Petőfi Népe, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-09 / 82. szám

MUNKAALKALOM TAKARÍTÓNŐT — nyugdíjast is — rendszeres helyettesítésre felveszünk. Jelentkezni lehet a BKmi Tanács VB. Kiskunhalasi Járási Hivatalánál. 673 „FELVONÓSZERELŐ részlegünkhöz segéd* és betanított munkásokat ve­szünk fel. Villanyszerelő vagy elektro- íakatos szakmával rendelkezőket előnyben részesítjük. Megfelelő gya­korlat megszerzése után lehetőséget biztosítunk felvonószerelő szakmunkás- képesítés megszerzésére. Jelentkezni lehet: Szegedi Magas- és Mélyépítő­ipari Vállalat Felvonószervizéhen, Kecskemét, Széchenyiváros 304. ép.*' 493 ÉBKM Vízmű Vállalat felvesz gépko­csivezetőt, vízvezeték-szerelőt, elektro­műszerészt, autószerelőt, segédmunká­sokat, egy műszakos beosztásba por« tást (lehet csökkent munkaképességű is) és belsőellenőrt. A belsőellenőri munkakör betöltéséhez legalább mér­legképes könyvelői végzettség szüksé­ges. Jelentkezés helye: EBKM Vízmű Vállalat Kecskemét, Izsáki út 13. Mun­kaügyi osztály, Kecskemét, vízmű u. 1. 1033 A KECSKEMÉTI Tejüzem felvételre keres számlaellenőri munkakörben érettségizett dolgozókat. Jelentkezés: Kecskeméti Tejüzemben, Róbert Ká­roly körút 6. sz. 901 A TISZAKÉCSKEI Béke és Szabadság Mg. Tsz. (Tiszakécske, Ady E. u. 13. sz. 6061) pályázatot hirdet a Tisza-par- ton üzemelő termálfürdő ^ vendéglő­vezetői állás betöltésére. Pályázati feltételek: vendéglátóipari üzletvezetői vagy vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi bizonyítvány és 5 éves szak­mai gyakorlat. Az egység évi forgal­ma 2,5—3 millió Ft. Jelentkezés írás­ban, részletes önéletrajz csatolásával, vagy személyesen a személyzeti veze­tőnél. Jelentkezési határidő: 1980. áp­rilis 15. 411 A KECSKEMÉTI Ruhaipari és Vegy­tisztító Szövetkezet azonnali belépéssel felvesz takarítónőt és kazánfűtőt (szén- tüzelésű kazánhoz). Jelentkezni lehet Kecskemét, Külső-Szegedi út 9. sz. alatti telepünkön. 452 APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan jö karban levő tanya/ 1400 négyszögöl területtel. 100 fé­rőhelyes hizlaldával eladó. Villany van. Érdeklődni: ifj. Schmél István, soltvadkert. Kút ágas dűlő 110. szám. 8599 LAKÓHÁZ eladó Kiskunha­las. Kazal József u. 5. szám alatt. 609 RÉGI típusú kertes családi ház beköltözhetően eladó. Kiskunhalas, Sóstó u. 27. Érdeklődni Sereg u. 18. 610 KISKUNHALASON, a Sós­tó mellett, tanya, 1200 négy­szögöl jö szőlővel eladó. Ugyanott 412-es Moszkvics is eladó. Érdeklődni Felső- öregszőlők 248. szám. (Mun­kásőr emlékpark mellett). 590 KUNFEHÉRTÓN házhely 40 köbméter sóderral és Kis­kunhalason zártkertben 600 négyszögöl szántó eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Zöldhalom u. 9. Farkasék. 598 KISKUNHALASON a Felső- öregszőlőkben 2100 négyszö­göl szőlő-veteményes terü­let eladó, vagy kiadó. (Eset­leg részletekben is.) Érdek­lődni: Nád u. 11. sz. 601 TANYA melléképületekkel. 800 négyszögöl állattartásra alkalmas területtel eladó. Harkakötöny. Harka 88. Érdeklődni a helyszínen, vagy a faluban Agocs Mi- hálynál. _______________ 588 KI SKUNHALASON a Vad­kerti útban 220 négyszögöl közművesített telek eladó. Érdeklődni Fenyő u. 5. sz. 556 ELADÓ Kiskunhalas, Dobó u. 44. sz. alatti lakóház. Érdeklődni Jókai u. íoa. 569 HOBBIKÉRT kis lakóépü­lettel eladó Kiskecskeméten. Érdeklődni: Kecskemét. Ka­tona J. u. 4. Vincze. reg­gel 8—délután 4 óráig. 1074 1200 NÉGYSZÖGÖL szőlő, zártkertben, két részben is eladó. Kiskunhalas. Felső­öregszőlők 88. özv. Paprika Benőné. __________491 KI SKUNHALAS Felsőszőlők 247. sz. alatt lakóház. 1800 négyszögöl területtel eladó, vagv jánoshalmi lakóházra cserélhető. 536 3 HOLD szántó és egv hold szőlőterület eladó. Kiskun­halas. Alsótelep 13. sz. 537 ELADÓ 2 szobás családi ház. Kecskemét, Ceglédi út 21. Érdeklődni lehet szombat, vasárnap egész nap, a többi napokon 16 óra után. 8904 BAJA, Damjanich u. 26. alatt 3 szobás házrész eladó. 317 NÉGYSZOBAS bejvárosi ut­cai házrész, azonnali beköl­tözéssel eladó. Érd.: du. 5 óra után, Baja, Damjanich 15. 355 CSALÁDI ház eladó, Baja. Zrínyi M. u. 58. sz. ______363 KE RTES családi ház eladó, építkezésre is alkalmas. Ba­ja, Zrínyi M. u. 19. Érd.: du. 3 óra után. 364 VASKÜTON Kiss Ernő u. 13. szám alatti 3 szoba, mél- lékhelyiséges, szőlővel tele­pített kertes családi ház, te­hermentesen, beköltözhető­en eladó. 365 CSALÁDI házat vennék 2— 3 szobásig, OTP-hitelátvál- lalással. Leveleket: „Csalá­di ház" jeligére a bajai M. Hirdetőbe. 371 ELADÓ 900 négyszögöl sző­lő gyümölcsössel. Baja, Báthory István utca mel­lett. Érd.: Pásztor u. 1. sz. 373 KECSKEMÉT, Ballószög V. kerület 119. számú tanya fél hold szántóval, gyümölcsös­sel eladó. (Ballószögi autó­busszal, Véber kanyarnál balra, hobbikertek mellett). Ecsédi Ferencné. 1105 BEKÖLTÖZHETŐ SZOba- konyhás ház 800 négyszögöl telekkel eladó. Villany van. Kecskemét, Urihegy 179 b. Keresztény Dénesné. Érdek­lődni bármiker lehet, autó­busz-megálló 5 percre. 8578 ELADÓ a Halasi úton szőlő­vel. gyümölcsössel telepített hobbikért. Érdeklődni: 12- 600-as telefonon este, vagy személyesen, Tóth Ernő Kecskemét, Beloiannisz tér 1. 8852 ELADÓ egy szoba, össz­komfortos, gázfűtéses ház­rész. Érdeklődni: Kecske­mét, Jókai u. 19. Műhely. _________ 8867 HÉTVÉGI faházat veszék. Kecskemét, Simon István utca 7. II. emelet 4. 1099 KISKUNHALAS. Achim A. u. 23. sz. alatti háromszobás komfortos családi ház el­adó. 625 KISKUNHALAS, Fecske u. 13. sz. alatti lakóház eladó. 647 HÁZHELY eladó tervrajz­zal és építési engedéllyel együtt. 341 négyszögöl. Ér­deklődni : Lászlói alva. Rá­kóczi u. 49. vagy Borbás 16. szám alatt. 8584 ELADÓ kettő szoba, kony­hából álló. udvari fél ház. Városi gáz. víz bent van. Irányár: 200 000 Ft. Érdek­lődni: du. Sirok János, Ba­ja, Damjanich u. 28. ____314 KÉ TSZOBÁS komfortos ker­tes családi ház eladó. Kis­kunhalas, Sereg u. 4. 608 200 NÉGYSZÖGÖL házhely eladó. Kiskunhalas. Szege­di út 69. sz. alatt. Érdeklőd­ni Bokréta u. 3. 654 PIRTÓN. 400 négyszögöl te­lek. alappal eladó. Érdek­lődni Ady E. u. 6. sz. alatt. 659 IMREHEGYEN 2 nagy hold szőlőterület szép helyen, éoítési lehetőséggel olcsón eladó. Ugyanitt heti 3—4 napra nyugdíjas segítséget keresek szőlőmunkára. Cím: Imreheey. Tüskös 132. sz. Orcsik. (Iskolai busz­megálló) . 661 HOBBIKÉRT eladó Sóstón. Érdeklődni Kiskunhalas. Oj u. 21.________________665 KE RTES házat vennék Kis­kunhalason. 350—400 ezer kp-ig. Besze István Béke u. 1/3. II. em. 25._______666 KI SKUNHALAS. Batthyány u. 2. sz. alatti lakóház sür­gősen eladó. ___ _ ___668 KI SKUNHALAS. Szász K. u. 20. sz. alatti kertes lakó- s ház üzlethelyiséggel. sür7 gősen kiadó. ** * - JB69­Lakás KECSKEMÉTEN Széchenyi- városban IV. emeleti 2 szo­ba összkomfortos öröklakás kp. + OTP-hitelátvállalás- sal eladó. Érd.: Lánchíd u. 5 a. IV. em. 10. du. 5—7-ig. 9094 KECSKEMÉT, Kertváros, Népfront u. 9. I. em. 4. szá­mú egy szoba, komfortos la­kás eladó. Érdeklődni: hely­színen, délután 5 óra után. 8502 BUDAIKAPUBAN első eme­leti 75 négyzetméter alapte­rületű, összkomfortos két­szobás lakás eladó. Érdek­lődni lehet személyesen vagy levélben a Kossuth Tsz irodájában, Kecskemét, Belsőnyír 150., telefonon: 11-505. 440 HAROMSZOBAS lakás OTP-hitelátvállalással el­adó. Kecskemét. Akadémia krt. 30. V. em. 13. Érdeklőd­ni: 17 órától. 8888 PÉCSI két és félszobás összkomfortos szövetkezeti öröklakás beköltözhetően eladó. Garázs is van. Veress Endre u. 1. I. em. 5. Tele­fon: 16-527. Érdeklődni 18 óra után. 358 BAJÁN az Újvárosi lakóte­lepen rövidesen megépülő és értékesítendő lakásokra az OTP bajai járási fiókja elfogad ajánlatokat. _____374 EG YSZOBÁS összkomfor­tos gázfűtéses lakás, kész­pénz plusz OTP-hitelátvál­lalással eladó. A konyha szo­baként is használható, kü­lön főzőfülke van. Kiskun­halas, Kuruc vitézek tere 2. fszt. Érdeklődni 18 órától. 634 KISKUNHALASI kétszobás I. emeleti öröklakásomat el­cserélném kertes családi házra. Cím; Szilády A. u. 20. I. em. 12. 641 KISKUNHALASI lakásun­kat kunfehértói nyaralóra cserélnénk. Ajánlatokat le­vélben kérjük „Nyár” jeli­gére a kiskunhalasi Hirde­tőbe Magyar u. 2. _______652 KI SKUNHALASON. Erdei F. tér. 1. D. 11/50. alatti két­szobás erkélyes, gázfűtéses lakás készpénz plusz OTP- hitelátvállalással sürgősen eladó. Érdeklődni Víz u. 7. 675 Gépek és alkatrészek SIMSON Schwalbe, benzin- motoros vízszivattyú és Naumann villanyvarrógép eladó. Kiskunhalas, Felső­öregszőlők 226. Gubodi út, Csorvási. 614 Jó állapotban levő fekete Pannónia oldalkocsi, rend­szám nélkül eladó. Bánfi András, Kiskunmajsa, ötfa 114. 606 700-AS szalagfűrész csiszo­lóval eladó. Kecskemét, Czi- gány J. u. 27 b. Járvás. 8862 FRISS műszakival UIC-s Tra­bant eladó. Soltvadkert. Ko­dály U. 4. 8890 OJ ötműveletes famegmun­káló barkácsgép eladó, Kis­kunhalas, Magyar u. 2. 333 JÁNOSHALMÁN. Kiserdő 274. számú tanya. 800 négy­szögöl területtel eladó. Ér- . deklődni a helyszínen. Va­nyur Lajos. _____________627 KI SKUNHALAS. Alkot­mány u. 7. sz. alatti lakó­ház eladó. 629 TRABANT, Wartburg hasz­nált főtengelyt veszek. Vi­rág gépműhely. Kecskemét. Nap u. 2, 1 < ___1057 VO LKSWAGEN Golf 1500-as, ZG-s, metálkék eladó. Sza­badszállás, Somogyi Béla út 4. Zrínyi László.___________ BO NTÁSBÓL eladók: tégla, cserép, ajtók, ablakok, für­dőkádak. narketta. deszka, gérendák. horogfák. tetőléc és egyéb anyagok. (Házhoz szállítva is.) Baja. Péter Pál u. 8—10. (Sugpvica-parttal szemben.) 1015 ZSIGULI 1200-as sürgősen eladó. Kiskunfélegyháza. Iványi Sándor u. 2. I. em. 8. 795 KISKUNHALASON. lakó­ház 1300 négyszögöl terület­tel eladó. Érdeklődni Alsó­szőlők 12'a. (Téglagyár mel­lett) _____________________630 TA NYA 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Bodoglár 113. Érdeklődni Kiskunhalas. Dugonics u. 5. sz.________631 TA NYA 1200 négyszögöl ker­tészkedésre. állattartásra al­kalmas területtel eladó. Kis Rabata Lajos Kiskunhalas. Felsőszállás 199. 633 VENNÉK 220 V-OS 750 W-OS 1450 fordulatú villanymo­tort. Kecskemét, Szélmalom u. 16. sz.____________1080 ÖS SZKERÉKMEGHAJTÁ- SÚ' billenőplatós Trabant- vagy diesel-motoros magán­járó eladó valamint GAZ 69-es bontásra és RS 09-es kéthengeres motorral, per­metezővel vagy anélkül is eladó. Érdeklődni egész nap Újvári, Csengőd, Dankó Pista utca 23. 1112 SKODA S—100-as friss mű­szakival eladó. Baja. Há- mán K. u. 9. sz. 362 S—105-ÖS UZ-s Skoda eladó. Érdeklődni: Baja, Zrínyi 32. sz. Tel.: 12-120._____ 366 ÖS SZKERÉKMEGHAJTÁ- SÜ munkagép új állapot­ban. permetező felszerelés­sel együtt, vagy anélkül el­adó. Soltvadkert, Kertész u. 1. 580 JÓ állapotban levő emeletes gyermekágyat vennék. Kecskemét, Baross u. 17. Szabó István. _________8903 FE KETETARKA- 8 hónapos vemhes üsző és jól tejelő tehén eladó. Bácsbokod. Felsőszentiváni út 3., Vajda Antal. ______ - 354 10 0—200 L-ES boroshordót és kármentőt jó állapotban vennék. „Fehér boros” jel­igére a Magyar Hirdetőbe. Veszprém, Kossuth u. 6. 494 HALÓSZOBABÜTOR, kony­habútor, női férfi ruhák, kabátok eladók. Kecskemét. Tabán u. 1. ■_______8586 EG Y db Grundig elemmel és hálózatról üzemeltethető rádiós magnó 10 db műsoros kazettával sürgősen eladó. Kecskemét. Munkácsy u. 37. , 8589 EZERJÓ gyökeres szőlővesz- sző eladó. Soltvadkert. Dan­kó u. 5. 635 ZB-S 353-as Wartburg 39 000 kilométerrel eladó. Érdek­lődni 18—20 óráig, Kecske­mét, Árpád krt. 6. II. em. 4. 7815 SÖTÉT szekrénysor eladó. Kiskunhalas. Baross u. 14. 653 ELADÓ 3 kerekű jobbkéz hajtású rokkantkocsi. Ér­deklődni Kiskunhalas, Di­mitrov tér 2. sz. • 674 850-ES Fiat eladó. Kecske­mét. Semmelweis u. 10. Csa­tári. 1094 412-ES Moszkvics októberig érvényes műszakival eladó olcsón. Csernák Imre Solt­vadkert, Felsőcsábor 82. 1098 RS 09-ES kéthengeres fel­újított motor eladó. Puszta- mérges. Kossuth u. 54. Födi. . • L‘ 632 ÁRO 6 éves. 81 augusztu­sig. érvényes műszakivá!) el? , adó. Érdeklődni: Bokor ^e- , hői^íNagykarácsony, Ady E. 20. 491 30 MÉHCSALÁD eladó. Mé­száros Károly Kunfehértó II. kér. 69. szám. Erdőszéli megállónál. _____________628 HA TÉVES paripa eladó. Cím: Krix Antal Baja. Falu­vég u. 7. (Gázcseretelepnél). 369 ELADÓ 30 db anyabirka. Szerem le. Dózsa u. 54. sz. Tóth János. _ ___ 359 9 É VES betanított kancacsi­kó eladó. Kecel. Szőlő u. 70. sz.__________600 SZ ÁZ mázsa takarmányré­pa. olcsón eladó. Érd.: reg­gel és esti órákban. Nemes- nádudyar. Petőfi, S. • u.. . 73., sz'/ - r Vegyes ZE rendszámú 1200-as Lada eladó. Kiskunhalas. Széche­nyi u. 93._______________639 250-ES TS. MZ motorkerék­pár eladó. Kiskunhalas. Vadkerti u. 31. 640 ZG-S Trabant Kombi fél­éves műszakival eladó. Kis­kunhalas. Bajza u. 36. Ér­deklődni 17 órától. 642 JOGÁSZ több éves gyakor­lattal munkahelyet keres. Ajánlatot: „Bács-Kiskun megyében” jeligére a ki­adóba kér._____________8493 SZ ÓLÓ teljes felszereléssel kiadó. Érdeklődni: Kecske­mét, Sétatér u. *12. 8944 UE rendszámú Polski Fiat eladó. 6237 Kecel, Szőlő u. 6. 643 3 ÉVES. ZN-es Trabant Kombi eladó. Kiskunhalas. Kuruc vitézek tere 31. II. em. 1. Érdeklődni 17 órától. 644 HARKÁNYI társasüdülő­ben I. emeleti 3 fekhelyes, összkomfortos lakrész ápri­lis l-től kiadó. Vállalat, szö­vetkezet előnyben. „Cent­rum” jeligére a pécsi Sal- lai utcai hirdetőbe.' 492 RAJ Gaz érvényes műsza­kival eladó. Kiskunhalas. Tábor u. 20. Érdeklődni 18 órától. 645 UT-S Dacia jó állapotban eladó. Kiskunhalas, Achim A. u. 29. Érdeklődni 14 óra után. 650 ZD-S Trabant Speciál el­adó. Kiskunhalas. Garbai S. u. 4 c. I. em. 5. Érdeklődni 17 óra után. 651 KISGYERMEK nappali gon­dozását vállalom. Orbán Jó- zsefné Kecskemét, Zsinór utca 86. 1097 ÉRTESÍTEM tisztelt vendé­geimet, hogy férfifodrász műhelyemet megnyitottam. Barta József Kecskemét. Tompa M. u. 8 a. _______8870 BÚ TOROZOTT szoba kiadó. Kecskemét, Ipoly u. 27. 8869 FÉK nélküli utánfutó, sze­mélygépkocsihoz eladó. Ke­cel, Bacsó B. u. 35. Érdek­lődni szombat, vasárnap. (Gubacskáék háza)._____655 IY-OS Trabant és Skoda Oktávia Kombi eladó. Kis­kunhalas, Kazal u. 1. (Fém- munkással szemben) 656 FIATAL házaspár június 1- től garzonlakást bérelne Kecskeméten. Leveleket „Két évre” jeligére a kiadó­ba kérünk. 8873 BAJÁN elhelyezkednék technikusi végzettséggel 3 éves mélyépítési gyakorlat­tal. Leveleket: „Április” je­ligére a bajai M. Hirdetőbe. 372 ZE rendszámú 1200-as Lada 32 ezer kilométerrel eladó. Kiskunhalas. Kilián Gy. u. 76. Érdeklődni 17 óra után. __________ 658 MŰANYAG redőnyt, külső­tokosat is készítek. Gyalu­gép, szalagfűrész eladó. Ba­ja, Beloiannisz utca 34. 361 ELADÓ 125-ös MZ és 250-es Jawa. Érdeklődni Soltvad­kert, Sütőüzem. Király. 660 NAGYMÉRETŰ pincét bé­relnék. Leveleket: „Sürgős** jeligére a bajai M. Hirdető­be. ' 367 UM-ES Trabant eladó. Kis­kunhalas, Erdei Ferenc tér .1/c. fszt. 29. Érdeklődni a délutáni órákban. 663 UG-S 1200-as kék Zsiguli 1983-ig érvényes műszakival , ,. jó állapotban eladó. Kiskun- näZdSSäS halas. Gőgös I, u. 31, 667 BÉRELNÉK üres szoba- konyh$8 lakást Kiskunhala­son. Ajánlatokat levélben kérem „Májustól” jeligére a kiskunhalasi Hirdetőbe Ma­gyar u. 2. 676 UY-OS Wartburg Limousine 32 ezer kilométerrel eladó. Kiskunhalas, Szabadság tér 6.; Balogh. _______________671 UH-S Wartburg DL új mű­szaki, vizsgával megkímélt állapotban eladó. Kiskunha­las. Sallai I. u. 26/a. Kovács Imre. 672 Egyéb adásvétel i SZERETNÉM megismerni azt a szerény, jólelkű, tisz- taszívű nőt, aki hű felesé­ge tudna lenni egy józan életű, szerény elvált férfi­nak. 37 éves, 170 cm magas, gesztenyés, fizikai dolgozó vagyok és nagyon hiányzik az életemből a jó feleség. Leveleket „Akarom, hogy boldog legyél” jeligére vá­rom a Kiskunhalasi Hirde­tőbe Magyar u. 2. sz. 638 SORONKfVÜL személygép­kocsi vezetői tanfolyamot indít a? Autóközlekedési Tanintézet kecskeméti isko­lája. Jelentkezni lehet: Vil­lám István u. emeleti irodá­ban. 968 KOMBINÁLT szekrény, 2 db fotel, 2 db szék és egy új heverő eladó. Kiskunha­las, Bajcsy-Zs. u. 17. sz. 585 41 ÉVES, 167 cm magas, barna, elvált, járáshibás, szakmunkás férfi, megis­merkedne házasság céljából korban hozzáillő, otthonát szerető nővel. Gyermek nem akadály. Leveleket „Őszin­teség” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe Ma­gyar u. 2. __ x 646 BA JAIAK figyelmébe. Sző­nyegtisztítást. háztól-házig szállítással, rövid határidő­re vállalom. Boros László vegytisztító mester. Levél­cím: Baja Munkácsy u. 11. sz. * 310 19 ÉVES, 170 -cm magas, barna, legényember vagyok. Megismerkednék kizárólag házasság cébjából utazást, zenét kedvelő, házias lány­nyal. Lakás van. Fényképes leveleket kérek „Rád vá­rok” jeligére a kiskunhala­si Hirdetőbe Magyar u. 2. 662 AGROKER Vállalat csomagolóüzeme felvesz villanyszerelőket, targoncáso­kat, továbbá női és férfi segédmunká­sokat. Jelentkezni lehet: AGROKER Vállalat, Kecskemét, Matkói út 3. 1084 A VOLÁN 9. sz. Vállalat 1980. április 10-i indítással hivatásos gépjárművezetői tanfolyamot szervez FELTÉTELEK: 8 általános iskolai vég­zettség, büntetlen előélet, 18. életév betöltése. Jelentkezni lehet: vállalat személyzeti és ' oktatási osztályán, Kecskemét, Csáktornyái u. 4—6 sz. alatt. 573 a „A tiszakécskei Béke és Szabad- ság Mg. Tsz (Tiszakécske, Ady E. u. 13. sz. 6061) pályázatot hirdet ke­rületi növénytermesztési ágazatveze­tői állás betöltésére. Pályázati felté­telek: szakirányú főiskolai végzettség és 5 év szakmai gyakorlat, öntözéssel és növényvédelmi szakképzettséggel rendelkezők előnyben. Tsz kategória: „A**. A betöltendő munkakörrel és a letelepedéssel kapcsolatban részletes felvilágosítást a helyszínen adunk. Jelentkezés írásban, részletes önélet­rajz csatolásával vagy személyesen a személyzeti vezetőnél*'. 410 PÁLYÁZATOT hirdetünk a szabad- kasszás Strand Étterem üzletvezetői munkakörének betöltésére az 5/1972. (III. 16.) BKM számú rendelet 4 § (3) bekezdése alapján. Pályázati feltételek: Üzletvezetői képesítés és 10 éves szak­mai gyakorlat. A pályázatot írásban kell beadni, három hónapnál nem ré­gibb keletű erkölcsi bizonyítvánnyal együtt a következő címre. EBKM Víz­mű Vállalat, Kecskemét. Izsáki út 13. A pályázat megtételéhez szükséges adatokról az ágazatvezető ad felvilá­gosítást. (Kecskemét, Sport utca 5.) A pályázat elbírálásánál előnyben része­sül a szakirányú középiskolai végzett­séggel és nagyobb szakmai gyakorlat­tal rendelkező pályázó. 1104 RAM • RAM • RAMUTAKÖJÓ ÁPRILIS lm MÁJUS Minden 20 Ft értékű textil hulladék után egy sorsjegyet is ad a MÉH NnumtNisoRsoiAs jams 20 an Nyeremények: Trabant személygépkocsi, Color Star színes televízió, Uranus fekete-fehér televíziók,vásárlási utalványok, Temaforg fonalak. Képes Sport, IPM és Füles éves előfizetések. Biztos, ami biztos, KÖSSÖN JÉGBIZTOSÍTÁST! 1)—$?> ()• TC/ir Lenne nélkülünk KEDVEZMÉNYES BÍNYASZLBKAS-NKCIÓ 0 KOMLÚI BÁNYAÜZEMEKNÉL! FELTÉTELEINK: — bányamunka vállalása férfiak részéről, — bizalomkeltő munkakönyvi bejegyzések, — 18—35 éves korhatár, — jogos lakásigény, — 10 évre szóló munkaszerződés. Lakásjuttatás 1 éven belül. Felvilágosítást ad a Mecseki Szénbányák Munkaügyi Osztálya: 7629 Pécs, Romját Aladár u. 5. nedobjaelnedobjaelnedobjaelnedoli « a sorösüve is érték NE DOBJA EL! §| vigye vissza az uz “ letekbe pénzt kap ERTE! iau|aejqopau|aefqopau|ae[qopaü IGAZÍTÓ szabónak szakképzett női munkavállalót felvesz a kecskeméti Centrum Aruház. 1103 A CSIKÉRIAI Oj Kalász Mgtsz főái- lattenyésztőt, üzemgazdászt, valamint növénytermesztési brigádvezetőt keres. Tsz-ünk C kategóriás, fizetés rendelet szerint. Személyes jelentkezés a tsz (elnökénél. 451 KÖZLEMÉNYEK Gyászhtr Fájdalommal tudatjuk, hogy drága feleségem, édesanyánk, nagyma­mánk, dédnagymamánk, anyósom FAZEKAS LASZLÖNÉ M. Molnár Erzsébet Kecskemét, Liliom u. 30. szám alat­ti lakos életének 77. évében rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. Temetése 1980. április 11-én 11 óra­kor lesz a kecskeméti Köztemető­ben. Gyászoló család. 9267 Fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk ID. B. KISS MIHÁLY Kecskemét, Vadrózsa u. 9. szám alatti lakos, életének 70. évében el­hunyt. Temetése f. hó 10-én, ne­gyed 11 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön ér­tesítés helyett. Gyászoló család. 9012 Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett édesanyánk ID. NAGY LAJOSNÉ Horváth Terézia Kecskemét, Zsinór u. 82. sz. alatti lakos életének 82. évében csende­sen elhunyt. Temetése f. hó 10-én csütörtökön délután 2 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyá­szoló család. 1203 • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk ÖZV. SZABÓ JÓZSEFNÉ Diós Ilona Kecskemét, Dankó utca 15. szám alatti lakos életének 71. évében csendesen elhunyt. Temetése f. ho ío-én délután fél 4 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászo­ló család. Gfii 1214 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk ID. HABENCZIUS istvánné Tóth Erzsébet ürelemmel viselt, súlyos betegség után, 63 éves korában, április 1-én (hunyt. Temetése f. hó 11-én, há­romnegyed 3 órakor lesz a kecske­méti Köztemetőben. Gyászoló csa­lád. 9007 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk, dédnagyapánk ID. MOLNÁR JÓZSEF Városföld, Felszabadulás 'út -9. sz. Alatti lakos, rövid szenvedés után, 76. .éycs. .korában, április lfén . el- minyf. Temetése L^no IIhmi, ref V rakor lesz a kecskeméti Közte­metőben. Gyászoló család. 900H Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszöne- et mindazon rokonoknak, ismerő­söknek, szomszédoknak, munka- ársaknak, akik szeretett édes- myánk ÖZV. FERÓ SANDORNE Szanyi Eleonóra emetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkban velünk együtt érez­ek. Gyászoló család Kiskunhalas. 627 • • • fálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik HUCZEK JÓZSEFNÉ Dancsók Mária emetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkban velünk éreztek. Gyászo- ó család Kiskunhalas. 636 Köszönetét mondunk mindazoknak Akik szeretett drága jó édesanyánk ÖZV. SZŐKE JANOSNÉ Cs. Szabó Margit temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkban velünk együtt érez­ek. Gyászoló család. Ilit Hálás szívvel mondunk köszönetét, mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, a KIOSZ dolgozóinak, akik LAJOS GYÖRGY hamvasztás előtti búcsúztatásán, és az azt kővető urnaelhelyezésen -észt vettek, fájdalmunkat a szere­iét virágaival enyhíteni igyekeztek, [gyászoló család. 10K~> A mélykúti Alkotmány Mgtsz. 1980. április hó 10-én 9 órakor a köz­ponti telepén ERŐGÉ­PEK—MUNKAGÉPEK értékesítésére 99 ff börze­napot tart 35 LE alatti gépek vá­sárlásához tanácsi iga­zolás. 35 LE feletti gé­pek vásárlásához me­zőgazdasági gép szak­csoport Tagsági^igazolás szükséges. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom