A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - II. kerület (Víziváros, Országút)

Víziváros. Htáz- és telekjegyzék. 67 II. Kerület. Országút. 5 Dunajobbparti ház­építő r.-t. 12727/1 5 Fleischer Józsefné és b. társai 12727/2 6 Alvinczi út 5. 7 Dr. Gál László 12728 9ja Bacsák Miklós és neje 12729 9/6 Szalay Mária 12730 9fa Özv. Reiner Mik­lósné 12731 11 Tulipán-u. 20. 13 Stutz Emil és b. társai 12701 15 Lusztig Andor és neje 12702 23 Dr. Túry Sándor és neje 12704 25 Özv. Lippach Sán- 25 Dr. Gerlei Dezső és b. társa 12705 27 Dr. Zakál Károlyné 12706 FenyTes-utcza. (Külterület.) 1,3 Pasaréti út 87. 2, 4 Magy. Orsz. közp. takptár 11985/2 5 Havasy Dezső és b. társai 12431 0 Szabó György 11985/3 Fény-utcza. (Országút.) 1 Lövőház-u. 15. 2/6 Lindenbaum P. Lipót 13176 2/c Albrecht kir. her­czeg 15178 2la Lindenbaum Lipót és b. társai 13175 2/d, Özv. Lindenbaum Dávidné és b. társai 13177 2// Lövőház-u. 16. 2/y Lövőház-u. 17. 3, 7 Ganz-féle villa­mossági r.-t. 13210 4, 8 Ganz-féle villa­mossági r.-t. 13212 10 Ganz-féle villamos­sági r.-t. 13231 Özv. dr. Buzsáki Rudolf né és b. társai 13172 Frommer Ottó és b. társa 13182 Kis Rókus-u. 2. 13208/I Fillér-utoaa. (Országút és külterület.) 1 Dr. Szilas Nándor és b. társa 13171 2 Bpest szfőváros 13109 3 Tokody Dánielné 13170 4 Retek-u. 19. 5 Máv. 13169 6 Obermayer Tamás és b. társa" 13104 7 Máv. 13168 8 Kerpel Vilmos és neje 13095 9 Máv. 13167 10, 12 M. kir. kincstár 13090 11 Káplár-u. 17. 13 Bpest szfőváros 13160 14 Bpest szfőváros 13088 15 Sóváry Emilés b. tsa 13159 16 Dr. Polgár Lajos és b. társa 13087 17 Dr. Simonyi Se madam Sándor 13158 18 Boronkav Jenő és neje 13086 1 9 Dr. Simonyi Semadam Sándor 13157 20 Dr. Patai Józsefné 12100/2 21 Katona, Székely és Molnár-czég 13152 22 Özv. Reiner Mórné és társa 12101 24 Özv. Netzasek Adolfné és b. társai _ 12102 25 Tersztyánszky Ákos J 1-11 KI U 26 Enyedi György és b. társai 12095 27 özv. Balázs Ignáczné 13149 28 Szegő Simon és neje 12080 29 Bpest szfőváros 13148/2 30 Szegő Simon és neje 12079 31 Bpest szfőváros 13148 7 32 Özv. Szerencsi Károlyné és b. társai 12076 33 Horti S. Sándor és neje 12114 34 Lakos Miklós és neje 12075 35 Horti S. Sándor és neje 12113 36 Springer Antal és neje 12074 37 Véghely Dezsőné és b. társai 12112 38 Dr. Scitovszky Tibor és neje 12073 39 Keszler Istvánná 12111 40, 42 Rókushegyi út 9. 41 Gönczi Jenő és neje 12110 43 Fischer Simon és nejei 2109 44 Dr. Bányai Aladár és neje 12155 45 Dr. Baumgarten Nán­dor és neje 12106 46 Justus Artur és neje 12156 47 Ernéy Károly és neje 12105 48 Özv. Sebestyén Ignáczné és b. társa 12157 49, 51 Erney Károly és neje 12132 50 Theisz Klára és b. tsal2158 52 Magirius Árminná és b. társai 12159 53 Weisz Fülöp és neje 12148 54 Hercog Pál és b. tsai 12160 55 Lappert Antal és b. társai 12145 56 Rostás Jenő és b. tsai 12163/2 57 Biró Géza és neje 12144 58 Dr. Rubanyi Adolf 12164 59 Bacher Adolf 12143 60 Korányi Béláné 12198/3 61 Pöschl Imre és neje 12203 62 Fülep Zsigmond 12197 63 Wukovári Tivadar és neje 12202 64 Kuba Sándorné és b. társa 12196 65 Balatoni Gráfl Ká­roly és neje 12201 66 Hubert Gyuláné 12195 67 Br. Harkányi Sándoi 12200 68 Pongrác János és b. társa 12194 69 Br. Harkányi Sándor 12199 70, 72 Pongrác János és b. társa 12193 71 Dr. Ary Pál 12211/7 73 Balogh Bruno és b. társa 12211/3 74, 76 Barta Béla 12265 75 Balogh Bruno és b. társa 12211/4 77 Balogh Brúnó és b. társa 12211/5 78 Schaffer Antal és b. társa 12263 79 Balogh Brúnó és b, társa 12211/6' 80 Schaffer Antal és b. társa 12262 81 Halász íjlrnő 12220 82 Schaffer Antal 12259 83 Bpest szfőváros 12221 84 Rózsadombi ház­építő r.-t. 12258 85 Macher Antal 12222 86 Ágoston Lajos és b. társai 12256 87, 89 Petz Henrikné és b. társai 12223 88 Zsilinszky Gábor 12251 90 Manó Rezső . 12240 91 Ágoston Lajos és b. társai 12255 92 Kis Teréz 12239 93 Fővárosi pénzalap 12254 94, 96 Sándor Zsigmond és neje 12237/2 95 Bimbó-u. 72. 98 Sóváry Emil és neje 12235 Fő-ntc*a. (Víziváros.) 1 Magy. kir. kincstár 14402 2 Egyesült budapesti fővárosi takarék- pénztár 14337 3 Budapest szék. főv. 14403 4 Pesti magyar keres­kedelmi bank 14336 6 Magy, kir. állam­vasutak nyugdíjháza 14336 7 Gróf Károlyi Gab­riella 14405 8 Özv. Szczepanovszky Zsigmondné 14332 9 Dr. Petzrik Jenő 14407 10 Pesti hazai első ta­karékpénztár 14331 11, 13 Gróf* Andrássy Gyuláné 14408 12 Popper Istvánná és b. tarsai 14326 14 Farkas Vilmos és b. társai 14325 15 Özv. dr. Emmer Kornélné 14409 16 Dr. Weisz József és neje 14324 17 Gróf Károlyi Imre 14411 18 Gallauner Károlyné és b. társai 14323 19 özv. gróf Woracziczky Jánosné 14412 20 Dr. Strausz Gyula és testvérei 14293 21 Dr. Hubay Jenő 14413 22 Dr. Strausz Gyula és testvérei 14292 23 Dr. Hubay Jenőné 14414 24 kisk. Hajós testvérek 14291 25 Halász-u. 2. 26 ifj. Geiger Gyula és b. társa 14290 27 Halász-u. 1. 28 Ponty-u. 2. 29 Margit-rakpart 15. 30 Budai Kapuczinus rend 14287/7 31 Szilágyi Dezső-tér 1. 32 Budai Kapuczinus rend 14286 33 Idb. Becher István 14435 34 Magy. kir. kincstár 14272 35 Schwitzer Ferenczné és b. társa 14438 37 Bpest szfőv. községi takptár r.-t. 14440 38 Pesti Vakok intézete 14142 39 Batthyány-tér 7. 40 Dr. Nemes Dezső és b. társa 14141 41, 43 Szent Erzsébet Apácza-rend 14448 42 Lutter Nándorné és b. társai 14139 44 Glauber Ignácz és neje 14138 45 Csalogány-u. 1. 46 Virág Simon és neje 14137 47 Forsign Mission Bap­tista Convention. S. A. 14453 48 Vass Gyula és b. tsa 14136 49 Berg Adolf 14454 50 Austerlitz Jakabné és b. társai 14133 51 Halász Aladár 14455/7 52 Markovics Iván-u. 2. 53 Ringer János Gyula 14456 51 Batthyányi u. 1. 55 Légrády testvérek 14457 56 Frumm István-féle alapítvány 13877 57 Özv. Áldassy An­talné 14458 58 Özv. Áldássy Antalné 13876 59 Özv. dr. Dávid Albinná és b. társai 14460 60 Fővárosi közmunkák tanácsa 13875 ! 61 Vitéz-u. 2. ! 62 Budapest szék. főv. 13873 63, 65 Vitéz-u. 1. 64 Fleiszig Sándor és neje 13871 66 Jonásch Kornél 13870 67 Dr. Rubányi Adolf 14465 68 Budapest székesfőv. 13869 69 Özv. Beder Károlyné 14466 70, 78 Gyorskocsi u. 25. 77, 73 Ganz és Társa Vasöntöde és gép­gyár r.-t. 14467 75 báró Petrichevich Horváth Emil 14469 77 Özv. Szklenszky Fe­rencné és b. tarsai 14470 79 Földes Ferencz és b. társai 14471 79 Margit-rakpart 46. ^0 Klein Berthold és b. társa 13579 81 Magy. kir. kincstár 14470 82, 84, 86 Királyfürdő r.-t. 13578 83 Pálffy-tér 4. 88 Löwy József 13566 90, 92 Ganz és társa Danubius gép-, va­gon- és hajógyár r.-t. 13550/23 Batthyány-tér 14442 Szent Flórián temp­lom 13565 Frauklin-utcza. (Víziváros.) 1 Iskola-u. 30. 2 Iskola-u. 28. 3 Donáti ii. 32. 4 Donáti u. 53. 5 Toldy Ferencz-u. 11. 6 Toldy Ferencz-u. 9. 7 Toldy Ferencz-u. 32. 8 Toldy Ferencz-u. 30. Füge-utcza. (Külterület.) 1 Dr. Just Sándor és neje 12891 1 Fuchs Frigyes és neje 12901 2 Feldmann Rudolfné 3 Vértesi Miksa és neje 12890 4 Liszka Károly 12884 5 Liszka Károly 12889 6 Aranka-u. 17. 7 Liszka Károly 12888 Marinich Marinónó és b. társai 12885/3 Ganz-utcza. (Víziváros.) 1 Fő-u. 81. 2 Fő-u. 79. 2 Margit-rakpart 46. 3 Fő-u. 88. 4 Fő-u. 82, 84, 86. 5 Gürtelschmid Norbert és neje 13567 6 Probst Nándorné és b. társai 13577 7—15 Ganz és tsa Da­nubius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550/1, 1.355017,13550/3,13550/11, 13550/12, 13550/73, 13550/19, 13550/20 8 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó­gyár r.-t. 13572 10 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon és hajó­gyár r.-t. 13572 12, 14 Flórián-garager.-t. 13572/2 16, 18 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó gyár r.-t. 13572/1 17 Ruzicska Pál 13549 19 Neuhauser Ferencz és neje 13548 20 Rothammer Nándorné és b. társai 13570 22 Rothammer Nándorné és b. társai 13598 24 Medve-u. 46. 26 Horváth-u. 19. — Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó- gvár r.-t. 13550/2, 13550/3, 13550/6, 13550/74, 13550/77, 13550/73 Garas-utcza. (Országút és külterület.) 1 Trombitás-út 3. 2 Trombitás-út 5. 3 Szalay Dezsőné 13062 4 Lang Gusztáv és neje 12090 5 Herczog Lipót és neje 13063 6 Dr. Hampel Antal és neje 12086 7 Özv. Merza Lajosné 12097 8, 10 Szegő Béla 12091 9 Fillér-u. 24. 11 Fillér-u. 31. 12 Lukács Emil és b. társai 12093 14 Rehling Konrád és neje 12094 16 Fillér-u. 26. 20 Fillér-u. 33. 22 Schwab Károly és neje 12115 24 Góczi Lajosné és b. társai 12116 26 Éber István és neje 12117/7 26 Gyulai Jánosné és b. társai 12117/2 28 Góczi Lajosné és b. társai 12118 30 Góczi Lajosné és b. társai 12119 32 Gyulai János és b. társai 12120 Gőrgényi út. (Külterület.) 2 Bpest szfőváros 11718 4, 6 Szalonka-u. 9. 8 Szalonka-u. 18. 10 Dr. Fuszek Rudolfné 11712/7 10 Füredi Károly és neje 11712/2 12 Kondor-út 13. Giil-Baba-utcza. (Országút és külterület.) 1 Kardos Ferencz és neje 14497 2 Török-u. 14. 4 Hodányi Lajos és neje 13445 6 Kovaltsik Ilona 13443 8 Weisz Károly és neje 13447 10 Özv.Lechner Józsefné 13448 12 Gyulai Lajos és neje 13449 14 Mlcsosh Jánosné 13450 16 Telekközvetitó és in­gatlanforgalmi r.-t. 13451 18 Telekközvetitó és in­gatlanforgalmi r.-t. 13430 18 Telekközvet’tő és in­gatlanforgalmi r.-t. 13432 18 Telekközvetitó és in­gatlanforgalmi r.-t. 13452 18 Mecset-u. 14. 13429 18 Mecset-u. 14. 13431 20 Telekközvetitó és in­gatlanforgalmi r.-t. 13453 22 Schnertsik István és neje 13454 24 Wiegand Ede és neje 13455 26 Pillér Vilmos és neje 13456 28 Paróczay Vilmos es neje 13457 30 Hegedűs Mártonná 13458 32 Dr. Hegedűs Ferencz és neje 13459 5*

Next

/
Oldalképek
Tartalom