Petőfi Népe, 1989. május (44. évfolyam, 102-127. szám)

1989-05-13 / 112. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan ELADNÁM vagy kisebbre cserél­ném erdő szélén levő komfortos há­zamat, gazdasági épületekkel, 1200 .négyszögöl területtel, melyben szé­pen termő gyümölcsös, szőlő és ve­teményes van. Műúthoz 150 m-re. Városhoz 8 km-re. Minden megol­dás érdekel. Megközelíthető a Hala­si úton, 8 km-nél jobbra, a gazdasá­gi útról a magasfeszültség előtt balra fordulva az első ház. Cím: Helvécia, Temető sor 6. _________• 424870 74 M 2-ES lakás, garázzsal, kamrával, kis kerttel Bácsalmás, Újváros u. 5. szám alatt eladó. Érdeklődni Tüské- éknél. _________________420775 T ÖSERDÖBEN nyaraló eladó. Pa­csirta u, 14. Érdeklődni lehet Kecs­kemét, Kőrösihegy 166. Faragó Ist­ván^____________154108 KÉTSZINTES, háromszobás, kertes ház eladó. Kecskemét, Béke fasor 51. Juhász Antal. ________154220 K ISKUNMAJSÁN, a zártkertben (városközponthoz 1 km távolságra) Kitűnő helyen 400 O-öl földterület a strand irányában, kövesút mellett eladó. Érdeklődni, ügyvédi munka- közösségben (dr. Kovács. Ottó ügy­védnél). 036617 KISKUN MAJSÁN, a gyógyfürdő­höz közel' (600 méterre), kövesút mellett, villamosított, telekkönyvi leg névre írható 3 db (egyenként 500 □ -öl) földterületek eladók. Érdek­lődni ügyvédi munkaközösségben (dr. Kovács Ottó ügyvédnél). 036616 TANYA eladó 1 hold szőlővel. Ér­deklődni Páhi, Jókai u. 2. Guba vagy 78/11 -466/13-as mellék.’ 154241 KUN FEHÉRTÓN, főútvonal mellett 125 négyszögöl területen nyaraló (lakható területe 42 m2) kedvező áron eladó. Érdeklődni Baja, Sirály u. 5. II/9. ______________420745 S OLTVADKERTEN, a Jácint u. 30. szám alatt 284 négyzetméteres te­lek/ üdülővel együtt eladó. Érdek­lődni Kecskemét, Kisdobos u. 7. szám alatt. 154257 HALASI úton 220 négyszögöl gyü­mölcsössel és szőlővel telepített hobbikért eladó. Víz, villany van. Ér­deklődni Kecskemét, Kisdobos u. 7. szám alatt. 154256 HÁZHELY eladó Kiskunhalas, Szé­chenyi u. 87. alatt. Ugyanott HITE- KA kocsimosó, új állapotban eladó. Érdeklődni Hősök tere 3. Telefon: 22^019._________________34404 KECSKEMÉT, Pacsirta u. 7/A szám alatti, kétszobás ház eladó, ill. 1 vagy másfél szobás lakást első emeletig beszámítok. Érdeklődni helyszínen, egész nap. 154268 ELADÓ Kerekegyháza, Kölcsey u. 73. szám alatti kétszobás családi ház, 400 négyszögöl telekkel. Ér­deklődni Bajcsy-Zs. u. 15—17. 154265 ÉPÍTKEZÉSI telek eladó. Érdeklődni lehet Baja, Táncsics u. 13. 420803 MÁSFÉL szobás, gázfűtéses családi ház eladó. Érdeklődni Kecskemét, Rendőrfalu, Tűzoltó utca 24/A. 154174 TANYA eladó 1 hold területtel. Ér­deklődni Ágasegyháza, Galambházi dűlő 11. Endrész Ferencné. 154317 ELADÓ 43 négyzetméteres ikerga­rázs, Kecskemét, Nyíri út 69. szám alatt, egyben vagy külön-külön. Üz­let céljára is alkalmas, valaminf 1400 db Thermopon tégla. Érdeklődni az esti órákban a 46-508-as telefonon. »_______________154314 ÉPÍTÉSI telek eladó Petőfivárossal szemben. Érdeklődni Kecskemét, Duna u. 3. 15 órától. 154342 HELVÉCIÁI úton, 6 km-re, gyümöl­csös eladó, 80Ó négyszögöl. Víz, gáz, villany van. Beépítés lehetsé­ges. Érdeklődni Kecskemét, Petőfi- város. Tavaszmező u. 53. 154337 HÁROMSZOBÁS családi ház eladó vagy kisebbre cserélhető. Megte­kinthető mindennap 3—6-ig, Kecs­kemét, Csáktornyái u. 51. 154345 MÉLYKÚTON, Mező Imre utca 3. számú családi ház,, mellékhelyisé­gekkel, azonnal beköltözhetően el­adó. Vízvezeték az utcán. Érdeklődni lehet 6440 Jánoshalma, Széchenyi utca 78. Agócs Pongrácnál. Telefon: 518. ___________________49907 J ÁNOSHALMÁN, Bojtos Antal ut­ca 30. szám alatt családi ház azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni lehet minden szombaton délután 15 és 16 óra között a helyszínen. 49908 SZELEI FALU BÁN kis családi ház el­adó. (Gáz van.) Érdeklődni Kecske­mét, Petőfi S. u. 11. I. em. 16/A. 154358 KELEBIÁN, a Deák F. utcában épí­tési telek, melléképületekkel eladó. Beszámítok 1 évnél fiatalabb négy­ütemű személygépkocsit, növendék birkákat vagy teheneket. Irányár 300 ezer Ft. Érdeklődni Zsana, Kossuth u. 1. Gárgyán.___________34461 K ISKUNHALASON, a város köz­pontjában, Síp u. 2. sz. alatt 2 szoba, összkomfortos, gázfűtéses családi ház eladó. 34440 ELADÓ Katonatelepen, a Kocsis Pál u. 6. szám alatti 3 szoba, összkom­fortos, 98 négyzetméter alapterületű családi ház (pince, garázs, mellék- épületek) kiváló állattartási (ehető­séggel, nagy kerttel, gyümölcsössel. Érdeklődni a helyszínen. 3101 LAJOSMIZSE, Kodály Zoltáp út 21. számú, 1312 négyzetméteres telek eladó. Víz, villany van. Érdeklődni Muhari Zoltánné, 6008 Méntelek 187. 3107 BAJA, Nagy István utcai, 3 szobás lakás, garázzsal eladó. Érdeklődni Szamuely utca 11. (Bella.) 420831 TŐSFÜRDÖN, 36 négyzetméteres, összkomfortos faház, telekkel eladó. Érdeklődni Veres Jánosnénál, 5600 Békéscsaba, Mikszáth K. u. 21. 154390 SAROKTELKEN lévő gázfűtéses ház eladó a belvárosban. Egyszoba, összkomfortot beszámítok. Érdek­lődni Kecskemét, Platthy u. 5/B. 3114 CSALÁDI ház építésére alkalmas, 400 m2-es telek, ipari árammal, kb. 50 négyzetméteres melléképülettel eladó. Érdeklődni Kecskemét, Kossá I. sétány 20., délután 4—6 óráig. Tel.: 23-589. ___________ 3119 S ZÓLÓ eladó, 800 négyszögöl, szakcsoportos. Ára: 20 000,— Ft. Soponyai\Zoltán, Kecskemét, Petur bán u. 6. 154394 MÁRIAHEGYBEN hobbitelek el­adó. Érdeklődni Kecskemét, Márta- hegy 169. Kisbogrács vendéglő. 154437 SZABADSZÁLLÁSON, Dózsa György út 11. számú családi ház, 2 szoba, fürdőszoba, gázfűtéssel el­adó. Érdeklődni Szabadszállás, Kili­án utca 6. sz. 18 óra után. 49910 KECSKEMÉT, Széchenyivárosban 1 db, 149 m2 alapterületű, összközmű- ves, könnyűszerkezetes családi há­zat értékesítünk, 540 m2 telekkel, 2 800 000,— Ft-ért, kiemelt támo­gatású hitellel. IKTV Ingatlanközve­títő, Vak Bottyán u. 2. Telefon: 20- 179. 1118 ÜZLETHELYISÉGGEL, kb. 100 hl bor tárolására alkalmas pincerend­szerrel, hatszobás ház ela'dó. Cím Dunaharaszti, Kossuth u. 39. Tel.: 06/26/70-328. ________ 939 M IKLÓSTELEPEN 3000 négyszög­öl szőlő, lakható szoba-konynás la­kással, folyó vízzel, villannyal, egészben vagy megosztva eladó. Ér­deklődni 76/22-003-as telefonon. 32779 KISKUNHALAS központjában 200 négyszögöl, közművesített építési telek, áron alul, sürgősen eladó. Ér­deklődni Corvin u. 1., délelőtt. ____________________ 32664 GÁZFŰTÉSES, kertes ház eladó. Kecskemét, ösvény u. 6. Érdeklődni István király krt. 7/A fszt. 1. 32669 KECSKEMÉTEN, a városközpont- ban kertes, nagyméretű családi ház, két garázzsal eladó. Leveleket „Üz­letnek is megfelelő" jeligére a kiadó­ba kérek. 32670 KECSKEMÉT, Zsinór u. 70/A alatt különálló belsőportás ház eladó. 32673 TANYA eladó Kecskeméttől 17 km- re, 1 hold területtel, részben bekerít­ve. Érdeklődni Kecskemét, Boros­tyán u: 1. B. Ih. I. em. (Kertváros), Berente. 32676 ELADÓ Kecskemét, Matkói út 97. számú, egy szoba, konyhás házrész, felújítva, külön utcai bejárattal. Ér­deklődni a mellette lévő házban. 32679 ELADÓ 3 szobás, gázfűtéses, kertes családi ház, nagy melléképülettel, termő gyümölcsfákkal a központ­ban, Ballószög, Zrínyi u. 9. Érdek­lődni a helyszínen, az esti órákban. 32687 SZAKMARON, a Szelidi-tó közelé­ben eladó egy tájba illő, gazdasági épületekkel és 370 négyszögöl kert­tel rendelkező, 3 szobás családi'ház. Érdeklődni lehet Szakmáron, Petőfi u. 2. szám. Kákonyi Sándorné, vagy Budapest 276-957-es telefonon, 18 órától. ____________32640 H ARKÁNYBAN, 780 négyzetméter területen, összkomfortos, új családi ház igényesnek eladó. Telefon: 72/ 80-228.,__________ 32620 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó, belső­portás, külön bejáratú, másfél szoba, konyha, fürdőszobás házrész, 500 000,— Ft-ért. Zöldfa u. 102. Süvegék. 32622 HETÉNYEGYHÁZA, úrihegyi állo- máshoz 5 percre, 170. szám mellett 400 négyszögöl szőlő áron alul el­adó. Érdeklődni 169. alatt, Nagyné- nál. ______________32624 K ECSKEMÉT, Búzavirág u. 74. szá­mú ház eladó. Garzonlakást beszá­mítok. Érdeklődni egész nap.32566 KECSKEMÉT, Cserép u. 20. számú ház eladó vagy elcserélhető bérházi­ra. Érdeklődni csak szombat és va­sárnap. 32567 SZELIDI-TÓNÁL 124 négyszögöl telek, építési engedéllyel, 235 000,— Ft-ért eladó. Úszód, Bocskai u. 18. 32571 KISKÖRÖSÖN, födémszerkezetig kész ház, ajtókkal eladó. Bánk bán u. 3. Irányár 550 000,— Ft. Érdeklődni Kaskantyú, Május 1. u. 26. 32572 KECSKEMÉT, Zsinór u. 67/B számú házrész eladó. Szőke Mihály.32578 TÖSERDÖBEN hobbitelek, 40 négyzetméteres faházzal eladó. Gépkocsit is beszámítok. Telefon: 76/20-476.______________32580 VELENCE belterülétén, tóparttól 1 km-re gázfűtéses családi ház, melléképületekkel, 600 négyszögöl telekkel eladó. Érdeklődni lehet Ve­lence, Szabolcsi u. 55. 32520 KEREKEGYHÁZA, Ságvári u. 61/A szám alatt eladó 3 szobás, gázfűté­ses, kertes családi ház. Érdeklődni egész nap vagy a 76/71 -086-os te­lefonszámon lehet. 33352 NÉGYSZOBÁS ház, garázzsal, mel- léképülettel, gázlekötéssel eladó. Kecskemét, Kossá I. sétány 50. 33378 MÁRIAVÁROSBAN — Cédulaház u. 37. — építési telek eladó. Érdek­lődni Hegedűs László, Izsák, Kecs- keméti u. 8/B. 33323 A KECSKEMÉTI Egyesült Mg. Szak- szövetkezet eladja Vacsihegy 73. sz. alatti, 2343 m-es házas ingatla­nát, lakottan. Vételi ajánlatokat Kecskeinét, Bethlen krt. 13. sz. alá kérünk. 1015 Lakás KÉT szoba összkomfortos lakás, ga­rázzsal eladó. Kecskemét, Csokor u. 30. Lem. 3. 154217 DOBÓ krt-i, 73 négyzetméteres, 2 + 1 félszobás, telefonos lakás el­adó. Érdeklődni a 29-014-es kecs­keméti telefonon az esti órákban. 154224 ELADÖ'2,5 szobás lakás, garázzsal. Kecskemét, Március 15. u. 15. II. 6. 3085 KÉTSZOBÁS, 63 m2-es, összkom­fortos lakás eladó. Kiskunhalas, Ku­ruc vitézek tere 46. III. em. 12. Ér­deklődni 18—20 óráig. 34423 VÁROSKÖZPONTI (Kecskemét, Damjanich utca), 2,5 szobás, teher­mentes, szövetkezeti lakás eladó. Ér­deklődni Tiszaalpár, Alkotmány u. 18. 154376 KÉTSZOBÁS, gázfűtéses, felújított, Kecskemét, Stádium u. 5.1/46. alatti lakás eladó vagy tanácsira cserélhe­tő. Érdeklődni vasárnap 10—12 órá­ig, Sándornénál. 154391 KECSKEMÉT központjában 2,5 szo­bás, erkélyes, Vili. emeleti lakás hi­telmentesen eladó. Érdeklődni Pető­fi S. u. 12. II/6. Telefon: 24-953, Kovácsék. 3113 HONVÉDKÓRHÁZ mellett, második emeleti, kétszobás, telefonos lakás eladó Kecskemét, Molnár Erik u, 16. II/35. Telefon: 24-945. Érdeklődni telefonon vagy a helyszínen 18 óra után. 154415 KÉT nagy szobás, összkomfortos la­kás a belvárosban eladó. Megtekint­hető mindennap este 18 órától, szombaton du. 3 órától. Faragó Klá­ra, Kecskemét, Horváth D. u. 8. II/5. 3123 ELADÓ 2,5 szobás; erkélyes, csónaL kázótóra néző szövetkezeti lakás. Kecskemét, Nyíri út 57. mfszt. 1.; Ér- deklődni 17 óra után. 154456 KÉTSZOBÁS, étkezős, felújított, er­kélyes lakás, városközpontban, áron alul eladó. Érdeklődni 18 jurától, hét végén egész nap. Kecskemét, Petőfi S. u. 1. IV. em. 144. Telefon: 76/25- 735, Gyulainé. 154526 E ELADÓ Kiskőrös, Ligeti K. u. 11. II. em. 6. szám alatti két szoba, össz­komfortos, erkélyes, 5.5 négyzetmé­teres, OTP-öröklakás, garázzsal vagy esetleg nélküle, megegyezés szerint. Érdeklődni lehet a helyszí­nen, mindennap 17 órától, vasárnap egész nap. 1121 ELADÓ kétszobás, erkélyes, telefo­nos, széchenyivárosi lakás, OTP- hitelátvállalással, vagy tehermente­sen. Érdeklődni 47-/27-es kecske­méti telefonon; 17—20 óráig, min­dennap. 32877 HUNYADIVÁRO.SI kistársasház- ban, 2,5 szobás, 70 négyzetméteres lakás és garázs tehermentesen el­adó. Érdeklődni a 23-605-ös telefo­non. 32857 ELADÓ 1,5 szobás lakás. Kecske­mét, Akadémia krt. 39. V. 29. Érdek - lődni 16 órától.__________- 32667 ELADÓ szalagházi, kétszobás örök­lakás. Irányár 1 100 000,— Ft. Ér­deklődni hétköznap reggel 7—9,15, hétvégén 8—10-ig. Telefon: 24- 936. _____________ 32686 K ECSKEMÉT, Bajcsy-Zs. utcában épülő 60 négyzetméteres lakás, 1989. decemberi költözéssel átadó. Kecskemét, Deák F. u. 7. 32636 2,5 SZOBÁS, felújított, hitelmentes, III. emeleti, erkélyes lakás eladó. Ér­deklődni Kecskemét, Lánchíd u. 8. III. 10., este 6 után. 32606 ELCSERÉLNÉM 2 szoba, összkom­fortos, ikergarázsos, műkertvárosi lakásom sorházi lakásra, ráfizetéssel. Leveleket „Szeptemberi költözés" jeligére a kiadóba kérek. 32611 ELADÓ a Széchenyivárosban 2 szo­bás, első emeleti, erkélyes, teher­mentes lakás. Csere is érdekel. Kecs­kemét, Kristály tér 6. I. 7. 33303 Gépek és alkatrészek GN-ES kis Polski eladó. Érdeklődni 76/21 -321 -es telefonon, 18 órától. 32942 1 DARAB 3 fejes, csővázas eke és 1 darab magyar gyártmányú, 5 tonnás billenős pótkocsi eladó. Érdeklődni lehet 6444 Kéleshalom, III. kerület 63. szám. Varga Istvánnál. 49898 1500-AS Lada, 8 éves, GD frsz. tel­jes felújítással eladó. Bácsalmás, Kossuth u. 46. __________420783 L ADA 1200-as, karambolos állapot­ban eladó. Imrehegy, Erdei F. u. 10. 34318 1500-AS Lada megkímélt állapot­ban, friss műszakival eladó. Kiskun­halas, Kertész u. 13. 34330 SK RENDSZÁMÚ, zárt Barkas, lejárt műszakival eladó. Pusztai József, Akasztó. 15422^ II RENDSZÁMÚ Skoda 105 L-es 1600 km-rel, (garanciális) újszerű állapotban eladó. Érdeklődni hét­köznap 16 órától, hétvégén egész nap Rúzsa, Öttömösi u. 36. Molnár Jenő. 34386' AUTÓ-ADÁSVÉTEL közvetítése, Apolló Ügynökségnél, Kecskemét, Kossá sétány 35. Telefon: 25-452. 3074 K—25-ÖS Zetor eladó. 6221 Akasz- tó. Csengődi út 3. 154293 VENTILÁTOROS permetezőgép fel­újítót háromhengeres Rapitox szi­vattyúval eladó. Kecel, Nyírjes u. 8/1. _______, 154313 7 ÉVES Wartburg kombi eladó. Irányár: 75 000 Ft. Kecskemét, Kupa u. 29. 154320 ELADÓ 1500-as Polski Fiat és Pan­nónia motorkerékpár. Megtekinthe­tő mndennap 3—6-ig, Kecskemét, Csáktornyái út 51. 154346 FELÚJÍTOTT állapotban lévő, há­romhengeres Perkins dízel és jó álla­potban lévő kis dömper eladó. Ér­deklődni Szentkirály (Lászlófalva), Sallai utca 1/B. Tóth Imre. 154360 1000-ES rönkvágó szalagfűrész 18 m sínnel és ZIL 2000-ES KCR-rel üzemképesen eladó. Martinkó, 6200 Kiskőrös, Agárhalom 157. Tel.: 78/ 12-477.______ 34452 6 TONNÁS magyar pótkocsi jó álla- pótban, érvényes műszakival és egy 250-es ETZ, 3 éves motorkerékpár eladó. Kelebia, József A. 69., Né­meth Imre. 34436 7,5 ÉVES Aro olcsón eladó, 1200-as Lada eladó, vagy 1600-asra cserél­hető, megegyezéssel. 34430 KP-S 126-os Polski Fiat eladó. Kis­kunhalas, Huszár u. 22. 34432 ÉLHAJLlTÓ, magtisztító és vízibi­cikli eladó. Kisszállás, Rózsa u. 5. 34428 EGYÉVES 126-oé Polski Fiat eladó. Kiskunhalas, Alkony u. 1 /B. 34426 ÉLADÓ BH—0,3-as típusú marko­lógép. Érdeklődni Kecskemét, Csa­bagyöngye u. 27. 154375 RÁBA 831 -es KCR—5000-es daru­val, lejárt műszakival eladó. Érdek­lődni hétvégén vagy esti órákban. Németh István, Kiskőrös, Rákóczi u. 81. Telefon: 78/11 ^518. 154380 80-AS MTZ—82-es első híd és hat­hengeres IFA-motor eladó. Kiskő­rös, Öregszőlő 90. Harangozó. ______________________154423 L ADA 2107-es bordó, DV rendszá­mú eladó. Érdeklődni este 7 órától vagy napközben a 62-376-os tele­fonon. Szabó Ernő, Kiskunfélegyhá- za. Nefelejcs-u. 6. 154443 1 DARAB 1,5 éves MTZ—552-es traktor, 1 darab T—088-as trágya- szóró, kétfejes „Lajta" eke, 10 leve­les függesztett tárcsa, 1 darab hat- fejs szovjet eke eladó. Fiatal birkaál­lományt beszámítok. Érdeklődni: Jánoshalma, Gábor Á. u. 5. sz. ■___________________49909 B ROTHER japán kéttűágyas kötő­gép eladó. Érdeklődni: Kiskunmajsa, Kertész u. 9. 036605 A KECSKEMÉTI Magyar—Szovjet Barátság Mgtsz szállítási részlege IFA daruval, Skoda billenőplatós tgk-val, folyamatos lekötés mellett, díjkedvezménnyel munkát vállal. Megrendelés a termelőszövetkezet szállítási részlegénél, Kecskemét, Búzakalász u. 20., ill. 29-822 sz. te­lefonon. 1042 NYSA bontásra eladó. Érdeklődni 78/21 -176-os telefonon. 33336 HÁROMSZÖGRE vizsgáztatott pla­tós ZUK, lejárt műszakival eladó. Kecskemét, Ballószög 267. 32668 NDK sátras utánfutó. Gibson SG szólógitár formatokkal, 30-as Fen­der gitárerősítő eladó. Farkas Tibor, Kecskemét, Dobó krt. 5.' VII. 22. , 32674 ELADÓ RS—09-es váz, váltóval. Izsák, Fenyő u. 12. 32680 ELADÓ Nysa 522 F zárt. 2120 köb- centis tehergépkocsi. Soltszentimre, Virágos u. 6. Batiz Károly, telefon: 78/45-195. _____________32638 M EGKÍMÉLT állapotban, ZJ rend­számú Lada eladó. Érdeklődni Kerekegyháza, Dobó I. u. 6. 32591 NDK büfékocsi teljes felszereléssel sürgősen eladó. Megtekinthető napközben Kalocsa, Szabadság tér. 32553 2140-ES típusú Moszkvics lejárt műszakival eladó. Érdeklődni lehet 18 óra után, Kiskőrös, Béke u. 43. __________________32521 A KECSKEMÉTI Egyesült Mg. Szak- szövetkezetnél 1 db IFA billencs szerelvény és 1 db fixes LFA-szerel- vény átalánydíjas üzemeltetésre kiadó. Bethlen krt. 13. 1016 SKODA 120 L-es, 5 éves eladó. Ér­deklődni Zsembery Kecskemét, Kris­tály tér 12. I. em. 8., du. 17 órától. 154425 1500-AS Lada 0 kilométerrel eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 90. 32831 0 KM-ES zöld kis Polski eladó. Ér­deklődni dr. Tankó, Kecskemét; Ju­har u. 17. (17 ófától) 154275 ÚJ Szkif sátras utánfutó eladó. Érd. Baja, Erdész u. 21. 420782 KEVESET használt, panorámás MTZ —55-ös, MBP pótkocsi 6,5 tonnára vizsgáztatva, háromszögű rend­számmal, valamint nagy teljesítmé­nyű borszűrő BS-szivattyúval és csatlakozótömlőkkel eladó. Varga György, Akasztó, Vörösmarty u. T3/B. >' J. 154321 Egyéb adásvétel ELADÓ 3 éves bernáthegyi szuka, többszörösen díjnyertes. Soltszent­imre, Virágos u. 6. Batiz Károlyné. Telefon: 78/45-195. 32637 KERÍTÉSHEZ, lábazathoz pattintott mészkő, márvány,.ablakokhoz mész­kő könyöklő, teraszokhoz vizoros lap, valamint többféle színű mészkő és márvány burkolólap kapható. Kis­kőrös, Ifjúság u. 16. Érdeklődni 17 óra után. 34339 ELADÓ 500 kg-os, 13 m-es felvo­nómagasságig építőipari felvonó. Érdeklődni Berger István, Baja, Sza­badság u. 71. 2-es ép. fszt. 1. 420784 380 VOLTOS, nagy teljesítményű terménydaráló eladó. Kerekegyháza, Arany János út 26. 154252 4000 DARAB bontáscserép és fa­anyag eladó. Érdeklődni Ballószög, Ädy E. u. 1. Pálfiéknál. 154287 RÉGI, faragott, jó állapotban lévő 11 darabos hálószobabútor eladó. Ér­deklődni 18 óra után. Kiskunhalas, Bálvány u. 16. ___________34434 G ÉPRONGY olcsó áron kapható. Zsana, Használtruha-bolt. 34429 ELADÓ másfél éves, megkímélt álla­potban lévő Plus 4-es számítógép, adatmagnóval. Érdeklődni 15 órától, a 27-155-ös kecskeméti telefonon. 154373 NYUGAT-SZIBÉRIAI Lajka kisku­tyák, győztes szülőktől eladók. So- ponyaj Zoltán, Kecskemét, Petur bán ü. 6. 154393 ELADÓ angolmechánikás, páncél- tőkés, rövid, fekete zongora. Ára: 15 000,— Ft Érdeklődni lehet Kis­kunhalas, Dugonics u. 14. 17 óra után. • * • 1091 12 HL-ES Wilmes szőlőprés eladó. Érdeklődni Soltvadkert, Zalka M. u. 14. Telefon: 78/31 -038. 32545 8 KÖBMÉTER, 6 méteres fenyő áll­ványfa eladó. Érdeklődni munkaidő­ben 28-133-as telefonon, Szondi. 33497 ELADÓ egyfázisú építőipari felvonó, gázbeton falazóblokk és válaszfal, valammt hároméves kis Polski es öt­mázsás utánfutó. Kecskemét, Kato­na J. utca 16. 32537 MÉHCSALÁDOK, 2 anyás, 24 kere­tes NB kaptárakban eladók. Kévés, Soltvadkert, Bocskai 25. Telefon: 31 -726.. ________________32599 E GY mázsa „Húsvéti rózsa" retek­mag eladó. Kecskemét, Kocsis Pál u. 28.____________________32654 M ŰANYAG horgászcsónak eladó. Tiszaj<écske, Béke 163. 32666 FÉLEGYHÁZA szekrénysor és kár­pitgarnitúra eladó. Kecskemét, Né­meth I. u. 9. I 32665 150 CM magas, 50 m szövött drót, női kerékpár. Romét Poni kismotor, Bácska II-es robbanómotor szivaty-. tyú, vasvázas asztal, .2 db ülőke el­adó. Kecskemét, Rendőrfalu, Tűzol­tó u. 39. 154441 Vegyes KŐMŰVES, ács, asztalos alvállalko­zói szabad kapacitást keresünk 1989. júniustól, 1990. júniusig ter­jedő időszakra. Címünk: Nagykőrösi Építőipari Kisszövetkezet, 2750 Nagykőrös, Örkényi u. 13. sz. 33191 MAGAS jövedelem biztosításával (bér + rezsi), munkával és gépekkel rendelkező bedolgozókat alkalma­zunk. Ajánlatokat „Fémmegmunká­lás" jeligére a kiadóba. 33429 ÉPÍTŐANYAG szállítását kedvez­ménnyel vállalom. Kecskemét Csa- bagyöngye u. 8. ________32524 D ÍZEL targoncamotorok felújítása. Halas Kft., Jánoshalma, Dózsa Gy. 89. (Bizományi.) 32503 ÜZLETHELYISÉG júliustól kiadó. Kiskőrös, Martini utcában. Jelenleg a Hungária Biztosító bérli. Érdeklőd­ni Kiskőrös, Petőfi 24. 32552 TAKARÍTÓNŐT keresek heti 3x4 órára. Leveleket „Megbízható 32586" jeligére a kiadóba kérek. ____________________ 32586 M UNKÁT vállalok 5 orsós, 35 át- eresztésű és 6 orsós 60-as átereszté- sű automata esztergára. Kerekes Sándor, 6000 Kecskemét, Budai- hegy 175. (Kis-Hegedűs köz.) • 32646 ÜZLETKÖTŐT keresek karmantyú és közcsavar forgalmazására. Kere­kes Sándor, 6000 Kecskemét, Bu­daihegy 175. (Kis-Hegedűs köz.) , 32647 PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-szőnyeg-ragasztás rövid határidővel. Flaisz József, Kunfehér- tó, Petőfi u. 13. Ugyanitt egy parket­tacsiszoló gép eladó. 34334 AUTÓKAROSSZÉRIA-JAVÍTÁST, lakatosmunkát vállalok. Balogh Gá­bor, Kecskemét, Kőrösihegy 60. Ceglédi út felől. T54303 EGYEDÜL élő idős nőt, vagy férfit teljes gondozásra vállalnék, saját la­kásában, eltartási szerződéssel. Ér­deklődni Jánoshalma, Bíró B. u. 59. 49906 VÁROSHOZ közeli kertben nyugdí­jas férfi vagy női munkaerőt felve­szek heti 1 -2 napra. Leveleket „Ma­gas órabér 154401" jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. ______________________154401 K ÖZÉPKORÚ nő, kereskedelmi vég­zettséggel állást keres. „Szorgalom" jeligére a kecskeméti Médiába. 3128 A KECSKEMÉTI Egyesült Mg. Szak- szövetkezetnél zöld lucerna lábon kiadó. Bethlen krt. 13. 1017 MENYASSZONYI ruha és lakodalmi felszerelések kölcsönzése, külföldi romantikus ruhakülönlegességek nagy választékban! Molnár János- né, 6120 Kiskunmajsa, Tanácsköz­társaság u. 126. Telefon: 77/31- 023. 036615 A BÁCSBOKOD és Vidéke ÁFÉSZ szerződéses üzemeltetésre meghir­deti a'Bácsbokod, Tóth Kálmán u. 1. szám alatti, 9, sz. vegyesboltját. 1989. július 1-jétől, 5 éves időtar­tamra. A versenytárgyalás 1989. jú­nius 29-én, 9 órakor lesz az áfész központi irodájában. A pályázatok beérkezési határideje: 1989. június 26. Bővebb felvilágosítást az áfész főkönyvelője és kereskedelmi osz­tályvezetője ad. 1116 Házasság 57. ÉVES, nyugdíjas asszony vagyok, szeretném megtalálni korban hoz- zámillő, magányos, megért#, józan életű férfit házasság céljából, ki megosztaná a magányt. Leveleket „Virágot a virágnak 154448" jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe ké­rek. 154448 KERESEM azt a 35—45 év közötti, nem dohányzó nő ismeretségét, aki tudna szeretni és segítő társa lenne egy 44 éves, 78 kg-os, 1 é8 cm ma­gas, barna, minden káros szenve­délytől mentes, emberi értékekre igényes, magángazdálkodó, elvált férfinak. Lakás, kocsi van. Leveleket „Szeretnélek megtalálni 154450" jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe. 154450 38/167 CM, elvált, fizikai'dolgozó, lakással, megismerkedne korban hozzá illő, hasonló adottságokkal rendelkező, házias, szerény megbíz­ható nővel, szimpátia esetén házas­ság céljából. Egy gyermek nem aka­dály. Fényképes levelét „Fekete bá­rány" jeligére a Médiába kérem. 3093 29 ÉVES, 164 cm magas, középvég­zettségű, elvált nő, egy két és fél éves kislánnyal házastársat keres. Leveleket „őszinteség" jeligére ké­rem a kiskunhalasi hirdetőbe. _______________________34439 M EGISMERKEDNÉK tartós kap­csolat reményében, emberi értékekre igényes, intelligens, független férfi­vel. 41 éves, 168 cm magas, nem dohányzó, természetkedvelő, kö­zépfokú végzettségű, házias, gyer­mektelen, de gyermekszerető elvált nő vagyok. Választ „Kölcsönös sze­retet" jeligére várom a kecskeméti Médiába. 3067 162 CM magas, nyugdíjas, özv. asz- szony várja intelligens, független férfi levelét, 62 éves korig. Szabad­idő-partner, illetve házasság is le­hetséges. „Kellemes véletlen" jeligé­re a kecskéméti Médiába. 3069 29 ÉVES, 164 cm, gyermekét egye­dül nevelő, független hölgy, házas­ság céljából hozzá illő, komoly férfi­ak levelét várja „Megértés 39763" jeligére Kiskunfélegyháza, Ady End­re U..8. Hirdetőbe. * 39763 48 ÉVES, 158 cm, független hölgy, korban hozzá illő, komoly férfiak le­velét várja, házasság céljából. „Nyár" jeligére Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8. 39764 51 ÉVES, független értelmiségi nő hozzá illő társat keres, házasság cél­jából. „Reális elvárás" jeligére Kis­kunfélegyháza, Ady Endre u. 8. 39791 ÖNHIBÁJÁN kívül elvált, 21 éves, 175 cm magas, 65 kg-os, káros szenvedélyektől mentes fiatalember megismerkedne korban hozzá illő hölggyel, házasság céljából. Levele­ket „Nárcisz 154273' jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 154273 CSÖKKENTLÁTÓ, jó nyugdíjjal ren­delkező, özvegy férfi, egyedülálló élettársat keres, 75 évesig, aki saját otthonomba jönne. Anyagiak nem érdekelnek. Választ „Sürgős" jeligé­re a bajai hirdetőbe várom. 420750 21 ÉVES, 164cm magas, nagyothalló lány vagyok, kis beszédhibával. Tár­saság hiányában megismerkednék hasonló gonddal küzdő, beszélni tu­dó, korban hozzá illő fiatalemberrel. Fényképes leveleket „Hóvirág" jeli­gére a kiadóba kérek. 32532 BARÁTOT, társat (30/180—185 körüli) keresek egy békés, boldog családi élet megalapozásához. 26/ 170, barna hajú, érettségizett nő va­gyok. Fényképes leveleket „Szeretet és megértés' jeligével a bajai hirde­tőbe kérem. 420802 86 ÉVES cukrász nyugdíjas megis­merkedne jószívű novel 65—70 éves korig. Leveleket Végi János, Dunavecse, Vörös Hadsereg 83. számra várom. 39567 ■25 ÉVES, 177 cm magas, jó megje­lenésű, rendezett körülmények kö­zött élő, szakmunkás fiatalember ke­resi korban hozzá illő, komoly gon­dolkodású leány ismeretségét, há­zasság céljából. Lehetőleg fényké­pes leveleket „Kölcsönös szimpátia 154271" jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe várok. 154271 182 CM magas, 26 éves, fizikai munkát1 végző, minden káros szen­vedélytől mentes, szerény körülmé­nyek között élő fiatalember megis­merkedne korban hozzá illő, kis­gyermekét egyedül nevelő, kertész­kedést kedvelő, házias fiatalasz- szonnyal, kölcsönös egyetértés ese­tén kizárólag házasság céljából. A kézzel írott fényképes leveleket „Boldogság, hol vagy?" jeligére a kecskeméti Magyar Médiába kérem. ________________________3054 4 1 ÉVES, 172/82 kg, elvált egyedül élő, szakmunkás férfi, két nagykorú gyermek apja, ezúton keresi korban hozzá illő özv., elvált nő ismeretsé­gét. Fényképes leveleket várok „Várj reám s én eljövök" jeligére a bajai hirdetőbe. 420741 SZELLEMI foglalkozású, 155 cm magas, 47 éves, lakással és rende­zett anyagiakkal, magányos nő várja becsületes, független, szakmunkás vagy értelmiségi, 170-175 cm ma­gas 47—55 éves, józan életű, nem dohányzó kecskeméti vagy környéki városból jelentkező férfi levelét „Könnyítsük meg egymás életét 154211" jeligére a kecskeméti Ma­gyar H irdetőbe. 143211 MEGISMERKEDNÉK egyszerű, sze- rény, rendes, magányos özvegyem- berrel, 53—55 évesig, magasságra 170—475, centiig. 51 éves, 165'cm magas özvegyasszony vagyok. Ká­ros szenvedélyem nincs. Kalandra n,em vágyok. Kézzel írott, fényképes levélre válaszolok. Lakás van. Leve­leket „Piros rózsa 32523" jeligére a kiadóba kérek. 32523 46 ÉVES, 163 cm magas, barna, fia­talos, színes érdeklődésű statiszti­kusnő, rendezett anyagiakkal meg­ismerkedne háziasság céljából hoz­záillő férfival. Leveleket „Társ" jel­igére a kiadóba kérek. 32509 30 ÉVES, 165 cm magas, kétdiplo­más, csinos, gyermektelen nő keresi 37 évesnél fiatalabb, magas, diplo­más, gyermektelen férfi ismeretségét házasság céljából. A fényképes le­veleket „Karakter" jeligére a kiadóba kérek. 32569 27 ÉVES, 172 cm magas, pedagó­gusnő, társaság hiányában megis­merkedne korban és magasságban hozzá illő férfival. Leveleket „Múl­nak az évek" jeligére a kiadóba ké­rek. 32650 OLASZ férfi, magas, 34 éves, milá­nói, jó anyagi körülmények között élő, sport- és természetkedvelő há­zasság céljából keresi 22—30 éves, legalább 165 cm magas, művelt lány ismeretségét aki fényképes levelet küld a kiadóba „Cesare" jeligére. 32663 MUNKAALKALOM A KERTÉSZETI főiskolai kar kollégiuma meghatározott időre alkalmazni kíván pénzügyekben járatos adminisztrátort, le­het nyugdíjas személy is. Jelentkezni lehet a kollégium igazgatójánál, Kecskemét, Er­dei Ferenc tér 1—3. 1123 A BÁCS-KISKUN Megyei Tanács Hollós Jó­zsef Kórház-Rendelőintézet felvételre ke­res: felsőfokú végzettséggel rendelkező belső ellenőrt. Az állás azonnal betölthető. Bérezés és egyéb juttatás megbeszélés tár­gyát képezi. Jelentkezéseket a személyzeti és oktatási osztályra kérjük (Nyíri út 38). 1112 NÖ dolgozókat két műszakos munkarend­ben betanított munkás munkakörbe felve­szünk. Jelentkezni lehet AGROKER Vállalat csomagolóüzeme, Kecskemét, Matkói út 3. 163619 A KECSKEMÉTI Zománc- és Kádgyár azon­nal felvesz dolgozókat: — általános üzemi adminisztrátori és titkárnői munkakörökbe. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezés: személyzeti és szoc. osztályvezetőnél. Kecskemét, Halasi út 2. Telefon: 27-688. 1115 A ZÖLDSÉGTERMESZTÉSI Kutató Intézet FV kapcsolt munkakörben pénzügyi ügyin­tézőt keres azonnali belépéssel. Jelentkezni lehet az intézet közgazdasági osztályveze­tőjénél (Kecskemét, Mészöly Gyula út 6., telefon: 27-633/52.) 1103 A KECSKEMÉTI Centrum Áruház felvesz szakképzett és gyakorlattal rendelkező tűz- rendészt, érettségizett bérelszámolót és gépírót. 1094 AZ ALFÖLDI Tüzép Vállalat tüzelőanyag­osztálya felvesz áruforgalmi előadót. Je­lentkezni lehet: az áruforgalmi osztályveze­tőnél, Kecskemét, Nagykőrösi u. 32. 1100 KÖZLEMÉNYEK II. VILÁGHÁBORÚS emlékmű felállítása céljából kérjük a lakosságot, hogy a háborús események során életüket áldozó, bócsai illetőségű szemé­lyekről szíveskedjenek bejelentést tenni a községi Tanácsnál, Bócsán. 1058 A DBKM Vízmű Vállalat, tájékoztatja vendégeit, hogy a kiskunhalasi Termálfürdő javítási munkák miatt május 17-étől 31 -éig zárva tart Nyitás idő­pontjáról értesíteni fogjuk vendégeinket 1128 ÚJDONSÁG! Újdonság! Csak a Top Travelnél! Vízumot Postán — Országos Vízumszolgálat! A szezon legkellemesebb meglepetése a külföldre indulóknak! Nem kell utaznia, sorbaállnia vízum­ügyben! Az ország bármely helységéből elegendő egy érdeklődő levelezőlap, és minden további ügyintézés postai úton történik, míg ön a vízumo- zott útlevelét kézhez kapja! A Vízumot Postán szolgálat gyors, pontos, olcsó és megbízható! Cí­münk: Top Travel Országos Vízumszolgálat. 1124 Budapest Lékai tér 9. Top Travel Utazási Iroda — több. mint útitárs! 1034 MUNKAALKALOM GÖNGYÖLEGGYÁRTÓ Vállalat Kecskemét, Kiskőrösi út 11—13. alatt gyakorlattal ren­delkező faipari mérnököt főmérnöki beosz­tásba felvesz. Jelentkezni a gyáregység igazgatójánál lehet. 165612 A BÁCSFRUCT GT. kiskunfélegyházi telepe felvesz munkatársakat az alábbi munkakö­rökbe: szállítási ügyintéző, villanyszerelő, autószerelő. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: BÁCSFRUCT-telep, Kiskunfél­egyháza, Holló L u. 10., az áruforgalmi ve­zetőnél. 1104 KISKÖRÖSÖN lévő virágüzletünkbe kör­nyékbeli szakképzett eladót sürgősen felve­szünk. Érdeklődni 78/31 -161 -es telefonon. 32596 TRAVERZ Általános Acélszerkezeti Vállalat felvesz Robotron-kezeléshez értő kontírozó könyvelőt, könyvelési ellenőrt. Nagy gya­korlattal rendelkező anyagkönyvelőt cso­portvezetői beosztásba. Valamint felsőfokú műszaki végzettségűeket. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a vállalat személyzeti és munkaügyi osztályvezetőjénél. Kecske­mét. Izsáki út 2—6. 955 MENTÖÁPOLÓT veszünk fel a bajai, bácsal­mási, kalocsai, kecskeméti, kiskunhalasi, szabadszállási, valamint a tiszakécskei mentőállomásokra. Mentógépkocsi-veze­tőket veszünk fel a bajai, bácsalmási, kecs­keméti és kiskunfélegyházi mentőállomá­sokra. Érdeklődni és jelentkezni lehet a fen­ti mentőállomásokon. 1071 FELVÉTELT hirdetünk az 1989. július 1 -jével induló HILTI-érdekeltségű MINOV Szer­szám Kft.-be forgácsoló szakmunkások ré­szére. Két műszakos üzem, minőségi mun­kavégzés, minőségi bérezés. Jelentkezés: Kéziszerszámgyái; Reszelőgyáregysége. Ha­lasi Vilmosnál. Kecskemét. Szolnoki út 20. 1082 AZ AGRIKON Tárolástechnológiai Gép­gyártó Üzletág Kecskemét (Kecskemét, Külső-Szegedi út 136.) szakirányú középfo­kú végzettséggel rendelkező könyvelőt, utókalkulátort, statisztikust, valamint gép- és gyorsíró adminisztrátort, továbbá gya­korlattal rendelkező, pénzügyi és számviteli főiskolát végzett belső ellenőrt keres felvé­telre. Érdeklődni lehet a fenti címen, illetve a 27-666-os telefonszámon, munkanapokon 7.50—16.10-ig. 1126 TRAVERZ Általános Acélszerkezeti Vállalat orosz nyelvű levelező munkakörbe gépírni tudó munkavállalót és német nyelvű levele­ző munkakörbe gépírni tudó munkavállalót felvesz. Továbbá közép- és felsőfokú mű­szaki végzettségű munkavállalókat gyár- tásszerkesztöi munkakörbe felveszünk. Je­lentkezés és bővebb felvilágosítás a vállalat munkaügyi és személyzeti osztályvezetőjé­nél. Kecskemét, Izsáki út 2—6. 1098 A SOLTVADKERT! Szőlőskert Mg. Szakszö­vetkezet pályázatot hirdet — nyugdíjba vo­nulás folytán megüresedő — jogtanácsosi munkakör betöltésére. A pályázat tartal­mazza a jelentkező részletes önéletrajzát és eddigi működését. Fizetés: az érvényben lé­vő jogszabályok alapján, megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet levélben vagy szemé­lyesen a szakszövetkezet elnökénél: Solt­vadkert. Tanács utca 1. szám alatt, vagy a 31-211 telefonszámon. A pályázatokat leg­később 1989. június 15-éig lehet benyújtani. 1111 AZ ADÓ- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága felvétel­re keres (kecskeméti munkahelyre) jogügyi főelőadói munkakörbe állam- és jogtudo­mányi egyetemet, valamint (kecskeméti, kiskunhalasi, bajai munkahelyekre) revizori főiskolát végzett, okleveles könyvvizsgálói, vagy mérlegképes könyvelői szakképesíté­sű, pénzügyi-számviteli gyakorlattal ren­delkező munkatársakat. Jelentkezni lehet: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bács- Kiskun Megyei Igazgatósága, dr. Almási Ti­bor személyzeti vezetőnél. 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefon: 76/20-422/122. 1102 KISTENYÉSZTÖK, FIGYELEM! A Hőgyészi Állami Gazdaság keltetőüzemében NEW-HAMPSHIRE fajtájú naposkakas május, június hónapra 8—, Ft/db áron még előjegyeztethető. A gazdaság a megrendeléseket a beérkezés sorrendjében veszi előjegyzésbe és az átvétel időpontját visszaigazolja. Levélcím: Hőgyészi Állami Gazdaság, 7191 Hőgyész. Telefon: 74/88-313. Telex: 14-350. 992 x­x x X X X x X X X X X X x X X A Mélykúti Lenin Mgtsz MEGVÉTELRE FELAJÁNL K—407-es paradicsom- és szentesi, paradicsom alakú paprikapalántát. Érdeklődni lehet Mélykút, 57-es telefonon, vagy a 26-707-es telexen. Ügyintéző: Csorba György. 1105 X x X X X x x X X X X X X X X X X X X X ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ a Kecskeméti nerv pályázatot hirdet ♦ X ingatlanközvetítő részleg ♦ X vezetői munkaköre betöltésére. X ♦ FELTÉTEL ♦ — jogi egyetemi végzettség, X X — legalább ötévi, szakterületen szerzett gyakorlat. ^ . — erkölcsi feddhetetlenség. « ♦ ’ Pályázatokat a vállalat igazgatójának kérjük benyújtani X * 1989. május 20-áig. J ♦ A pályázat tartalmazza a jelentkező részletes önéletrajzát ♦ X a végzettséget igazoló okmány másolatát. * ♦ Cím: IKTV Kecskemét, Villám I. u. 2. sz. 1070 ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ A KUNÉP—BUBIV BÚTORBOLT | í * i m s> V es a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Kiskunhalasi Kirendeltsége közös bútorvásárlási AKCIÓT indít! Tagsági viszonnyal rendelkezők ELŐLEG BEFIZETÉSE NÉLKÜL részletre vásárolhatják meg a KUNÉP—BUBIV BÚTORBOLTBAN BÚTORAIKAT! Címünk: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. Telefon: 72/22-366. 1147 ■§> $ ■§< ü $ $ i $ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom