Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

3. rész - Iparosok, gyárosok, kereskedők, mérnökök, ügyvédek, orvosok stb. czím-jegyzéke

Kártyagyárak. 137 Kávémérők. Grünhut Henrik és testvére, Y, Zrinyi­u. 20. Laitenberg Fer., Y, sas-u. 17. " Beis Sám., és fia, Y, sas-u. 18. Rosenbaum Simon, IV, Calvin-tér 2. Sonnenberg M. D., V, sas-:i. 20. Spitzer Gerzon és tsa, Hl, Lajos-u. 127; raktár: V, sas-u. 25. Kártyagyárak és raktárak. Hurger A., V, váczi körút 26. Első magyar kártyagyár-részvénytársu­lat, VH, Csenger^-u. 11, raktár: IV, szervita-tér 8. «Fortuna» kártyagyár, Katzau Frigyes, VIH, üllői út 52. KroepfelMagd., VI, király-u. 12. Spitzel Adolf, V, akadémia-u. 3. Spitzer és társa, VI, Révay-u. 18, Uj budapesti kártya gyári raktár, V, József-tér 9. Kártyatisztit ok és fostok. Deutsch Fülöp, VH, király-u. 20. Eyvek, VH, király-u. 11. Leimnél- Ján., VHI, üllői út 52. Neumann József, V, n.-korona-u. 4. Bokopetz Károly, VI, aradi-u. 35. Wein er Kár., VH, csömöri út 41. Wollner Vilm., VHI, tömő-u, 28. Katona-egyenruhák és felszerelések. Büchler és Bausnitz, V, nádor-u. 16. •Csák és Misoga, V, Zrinyi-u. 4. Cserna Laj., V, nádor-u. 20 Gramatika K., katonai szabó, V, fürdő­u. 4. Gránszky F., katonai szabó, I, Disz­tér 5. Kováts Istv., katonai szabó, IV, arany­kéz-u. 2. Legat Kár. katonai szabó, IV, vámház­u. 6. Mühlstein Gyula, katonai szabó, IH, k.­korona-u. 14. Petykó Sánd.,VIH, József-körút 21. Bosenthal H.,V, Gizella-tér 1. Spitz B., V, fürdő-u. 7. Szabó Ján., H, fő-u. 53. Szonda Józ«., (katonai szabó), V, fürdö­utcza 4. Tiller Mór és testvére, IV, Károly-kör­út 28. Tiller és tsa, IV, Károly-körút 22, Bö­serbazár. Tóth Józs., katonai szabó, VIH, üllői út 2. Weiner és Grünbaum, IV, váczi-u. 27. Pf" L. hirdetést. Katonai nyomtatvá­nyok. Baktár, Leitner M. L., V, váczi-k< rút 18. K átrány-raktárak. (L. kocsikenőcs-gyárak.) Jordán Ferencz utóda, IV, Ferencz-Jó­zsef-rakp. 16. Márkus Gyula, IV, Ferencz-József-rak­part 6. Schwarcz József és társa, V, Váczi-kör­út 26. Kávé- és ezukor-rakt. Bajor Lajos, H, kacsa-u. 31. Bieber Antal, VH, kerepesi-út, 6, bazár. Brázay Kálmán, IV, muzeum-körút 23. Dietrich ós Gottschlig, IV, váczi u. 18. Duschak Jak., V, Eötvös-tér 1. Fanta Kár., V, fürdő-u. 5. Halász Imre, VH, dohány-u. 15. Herzfeld Henr. és fia,VH, dohány-u. 2. Kohler J. C„ V, Zrinyi-u. 5. Kunz J., IV, újvilág-u. 1. és V, fürdő­u. 9. , Loster Ágost., VI, Kemniczer-u. 12. Meszner J., V, fürdő-u. 4. Othó Gusztáv, IV. hajó-u. 4. Piffel testvérek, V, mérleg-u. 2. Reichel Mária, IH, szent-endrei-ut 55. Bode W., utóda, IV, Ferencz-József­rakpart 26. Bosenzweig Fülöp, VH, dohány-u. 20. Schmidt S., VI, gyár-u. 6. Spronz M., V, bálvány-u. 21. Stern Vilm., VH, Károly-körút. 13. Szenyovszky József, utóda, V, Ferencz­József-tér 6. Tátray Laj., VH, kerepesi út 20. Uhl és Berczeller, IV, gránátos-u. 16. Willinger József, VH, dohány-u. 33. K á v é m é r ö k. Kávés- és kávémérő-ipartársulat. Iroda: IV,Lipót-u.35. Elnök,: Kainar Bezső. Titkár: Gschventner Géza.— Kávés­ipartestület. Elnök: Báthory Mihály. Jegyző: Hauer S. Alm N., IV, r.-posta-u. 13. Appl Ján., IV, só-u. 8. Andreazzi Fer., VH, liársfa-u. 21. Anders J., IH, Lajos-u. 60. Angster M., Hl, Lajos-u. 43. Ansch Bóza, VH, nyár-u. 11. Antal Mária, I, palota-u. 26. Arnold Mária, VI, n.-mező-u. 8. Atvenger C., I, árok-u. 21. Back Hermina, H, kapás-n. 12. Baláskó J., IX, űllői-út 67. Balázsovits József, IV, vámház-körút 12. Balogh Teréz, IV, Fertncz-József-rak­part 26. Bán Gyula, VIH, új-vásár-tér 19. Bárányi Zsuzsanna, VH, Bem-u. 18. Barta Katalain, VHI, József-u. 49. Bartakovics A., VH, n.-diófa-u. 25. Bauer Kázmér, V, nádor-u. 21. Beck L., IX, bokréta-u. 7. Becker József, VIH, f.-vámvonal-u. 21. Beierl Fer., H, plébánia-u. 4. Bende Etel, VI, síp-u. 18. Beran Róza, IV, sütő-u. 6. Berg Terézia, A., VI, n.-mező-u. 46. Berger Fánni, VH, k.-dob-u. 56. Berouvszky Már: a, VHI, Prater-u. 3. Bethling Sánd.,VIH, népszinház-u. 9. Biedermann Mór, IX, külső-soroksári út 95S0. Bierer József, VIH, stáczió-u. 1. Bierman Zsigm., VIH, új-vásár-tér 8. Bittner Erzsébet, VI, szív-u. 49. Blastberger L.-né, VH, k'-dob-u. 32. Bleyer Sámuelné I, Döbrentei-u. 32. Boczek Antalné, VH, kertész-u. 33. Bodenburg Endre, VI, király-u. 70. Bodnár L., I, alkotás-u. 25. Brody Adolf, IH, mókus-u. 3. Bors "Sánd., VHI, József-u. 84. — Sándorné, VIH, József-u. 93. Bozay Erzsébet VIH, gólya-u. 24. Boll Fer. A„ VH, király-u. 57, Brachfeld Laj., VIH, stáczió-u. 4. Braun F., VH, Wesselényi-u. 10. — F., VH, Wesselényi-u. 15. Brandl Ján,, VIH, kenyérmező-u. 5. Brankovics Mária, I, "Döbrentei-u. 24. Briedmann Mór, IX, k.-soroksári út. Breitner A., IH, kórház-u. 11. Bosnyakovits Jak., I, hadnagy-u. 14. Butkovics Borbála, VIH, gólya-u. 35. Bunyi Veronika, H, fő-u. 50. Crempeltz B., I, tárnok-u. 17. Csókay József, VH, kertész-u. 24. Csoknyai György, VH, k.-dob-u. 29. Deutsch F., IH, szt-endrei-u. 41. — Gusztáv, IV, Károly-körút 26. Diemer Ján., Joh„ I, egyház-tér 5. Dostol Zsuzs., VHI, Madách-u. 10. Doru Kár., VHI, k.-temető-út 71. Domeyer K.,VIH, Mária-Terézia-tér 12. Dömök Bálintné, VH, verseny-u. 2804. — Bálintné, özv., VH, Bem-u. 40. Dracli Vilmos, VH, k.-dob-u. 26. Drabek M., VIH, Hunyady-u. 27. Duffek Mária, V, Zoltán-u. 5. Dvorcsák Istv.,VH3, k.-templom-u. 4. Eberl Mária, VIH, József-u. 10. Edinger Teréz, IX, üllői út 19 Edtmeyer J., VIH, Mátyás-tér 4. Ehrenfeld Jakab,VH, Kazinczy-u. 17. Ehrich Lipótné, VI váczi körút 74. Eichorn J., VH, szövetség-u. 40. Eizner Mór, VI, Teréz-körút 8. Elters Bernát, VT, szerecsnen-u. 15. Engelhardt Mária, VIII, Mária-u. 4. Epstein Adolf, VH. dohány-u. 68. — Amália. VIH, kerepesi út 76. Ertl M., IV, molnár-u. 3. Fantó Bóza, VH, Csengery-u. 6. Farkas László, VI, gyár-u. 23. Feind Fer., VIH, futo-u. 26. Fischer Bóza, VI, szerecsen-u. 12. Fodor Lip., VI, szív-u. 15. Fok Jánosné, VHI, murányi-u. 1. Freiszler Tamás, IV, Duna-u. 12. Friedler Anna, VIH, Illés-u. 15. Fritz Károlyné, Vin, József-körút 13. Fürst Dávid, VH, dob-u. 10. — H., IV, Ferencz-József-rakpart 26. — N. A., VI, új-u. 6. Gáspár Ján., VH, dohány-u. 94. Gaulider Kat., V, Kálmán-u. 20. Giffing Mih., V, nádor-u. 2. Gemser Anna, VI, új-u. 42. Gerstner Istv., VI, szív-u. 18. Goldhammer Arm., VH, dob-u. 20. — I., V, Széchenyi-u. 10. Goldfinger K., VI, szerecsen-u. 17. Göthe K, V, k.-váczi út 62. Götzi Istv., IX, Ferencz-u. 5. Gréz Francziska, I, Döbrentei-u. 12. Gruber Alaj., H, vitéz-u. 7. Grimmer N., VI, n.-mező-u. 39. Grün N., VH, hársfa-u. 53. Grünfeld B., IV, Duna-u. 15. Győrfy Jánosné, I, Döbrentei-u. 21. Gyurik Józs., VHI, József-körút 76. Háber Ign., VI, n.-János-u. 38. Hackenberg Adolf, VI, ó-u. 48. Hackl Karolin, VH, n.-diófa-u. 25. Hammerla A., VHI, József-u. 89. Hartingel Mihály, VI, Szondy-u. 60. Hatscher Józs. L., VH, k.-dob-u. 6. — József VH, akáczfa-u. 55. Häuser Ján., IV, Fer.-József-rakp. 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom