Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - F

Telefonkönyv- és Állami hirdető v. ooi in vcgyeshirdetések: Budapest v., apponyi-tér 1. tbl s vO |- IDŐ Färber Farkasits Béla, MESZHART c. ig. h., XII. Márvány-u. 50. 355-860 Farkasréti izr. temető, XII. Érdi-út 9. 0469-182 Farkass, lásd Farkas. Farkasvölgyi Miklós szabó­mester, VII. Baross-tér 18. 224-539 Farnady Ernő, XIV. Nürnberg- u. 9. 297-738 Farnady Ilonka férj. Kövendy Nagy Lajosné dr-né, divat­rajzoló, XI. Vincellér-u. 30. 456-332 Farnady Károly dr. ügyvéd, I. Hunyadi János-út 17. 351-451 Farner István, lakatosműhely, I. Batthyány-u. 31. 150-301 Farsang Pál szövetkezeti cégv., VII. Miksa-u. 7. 423-426 Fasarokgyártó á. t., XIII. Keszkenő-u. 25. 201-175 Fáskerti Miklós, VI. Bajcsy Zsilinszky-út 31. 113-755 Fáskerti Sándor össze'csukható kárpitozott bútorkészítő, XI. Bartók Béla-u. 53. 256-169 Fáskerty Ferenc, II. Volkmann- u. 2. ' 364-850 Fasor-sporttelep, túl. Singer József, VII. Damjanich-u. 24. 224-512 Fasori rendelőintézet, VII. Vilma királynő-út 9. 427-768 Fast József, VI. Vörösmarty­u. 60. 310-272 Fássy Lajos dr. ügyvéd, V. Pázmány Péter-tér 5. 184-329 Fásy István zongorakészítő­mester, Vili. Rökk Szilárd- u. 21. 342-875 Fásy Mihály, III. Föld-u. 35. ®362-627 Fata Lajos postaműsz. vez. fő- ellenőr lakása, IX. Soroksári­ét 56. 137-289 Fatelítő váll., VI. Sztálin-út 23. 426-977 426-975 426-974 426- 976 Kereskedelmi főosztály 427- 182 Telítőüzeme, IX. Soroksári­ul 39. 341-357 Fáth Béla tisztv., XIX. Kispest, Batthyány-u. 19/a. 146-565 Fáth Gyula, IX. Szvetenay-u. 16. 142-753 Fáth János dr., II. Eszter-u. 7/b. 150-883 Fáth Jenő gépjavító műhelye, IV. Újpest, Kossuth-u. 38. 292-404 Fáthy Anna főkönyvelő, II. Mártírok útja 31/33. 154-344 Fatömegcikkgyártó vállalat, XVIII. Pestszentlőrinc, Schönherz Zoltán-u. 57. *346-972 346-973 146-896 Fattingeréis Társa r.-t., Albu­min és vérplazmagyár, IX. Vágóhíd-u. 14/18. 0139-026 136-594 Faur Lajos, Varga Testvérek, Ventilátor- és Lemezárugyár vállalatvezető helyettes, XIV. Szatmár-u. 40/b. 496-974 Faust Béla szakíró, Vili. Rákóczi­ét 19. 0336-759 Favics Lajos tisztv., VI. Hajós- u. 16. 127-152 Favorit Bélüzem Faludi László, VII. Rottenbiller-u. 46. 0228-472 Ha nem jelentkezik, hivandó 0428-049 Favorit Gomb, Hámori R. és Kardos J.-né műanyag feldol­gozó kisiparosok, II. Kunfi Zsigmond-u. 5. 351-812 Favorit Munkaruhaüzem, túl.: Vágó Zoltán, munka­ruhák, overáll és köpenyeg készítése, Vili. József-u. 46. 139-056 Favorit rádió, villamosság, műszaki cikkek, XIII. Sállai lmre-u. 28. 0200-029 Favorit reklám és cégtábla­festő vállalat, túl. Nagy Nándorné, VI. Podmaniczky- u. 18. 124-669 Favorit szénsavgyár r.-t., IX. Ipar-U. 9. 343-837 Favorit üzletberendezések, Vili. Népszínház-u. 33. 0135-474 Fái Andor élőállat, lókeresk., VII. Akácfa-u. 6. 221-918 Fái Gézáné özv., II. Pasaréti­ül 65/b. 164-965 Fái (Fleischmann) Sándor autókeresk., II. Fő-u. 63/65. 350-071 Fái Tibor, Vili. Kálvária-tér 18. 342-237 Fáy Adorján dr. rend. int. fő­orvos, v. egyet. kiin. tanár­segéd, bőrgyógyász, urológus, VI. Nagymező-u. 27. 314-395 Fáy András gimnázium, lásd Iskolák: Általános gimná­ziumok. Fáy Dezső, II. Jurányi-u. 6. 350-002 Fáy Erzsi Görömbeyné opera­énekesnő, XIV. Lőcsei-út 90. 496-062 Fáy Kálmán dr. tisztiorvos, IX. Bakáts-u. 8. 188-421 Fáy Károly, XIV, Vorosilov- út 17. 296-704 Fáy László, IX. Gabona-u. 2. 142-361 Fáy László oki. gépészmérnök, IX. Gabona-u. 2. 142-361 Fáy László dr. orvos, II. Mártírok útja 64/b. 350-429 Fazakas Lajos h’at. eng. villany­szerelőmester, X. Körösi Csoma-út 14. 148-924 Fazekas A., a Dekor cégtábla és reklámfestő váll.túl., VI. Podmaniczky-u. 49. Ol 10-520 Fazekas Anna, XIII. Pannonia­u. 21. 313-031 Fazekas Béla klarinétművész, a m. áll. Operaház tagja, VI. Mozsár-u. 9. 114-769 Fazekas Béláné, VI. Sztálin- út 18. 312-874 Fazekas Dezső dr. ügyvéd, VI. Bajcsy Zsilinszky-út 31. 125-440 Fazekas Endre oki. elektro­mérnök, V. Somogyi-Béla- út 10. 186-359 Fazekas Endre dr., XIII. Szent István-krt 4. 115-292 Fazekas Ferenc, asztalosmester, VI. Kmety-u. 22. 113-182 Fazekas Ferenc, kelmefestő, vegytisztító-üzem, VII. Lövölde-tér 7. 420-489 Fazekas Ferencné, V. Szemere- u. 23. 120-462 Fazekas Frigyesné antik stí­lusú csillárok, bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak üzlete, VI. Sztálin-út 25. 111-742 Lakása XIII. Pannonia-u. 25. 404-539 Fazekas Géza lakása, VII. Lenin-krt34. 222-101 Fazekas Géza dr. ügyvéd, VI. Felső erdősor 12. 428-693 Fazekas György szerkesztő, VI. Benczur-u. 35/c. 228-733 Fazekas Gyula cipészmester, VII. Hernád-u. 6. 425-128 Fazekas Imre, a Malomszövet­ség ügyv. alelnöke, II. Kapás- u. 50. 154-936 Fazekas Imre postaműszerész, s. ellenőr, XIV. Mexikói- út 58/b. 496-996 Fazekas Imre dr. v. egyet, tanársegéd, belgyógyász, Vili. Baross-u. 86. 142-348 Fazekas István, a Ganz Villa­mossági Gyár váll. vezérig., XIX. Kispest, Derkovits-u. 11. 346-990 Fazekas István dr. ügyvéd, V. Gróf Teleki Pál-u. 3. 380-063 Fazekas J. György dr., II. Bem József-u. 8. 350-814 Fazekas János, XI. Nagybol­dogasszony útja 69. 256-163 Fazekas József, I. Attila- krt 6/10. 151-946 Fazekas József gáztechnikus, Vili. Baross-u. 80. 143-118 Fazekas József ny. ig., XIII. Jászai Mari-tér 5. 112-592 Fazekas József oki. gépész- mérnök, államvasútiig., állandó bírósági szakértő, II. Garas- u. 4. 355-834 Fazekas József, vizsgázott fogász, II. Mártírok útja 5/b. 268-316 Fazekas József dr. v. klinikai tanársegéd, szemorvos, Vili. József-krt 35. 0343-770 Fazekas József István vegyész, II. Vitéz-u. 15/b. 154-135 Fazekas Károly, könyv-, papír-, írószer- és bazárárukereskedő, III. Zápor-u. 10/b. 362-380 Fazekas L. Pál, II. Vörös Had­sereg útja 39/c. 164-888 Fazekas Lajos férfiszabó, V. Kecskeméti-u. 5. 185-171 Fazekas Lajos tisztv., XIV. Ilosvai-u. 47/a. 296-919 Fazekas László, II. Vörös Had­sereg útja 62. 164-356 Fazekas László dr. tisztiorvos, Vili. Kendeffy-u. I. 343-961 Fazekas Márton újságíró, VI. Lenin-krt 101. 129-775 Fazekas Mihály-gimnázium, lásd Iskolák: Általános gimná­ziumok. Fazekas Miklósné özv. dohánykisárus, X. Gergely- u. 29. 148-307 Fazekas Pál dr. SZTK ügyész, VI. Király-u. 60. 221-938 Fazekas Rózsi, XI. Bercsényi­u. 32/a. 456-01 I Fazekas Sándor műszerész- • mester lakása, II. Szépvölgyi­ül 100/b. 151-196 Fazekas Sándorné (Szilágyi Imráné), VI. Sztálin-út 84. 0312-449 Fazekas Tibor, a Magyar Textilipar r.-t. ig., IX. Lónyay- u. 41. 184-255 Fazekasok és Cserépkályha- készítők, Kútcsinálók Ar­tézi és Műkútfúrók Ipar- testülete, lásd Budapesti Tetőfedők, Fazekasok és Cse- répkályhakészítők, Kútcsi­nálók Artézi- és Műkútfúrók Ipartestülete. Fazokas és Társa gyümölcs- nagykeresk., ÍX. Hentes-u. 9. 139-383 Färber Alfréd, VI. Lenin-krt 89. 112-565 Färber József, II. Nyúl-u. 6. 468-229 Färber Károly szerszám- és műszaki keresk., Vili. Rákóczi- út 63. 137-493 Färber Károlyné fehérnemű­készítő és Färber Károly, Vili. Aggteleki-u. 11. 142-552 Färber Manó úri szabó, V. Kossuth Lajos-u. 11.0384-128 Lakása, IX. Üllői-út 11/13. 184-258 Färber Manóné fűzőkel lék- keresk., V. Kossuth Lajos- u. II. 0384-128 Färber Oszkárné özv., «Mitea» gyógynövénykeresk., VII. Damjanich-u. 36. 0428-631 Färber Testvérek Siderost- hen-Lubrose Vegyipari és Műszaki Kereskedelmi Társaság, VI. Vörösmarty- u. 69/71.0314-76.5 0120-514 Färber Zelma dr. férj. Szögyén Béláné orvos, II. Kitaibei Pál- u.5. 154-112 Kishirdetések- I*“"“ Tel.: 381-155 in $0 SZERVISZ 22-02-02 F IBUSZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom