Petőfi Népe, 1981. január (36. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-30 / 25. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan TANYA gazdasági épülettel, öoo négyszögöl területtel, a várostol 9 km-re eladó. Ér­deklődni : Kecskemét. Cim­balmos u. 3. Délután 15 órá­tó>l, ________ ' 19579 ELA DÓ 2 szoba, konyhás, belső házrész melléképület­tel, azonnal beköltözhetően. Kecskemét. Danikó u. 12. sz. Érdeklődni: pénteken és va- sárnap 9—12 óráig, 328 SERTÉSTARTÁSRA alkal­mas 530 négyszögöl szőlő, ólakkal, teile bekerítve el­adó. Víz, villany van. Mik- lóstelep, Búzáskő. Érdeklőd­ni a helyszínen. Kormos Jó­zsef, ______________326 KEC SKEMÉTEN, Kertészeti Főiskola mellett háromszo­bás, központi fütéses, ker­tes családi ház eladó. Ér­deklődni: 16—18 óra között. Varga István. Hunor u. 5. « _______________ 244 350 NÉGYSZÖGÖL hobbinak alkalmas terület eladó. Kecskemét, Ürrét 22. Nagy János. Ugyanitt sárga hereit ló gumiskocsival eladó. _________19441 ELA DÓ 3 szobás, kétszintes családi ház, központi fűtés­sel. garázs as nagy mühely- résszél, valamint faipari gé­pek. Érdeklődni lehet: Kecs- « kémét, Szeleifalu, János vi­téz u. 9. Hétfőn, szerdán, pénteken 16 órától, Másna­pokon egész nap.________321 100 NÉGYSZÖGÖL gyümöl­csössel betelepített családi­ház telek eladó. Érdeklődni lehet: Tiszakécske, Kerek­domb, Oláhházi d. 67. sz. Rákóczlné._______________128 ELA DÓ Szultán u. 12. szá­mú családi ház, részben be­költözhetően. Érdeklődni: szombaton egész nap, va­sárnap 13—18 óráig. Kecs­kemét, Károlyi u. 5. Dr. Kovács.________________19411 ELA DÓ Kecskemét, Szolno­kihegy 206. számú ház, 750 négyszögöl telekkel. Érdek­lődni : Kecskemét, Melinda u. 2. - • 261 BALATONLELLÉN kétszin­tes ikernyaralórész, 3 szo­ba. hallos, 128 négyszögöl területtel 650 ezerért eladó. Cím: Szlávi k János, 7812 Sáré, Rákóczi u, 34. 166 PÉCS és Harkányfürdő kö­zött eladó, 3 szobás, családi ház, 2000 négyszögöl terü­lettel, felszerelt keltető­üzemmel. kialakult piaccal. 350 ezerért. Cím: Szlávik János, 7812 Garé. Rákóczi u. 34. _______ 165 KOZ ÉPSO házrész eladó, ugyanott gáztűzhely, sötét háíószobabútor és televízió eladó. Kiskunfélegyháza. Horváth Zoltán u. 26. Ér­deklődni Árpád u. 10. szám alatt is lehet.____________163 JAS ZSZENTLASZLO határá­ban, volt Ilonaszállásl isko­la, melléképületekkel sür­gősen eladó. Villany van, jószágtartásra, libatömésre alkalmas, kőúthoz közel. Érdeklődni a jászszentiász- 161 tanács elnökénél. 195 EGYSZOBÁS házrész, kert- ■ tel. melléképülettel, sürgő­seit eladó. Kiskunfélegyhá­za/ Gábor Áron utca 37. ' __________ 3i KAL OCSA közvetlen kör­nyékén tanyát vennék, kb. 1600 négyszögöl telekkel, il­letve középkorú házaspár, megfelelő anyagiakkal idős ember gondozását vállalná szerződéses alapon, tanyáért, vagy családi házért. Aján­latokat : „Leinformálható” jeligére a Magyar Hirdető kalocsai kirendeltségébe ké­rém. ______________________32 BEK ÖLTÖZHETŐEN családi ház, nagy kerttel eladó, He- tényegyháza, Honvéd utcá­ban. Érdeklődni: Aranyho- mok u, 2. sz. alatt.______299 3 SZOBÁS családi házamat elcserélném '3. vagy 2,5 szo­bás, garázsos lakásra. Kecs­kemét, Róna u. 68. (Szelei- falu). Halász Péter, 19431 REÁLISKOLA mögött levő utcában, 2 szobás házrész beköltözhetően eladó. Biha­ri. Kecskemét, Külső-Sza­badság u. 10.____________332 ELA DÓ tőserdei, télen is lakható üdülő. Fácán u. 46. Érdeklődni a helyszínen feb­ruár 8-án, és 22-én, vagy 18 óra után Kecskemét, Kilián u. 6, .__________19436 ELA DÓ 860 négyszögöl sző­lő, gyümölcsös, kis kőépü­lettel. Kőrösihegyben, eset­leg két részben is. Érdek­lődni: Kecskemét, Petőfi S. u. 7. I. em. 18._________19435 KÉT szoba, összkomfortos ház, azonnal beköltözhetően készpénzért eladó. Hetény- egyháza, Kossuth u. 82. sz. _______________ 365 ELA DÓ 'két és fél szobás, kertes családi ház Városföl­dön, vagy -kecskeméti két­szobás lakásra cserélem. Ajánlatokat: „OTP-s, vagy szövetkezeti 97 573” jeligéire a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek.____________369 ELADÓ 3 szobás, központi fűtéses, kertes családi ház Kecskeméten. Leveleket: „Azonnali ' költözés 97 575” Jeligére a kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 371 HÁZ eladó. Akasztó. Vörös Hadsereg út 2. sz. alatt 580 négyszögöl telekkel. Érdek­lődni lehet: Suhajda József. Kossuth u. 26. sz. alatt. ___________372 KEC SKEMÉT, városköz­pontban, Hona u. 4. szám alatti családi .ház beköltöz­hetően, sürgősen eladó. 2x2 szobás lakás kialakítható. Érdeklődni: leninvárosi fod­rászüzlet, Juhászné, munka­idő után és vasárnap Mű- kertváros, István király krt. 5/b. Oláh.______ 19512 KEC ELEN. vasútállomáshoz közel, 3 szobás, összkomfor­tos családi ház, 2000 négy­szögöl jó szőlővel eladó. Villany, víz bevezetve. Ér­deklődni lehét: Kardos Ist­ván. 6237 Kecel, Dömötör 116. szám. 39 FOKTÖN, 2 szobás, komfor­tos, családi ház, 300 négy­szögöl telekkel, megegyezés­sel. valamint 1400 négyszög­öl szántó eladó. Érdeklődni lehet: Mészáros Károly, 6331 Foktő. Széchenyi u.‘ 23. szám alatt, du. 15 órától. ________________________41 KUN SZÁLLÁS vasúti meg­állónál, kertes ház eladó. Érdeklődni a helyszínen. Városföld II. kér. 88. 271 GÁTÉR, Petőfi u. 36. sz. alatti 900 négyszögöles por­ta. családi ház alappal, für­dőszobás, melléképülettel, garázzsal, 500 köbméteres halastóval eladó._________263 BEL SŐ házrész, építési en­gedéllyel eladó. Kiskunfél­egyháza. Kilián György u. 4L______________________259 KÉT SZOBÁS kertes házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Gábor Áron u. 9. 248 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Arr pád u. 7. számú ház eladó. _________________________241 CSA LÁDI ház, különbejárat- tal. olcsón eladó. Kiskunfél­egyháza, Bercsényi u. 18. Bejárat a Zrínyi utca felől. _________________________239 KÉT SZOBÁS, belső házrész sürgősen eladó. Kiskunfél­egyháza. Csáky u. 5. szám. _________________________238 KÜL ÖNPORTASRa levá­lasztható házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Kisfáludy U. 16,____________________236 KET TŐ szoba, konyhás, kertes családi ház, azonnal beköltözhetően eladó. Kis­kunfélegyháza. Tulipán u. 23. Érdeklődni lehet Sem- perger-takarmányboltban. Papék._______.____________235 KIS KUNFÉLEGYHÁZA. Bercsényi utca 32. számú, különportás ház eladó. Ér­deklődni hétköznap 17 órá­tól. Döbrentey utca 3. alatt. __________________________233 EGY telken két különálló családi ház, gázfűtéssel, igényesnek eladó.’ Kiválóan alkalmas orvos, fodrász, vagy más szabadfoglalkozá­sú részére. Érdeklődni Kis­kunfélegyháza, Fürst Sán­dor utca 8. ______________232 PET ŐFISZALLAS, Fekete Sándor utca 13. számú te­lek, lakható melléképülettel sürgősen eladó. Érdeklődni Petőfiszállás, Kossuth u. 25. alatt. ______ 223 BEL SŐ házrész eladó. Ér­deklődni lehet szombaton és vasárnap. Kiskunfélegyhá­za, Horváth Zoltán u. 23. ________________ 219 UTC AI házrész eladó. Kis­kunfélegyháza. Mártírok -u. 34/a szám.__________ 218 KÉT SZOBÁS házrész, be­költözhetően eladó. Kiskun­félegyháza. Hunyadi utca 23** _______________________ 216 KIS KUNFÉLEGYHÁZA, Le­nin u. 44. számú ház eladó. Érdeklődni a helyszínen. ._____________________212 TAN YA eladó. Érdeklődni lehet Szabó Béla, Bugac, Alsómonostor 183.______ 211 150 NÉGYSZÖGÖLES porta, lakható kis házzal, sürgősen eladó. Szánk, Hunyadi u. 16,. alatt. ________ 209 GÁTÉR, Dózsa György út 74. számú. 600 négyszögöl telek, alappal és építési anyagokkal eladó. Érdek­lődni »ehet Dózsa György út 139. 208 UTCAI házrész, azonnal be­költözhetően eladó. Kiskun­félegyháza, Balassa u. 30. __________________________205 KUNSZÁLLÁSON 606. szá­mú tanya. 1000 négyszögöl bekerített kerttel, villannyal eladó, esetleg kertészkedés­re kiadó. Érdeklődni a 604. szám alatti szomszédnál. '_____________________ 202 BÁT YA, Alsószállás 74. sz. alatt. 2 szobás, konyhás, csailádi ház, 100 négyszögöl telekkel. , elköltözés miatt, megegyezéssel eladó. Érdek­lődni lehet: a fenti címen, Skáder Gyuláóknál, egész nap. 33 Lakás KECSKEMÉTEN társasházi, 2 és fél szobás, összkomfor­tos öröklakás eladó. Érdek­lődni: Nagykőrösi u. 28/a. Vaskó. 17—19 óra között. Telefon: .11-271. 19449 ELADOM vagy családi ház­ra cserélném Kecskemét, Liszt Ferenc u. 33. fsz. 3. szám alatti 3 és fél szobás, garázsos társas házrészemet. Érdeklődni: 16—18 óra kö­zött____________________19452 MÁSFÉL, vagy kétszobás lakást vennék Kecskemé­ten. Ajánlatokat: „Széche- nyivárosban 97 523” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek.________ 309 BUDAPEST, békásmegyeri III. emeleti, égyszoba plusz 2 félszobás összkomfortos tanácsi lakásom elcserélném kecskeméti másfélszobás vagy kisebb tanácsi lakás­ra. Érdeklődni: telefonon: 672-413, 17 órától. ______265 BUD APEST, XI. kerületi, két szoba, ébkezőfülkés, .összkomfortos, hitelmentes OTP-öröklakásomat kecs­keméti széchenyivárosi gar­zoniak ás ra cserélném. Le­veleket „Megegyezés” jel­igére a kiadóba kérek. ________________________19419 ELCSERÉLNÉM komlói, központi fekvésű, külön be­járatú, 9. szobás, tanácsi la­kásom hasonló bajai taná­csiért. Levélcím: Vitai Já- nosné, 7300 Komló, Zrínyi tér 1. II. 4. 121 TÁRSASHÁZBAN 2 szobás, központi fűtéses. OTP-s öröklakás garázzsal eladó. Kecskemét, Széchenyi krt. 50. III. em. 1. Érdeklődni le­het egész nap. Balázséknál. • •__________________351 SZÉCHENYIVÁROSBAN kétszobás, OTP-s lakás készpénz plusz hitelátválla­lással. sürgősen eladó, ga­rázzsal vagy nélküle. Kecs­kemét, Március 15. utca 26. I. emelet 3. Hernek. (5 órá­tólK______________________336 KALOCSÁN, 2 és fél szobás, komfortos, földszinti OTP- lakás, készpénz plusz hitel- átvállalással, megegyezéssel, azonnal beköltözhetően el­adó. Érdeklődni lehet: 6300 Kalocsa, Zöldfa u. 30. fsz. 26. szám alatt, egész nap. ________ 31 HARKÁNYBAN társasházba társulnék. Dr. Bordás Bá- llntné, Kiskunfélegyháza, Némedi Varga Sándor u. 40. ' ______________ 251 KIS KUNFÉLEGYHÁZA köz­pontiéban 2 és fél szobás, gázfűtéses lakás sürgősén eladó. Érdeklődni Zrínyi u. 5. i. em. 17. 242 NAGYMÉRETŰ garzonlakás sürgősen eladó. Érdeklődni 16 óra után, Kiskunfélegy­háza, Lugas u. 1. III. em. 63. 222 HUNYADIVÁROSI 2 szobás, gázfűtéses lakás, beköltöz­hetően eladó. Érdeklődni minden este 7 órától. Kecs­kemét, Czoilner köz 30. II. emelet 13. _______________272 VEN NÉK másfél szobás la­kást kp. plusz OTP-hitelát- váliaiással, II. emeletig. Ajánlatokat „Megoldható” jeligére Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8. hirdetőbe. _________________________260 100 000 FT készpénz plusz OTP-hitetlátváLlálással más­fél vagy kétszobás lakást keresünk megvételre Kecs­keméten. Ajánlatot: „Tava­szi költözés 19 328” jeligére a kiadóba kérünk._____19328 ELA DOM Nagykőrösön két és fél szobás, összkomfor­ttá, távfűtéses, OTP-s örök­lakásom, vagy kecskeméti hasonlóra cserélem. Levele­ket „Nyári költözés” jeligé- re a kiadóba kérek. 19434 VENNÉK Kecskemét. Szé­chenyi város ban másfél, vagy kétszobás öröklakást kész­pénz és OTP-hitelátvállalás- sal. Értesítést „Sürgős 19 507” jeligére a kiadóba kérek. 19507 Gépek és alkatrészek ELADÓ kukoricacsötörő gép pótkocsival. Halasi György. Lajosmlzse. Alsólajos 82. ______________________________297 S 1 00-As Skoda rendszám- nélküli. karambolozott el­adó. Érdeklődni: egész nap, dr. Mánya Irén, Kerekegy- háza, Lenin tér 14. 19443 BL 12-es motor és egy UE 28-as blokk eladó. Jánoshal­ma, Bem u. 90.___________133 Oj típusú ARÖ gépkocsik műszakira való felkészíté­sét, vizsgáztatását, önindító átépítését vállalom. Közület- nek is. 6236 Kecel. Martlno- vics út 36/4. 19324 1300-AS Polski Fiat felújított komplett motor és alkatré­szek eladók. Érdeklődni Gi­lice Péter autószerelőnél 8— 18 óráig. Tompa, Szabadföl­di út. (Határ Csárda mel­lett)_________________________138 5 TONNÁS billenős pótko­csimat eladnám, vagy ki­sebbre cserélném. Kosa Im­re, Soltvadkert. Kertész u. 12. ___________________________159 ZSI GULI 1200-as, kitűnő motorral, kis karosszéria- hibávai eladó. Kiskunfélegv- egyháza. X. kér. 21. (Maj­sai út)_____________________270 LAD A 1300-ás, piros, negye­dik éves, eladó. Gátér, Pe­tőfi u. 36. sz. __________ 265 FIAT 850-es, IG-s. most műszakizott, tartalék alkat­részekkel és tartalékmotor­ral eladó. Kunszállás, Dó­zsa György u. 5. szám. 26i KUKORICÁS tömőgép (vil­lanyos) eLadó. Kiskunfél- egyháza, Szőlő u. 9. 258 ARO M—461-es típusú, 6 éves terepjáró személy gép- . kocsi, utánfutóra vizsgáztat­va. 1982-ig érvényes műsza­kival eladó, vagy kisebbre elcserélhető. Szántó István. , Kiskunfélegyháza, IX. kér. 73. (Selymes) Érdeklődni szombat, vasárnap. 255 HEGESZTŐTRAFÓ és egy akkumulátortöltő eladó. Kis­kunfélegyháza. Alpári út 18. alatt. ^ / 254 ELADOK: 200-as asztal kel­tetőgép, régi szekrények, ágyak, konyhakredenc, szé­kek, díszpámák, szentiké­pek. saraglyás taliga, dí­vány. Kiskunfélegyháza, Justh Gyula u. 43. 252 ZSIGULI, 5 éves, fehér, el­adó. Kiskunfélegyháza, Ber­csényi u. 18. _______________240 FEL ÚJÍTOTT IB-s Trabant eladó. Kiskunfélegyháza, Il­lés házy u, 24. szám. . 237 TRABANT ZG-s, 4 éves el­adó. Érdeklődni egész nap, Kisíkunfélegyháza, Platán u. 6. II. em. 9. Kulcsár László. ’______________________224 MOS ZKVICS 412-es, IF-es, felújított állapotban, friss műszakival eladó. Kiskun­félegyháza. IX. kér. Majsai út 319. szám. ;__________207 SKO DA 1000 MB alkatrész­ként eladó. Kiskunfélegyhá­za, Petőfi u. 26. Mencser. ___________________________ 204 UY-OS Trabant Combi sür- ■ gősen eladó. Érdeklődni le­het: postahivatal Harta, Le­hóczklraé._________ 4 UT rendszámú Wartburg személygépkocsi, érvényes műszaki vizsgával, meg­egyezéssel eladó. Érdeklődni lehet: Balogh József, 6343 Miske, Lenin út 18. szám alatt.______ -' ■ . 30 IO­S Skoda S ioo-as 1981. szeptemberig érvényes mű­szakival eladó. Irányár: 25 ezer. Kiskőrös, Szarvas út 2. UE—28-AS háztáji traktor, 700-as szalagfűrésszel, meg­egyezéssel eladó. Érdeklőd­ni lehet: Fodor László, 6332 Úszód. Deák Ferenc u. 5. szám alatt, egész nap. 34 HONDA 600-as kerti traktor tartozékaival, új állapotban eladó. Lajosmlzse, Közös 78. Király Gábor.____________19408 ELA DÓ 200-as D. Mercedes motor külön is. Gödény. Nagykőrös, Csillag u. 5. 341 8 ÉVES Zsiguli eladó, vagv Polski 126-ra cserélném. Kecskemét, Homok u. 10. Érdeklődni: délután. 19451 PB rendszámú, piros 1300-as Lada gépkocsi, hároméves, 1ó karban eládó. Kővágó. Soltvadkert« Munkács? u. 14._______ 19504 UTÁNFUTÓ 500 kg-os te­herbírású. kitűnő állapot­ban eladó. Kecskemét, Ma­lom köz 3. 19466 4 HENGERES Diesel nagy teljesítményű daráló felsze­relve eladó. Bene László. Ballószög. IIL kér. 111. Du- naföldvárl úton 9-es kilo- métemél. (Terméftybolt) 374 850-ES Fiat, 1982 augusztusig érvényes műszakival eladó. Bugac, Petőfi u. 14. 19519 BENZIN. 3 magánjáró/ Ra- pitox szivattyús permetező­vel eladó. Érdeklődni lehet: Kardos István, 6237 Kecel. Dömötör 116. szám._______40 ELA DÓ K—25-ös Zetorhoz főtengely, tányérkerék, kúp­kerék, hidraulika-szivattyú, hidraulika-henger és a se­bességváltóhoz egyéb alkat­részek. Zsombó. Felszaba­dulás út 62. 165 Egyéb adásvétel N EGYHÓNAPOS németju­hász kutyák eladók. Kecs­kemét. Vízmű utca «. szám alatt_____________ HOH N ér Symphónia 30. orgona, sürgősen eladó. Kecskemét Jósika u. 8. 18 óra után. __________19588 2 DB sodrott csikó és 2 db bikaborjú eladó. Bene Lász­ló. Ballószög, III. kerület 111. Durtaföldvári úton, 9-es kilométernél. (Terménybolt) __________________________373 NUTRIÁK kaphatók és efő- jegyezhetők. Négyhónapos nőstények, bakok, valamint lvarérett bakok. Érdeklődni lehet: 6237 Kecel. Vasút u. 26. szám alatt. ____________35 HÍZ OTT sertjés, 150 kg-os és ázéna eladó. Kiskunfélegy­háza, Vak Bottyán u. 7. sz. alatt._____________________245 HÍZ OTT sertés eladó. Kis­kunfélegyháza. Táncsics Ml­hály u. 2._______________253 TRÁ GYA eladó. Kiskunfél­egyháza, Alkotmány u. 11. szám alatt.______________246 ELA DÓ 70 mázsa, jó minő­ségű rétiszérua. Kecskemét, Szolnokihegy 267. I-es Kon­zervgyár mögött. Danics Sándor. _____________346 SZÉNA eladó. Városföld, Dózsa György u. 29, 19342 3ZÖLÖOLTVANYOK cseme­ge- és borfajták bő válasz­tékban megrendelhetők. Ta­vaszi szállításra. Magony Imréné, Abasár, Jókai u. 18. Telefon.: 60-026. ________ 5 KÉT mázsa, I. osztályú fok­hagyma eladó ».16 000 Ft” jeligére levelet a Hódmező­vásárhelyi Hirdetőbe, 99 Jó állapotban levő, 2.78-as monon típusú kazán köz­ponti fűtéshez eladó. Érdek­lődni naponta 17 órától. Kiskunfélegyháza, Tölgyfa u. 1, Kiss Iván._________273 GYE RMEKAGY matraccal és nagyméretű olaj kályha el­adó. Kiskunfélegyháza. Kál­vária u. 9. ______________272 BABETTA motorkerékpár (nagykerekű), jó állapotban eladó. Megtekinthető Kis­kunfélegyháza, Felszabadu­lás u. 32. alatt 10—14 óráig. _________ ■__________269 KOM BINÁLT szekrények (2 db) eladók. Kiskunfélegy­háza, Orgona u. 6. szám. Gulyásék.________________268 ROM ÁN kályha, 14—16 éves fiúra való sötét öltöny és egy világos színű bőrdzsdki éladó. Kiskun fél egy ház1 * * *». Radnóti Miklós u. 4. 267 ELADÓ kétszemélyes len­gyel heverő, egyszemélyes heverő, könyvespolc 2x2.50-es, asztal. 4 szék, Ga- lipsó M—8-as magnó, 3 lite­res szamovár, öntöttvas tal­pas petróleumlámpa. Kis­kunfélegyháza, Kossuth u. 25—27. in. em, 1. 250 VENNÉK legkisebb méretű fürdőkádat. Kiskunfélegy­háza, Radnóti Miklós u. 68/a. ______________ 249 NÉG YSZEMÉLYES, piros re- kamié 4 fotellel, jó állapot­ban eladó. Érdeklődni Kis­kunfélegyháza, Bankfalu, Zsinór u. 2. alatt.________244 ÉPÍTKEZÉSBŐL kimaradt 23 négyzetméter import pa­dozatburkoló keramltlap el­adó. Érdeklődni lehet na­ponta 15.30 órától, Kiskun­félegyháza. Lenin u. 52 /a. szám alatt, Csányiéknál. „ 1 •______________________228 ELA DÓ 14 000 kcot teljesít­ményű olajüzemű import szobakazán központi fűtés­hez. esztétikus megjelenés­sel, kifogástalan állapotban. Érdekfödni lehet naponta 17 óra után, Kiskunfélegyháza, Nefelejcs utca 29/a. alatt. __________________________227 ALI G használt, fehér zo- máncos tűzhely (Fikó 70.) eladó. Érdeklődni egész nap. Kiskunfélegyháza. Móra Fe­renc utca 10. alatt. Borbás István.___________________226 PEA NINÖT vennék, sürgő­sen. Kisikunfélegvháza, Kos­suth u. 14. Tusják.______225 RIV AL 2,5 típusú széntüze­lésű kazán, újszerű állapot­ban eladó. Érdeklődni 17 óra után, Jászszentlászló, Al- kotmány u. 61. szám. 217 JÓ á/11 apátban levő heverő és régi típusú szekrények eladók. Kiskunfélegvháza. Lőwy Sándor u. 36. alatt. _______ _213 IR. HABUNDA női 46-os, fér­fi 50-es méretű eladó. Kis­kunfélegyháza, Alkotmánv utca_l/a. _______________206 KOM BINÁLT szobabútor, olajkályha, 500 literes olaj­tartály és gáztűzhely palack­kal. vagv anélkül eladó. Ér­deklődni 16 órától. Kiskun­félegyháza, Batthyány u. 41. __________________________201 HOR GÁSZOK ficvelem! Most szerezze be egész évi horgásztoellékeit. Horgok és damilok. naev választékban kaphatók. Kecel, horgász­bolt- Vasút u. 26. Nyitva: 9—12-ig 14—18-ig.__________36 HAT SZÁR.NYAS térelválasz­tó üvegfal eladó. Sol+vad­kert, Lenin u. 39.______19438 ELA DOK 50—300 kilóig mé­rő mázsák. Kecskemét, C«5*­kia u. 17. 350 HAROMKARTKAS eAztnz- heiv eladó. Kecskemét, Eo­reskert u. 60.____________331 ÉLA DÓ barna panofix bun­da. ezüstróka saoka. Kecs­kém ét_^zi^.tái^u^_J^__19459 TAKARMÁNYRÉPA eladó. Kecskemét. Vacsihegy 88. (Ceglédi úton)_________19397 ELA DÓK bontásból házhoz szállítva: ajtók, ablakok, szarufák, gerendák, cserép­léc. cserép. mozaiklan. nagyméretű tégla, hajópad­ló. Érdeklődni Kecském** Batthyány u. 35. volt gumis, vagv Simon I. u. 25. szám alatt. , ♦ 19035 SAJÄTGYÖKERÜ csemege- és borszőlővessző tavaszi szállításra megrendelhető. Kérjen árlapot. Szőlővessző- lerakat. Csongrád, Felsza­badulás u. 42. ___________122 ELA DÓ háromaltós szek­rény, sezlon. Érdeklődni: vasárnao. Kecskemét, Oso­■ kor u. 1. III. em. -3.___19378 NAP OS- és előnevelt csibék állandóan árengedménnyel megrendelhetők, kaphatók. Falták: Piros, gvorsnövé^ű. fehér húshibrid, kenderma­gos. Kiváló törzskönyvezett tenvésrállomá.nvoktói szár­maznak. Minőség- és fajta- garanciA. vitaminokat bizto­sítok. Tenvészkeltető, Sásd. Rákóczi u. 10. Telefon: l?o. 148 ÉPÍTKEZŐK! parketta, par- ketta-szegélyléc a készítőnél, kedvezményes áron. Knödel János asztalosmester, Harta, Ady E. köz 2. Telefon: 44. r* _________________19502 2 PÁ R nehéz ló el%dó. Mar­kó Sándor szekérfuvarozó, 2Kecel, Meggyfa u. 21/2. lg_________________________140 KIS EBB típusú AXIAL per­metezőt vennék. Cím: Var­sányi Ferenc. 6230 Soltvad- Itert, Alkotmány u. 2. Tel.: J75. 129 BONTÁSBÓL eladó: cserép, léc. gerendák, . horogfák, deszka, parketta, ajtó, ab­lak. Kiskunhalas. Kossuth M. 3.________ 370 4L 13 paradicsompalánta 7,5 tápkockában előnevelve elő­t egyezhető március 15. és 30. Özőttl szállításra, cím: Ti- szakécske. Kerekdomb. Oj •Élet Mg. Tsz Kertészet. 357 ELADÓ gáztűzhely paiack- ,kai. vagy anélkül, Gemenc típusú olajkályha és, kony­haszekrény. Érdeklődni: Kecskemét. Budai Dezső fa­sor 1. A. lh. fsz. 4. 19503 Eladó bontásból ajtó, ab­lak, deszka, léc, cserép, tégla, gerendák, horogfák. Baja, Szabadság u. 126. Ér­deklődni szombaton. 259 BONTÁSBÓL eladó tégla, ^seróp, léc, gerendák, ho­rogfák, deszka, ajtó, ablak. Kiskunfélegyháza, Vak- Bottyán u. 2. 260 Vegyes KECSKEMÉT, Széchenyivá- rosban idős anyánknak kü­lönálló szobát és ebédellá- tást keresünk. Egyedülállók előnyben. Leveleket „Szere­thet” jeligére a kiadóba ké­rünk. , 19418 NAPOSCSIBE fehér (hybró) kendermagos (sávozott Pli- muth), sárga (New Hamp­shire) előjegyzést megkezd­tük keltetőüzemünkben. Kecskemét. Sétatér u. 13. sz. Hétköznap: 7—14 óráig, szombaton 12 óráig. 5127 LAKÁSOMON gépírást vál­lalok Kecskeméten. Ajánla­tokat „Hibátlan, pontos munka” jeligére a kiadóba kérek. _______________ 73 MÁT RÁBAN nyaraló, hosz- szabb időre kiadó. Cím: Kiss Hermann, Mátravidéki Erőmű ,25/3. 3022._________150 AUT ÓMOTOROK javítását, főtengely-köszörülést, csap­ágyazást, hengerfúrást, du­gattyúzást rövid határidőre vállalok. Olaj fogyasztás gát­lására rugós gyűrű meg­rendelhető. Gépműhely. Kecskemét, ReLszmann S. u. 5. _______________________8 BÚT OROZOTT szoba házas­pár részére kiadó. Kiskun­félegyháza. Kilián Györev U, 45. ______________._______266 KIS szoba albérletbe kiadó. Kiskunfélegyháza, Damja­nich u. 24._______________257 MEN YASSZONYI és koszo­rúslány ruhák, kölcsönzése. Gombhiúzás, gépi hímzés (oakikozás. reseliőzés). gépi- kötés, cipzárjavítás. Mihá­lyi né, Kiskunfélegyháza, Jó­sika u, 2. sz, _____________256 FEH ÉRNEMŰK, ágyneműk, munkásruhák javítását, fol­tozását. vállalom. Kiskun­félegyháza. Bessenyei u. 1. ________________________ 214 TAP ÉTÁZÁST, szobafestést, mázolást ár- és fizetésked- vezménmyel. közületnek is vállal rövid határidőre Dan- csa Jenő, kisiparos mester, Kecskemét, Szimferopoi tér 9. 333 KECSKEMÉTEN fóliás ker­tészetben könníyebb fizikai munkára megbízható sze­mélyit kisegítőnek keresek. Lakás és egyéb ellátás meg­áldható. Leveleket: „Tavasz­tól őszig 97 529” jeligére a kecskeméti Miagyar Hirdető­be kérek. _______________319 1—1 KATASZTERI szántó­föld kiadó Mélykúton. Ér­deklődni: 6449. Mélykút, Já- noshallmi út 1. illetve, Já­noshalma. Borpince u. 36. ________________________V__________147 FÉR FI szabó szakmunkást besegítő munkára keresek Kecskeméten. Ajánlatokat: ..önállóan dolgozó 97 571”. jeligére a 'kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 367 NÓIRUHa varrásban önál­lóan dolgozó kisegítőt kere­sek Kecskeméten. Ajánlato­kat: „Pontos munka 97 572” jeligére a kecskeméti Ma- gyiar Hirdetőbe leérek. 368 KERESEM azt á kisgépszer­kesztésben jártas ezermes­tert, aiki az önjáró permete­zőnket meg tudná szerkesz­teni. Erőforrásként már Pannónia motor, valamint jó példák, vannak. Árban megegyezünk, határidő: 1981. április 10. Jelentkezni lehet levélben, vagy személyesen Varga Ferenc, Sollt, Tótel- hegy 22. ______________ 3 BÚT OROZOTT szoba, kony­ha, spájz ikiadó. Kiskunfél­egyháza. Arany János u. 38. _________ ?'_________229 KIA DÓ 500 négyszögöl föld. Villany van. Trágya eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyhá- za, Wesselényi u. 30. 262 BŰTOROZOTT szoba fiatal nő részére. fürdőszoba-, konyhahasználattal kiadó. Kecskemét, Irinyi u. 44. IX. 25. 366 Házasság 58 ÉVES, nyugdíjas nő va­gyak. Házasság céljából megismerkednék 65 éves ko­rig hozzám illő férfival. La­kás megoldható. Leveleket „Nefelejcs 97,544” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. 334 38 ÉVES, elvált férfi házas­ság céljából megismerkedne csinos elvált vagy özvegy- asszonnyal. Leveleket ,, Bol­dogság” jeligére a hirdető­be, Kiskunfélegyháza. Ady Endre u. 8. ______________247 28 ÉVES, 170 cm magas, érettségizett szakmunkás megismerkedne házasság céljából korban hozzáillő lánnyal, vagy gyermektelen elvált asszonnyal. Levelet „Őszinteség” jeligére Kis­kunfélegyháza, Ady Endre u. 8. hirdetőbe.__________231 24 Eves, igs cm magas szakmunkás fiatalember há­zasság céljából megismer­kedne korban hozzáillő lánnyal, vagy gyermektelen elvállt asszonnyal. Levelet „Május” jeligére Kiskunfél­egyháza, Ady Endre u. 8. hirdetőbe. 230 40 ÉVES, elvált, hallássérült asszony otthonából hiányzik egy nem dohányzó, józan gondolkodású férfi. Levelet „Árvácska” jeligére Kiskun­félegyháza, Ady Endre u. 8. hirdetőbe. 221 31 E5VES, bamahajú lány társaság hiányában Intelli­gens, családszerető férfi is­meretségét keresi házasság céljából, 38 éves korig. K> zei írott leveleket „Biza­lom” jeiigre a kiadóba ké­rek. 19517 MUNKAALKALOM ÉJJELIŐRT keres felvételre a kiskun­félegyházi Kiskunság Mg. Tsz. 215 A BRG Magnetofon Gyára felvételre fceres' szerszámkészítő, köszörűs, ma­rós és esztergályos szakmunkásokat, telefonközpont-kezelőt, valamint alkat­részgyártáshoz női és férfi betanított munkásokat és segédmunkásokat. Je­lentkezés a gyár munkaügyi osztályán Kecskemét, Szolnoki út 16. 314 A MEZŐGÉP Vállalat fel­vesz állandó munkahelyre építőipari művezetőt és technikust, továbbá jól képzett építőipari szakmun­kásokat: kőműveseket, épü­letasztalosokat, tetőfedőt, bádogost, betonozó segéd­munkásokat. Jelentkezés: MEZŐGÉP Kecskemét, építési üzemnél. Külső- Szegedi út 136. 78 fOLYAMSZABALYOZO és Kavicskotró V. Bajai Hajójavító Üzemigazgatóság felvételre keres vasszerkezeti lakatos, kovács, általános lakatos, ív- és láng­hegesztő, motorszerelő, erős és gyen­geáramú villanyszerelő, csőszerelő la­katos és festő szakmunkásokat, vala­mint segédmunkásokat. Jelentkezés: Baja, Dimitrov u. 76/b. munkaügyi csoport. 117 A SZÜV Kecskeméti Számítóközpontja azonnali belépéssel felvesz takarítónőt meghatározott időre. Jelentkezés: Kecs­kemét, Irinyi u. 17. szám alatt. 156 ÉPSZISZ Kecskemét, Külső-Szegedi út 3/a munkaerő felvételt hirdet az aláb­bi munkakörökre: ács-állványozó, kő­műves, víz, gázszerelő, fűtésszerelő, villanyszerelő szakmunkás, bolti eladó (műszaki képesítés), tehergépkocsi-ve­zető, segédmunkás (férfi), könyvelő. Jelentkezés: ÉPSZISZ Kecskemét, Kttl- sö-Szegedi u. 3/a, munkaügyi irodá­ban. sói AZ ALFÖLDI Cipőgyár Kecskeméti Gyáregysége fizikai dolgozók felvéte­lét hirdeti takarítónő, éjjeliőr, portás munkakörökre. Jelentkezni lehet a gyáregység munkaügyi osztályán, Kecskemét, László K. u. 16. 19543 A DUNA VIDÉKI Vendéglátó Vállalat pályázatot hirdet a Kecskeméten épü­lő 4000 adagos, a délutáni és esti órák­ban kereskedelmi vendéglátó tevékeny­séggel üzemelő, báziskonyhája üzlet- igazgatói munkakörére. Pályázati fel­tételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, minimálisan 5 éves szak­mai gyakorlat. Pályázatot a vállalat személyzeti osztályánál keli benyújta­ni részletes önéletrajzot mellékelve. Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. III. 158 ÉBKM Vízmű Vállalat felvesz ács, kő­műves szak-; és betanított, munkást, kubikost és kempinghez nyugdíjas férfi munkavállalót udvaros beosztás­ba. Jelentkezés helye: ÉBKm Vízmű Vállalat munkaügyi' osztálya. Kecske­mét, Izsáki út 13. 358 KÖZLEMÉNYEK A DÉMASZ Kiskunfélegyházi Kiren­deltsége 1981. február 5-én 7 órától 16 qráig áramszünetet tart Petöflszállás községben, valamint az Aranyhomok és Szabadság Mg. Tsz-nél és az innen ellátott tanyai fogyasztóknál. DÉMASZ Kiskunfélegyházi Kirendeltsége. Fürst S. u. 18. 1*6 Gyászhir Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, és szerették, hogy szeretett édes­apánk, fiam, testvérem, apósom, nagyapánk, keresztfiam ID. DOMOKOS ISTVÁN Kecskemét, Vásári u. 2. sz. alatti lakos, türelemmel viselt hosszú, súlyos betegség után f. hó 26-án, életének 58. évében elhunyt. Szeret­tünk hamvasztás előtti búcsúztatá­sa február 3-án háromnegyed kettő órakor lesz a kecskeméti közteme­tőben. Gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, lányunk, testvérünk PULLAI IMRÉNÉ Kállai Erzsébet Kecskemét, Rendőrfalu, Gubán vl Mihály u. 42. szám alatti lakos, éle­tének 34. évében hirtelen elhunyt. Temetése 1981. január 31-én negyed négy órakor lesz a kecskeméti köz­temetőben. Gyászoló család. 19 491 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága, jó édesanyám, testvérünk ÖZV. TÓTH FERENC NÉ Farkas Mária Kecskemét, Kandó K. u. 12. szám alatti lakos, 81 éves korában, hosz- szú szenvedés után, csendesen el­hunyt. Temetése f. hó 30-án, há­romnegyed 2 órakor lesz a kecske­méti köztemetőben. Gyászoló csa­lád. 19 771 Mély fájdalommal tudatjuk, ho"v szeretett férjem, édesapám, apó­som, nagypapánk ID. HÉJJAS ISTVÁN Kecskemét, Nyíri út 16. szám alatti lakos, 78 éves korában, csendesen elhunyt. Temetése február 2-án, hétfőn háromnegyed 2 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyá­szoló család. 19 534 Mély fájdalofnn&al tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, sógorunk MIHÁLYI SÁNDOR ny. fodrász Kecskemét. Katona József u 17- szám alatti lakos, türelemmel vi­selt hosszú betegség után, 1981. ja­nuár 22-én. életének 66j évében el­hunyt. Temetése január 31-én fél három órakor lesz a kecskémé" köztemetőben. Gyászoló testvérei, rokonai. 19 473 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ló barátoknak, ismerő­söknek» akik szeretett férjem, édes­apánk, nagyapánk és apósunk MOLNÁR LAJOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, wirágot helyeztek, és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Gyászoló család, Kis­kunfélegyháza. 243 Hálás szívvel mondunk köszönetét azoknak a testvéreknek, rokonok­nak, a Gabonaforgalmi Vállalat, a Fényképész Szövetkezet, Kiskőrösi Szakszövetkezet dolgozóinak, és a jó szomszédoknak, akik drága ha­lottunk SERES ISTVANNÉ Serfőző Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút helyeztek, nagy fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló Seres és Papp család, Kis­kunfélegyháza. 234 Hálás szívvei mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, jó szomszé­doknak, ismerősöknek, a Lenin Tsz dolgozóinak, munkatársainak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk, dédnagyapám CSEH SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, vagy virágot helyeztek, és részvétükkel nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 220 Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, szom­szédoknak, a Húsipari Vállalat, a kunszállás! Alkotmány Tsz, kele- biai Rákóczi Tsz 80-as dunavidéki konyha és ÁFÉSZ ABC dolgozói­nak, akik felejthetetlen drága fér­jem, édesapánk MATHÉ ISTVÁN temetésén megjelentek, és mélysé­ges gyászunkban osztoztak. Özv. Mát hé Istvánné, kislányai. Lombos család, Kiskunfélegyháza. 210 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon 'rokonoknak, ismerősök­nek, a Lenin Tsz vezetőségének, ‘ és dolgozóinak, a takarékszövetkezei dolgozóinak, akik szeretett fiunk RADI TIBOR autószerelő temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, vagy világot helyeztek, és részvétükkel mérhetetlen fájdal­munkban velünk együtt éreztek, a gyászoló család, Petöflszállás. 203 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, Ismerősöknek, akik sze­retett édesanyám, anyósom, nagy­mamánk. dédnagymamánk, ük- nagymamám ÖZV. BARANYI SANDORNÉ Kókai Ilona temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család. 19 464 A MEZŐGÉP Vállalat fel- QgUQ vesz gyakorlattal rendelkező szakembereket felsőfokú, 11- UH letve középfokú, műszaki HP képzettséggel az alábbi U»5oép ««unkakörökbe: gyártmány- |k«o*«mét| fejlesztő, gyártásfejlesztő, szerkesztő, technológus, to­vábbá Jól képzett vasipari szakmunká­sokat: forgácsolókat, szerszámkészítő­ket, lakatosokat. Jelentkezés: MEZŐ­GÉP, Kecskemét Törzsgyár, munka­ügyi csoportja. 3g Eredményesen hirdethet lapunkban! iiiiiiiiiiiiiiiiivniiiiiHiiniiiiuuiiiiKiii NYUGDÍJAS férfit keresünk felvétel­re kisegítő portás munkakörbe. 1 lentkezni lehet: Kiskunfélegyháza, Izsáki út 6. Bácsép, gépjavító műhely. 40 A TEJIPARI Szállítási Szolgáltató és Készletező Vállalkt felvesz karosszé­rialakatost és gépkocsiszerelőt, cím: Kecskemét, Rákócziváros 16. 19404 A KISKUNFÉLEGYHÁZI ÁFÉSZ Igaz­gatósága pályázatot hirdet számviteli osztályvezetői munkakör betöltésére. Képesítési feltétel: szakirányú egyete­mi, vagy főiskolád végzettség, Illetve nem szakirányú egyetemi, vagy főis­kolai oklevél és felsőfokú szakmai ké­pesítés és mindkét esetben középfokú politikai végzettség, jelentkezni lehet az áfész elnökénél személyesen, vagy levél útján. Cím: 6101 Kiskunfélegyhá­za, Szabadság tér 5. 118 FELVÉTELT hirdetünk az Alföldi TU- ZÉP Vállalat Kiskőrös, 118. sz. TU- ZÉP-telep telepvezetői munkakör ellá­tására. Feltételek: közgazdasági tech­nikumi érettségi, kereskedelmi tagoza­ton, vezetői gyakorlat. Jelentkezés személyesen, vagy írásban Kecskemét, Nagykőrösi u. 32. fszt. 5. ajtó, sze­mélyzeti osztály. 281 AZ AGROKER Vállalat csomagoló­üzeme felvételre keres raktárost, he­gesztői vizsgával rendelkező lakatoso­kat, villanyszerelőket és női munka- vállalókat, csomagoló! munkakörbe. Jelentkezni lehet: AGROKER Vállalat csomagolóüzeme, Kecskemét, Matkói u. 3. *2«« ELEKTRONIKUS pénztárgépek gyár­tásához gyártmányszerkesztő, techno­lógus, gyártóeszköz-szerkesztő, term» lésirányító munkakörbe felveszünk, technikust, üzemmérnököt, gépészmér­nököt, villamosmérnököt. Irodagépipa- ri és Finommechanikai Vállalat Sok­szorosítógép Gyára, Kecskemét, Mat­kói út 2. sz. 315 BACS megyei középvállalat keres leg­alább 5 éves gyakorlattal rendelkező Jogtudományi Egyetemet végzett eset­leg jogtanácsosi vizsgával is rendelke­ző jogászt illetve Közgazdasági Egye­temet, vagy Számviteli Főiskolát vég­zett szakembereket, jogtanácsos és számviteli osztályvezető munkakörök betöltésére. Válaszokat „Lakás meg­oldható” jeligére a kiadóba kérünk. 137 A KECSKEMÉTI Ruhaipari és Vegy­tisztító Szövetkezet kecskeméti textil­tisztító telepére felvesz tmk-csoportve- zetői munkakörbe, lehetőleg elektro­műszerész szakmával rendelkező mun­kavállalót, villanyszerelőt, fűtésszere­lőt, lakatost, vízvezeték-szerelőt, taka­rítónőt, férfi segédmunkást. Jelentke­zés: Kecskemét, Külső-Szegedi út 9. szám alatt. A PNYV Szegedi Textilmüvek Kiskun­halas! Gyáregysége Kiskunhalas, Kö­rösi út 19. felvesz 3 műszakos munka­körbe női dolgozókat szövőnőnek és csévélőnőnek. Felvesz lakatosokat, se­gédmunkásokat. Jelentkezés a gyár munkaügyi előadójánál, naponta 7— 15.30-lg. 101 A GÉPJAVÍTÓ és Vasipari Közös Vál­lalathoz Lajosmizsére azonnali belé­péssel felveszünk normatechnológust, érettségivel rendelkező adminisztrá­tort. valamint képesítéssel és gyakor­lattal is rendelkező gyors-gépírót. Je­lentkezés: Lajosmlzse. Dózsa Györw u. 126. Központi Iroda. 282 A KECSKEMÉTI Városi Polgári Védel­mi Parancsnokság előadói munkakör­be keres érettségizett, katonaviselt férfit, jelentkezés naponta 8—16 óráig, a Városi Tanács Kossuth tér 1. II. emelet 18. helyiségében. 360 KŐBÁNYAI Sörgyár Kecskeméti Ki- rendeltségéhez férfi segédmunkásokat rakodói, női segédmunkásokat fejtő­üzemi munkakörbe felveszünk. Jelent? kezni lehet: minden reggei 8 órától a kirendeltségen, szombat kivételével. Bodzái u. 1. 283 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom