Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

Férfif eher nemügy árak — Festők Weiner A. és Griinbaum M., Gentlemens Outfit­ting, V„ Deák tér 1. Te­lefon : 17—08. Távirati eim : JVeine árun Buda­pest. Férfikalapok Herrenhüte lásd kalapkereskedők alatt Férfiruhakercskedések Herrenkleider-Handlungen GITMAW J. ÉS TÁRSA Budapest, Rákóczi ut 16. szám 'Telefon: J. 90 90, J. 90 91, J. 90 92 V-M. I J Fertőtlenítő berendezések* Desinfektionseinrichtnngen rKNUTH MÉRNÖK ÉS GYÁROS VII., GARAY UTCA 10. Telefon: József 10—75. “Magyar mosó- és fertőtlenitőgép- gvár rt., III., Lajos u. 115. Festékáru Farbwaren “Nadus vegyészeti vállalat, VIII., Hunyadi u. 23. Festékáruügynökök Agenten für Farbwaren “Bauer Jenő, V., Alkotmány u. 12. xEichner Árpád, VII, Nefe.ejts u. '42 Tonyó és Weisz, VI., Király u. 70. Freud Vilmos, VIII., Kisfaludy u. 28/b. “Galantai Árpád, Vili., Népszín­ház u. 19. tfj. Grosz Gyula, VII, Akácfa u. 37. "l ustig Ignác, VII., István ut 44. ""Nádas Márton, VI, Csengery u. 71. “Pusztafi Zsigmond, V., Akadémia a. 20. “Spitzer Márk, VI., Szondy u. 33. “Vadas Rezső, V., Visegrádi u. 12. Weisz Henrik, VII., Fűrész u. 73. Weisz József, VII, Damjanich u. 39 Wílczek Rezső, V., Vécsev u. 4. Festékgyárak Farbwarenfabriken Parolin Károly, VII, Elemér u. 22. Berger és Wirth, IX, Márton u. 21. “Eliinger béta, Wagner Vince Egyesült Lakk- gyarak R.-T.. VI, Lázár u. 13. “Halfer József mérványozó festék­gyár részvénytársaság, V., Aka­démia u. lü. “Holndonner Nándor és Társa, földfestékgyár rt., VI., Váci ut 69 ■“Indigó festékmüvek részvénytár­saság, VII., Bethlen u. 33. xLute üde és Társa, Lakk­és festékgyár r.-t., VII., Őrnagy u. 4. ■“Magyar festék- és vegyipari rész­vénytársaság, IX., Viola u. 36. “(Hungária ultramaringyár), Rein és Menczel, VIII., Dobozi u. 29. “Saár Hermann, III., Tímár u. 26. “Strobentz Testvérek részvénytár­saság, IX., üllői ut 80. Telefon : József 6—11. F estékkereskedések Farbwarenhandlungen lásd olaj kereskedések alatt is Adám Ferenc, II., Szilágyi Dezső tér 3. “Augyalíi Károly, VII, Aréna ut 11/a. “Arsenievits György, VIII., Szent­királyi u. 15. xAtkáry Ottó, IV., Irányi u. 18. “Auer és Kisfalvi, V,, Lipót kör­út 29. Auer S. Gyula, VIL, Garay tér 14. “Aupitz és Bernovics, Vili.,, Nép­színház u. 31. Bajor István, VII., Kerepesi ut 38. Bakos József, X., Belső Jászbe­rényi ut 9. “Balog Ignác, VIII., Teleki tér 4. Barolin Károly. VII, Murányi u. 36 Bartos Ernő, VI., Lehel u. 14. Bauer Árpád, VIII., Vas u. 14 Berger Adolf, VIII., Baross u. 107. Berger Aladár, VIII., Népszínház u. 46. “Bing Gusztáv, VII. Thököly ut 38. Bogdány Izidor, VIII., Kálvária tér 19. Bokor János, VIIL, József u. 14. “Börcsök és Társa, IX., Boráros tér 2. Brachfeld Mór, VII, Thököly ut 3. “Braun Armin, VI., Teréz körút 33., VIIL, Rottenbiller u. 37/b. Braun Gyula, VI., Hunyadi tér 4. Brüller Jakabné, VI, Szondy u. 52a. Büchler Armin, IL, Corvin tér 12. Creutzwieser Rolf Miksa, IV., Pe­tői! tér 1. Csikós László, III., Határ u. 6 Csima József, II., Fő u. 21. “Dán Adorján, VIII, Kisstáció u. 5. “Danes Antal és Társa, II.. Re­tek u. 18. Deutsch József, VIII., József kör­út 31. Dicker Lajcsiié, VIII., Népszín­ház u. 57. “Dőri müvészfesték és tinlagyár, VI., Nagymező u. 23. “Eifried Irma és Fia, VIII., Jó­zsef kőrút 31/b. “Eisner és Schmercz, VIII, Szentkirályi u 5. “Erdős és Fekete, VI.. Vörös­marty u. 60. “Erdős Lajos, VI., Aradi u. 37. Erdős Lajos, VII., István ut 32., V., Nefeiejts u. 41. Erdős Lajos, VI., Rózsa u. 64. Érti Ferenc, VII., Thököly ut 22. Farkas Ignác, V., Hold u. 15. “Fenyves Péter, VII, Bethlen u. 41. “Fenyvesi Adolf, VII. Dohány u. 86 Fischl Farkas, II., Margit körr ut 79. Fischbein Dezső, VI, Dessewfíy u. 5 “Fischer Irén. VII, Wesselényi u.71 “Fischer József és Társa, VIII., Práter u. 33. “Fischer Rudolf, II., Krisztina körút 13. “Fischer S., III., Tímár u. 26. “Fischer Sámuel és Fia, IV., Fe­renc József rakpart 25. “Fleiscnmnnn M. és Testvére. VIL, Dob u. 53. “Fluss József és Társa, V.. Po­zsonyi ut 31. “Dr. Földes Imre, V., Vécsey u. 5. Frank Ottó, V., C.sáky u. 15. Franki Lipót utóda, VIII.. József körút 60. Freud Salamon, VIII., Üllői ut 58. Freund Márton, Vili.. Mátyás tér 4. “Friedmann és Korányi. VI.. Iza­bella u. 98. “Friedmann Testvérek, VL, Pet- neházy u. 44. “Frisctiauer és Táisa, VIL, Gi­zella ut 43. “Frommer Rezső. VI., Vörös­marty u. 71. “Fuchs J. és Társa, VI., Szondy u. 37. Galántai Mártonná, V., Vilmos császár ut 56. Gerstl Ferenc, III., Tímár u. 17. “Gleitsmann E. T., VII., Akácfa u. 50. “(Unió festékáruház). Gombos Im­re, VIII., Berzsényi u. 7. Grozdils Antal, II., Margit kör­út 42. “Guttmann József, VIIL, Visy Imre u. 4. Haderer Emil, VIIL, Rökk Szi­lárd u. 30. Haimarn S. és Géza, VI., Mohács u. 18/a. “Haimann Testvérek. VI. Mo­hács u. 18/b. Hait Lipót, VIIL, Práter u. 58. “Hártl L és Társa, VII., Baross tér 20. “Hartman A. Vilmos, V., Lipót körút 10. Heintz H. Tivadar. II., Margit körút 6. Hermann József, VI., Teréz kör­út 35. Herzog Jónás, VII., Izabella u. 6. “Ileumann Lajos, VI, Bajza u. 44. “Hold Ferencné, V., Hold u. 15. “Horvát Sándor és Fia, V., Fe renc József rakpart 22. “Izsák Izsó, VI., Andrássy ut 86 Izsák József, VII., Nefeiejts u. 40. “Jellinek Ignác, VII., Akácfa u. 7. “Jemnitz Albrecht, VI., Ó u. 38. Jónás Miksa, VII, Dembinszky u. 22 “Kardos és Társa, L, Márvány u. 5. Kasser Zsigmond, IX., Gát u. 36. “Kemény S., VIIL, József kör­út 31/a. Kertész Henrik, VI., Gróf Zichy Jenő. u. 42. “Kertész Károly, V., Vadász u. 10. Kiss és Bella, X., Liget u. 12. Klein Mór, VIL, Hernád u. 7. Kohn Sámuel, VI., Gróf Zichy Jenő u. 13. Kollár Jakab és Bollák Ignác, IX., Lónyay u 52. “Kösztler J., VI., Szív u. 18. “Krausz Ferenc és Társa, VL, Rózsa u. 35. “Krayer E. és Társa, festék- kence-iakkgyár, V., Váci ut 34. “Kreutle Ferenc, IV., Kamer- mayer Károly u. 1. Kun Sándor, IV., Ferenc József rakpart 18. Kund Ágoston, VIL, Huszár u. 10. Kund Hermina, VII., Huszár u. 10. “Kurz M. és Társa, VIII., Óriás u. 1/a. “Kurzweil János és Társa, IX., Márton u. 19. Lándler János, I., Budafoki ut 16—18. “László és DeregnyőLlé, VII., Sip u. 1. “Lichtmann Henrik, VL, Dalnok u. 10. LichtmannManóné, VIH, Illés u. 19. Lindenfeld Dávid. VIIL, Baross u. 133. Litschauer Rezső, II., Margit körút 42. I Lóránt Sándor, VII., Klauzál u. 9. “Lüders Anna és Társa, VL, Ha­jós u. 24. “Lukács Márkus Miksa. VII.. Her­nád u. 15, VIL, Murányi u. 57. “Mandl Lipót, VII., Akácfa u. 54. “Márkus Manó,, VI.. Teréz kör­út 33. “Menczel Zsigmond, VIL, Dohány u. 1/b. Molnár József, IX., Ráday u. 22. Musitz Lajos, II., Zsigmond u. 13. Neumann Gyula, VIIL, Práter u. 34. Neuwelt Salamon, VII., Nefelejts u. 31. “Oblatt Miksa, V., Csáky u. 43. “Pártos Sándor, VI., Ó u. 47. Pataky ,Mór, IX., Ráday u. 9. “Pető Manó, V., Vilmos császár ut 56. Pollák Gyula, V., Hold u. 5. “Ponger Adolf, VIII, Baross u. 461 “Práger Sándor, VII, Kertész u. 46. Puchlapek Miklós, VII., Dohány u. 74. Radnai Jenőné, IV., Irányi u. 9. Radó Bernát, VI., DessewíTy u. 7. Reiner Andor, IV., Városház u. 6. Reiner Dezső, VII., Damjanich u. 45. Reizer Rezső, VI., Eötvös u. 31. Róna Ármin, VL, Lovag u. 7. “Ifj. Rosenfeld Testvérek, VII., Király u. 89. Rosner Ármin, VII., Murányi u. 31 Rostássy Sándor, VIII, Baross u. 93 Róth Ábrahám, VIII., Német u. 9. “Róth József, IX., Ráday u. 45. Salamon Lajos, VII., István ut 47. Salzberger Zsigmond, VII., Hársfa u. 1. Scheier Dezső, I., Horthy Miklós ut 54. “Schlesinger Miksa, VIL, Hársfa u. 25. Schön Ignác, VIIL. Népszínház u. 21. Schönfeld Mór, VII.. Dohány u. 54. “Schütz Jenő, VI., Aréna ut 126. “Schwabl Alajos, V., Vilmos csá­szár ut 22. “Ifj. Schwartz Bernát és Társa, IX., Lónyay u 50. Serényi Zsigmond, VII . Király u. 89. Spitz Ármin, VI., Lehel u. 13. Stein Béla, VII., Akácfa u. 37—39 Stern Bernát. VI., Dalnok u. 18. Stern Géza, X., Gyömrői ut 41. Stibinger József, X., Gergely u. 1. “Straub U„ IV., Petőfi tér 1. Szász Lázár, VI., Lehel u. 14. “Szekeres -és Fia, V., Arany Já­nos u. 15. “Szenes László, VII . József kör­út 72 Szloboda Béláné és Társa, L. Bors u. 2. “Tenner B. és Társa, VI., Király u. 60. Tóth Sándor. X., Füzér u- 7. “Tramár ipari és kereskedelmi rt., V., Honvéd u. 4. Turcsák Ferenc, VI, Hungária ut 95. Id. Tüdős József, IX., Ferenc körút 18. Tükrössy Richárd, V’., Akadémia u. 16. Ultik A. Gézáné, VII, Akácfa u. 10. Weisz Adolfné, VIIL, Kálvária tér 19. Üzv. Weisz Jakabné, II., Fő u. 33. Weisz Jenő, IX., Ferenc körút 28 Weisz József, VII, Damjanich u. 39 “Weisz Lipót, III., Tavasz u. 5. Weisz Sándor, VIII, Örömvölgy u. 9 “Wilczek Rezső, V., Vécsey u. 1 “Wilheim Fülöp, VIII., Rákóczi ut 65. “Winter Sándor, IV., Vámház kör­út 8. Zala Ferenc, VII, Nefelejts u 9. Festmények Gemälde “Sternberg Z. J., VIL. Dob u. 24. Telefon József 123—59. F estéknagykereskedések* Farbwaren-Grosshandlungen “Lusztig és Beck, VL, Forgách u. 6. Telefon : 27—29. Festők Maler Cimfestők Schildermaler Altmayer József, VIL, Dob u. 98. Baron Sándor. VII.. Rombach u. 11. Béres Fülöp, VII., Alsóerdősor 12. Berger Miksa, IV., Muzeum kör­út 21. Berger Samu, VI., Podmaniczky u. 13. Biró Gyula, IX., Lónyay u. 26. Bodzsár József, VII., Alsóerdősor 36 Brosán Ármin, VIII., Illés u. 9. Bruckner Béla, II., Margit kör­út 58. Csernák Jenő, VIII., Rökk Szilárd u. 23. Einser Oszkár, VII., Nefelejts u. 23 Ellenbogen Sándor, VII., Dohány u. 30. Engel Adél, VII., Damjanich u. 49. “Engel Adél, IV., Papnövelde u. 4-6. Fazekas Miklós, X., Liget u. 40. Flasch Sándor, VII., Kisdiófa u. 16. “Fridrich Lajos, IV., Petőfi tér 4. Glücks Bertalan, VII., Jósika u. 26. Goldmann Bernát, VII., Dob u. 84. Golzhanauer László, VII., Akácfa u. 26. Groszmann Zsigmond, VII., Király u. 29. Hadály Sándor, IX., Páva u. 31. Horváth Mihály, III., Bécsi ut 171. Hózsi József, VI., Izabella u. 78. Imrei Jakab, VIIL, Bezerédy u. 9. Kam Albert, VIII., Tisza Kálmán tér 1. Kaufmann Mór, V., Nádor u. 17. Klein Izidor, VI., Hegedűs Sándor u. 25. Klein József, VII., Szövetség u. 29. Klein Márkus, VIIL, Karpfenstein u. 18. özv. Klein Sándorné, VI. Podma­niczky u. 6. Kiéri Sándor, VIIL, Hunyadi u. 18. Ifj. Kneitner József, III., Nád u. 5. “Knopp J. és Steiner, VI., Aréna ut 57. Kohlmann és Swytty, II, Vitéz u. 1. Kohn Zsigmond, X, Gyömrői ut 33. Kovács Károly, IX., Ferenc kör­út 28. Kövesdi Sándor, VI., Hajós u. 15. Krenkó Mihály, VIIL, Német u. 39. Kryzystkiewiecz Károly, VIII., Vig u. 22. Kubik Gyula, VII., Hajtsár ut 139. Kudlik Kálmán, VIIL, Madách u. 42. “Kürti Lajos, VIII., Tisza Kálmán tér 17. Ladislaus József, VI, Király u. 104. 325

Next

/
Oldalképek
Tartalom