Pápa és Vidéke, 36. évfolyam 1-54. sz. (1939)

1939-04-02 / 13. szám

SPORT Futball. Xyugatt bajnokság. Várpalotai Unió—SVSE 1:1 (0:0) Amit a Perulz nem tudott behozni vasárnap az SVSE-n, ahhoz hozzá­segítette a várpalotai együttes. SVSE fölényben volt egy egész félidőn keresztül, de nem tudott gólt elérni. A második félidő 5. percében Eper­jesi az Uniónak szerzi meg a veze­tést, amit a 15. percben Jandó egyen­lít ki nagy góllal. A PPSC csak gólarányban áll már rosszabbul a soproni csapatnál Hubertus-FAK 6:1 (2:1). A jobbik csapat győzött, bár a gólarány némileg túlzott. A fűzfői együttes fáradan és léleknélkül játszott. ETOII.- Sz. MÁV Előre 2:1 (1:0). Az Eíőre csatárainak góiképtelen­sége miatt vesztette el a mérkőzést, annak ellenére, hogy nem játszott jobban a hazai csapat. II. osztályú bajnokság. j MÁV Kinizsi—Hegyeshalom 7:2 (2:2). Pápa. Vezette: Parányi. Élénk, erősiramü játékot hoz az első félidő. Vörös lesről lő kapura, a visszapattanó labdát Bősze a hálóba sodorja. A vendégek vannak fölény­ben, amikor Bősze lövése után Szal­mási eredményes. 2:0. Ezután vál­tozatos játék közben Keresztes két potyagóllal egyenlít. A második félidő első 10 percé- 1 ben a vendég csapat van fölényben j mindaddig, amíg Csernák 25 méte- j res lövése a hálóba nem jut, ezután feljön a hazai csapat és Bősze újra eredményes. 4:2. Pár perc múlva Cseter lő gólt, majd Vörös kétszer is hálóba bombáz. 7:2. A mezőny lesjobb embere Bősze volt, aki úgyszólván hibátlanut ját­szott. A második félidőben Csernák tünt ki. Szalmási a mezőny leggyen­gébb embere volt. Burián szép húzá­saival muiatósan játszott. Tóth a legjobb pápai középfedezet. Linczer nem egészen biztos, de jobb mint elődjei. Egészen rosszul volt összeállítva a csatársor. Szalmási fizikailag nagyon gyenge, nem ártana neki egy kis p henés és erősödés. Cseter leheletlen rossz volt, tehát első és legfontosabb változtatás a MÁV Kinizsi felállításában, ennek a két embernek a kihagyása a csapat­ból. A többi csatárt egyenlőre feltét­len helyén kellene hagyni. — KÖLTÖZKÖDÉS MIATT! — Olcsón vásárolhat bőröndöt, retikiiit, pénztárcát Győri bőröndösnél Pipa, Kossuth Lajos-utca 22, f ­Sport-hírek. A Perutz SC vasárnap Székes­fehérvárra utazik, ahol az otfani Előre TK-val játszik nyugat-bajnoki mérkőzést. A kettőnek vasárnapra nincsen kisorsolt mérkőzése. A Máv. Kinizsi vasárnap it'hon játszik a Kühne SC-vel. A nagy ér­deklődéssel várt mérkőzést reméljük, hogy a hazai csapat nyeri meg. és nöl cipők készítése, hócipők vulkanizálása 1 6 Jó anyag! Olcsó ár! Berkynél Boldogasszony-útja 13. A pápai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 376/1939. tk. szám. árverési hirdefmény-bivonaf. Tömböly Károly végrehajtatónak Takács Józsefné végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság utóaján­latra az ujabb árverést 700 P — f. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pápai kir. járásbíróság terü­letén levő, Alsógörzsöny községben fekvő, s a Takács Józsefné sz. Ba­lassa Zsófiának az alsógörzsönyi 19. sz. tkvi betétben I, 1—3. sorsz. 927., 928., 929. hrsz. ingatlanára 1243 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939 évi április hó 20. napján délelőtt 9 órakor Alsó­görzsöny községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §§; 1908 :LX. t.-c. 21. §.) Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha töb­bet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalé­káig kiegészíteni (1908 :XLI. 25. §.) Pápa, 1939. évi január hó 20. Kapossy s. k., jbiró. A kiadmány hiteléül: Turchányi s. k., tkwezető. Adományok kimutatása a „Ma­gyar a Magyarért" mozgalomra. Pénzbeli adományok: 16. gyüjtőiv: Saudek Miksa 10 P, Weisz Vilmos 10 P, Wollner Zsigmond 5 P K Koréin György 5 P, Kohn József 10 P, dr. Pápai Lajos 50 P, Szentgyörgyi Lea 2 P, Kreutzer József 10 P, Billtiz Ferenc Fiai 10 P, Bil'irz Béla 10 P, Bülitz Giza és Zsuzsa 5 P, Deuisch József 5 P, Steiner 10 P, Grácsmann Pálné 50 f, Grácsmann Ferencné 50 f, Schreiberné 1 P, Sági Gézáné 10 f. 17 gyüjtőiv: dr. Heirmann László 30 P, özv. Herrmanh Pálné 5 P, Noll Béla 3 P, Fuchs Dezső 2 P, Kende Béla 20 P, Csomay Istvánné 1 P, Legény Józsefné 1 P, Leiner Ferenc 1 P, Süsz Dezső 1 P, Marton Sala­mon 1 P. Sinkó Imié ! P, özv. Seipt Imrtnő 1 P, Magassy 1 P, N. N. 50 f, N. N 50 f, N. N 30 f, N. N. 30 f, Raáb Ernő 50 f, N. N. 20 f, N. N. 10 f, özv. Polgárdy Istvánné 20 f, N. N. 10 f. 18 gyüjtőiv: M. v. 1 P, N. N. 1 P, Horváth L. 1 P, Horváth Géza 1 P, Szalai István 1 P, Nagy J. 1 P, N N. 50 f, Német 60 f, N. N. 50 f, Kell iár Ödönné 50 f, Bolla Ferenc 50 f, özv. Marion Kálmánné 50 f, Pető L. 50 f, Nyitribusz 40 f, Mészáros 30 f, N. N. 20 f Törökné 20 f, N. N. 20 f, Baloghné 20 f, N. N. 10 f, SósnélOf, Vörösné 10 f. 19 gyüjtő­iv: Ruip Erzsébet 10 P, Lázár Pálné 5 P, özv. Tóth Pálné 5 P. Pál Lajos­né 2 P, Steiner Józsefné 3, Csiky Istvánné 1 P, Nief Jánosné 1 P, No­viczky Pál 1 P, Grátzer János 1 P, j Brigler Lajos 1 P, Molnár Benjámin 1 P, Fraund Ferencné 1 P, Ö/v. Horváth Józsefné 2 P, Tóth Mária 1 P, Roller Sándorné 1 P, Székely Ferencné 1 P, Csetér László 1 P. — Olvashatatlan nevek: 50, 20, 10 f, Biró Gyula 50 f, 20. zs. gy. ív. dr. Körös Endrené 10 P, Koczor Kálmán 5 P, özv. Tóth Kálmánné 5 P, Hat­vani Lajos 5 P, Szarka Lajos 5 P, Özv. Visy Ferencné 2 P, dr. Kováts 1 P, Csányi Lajos 1 P, Kalmár Lajos 1 P, Zsuppán János 1 P, Forró Má­tyásné 4 P, dr. Tóth Endrené 1 P, Nóvák Ferenc 1 P, Mészáros Ferenc 1 P, Vadány Lajos 1 P, N. N. 30 f, N. N. 20 f. Kalmár István 20 f, 102-104. gy. ív, özv. Szijjártó An­talné 5 P, Martsa Dánielné 5 P, Vaszary Béláné 1 P, Wolmuthné 3 P, Horváth Lásztó 3 P, N. N. 2 P, özv. Harsányiné I P, Kovács Mihályné 1 P, N. N. 1 P, Nagy Zoltán 1 P, Gráf Samu 1 P, Németh Mária 1 P, Nepper R. 1 P, Horváth Józsefné 50 f, Csákváry L. 50 f, Farkas La­josné 30 f, Gyenisné 20 f, özv. Vágó Gyuláné 1 P, Lóskay Nővérek 2 P, Búzás Józsefné 1 P, Schabel 2 P, Bolla János 2 P, Szabó Mártonné 1 P, ifj. Biró Józef 1 P, Tamás Mária 1 P, dr. Horváth Dezső 10 P, N. N. 1.10 Fillér István 80 f, Tmubán Irán 80 f, Bartel Ferenc 50 f, Dezső Istvánné 30 f, Bolla Lajos 30 f, Bértó Istvánné 30 f, N. N. 20 f, Varga Józsefné 20 f, Csik Sándor 10 f, Szabó István 20 f, Biró Sán­dor 20 f. — Természetbeli adomá­nyok, IV. Blokk: Pál Lajos ruhanemű 27 drb, Gelencsér Ferencné 1 drb öv,, Fellner Józsefné liszt, burgonya, Ber­kes Dániel 1 P, Jamnitzky ruhanemű 3 drb özv. Horváth Istvánné 5 pár cipő, Beldi Zoltán ruhanemű 2 drb,. Néme h József 4 drb, Horváth Pál 5 drb, dr. Tomor Dezsőné 7 drb, Han János 3 drb, Barca Ete ka 6 drb, Böröczky Jenőné 1 drb, Pálmai Ká­• roly 2 űrb, Lintényi M. 1 dm, Sán­dor Pál 12 drb, Deli József 4 drb, Nagy János 8 drb, S'ojánov 37 űrb, Böröczky Géza 4 drb, Va<ga Gyula 1 drb, Varga László 15 drb, Pápai Gyula 11 drb, Geőbel Ilona 3 drb, özv. Dávid Dezsőné 17 drb, Ha­nancs István 1 drb, Tudor Lajosné 3 drb, Nagy Jenő 14 drb, Boros Dénes 2 drb, Balog Józsefné liszt, Bárdossy Aladár ruhanemű 3 drb, Szíves Gyuláné 2 drb, Mrokél József­né 7 drb, Budai Józef 2 drb, Né­met Vilma 3 drb, Köves Jánosné 2 drb, Menyhárt Isivánné 4 drb, Csete Györgyné 2 drb, Kocsor Kálmánné 2 drb, Kuiay 12 d'b, vitéz Karcsay Bélané 59 drb, Csányi Lajosné 6 drb és könyv, özv, Baranyai Zsig­mondné ruhanemű 10 drb, Lamperth Ferencné 7 drb, özv. Tóth józsefné 5 dib, Szíjj Etelka 4 drb, özv. Varga Jánosné 8 drb, Weisz Ignácné 2 drb szappan, Boíkovits ruhanemű 10 drb. fMAMMWWWMWMMWWWMIMA Állami anyakönyvi kivonat. 1939 március 23—30. Születtek s Márc. 23. Téglássy János nyomdai üzemvezető és neje Borsik Erzsébet fia: Rudolf János, rk. Márc. 24. Szakály Kis József, pol­gári iskolai tanár és neje Klimek Ilona fia: József István, rk. Márc. 25. Töreki Péter, gazdasági cseléd és neje Kovács Mária fia: Gyula, rk. Márc. 26. Mirkli Sándor, napszá­mos és neje Molnár Borbála leánya: Anna Borbála, rk. Márc. 27. Kuti István, városi hordár és neje Szarvas Kiára fia: József, rk. Márc. 28. Lócskay Péter, sütősegéd és neje Tax Mária fia: Zoltán, rk. — Szalai József, gyári munkás és neje Lukács Mária leánya: Mária, rk. Márc. 29. Szkurszky Pál, női szabó és neje Takács Erzsébet fia: Pál Sán­dor, rk. Meghaltak: Márc. 25. Balassa Lajos, gazdasági cseléd, ev. 18 éves, agyhártyagyulla­dás. Márc. 27. Kovács Ferencné Klauz Mária, rk. 41 éves, elvetélés utáni vér­mérgezés. Márc. 28. Török Sándor, rk. 26 napos, tüdőgyulladás. — Sztojka Antal, rk. 3 hónapos, tüdőlob. Márc. 29. Musícz György József, rk. 4 hónapos, tüdőlob. Házasságot kötöttek: Márc. 24. Hencz Géza József, m. kir. pénzügyőri I. oszt. vigyázó, rk. és Téringer Ilona, női kalapkészitő, rk. — Maschansker Jenő, szabósegéd, izr. és Stein Adél, fehérnemüvarrónő, izr. Márc. 25. Széles András, cipész, rk. és Schaffhauser Ilona, rk. Lapzárta: csütörtök este 6 órakor Felelős kiadó: Nemcsics Elek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom