigmund ezég 38345 16 M. kir. Államvasutak 38344 — Marko vies Pernhard Aranka és b. társai 38346/2 — Markovits Pernhard Aranka és b. társai 38346/1 Fogarasi út. Vitéz Szatmári Ágoston 39586/13 Böres József és neje 39586/15 Mé kus János és m je 39586/16 Ohnesorg János és neje 39586/17 Dr. Prack László és neje 39586/18 Szabó János és neje 39586/19 Perzián Gyula és neje 39586/20 Bondár Ferenc és neje 39586/24 Domonvik György és neje“ ' 39586 25 Pocza György és neje 39586/26 Kiss Gyula ' 39586/27 Ginál Mihály és neje 39586 28 Budai János és neje 39586 29 Tiiski György 39586/30 Kara József és neje 39586/31 Nagy Juliska 39586/32 Ifj. Szabó András 39586/33 Petőh Sándor 39586/34 Miklós Andor és neje 39589/15 Dr. Sebestyén Imre 39589/16 Dr. Daránvi Rezső és neje 39589/17 Széli József 39589/18 Bedics Ferenc és neje 39589/19 Szaplonczay Béla és neje 39589/20 Bokor Sándor és neje 39589/26 Disztl Márton és neje 39589/30 Özv. Hindrich Gézáné * 39589/31 Sebestyén Miklós és neje 39589/34 Tóth Imre 39589/35 Tóth Lajos és neje 39589/76 Szalai Márton 39589/38 Trayer Károly és neje 39589 42 Horváth Pál és neje 39589 43 Füredi tél*. Kőbányai takarékpénz­tár r.-t. 39528 Budapesti telekértéke­sítő és építő r.-t. 39534 Budapesti telekértéke­sítő és építő r.-t. 39533 Fűz-uteza. 1, 3, 5 Kozma-u. 8, 10. 2 Kozma-u. 6. 3 Budapest székesfőv. 42535 4, 6 Gránát-u. 10, 12, 14, 15, 17. Füzér-utezn. 1 Halom-u. 33, 35. 2ja Kapóin a-u. 14/a. 2/6 Kápolna-u. 14/a. 3, 5 M. kir. kincstár 41464 4 Kápolna-u. 12. 6 Név Lajos és b. társai 41495 7 Krancz Miksáné 41486 8 Kern Hedvig és b. tsai 41494 9 Dietrich Károly 41485 10 Kanidáky János 41493 11 Jäger Tamás 41484 12 Özv. Stier Zsigmondné , , 41492 13 Kőbányai takarék­pénztár r.-t. 41483 14 Keller József és neje 41489 15 Pintér Katalin 39032 16 Belső jászberényi u. 5. 17/a Özv. Mátyássy Án­talné 39039 17/6 Szaszkó Márton és neje 39041 18 Rokkenbauer Pálné és b. társai 39030 19ja Állomás-u. 16. 19/6 Özv. Hermann An­talné és b. társa 39060 20 Szikora Ignácné és b. társai 39029 21/a Özv. Hermann An­talné és b. társa 39059 21/6 Özv. Hermann An- talné 93058 22 Illés Istvánná és b. tásai 39023 23 Budapest székesfőv. 39057 24 Tkoma Margit és b. társa 39022 25, 27 Liget-u. 9. 26 Kilba Lászlóné 39021 28 Özv. Sámson Sándorné és b. társai 39005 29/a Stampay Sándor 39063/1 29 ja Trum mer Oszkár és neje 39063/2 29/6 Nagy Géza és neje 39072 30 Dittrich és Gottschlig r.-t. 39004 31 Özv. Bartmann Gyu­láné és társai 39073 32 Budapest székesfőv. 39003 33 Csernyus Lukácsné és b. társa 39074 34ja Dr. Hajós Károlyné és b. társai 39002 34/6 Özv. Stier Zsigmondné és b. társa 39001 35 Paschka és Társa Stein H. r.-t. 39075 36/a Hammer Antalné és b. társai 39000 36/6 Hammer Antalné és b. társai 38999 37 Magyar szalámigyár r.-t. 39077 38 Läufer Róza és b. társa 38998 38ja Hammer Antalné és b. társai 38997 40 Liget-u. 10. 42 Özv. Balassa Jánosné 38994 44 Dr. Sántha György és b. társa 38993 46 Kommer és Székely fém- és bronzárugyár r.-t. 38992 48 Kupferstein Ignácné és társai 38991 50 Kozma Zsigmond 38990 52/a Endre-u. 12. 52/6 Kránitz Árpád 38978 54/a Scbreil József és társai 38977/3 54/6 Kolozsvári-u. 9/6 — Schmitterer Jenő 41488 3 Gém-utezu. 2 Czeglédi út 2—36. Gergely-ntcza. 1 Csáky Ferencz 41768 2 Martinovics-tér 5. 3 Sorg Antal építőipari r.-t. 41767 4 Rojth Györgyné és b. társai 41819 5 Sorg Antal építőipari r.-t. 41766 6 Révész Sándor és b. társa 41820 7 Sorg Antal építőipari r.-t. 41757 8 Sorg Antal építőipari r.-t. 41821 9 Sorg Anta építőipari r.-t, 41756 10 M. kir. kincstár 41822 11 Zimmermann György 41754 12 Ihász-u. 15, 17. 13 Hajdinyák Béláné 41753 14 Tóth József 41828 15 Sorg Antal építőipari r.-t, 41752 16 Sorg Antal építőipari r.-t. 41829 17 Lippner és Tausz ezég 41751 18 Graepel Henrik és neje 41830 19 Kelemen-u. 16. 20, 22 Metes Flórián és neje 41851/1 21 Budapest székesfőv. 41733 23 Özv. Eidelesz Manóné 41732 24 Rédner Jenő 41852/1 25 Cserkész-u. 42. 26 Barbarik János és b. társai 41853 27 Apaffy-u. 5. 28 Balázs Dávid 41854/1 28 Balázs Dávid 41854/2 29 Mayer Károlyné és b. társai 41727 30 Lopós Gyuláné 41870 31 Idb. Horváth András és b. társai 41726 33 Morvay Károly és b. társai 41725 35 Cserkész-u. 48. 36 Apaffy-u. 38. 37 Hirsler Hermann és neje 41715 38 Vidor Arnold és b. társai 41885 39—41 Deutsch Zoltán 41714/1 41714/2 39—41 Greff Györgyné ' 41714/3 40 Dr. Pilducz Viktor 41886 42 Adler Adolf 41887 43 Ifj. Illés János és neje 41696 44 Kálmán Károly és b. társai 41888 45 Zachratka Nándor 41695 46 Moliináry Krumpholcz Lajos 41889 47, 49 Vegyészeti gyár és színes papírneműek r.-t. 41694 48 Magyar Fém- és Lámpaárugyár r.-t. 41908 50 Moliináry Krumpholcz Lajos “ 41910 51 Lázár Sándor és neje 41693 52 Moliináry Krumpholcz Lajos 41911 53ja Varga József és neje 41692 53/6 Tibold Vendelné és b. társai 41691 54 Moliináry Krumpholcz Lajos 41912 55 Kegyes Tanítórend 4.1690 56 Sorg Antal építőipar r.-t. 41913 58 Ruff Jakabné 41914/2 60 Özv. Stein Jakabné 41941 62 Szarvady József és neje 41942 63 Schreil Józsefné 41661 64 Kucsera Mihály 41942 65 RónaLipót és neje 41931 66 Tomcsik József és neje 41944 67 Danes Sándor és neje 41983 68 Horváth Ferencz és neje 41945 69 Bednarzik Mihály és neje ' 41657/2 69 Szabó Antal és neje 41657/1 69 Bognár István 41657/3 70 Kertész Mihály 41947 71 Szabó János és neje 41646 72 Kertész Mihály 41948 73 Sáska Zsigmond 41645 74 Kegyes Tanítórend 41955 75 Noszlopy-u. 34. 77, 79 Gyömrői-út 63^—71. 81 Magyar kerámiái gyár r.-t. 42140 83 Magyar kerámiái gyár r.-t. 42141 84 Pilon Vilmos és neje 41962 85 Magyar kerámiái gvár r.-t. ‘ 42142 86 Pilon Vilmos és neje 41963 87 Magyar kerámiái gyár r.-t. “ 42143 88 Rottenbiller Károlyné 41966 89 Magyar kerámiái gvár r.-t. “ 42144 90 Zwick János és neje 41968/1 90 Morvay László és neje 41968/4 91 Gyömrői út 81, 83. 92 Prenner Raj mund és neje 41969 93 Óhegyi-út 2, 4. 94 Hermann Sándor és neje 41970 95 Gyömrői út 87. 96 Dr. Matolykai Pap Gyula és neje 41974 97 Gyömrői út 89. 98 Sáska Zsigmond 41975 99 Gyömrői út 91. 100 Noszlopy-u. 36. 101 Gyömrői út 93. 102—110. Noszlopy-u. 11. 103 Gyömrői út 95. 105 Gyömrői út 97. 107 Gyömrői út 99. 109 Gyömrői út 101. Ili Újhegyi út 2/c. 112, 114. Őhegyi út 6. 116 Óhegyi út 5. 118 Kőbányai agyag- és téglagyár r.-t. 42309 120 Kőbányai agyag- és téglagyár r.-t. 42310 122 Kőbányai agyag- és téglagyár r.-t. 42311 124 Kőbányai agyag- és téglagyár r.-t. 42312 126 Kaltenecker István és b. társai 42313 128, 130 Egyesült tégla- és czementgyár r.-t 42318 132 Újhegyi út 4. —t Koller József és neje 41956/2 — Dürr Vilmos és tár­sai 41956,1

Next

/
Oldalképek
Tartalom