Dunántúli napló, 1975. december (32. évfolyam, 329-359. szám)

1975-12-06 / 334. szám

■ RÁDIÓ KOSSUTH RADIO 4.25— 7,59: Jó reggelt! A Kossuth rádió reggeli műsora. Közben: 7.45: Turistáknak. 8.00: Hírek. Időjárás. 8.05: Műsorismertetés. 8.20: A mai nap kulturális programjából. 8.27: Polkák. 8.35: Lányok, asszonyok. 9.00: Britten: Karácsonyi dalok. 9.23: Egy finn irodalmi ifórum. 10.00: Hírek. Időjárás. 10.05: A Rádió le­mezalbuma. 11.06: Rendezte: Pós Sándor. A lemezlovas. Rádiójáték. 12.00: Déli Krónika. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szól­va .. . 12.45: Melódiakoktél. Köz­ben: 13.30—13.40: Nyugdíjasok há­za. Dezséry László írása. 14.00: Hí­rek. Időjárás. 14.05: Cigánydalok, csárdások. 14.25: Vadászok a vadá­szatról . . . Beszélgetés a Falurá­dióban. 14.55: Új Zenei Újság. 15.30: Operettrészletek. 15.55: Rá­dió — Reklám — Ritmus . . . 16.00: 168 óra . . . Közben: 17.00—17.05: Hírek. Időjárás. 17.30: Artur Ru­binstein Chopin-mazurkákat zongo­rázik. 17.45: Az én Finnországom. Az Ifjúsági Rádió műsora. 18.25: Új könyvek. 18.28: Hallgatóink figyel­mébe. 18.30: Hírek. Időjárás. 18.40: Sporthírek. 18.45: Arturo Toscanini vezényel. 19.50: Színes népi muzsi­ka. 20.35: Kónya Sándor énekel. 20.55: Hírek. 21.00: Híres történe­tek — nagy egyéniségek. (ism.) 22.00: Hírek. Időjárás. 22.15: Sport­hírek. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Magyar énekesek és együt­tesek felvételeiből. 24.00: Hírek. Időjárás. 0.10: Melódiakoktél. Köz­ben: 1.00—1.05: Hírek. Időjárás. PETŐFI RÁDIÓ 4.25— 7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. Közben: 7.50: Mú­zeumi híradó. 8.00: Hírek. Időjá­rás. 8.05: Dzsesszfelvételekből. 8.20: Lengyelországi levelek. Útijegyzet. III. rész. (ism.) 8.30: Hírek. 8.33: Nóták. 9.15: Válaszolunk hallga­tóinknak! 9.30: Hírek. 9.33: Operett­részletek. 10.00: Szombat délelőtt... Közben: 11.30—11.33: Hírek. 12.00: Az élő népdal. 12.10: Balassa P. Tamás orgonái. 12.30: Hírek. 12.33: Renata Tebaldi és Fritz Wunder­lich énekel. 13.05: Juci és társai. Nagy Piroska műsora. 13.30: Hírek. 13.33: Tarjám Ferenc kürtön játszik. 13.45: Időjárás- és vízállásjelen­tés. 14.00: Napraforgó. A Gyer­mekrádió órája. 15.00: Baranyai népdalok. 15.25: Orvosi tanácsok, (ism.) 15.30: Hírek. 15.33: Versek világa. Csokonay Vitéz Mihály: A magánossághoz. 15.50: Slágermú­zeum. 16.30: Hírek. 16.33: Liszt: A-dúr zongoraverseny. 16.55: My Fair Lady. Részletek Loewe zenés játé­kából. 17.30: Közkívánatra! 17.30: Bajor Andor: Pótkalendárium — paródia. Kb.: 17.45: Az Illés-együt­tes régi felvételeiből. Kb.: 18.00. Szilágyi György: 1. Mozirajongók — jelenet. 2. Két dudás egy csár­dában — vers. Kb.: 18.33: Elszállt az élet. Rádiójáték. Közben: 18.30 —18.33: Hírek. 19.20: Jó estét, gyerekek! 19.30: Irodalmi kávéház a Korona cukrászdában . . . 20.30: Hírek. 20.33: Sporthírek. 20.38: Az év legjobb tánczenei felvételeiből. 21.08: Nóták. 21.35: Verdi-ciklus: Az álarcosbál. Háromfelvonásos opera. Közben: 22.30—22.33: Hírek. 24.00: Hírek. Időjárás 0.10: Ma­gyar és idegen nyelvű vízjelzőszol- gálat. 3. MŰSOR 8.00: Hírek. Időjárás. 8.05: Mű­sorismertetés. 8.08: Szimtonikus ze­ne. 10.00: Hírek. Időjárás. 10.05: Operettrészletek. 11.05: Művészleme­zek. 12.00: Déli Krónika. 12.20: A Moszkvai Filharmónia vonósnégyes felvételeiből. 13.05: Operarészletek. 13.58: Műsorismertetés. 14.00: Hí­rek. 14.03: A Berlini Filharmonikus Zenekar Lutoslawski-hangversenye a Berlini Rádió stúdiójában. 15.20: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Délutáni hangverseny. Közben: Kb.: 16.00— 16.03: Hírek. 16.33: Kíváncsiak klub­ja. (ism.) 17.25: Eric Satie zene- történeti jelentősége. III. (befejező) rész. 18.00: Hírek. 18.03: Ágay Ka­rola énekel. 18.38: Hunyadi István versei. 18.43: Tip-top parádé. 19.13: Családi kör. Hangjáték. 19.30: Hí­rek. 19.33: Tusa Erzsébet és Lan­tos István négykezes zongoraestje a Zeneakadémia nagytermében. 20.12—20.32: Szigeti veszedelem. Részletek Zrínyi Miklós költeményé­ből. 21.05: Dzsesszfelvételekből. 21.38: Vivaldi-művek. 23.00—23.15: Hírek. Időjárás. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Téli esték . . . Dr. Nádor Ta­más műsora. — Vörösmarty Tolná­ban, Baranyában. — Finnországi mozaik. — Műteremlátogatás Hor­váth Olivér festőművésznél. — Ta­mási Éva sanzonjai pécsi költők ver­seire. — A kapitány. — Steinmetz Miklós emlékezete. 18.00: Hírek, tu­dósítások. 18.10: Könnyűzene — vál­tozatokkal. 18.30: Szerb-horvát nyel­vű műsor. Hírek. — Hallgatóink ké­résére. Zene. — Baranyán át. Ak­tuális összeállítás. — Kersics Anka népdalokat énekel. 19.15: Német nyelvű műsor. Énekelj velünk! Ze­nés műsor gyermekeknek, közremű­ködnek a mohácsi zeneiskola ta­nulói. — Neue Zeitung előzetes. — A jövő hét műsorából. — Szombat­esti muzsika. 20.00: Műsorzárás. MAGYAR TV 9.18: Műsorismertetés. 9.20—9.45: Kémia. (Középisk. I. oszt.) 9.45: Tévétorna . . . (ism.) 9.50: Az állat­világ titkai. XII/9. rész. Agresszió vagy szeretet, (ism.) 10.15: Művé­szeti magazin. Közvetítés Miskolc­ról. (ism.) 11.05: Nyitott boríték, (ism.) 11.45—12.35: A tenger titkai. VI/1. rész. A jégkorszak nyomában, (ism.) 14.38: Műsorismertetés. 14.40: Timur és csapata. Ifjúsági tévéfilm. (ism.) 16.20: A költészet percei. Rainer Maria Rilke. 16.30: Hírek. 16.33: Kuba közelebbről. Oriente tartomány. 17.30: Reldám. 17.40: Cimbora. Irodalmi magazin, gyere­keknek. 18.30: Reklám. 18.35: Kró­nika a szovjet kultúra hetéről. A Színházi Album különkiadása. 19.15: Cicavízió. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Éjféli csapda. Amerikai film. (14 éven felülieknek!) 21.45: Elszállt a nyár . . . Könnyűzenei koncert a keszthelyi Helikon Szállóból. Kb.: 22.20: Tv-híradó. — 2. 22.30: Mo­dern gimnasztika. Intervízió Kupa. Első nap. Közvetítés Haliéból, fel­vételről. JUGOSZLÁV TV 14.40: Kapelai tüzek. — Dráma- sorozat. (ism.) 15.55: Jugoszláv lab­darúgóbajnokság: Hajdúk—Beograd. 17.50: Rajzfilm. 18.15: A legszebb dal. — Közvetítés. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Az élet szép. — Humoros adás. 20.30: Koszovói akkordok 75. — Szórakoztató-zenei fesztivál, a döntő közvetítése. 22.05: Díjnyertes filmek ciklusa. Olvasási program” pályázat IX. forduló Az alábbi tíz idézet megfejtése után egy német író teljes nevét kapjuk meg. A szerzők vezetékne­vének első betűje, megfelelő sor­rendben adja a megfejtést. Az egyes idézetekre adott válaszok össz­értéke 40 pont. Teljes értékű pont­számot (60 pont) csak a helyesen összeállított név beküldésével nyer­het a pályázó. T. ,,Ránk borult az éjszaka, az árnyakat ébresztő negyedik éj­szaka. A vagon sötétjében, az összézsúfolt, tolongó tömegben mindenki magára maradt szom­júságával, fáradtságával, szo­rongásaival." (8 pont) 2. ,,1943. január 15-én, reggel 9 óra 20 perckor Jány Gusztáv hadseregparancsnok telefonon felhívta katonai elöljáróját, Maximilian Freiherr von Weichs vezérezredest, a ..B” hadsereg­csoport parancsnokát. A mint­egy húszperces beszélgetés el­döntötte a 2. magyar hadsereg további sorsát." (2 pont) 3. ,, — Maciej Chelmicki? — Igen. — Született Varsóban, 1921-ben. Foglalkozása mun­kás. Chelmicki elnevette magát. — Az csak olyan hanta a né­metek számára. A foglalkozá­som: egyetemi hallgató." (3 pont) 4. ,, . . . először én is olyan lány voltam, mint a többiek, csit- ri, a lányok úgy hívtak, Eszti, Eszti ide, Eszti oda, aztán fel­nőttem, és ... egyszerre zsi­dólány lett belőlem . . . Mint­ha más volnék, mint a többiek! Még csak érintkezni se volt szabad . . . árják-kal! Tudod-e, hogy tulajdonképpen árja vagy Pavel?" (5 pont) 5- ..így jött el a Rómába való visszatérésünk nagy napja, de mennyire más volt, mint ami­lyennek én a felszabadulásunk­ról szőtt álmaimban elképzel­tem magamnak az alatt a kilenc hónap alatt, amit Sant' Eufémián töltöttünk." (6 pont) 6..............Antapó, vagy Szirom tá­tó vagyok, az őseim pedig sza­bad székely magyarok voltak, akik valamikor ott is éltek a székelyek földjén." (4 pont) 7. ,.Vasárnap nagy pártgyűlés volt a Szarvasban: a tárgy a párt megtisztítása volt az ösz- szeesküvőktől. Erre az éjjeli vo­nattal József is betoppant." (5 pont) 8. „Lakóhelyüket, a Lágymányost többé már nem kellett és nem is lehetett társaira bízni. Csa­ba elhatározta, hogy megma­radt röpcéduláit ezen a kör­nyéken helyezi el." (3 pont) 9. „Egyelőre az első száz anya ellett meg. Esim és Bektaj nyá­jában, akik feljebb telepedtek meg a dombon, még nem kez­dődött meg az ellés, de Ta­nabaj már érezte, hogy köze­ledik a katasztrófa." (2 pont) 10. „Kényelmesen nekitámaszko­dott a faperemnek, tűrte nyu­godtan a bajait, a hal pedig rendületlenül úszott, és a csó­nak csöndesen siklott előre a sötétlő vizeken." (2 pont) Beküldési határidő: december 20. A megfejtéseket az alábbi címre kérjük: „Olvasási Program" 7601 Pécs, Pf.: 100. Megyei Könyvtár. A VII. forduló megfejtései: 1. Apitz: Farkasok közt védtelen. 2. Vörös zászlót tűztek ki a vá­ros középületeire (iskoláira, bá­nyákra, igazgatóságra stb.). 3. Solohov: Emberi sors, Andrej Szokolov és Müller táborparancsnok között. 4. London bombázásakor egy ház pincéjéből segít kimenteni egy nőt és egy gyereket, közben a leomló fal megsebesíti. 5. Erdőkerülő lesz, kiköltözik az erdei szénégető kunyhóba. 6. Amikor barátja Tarrou a pes­tis áldozata lesz. 7. Makocápa, dentuso. 8. Homokba ásott hordóval, me­lyet eredetileg varjúcsapdának szánt. 9. Édesanyjáét, Rita Oszjanyi- náét. 10. Polevoj: Egy igaz ember, Alekszej Mereszjev. LAKÁS-INGATLAN Beköltözhető családi ház •— Harkányhoz közel — 1000 n-öl területtel, ol­csón eladó. Érdeklődni: Pécs, III. kerület, Pel- lérdi u. 12. Másfél szobás Összkom­fortos, gázfűtéses örök­lakásomat elcserélném kettő, kettő és fél szo­bás hasonlóra, vagy családi házra. Ráfize­tek! Főbérleti csere is érdekel. Cím: Rákóczi út 32. Fszt. 3. 17 óra után. Pécshez 17 km-re be­költözhető családi ház eladó. Érdeklődni: Pécs, Tolsztoj u. 32. Patacs, Fő u. 32. sz. háznál autószerelő mű­hely eladó, vagy kiadó, bármilyen műhelynek megfelelő ipari áram­mal és 400 n-öl szőlő megosztva eladó a Bajmi-dűlőben. Külön bejáratú szoba- konyhás albérletet ke­resek. „Decemberi köl­tözés" jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Diáklány, fürdőszoba használattal, január 1- től albérletet keres. — „Uránváros és környé­ke" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Komló, Szilvásban lévő 3 szoba, összkomfortos, ház alatti garázsos szö­vetkezeti lakásomat el­cserélném pécsi kettő és félszobás, vagy ket­tőszobás szövetkezeti lakásra. „Ede" jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. 2 szobás kisebb csalá­di ház, melléképületek­kel, olcsón eladó. — Olasz, Petőfi u. 28. sz. Pécsudvard, Dózsa György u. 1. sz. alatt, gazdálkodásra alkal­mas családi ház eladó. Érdeklődni: Varga Já­nos, Pécs, Bartók Béla utca 36/1. sz. (vagy a helyszínen). Albérletbe kiadó két helyiségből álló szoba- konyhás lakás, bútoroz­va. Ferenc u. 5. Pellérden új családi ház eladó. Szövetkezeti lakást beszámítok. Ér­deklődni: Pécs, Hajnó- czi út 9/A, II/3. Elcserélném belvárosi, kétszobás öröklakáso­mat garzonra. Telefon: 15-516, esti órákbcfn. Budapesten 1 V2 vagy 2 szobás lakásmegoldást keresek. Budai rész előnyben. „200 000" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Patacs, Parlagdűlő 24. szám alatt 444 n-öl te­rületen szőlő-gyümöl­csös, 2 szoba, előszo­ba. konyha, éléskamra, gazdasági épületekkel eladó. Kút, villany van. Érdeklődni: Tóth Ist­ván, Pécs, III. kerület, Zsolt u. 1. II/8. Eladó Mánián 600 n-öl oltvány szőlő a telken levő lakható szobává! és nyitott terasszal. Érdeklődni: Mánfa 196. szám. Eladó Csikóstöttösön 2 szobás családi ház 400 n-öl telekkel. Máté Jó­zsef, Béke út 93. szám. Balatoni telkek 300—400 ölesek, eladók. Nyers István, Balatonberény, Petőfi u. 36. Balatoni villa eladó. Érdeklődni: Németh Géza, Alsóbélatelep. Egri u. 15. Eladó 2 szoba összkom­fortos lakás. Komló, Pécsi út 37. 4 óra után. Bodnár. 200 ezer, maximum 250 ezer kp-vel + OTP át­vállalással, esetleg ha­vi 5000 Ft törlesztéssel, háromszobás összkom­fortos lakást vennék Pécsett. Szi las Ernőné, Békéscsaba, Tolnai u. 6. szám. Máriakéménden Rákó­czi út 43. sz. alatt csa ládi ház eladó. Érdek­lődni: helyben. . Magas termetre keveset használt hosszú barna bőrkabát és szürke krombi télikabát eladó. Hatház u. 18. Lakás, beteggondo­zásért, életjáradékra kiadó, nyugdíjas nő­nek. Cím: Kolozsvár u. 13. I. em. Miklós Júlia. Garázshely eladó. III. kerületben. Érdeklődni: Nagyvárad u. 18. Harkányban 200 n-öl telek eladó. Buszmeg­álló közelében, fürdő­től 3 km távolságban, telekkönyvileg rendezett állapotban. Úttal ellá­tott, építeni lehet. Ér­deklődni munkanapo­kon reggel 8—9 óra kö­zött 15-054 telefonszá­mon. Kétszobás családi ház beköltözhetően eladó. 1 és fél szobás lakást beszámítok. Cím: Gár­donyi G. u. 19. Nagyszoba konyhás, kertes családi ház el­adó a Susogó alatt. Szoba-konyhás cserela­kással beköltözhető. — Telefon: 14-640. Pécsett, Derkovits ut­cában, szoba-konyhás házrész beköltözhetően eladó. — Érdeklődni: Pécsvárad, Zöldségbolt. Telefon: 60. Szekszárdi kétszobás OTP lakásomat, elcse­rélném hasonló pécsi­re. „76 Tavasz" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Albérleti szobát fürdő­szoba használattal, esetleg étkezéssel is, keres 60 éves férfi. „Karácsony" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Harkányhoz közel nya­ralásra, gazdálkodásra alkalmas 1 hold terü­let (fele szőlő) kétszin­tes új épülettel, áron alul eladó. Érdeklődni naponta 17 óra után 20-738 telefonon. Elcserélném Pécsett, Mólomban levő három­szobás összkomfortos, garázsos, szuterinos, nagykertes új családi házam háromszobás la­kásra. „Különbözetet kérek" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. ADÁS — VÉTEL MODERN GARNITÚRÁK 3580 Ft-tól részletre VÁJTA kárpitosnál, Pécs, Déryné u. 11. 1975 áprilisban vizsgá­zott Trabant 500-as 9500,— Ft-ért eladó. Megtekinthető: Pécs, Dankó P. u. 11. Festmény, porcelán, ré­gi pénz, kitüntetés, dísztárgy vétele. Régi­ségbolt, József Attila u. 29. ÓRIÁSGYUMOLCSÜ eg­res, piros és fekete ribizketövek, darabon­ként 10 Ft, francio éve­lő szegfűpalánták, tö­venként 3 Ft, kaphatók. Toronyi kertészet, Bé­késcsaba, Botyánszki u. 27. sz. Magyarmecskén 2 db anyakoca, malacaival, és egy vemhes üsző el­adó. Petőfi u. 33. Eladó lakatosműhely, szerszámmal, gépekké1, idomvasakkal, valamint előszobafal. Petőfi u. 35., fszt. 11. Eladó bontásból eredő gerenda, szarufa, desz­ka, Bajcsy-Zs. u. 18., egész nap. Háromhónapos német­juhász kölykök többszö­rös győztes szülőktől eladók. Pécs, Marx út 5/2. Érdeklődni szom­baton egész nap. Fiat 500-as, most mű­szaki vizsgázott eladó. Pécs, Éva u. 5. V. 17. Balázs József. Vennék jó karban lévő előlvágó szecskavágót. Bátor József, 7675 Kő- vágótőttös, Petőfi út 11. Eladó 12 m2 alapterü­letű lapos tetejű fa­ház. Érdeklődni: 14— 18 óra között, Parag, Pécs, Fürst S. 7/C. Stil dohányzóasztal, nagyképernyős tv el­adó. Székely Bertalan u. 15. Wartburg de Luxe el­adó. Tóth István, Pécs, III. kerület, Zsolt u. 1. 11/8. Fekete, új, könnyű, mű­szőrme bunda, barna panofix bunda és egy mogyoro színű, új, női télikabát, 46-os eladók. Garay u. 16. sz. Tele­fon: 20-735. Eladók: német juhász kiskutyák. Apa IXHPJ és HFGY. Anya: kitűnő tenyész szuka, alomtest­vére a nemzetközi ki­állításon CACI—CACIB és fajtagyőztes címet nyert. Tiszta NSZK vér­vonal. Cím: Somogy- jád, Kálvin János u. 14. sz. 407-es Moszkvics alkat­részek eladók. Mohács, Molnár u. 10. du. 4-től. Mercedes Diesel, most műszaki vizsgázott el­adó. Komló, Tavasz u. 10. sz. Gyermekgondozást 1 éves kortól, étkeztetéssel la­kásomon vállalok. „Ara­di utca környéke" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Főiskolát végzett fiatal­ember, általános isko­lások részére matemati­kából, fizikából korre­petálást vállalna. „To­vábbtanulás" jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. Elveszett egy pótkerék (R—10-es). Kérem a be­csületes megtalálót, hogy jutalom ellenében szíveskedjék leadni. — Körmendy, Nagyárpádi u. 15. (Temetővel szem­ben) . Esküvői ruha kölcsön­zés, különleges fejdí­szek, rövid és hosszú fátylak eladása. János u. 11. Esküvői ruhák, hosszú, rövid fátylak, keppek kölcsönzése, Pécs, Sör­ház u. 4. KERlTÉSDRÖT megren­delhető! Kokity drót- szövő. Újmohács, Rá­kóczi út 3. Csekkszám­lára is. Mgtsz-ek, állami gaz­daságok fiqyelem! — Ásott ivóvízkutak, siló­gödrök, vízelszívókutak, aknák, vízgyűjtők, emésztők, dögkutak ásását vállalom. Erdős Gyula, Mohács, Sziget­rész, Porond u. 12. fu’Ű) lmPort női-Misa szövető idő szövetőjdonság A MERUKER. MÉTERÁRU SZAKUZLETEIBEN ! Pécsett, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szásiváron KIVÁLÓ MINŐSÉG! BŐ VÁLASZTÉK! DIVATSZINEK I 280,— Ft-ért f V RU IER Import női harisnyanadrág A MERUKER DIVATÁRU BOLTJAIBAN: Pécsett, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szászváron. CSAK 38.20 FORINTÉRT. HALÁLOZÁS Tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy WAGNER LAJOS Pécs, Szigeti út 19. sz. alatti lakos, 1975. november 27-én, tragikus hir­telenséggel elhunyt. Drága halottunk temetése 1975. december 9-én, 14 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. Kakas és Koródi család. Ezúton értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy SZAJKÓ ZOLTANNÉ volt Tolbuhin út 83. szám alatti la­kos, 68 éves korában elhunyt. Te­metése december 11-én, csütörtökön 3 órakor lesz a központi temetőben. Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyó­sunk, nagyanyánk, dédmama, OZV. STORCZ JANOSNÉ Halász Eszter rövid szenvedés után 66 éves korá­ban váratlanul elhunyt. Temetése 1975. december 9-én, kedden fél 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen drága jó feleségem, édesanyánk, nagymamánk és déd­nagymamám, CZIFRA FERENCNÉ dec. 1-én váratlanul elhunyt. Teme­tése december 10-én, szerdán 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk, dédikénk, OZV. MANFAI ANTALNÉ Müller Éva dec. 1-én, 77 éves korában elhunyt. Temetése december 9-én, kedden fél 4 órakor lesz a központi teme­tőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem és édesapám, BAUMANN GYÖRGY 46 eves korábant, hosszas betegség után elhunyt. Temetése december 10-én, szerdán 3 órakor lesz a Va­sas l-i temetőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, leányom, testvérünk, menyünk és kedves rokonunk, EPPEL JÓZSEFNÉ Májovi Izabella 43 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése december 10-én, szerdán fél 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, ROMHANYI BÉLA 74 éves korában elhunyt. Temetése december 11-én, csütörtökön 2 óra­kor lesz a pécsi temetőben. Gyá­szoló felesége és a hozzátartozók. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk és ked­ves rokon, HORVATH ANDRAS 41 éves korában tragikus körülmé­nyek között elhunyt. Temetése de­cember 11-én, csütörtökön fél 4 óra­kor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy édes­anyánk, OZV. LABDOVSKY JAKABNÉ Poth Szerén 1975. dec. 2-án elhunyt. Temetése december 6-án, ma, 3 órakor lesz a pécsszabolcsi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, apám, nagyapám, KORNYEI VILMOS ny. gimn. tanár, 67 éves korában elhunyt. Temetése 1975. december 8-án, du. 3 órakor lesz a mohácsi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, OZV. PETI SANDORNÉ 1975. november 28-án, hosszas szen­vedés után elhunyt. Temetése de­cember 8-án, hétfőn fél 1 órakor lesz. Gyászolják: gyermekei, uno­kái, dédunokái, testvérei és a szé­leskörű rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. TOLOSI EDE JÓZSEF ny. postatanácsos életének hetvenedik évében várat­lanul elhunyt. Temetése december 11-én, csütörtökön 13 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédikénk, anyósom, kedves roko­nunk, OZV. KOLESZAR JÓZSEFNÉ hosszú szenvedés után csendesen elhunyt. A központi temetőben 1975. december 9-én, délután 3-kor kísér­jük utolsó útjára. A gyászoló csa­lád. KÖSZÖNET Köszönetét mondok rokonaimnak, barátaimnak, ismerőseimnek, tanít­ványaimnak, akik édesanyám, OZV. PANDUR LAJOSNÉ halálakor nagy bánatomban mellém álltak, táviratukkal, levelükkel vi­gasztaltak, s azoknak, akik utolsó útjára Kaposvárott elkísérték, s sír­jára virágot tettek. Pandur József. Dolgosokat feluesznek KAPOSVÁRI Ruhagyár pécsi tele­pe felvesz varrodai munkára szak­munkásokat és betanulókat. Betanu­lási időre (3 hónap) biztosított bért fizetünk. Jelentkezés: Pécs, József Attila u. 17., munkaügy. (450658) A DÉL-DUNÁNTÚLI Vuügyi Igaz­gatóság gépüzeme Felsőszentmárton telephellyel, ,,D" vizsgával és cser­kúti telephellyel, műhelykocsira autó­szerelő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező gépjárművezetőt felvesz. Jelentkezés: a száll, csoportvezető­nél. Megközelíthető: 26-os autó­busszal. (450659) KÖZGAZDASÁGI technikumot vég­zett, könyvelői képesítéssel rendel­kező kezdő dolgozót, gyakorlott gyors- és gépírót felveszünk. Dunán- túli Cipőkereskedelmi Vállalat, Me­gyeri út 78. (450660) KÖZGAZDASÁGI technikumi vég­zettséggel gépíró adminisztrátort fel­veszünk. Érdeklődni: 14-689 telefo­non, 8—11 óra között. (450661) VILLANYSZERELŐ szakmunkásokat és segédmunkásokat, valamint építő­ipari segédmunkásokat felveszünk. Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat, Pécs, Tímár u. 23. szám. (452023) GYAKORLATTAL rendelkező jogászt tanácsi vállalathoz felveszünk. „Ja­nuár 1." jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. (450649) KAROSSZÉRIA lakatosokat felve­szünk. Jelentkezés: a TMK üzem­vezetőnél, Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 92. szám alatt. (150646) GYAKORLATTAL rendelkező gyors- és gépirónőt felveszünk. Jelentkezés: Pécsi Köztisztasáqi és Útkarbantartó Vállalat, Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 92. (450648) GÉPKOCSIVEZETŐKET felvételre keresünk. Jelentkezés: a gépjármű üzemvezetőnél, Pécs, Bolgár Nép- hedsereg útja 92. szám alatt. (450647) NAGYKERESKEDELMI vállalat pá­lyázatot hirdet belső ellenőri munka­kör betöltésére. Feltételek: közqaz- dasági egyetem, vagy mérlegképes könyvelői tnnfolvam, valamint több éves oyakorlat. A oálvázatokat rész­letes önéletrajzzal kérjük XII. hó 15- re beküldeni „Lelkiismeretes" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. (450645) A PÉCSI Dohánygyár felvételre keres ,,D" vizsgával rendelkező gépkocsivezetőt, valamint felvesz és betanít dohánygyári gépek kezelésé­re női munkaerőt. Jelentkezés: a munkaügyi osztályon. (450656) SOMOGY ÉS TOLNA megyei táv­beszélő hálózatépítési munkákhoz dolgozókat felvesz a Pécsi Posta- igazgatóság Hálózatépítő Üzeme. Szállást és vidékieknek ellátási dí­jat biztosítunk. Fizetés órabérben. Jelentkezés: személyesen vagy le­vélben. Minden jelentkezőnek vála­szolunk. Cím: Posta Hálózatépítő Üzem, 7622 Pécs, Rákóczi út 60. I. emelet. Levélcím: 7601 Pécs. Pf.: 77. (3*20) A B. M.-l ÉPÍTŐ ANYAGIPARI Vál­lalat „D" vizsqával rendelkező gép­kocsivezetőt felvesz. Jelentkezés: Pécs, Névtelen u. 5. sz. alatt az üzemvezetőnél. (3916) HÍRADÁSTECHNIKAI műszerészeket alkalmazunk televízió készülék javí­tására. Teljesítménybér. Mellékfog­lalkozásként is meqoldható. ^ „GEL- KA" jeligére a Hunyadi úti hir­TAKARlTÓNÖT és helyettest al­kalmaz a Baranya megyei Múzeu­mok Igazgatósága 4 órás munka­időben. Jelentkezés: Pécs, Széche­nyi tér 12. alatt a gazdasági igaz­gatóságon. Nyugdíjasok is jelent­kezhetnek. (3952) PÉCS m. város Tanácsa vb épí­tési és közlekedési osztálya forga­lomtechnikai, útépítési és mélyépí­tési munkakörbe közép- vagy felső­fokú végzettséggel rendelkező szak­embert felvesz. Jelentkezni szemé­lyesen lehet Széchenyi tér 1. sz. II. 63. vagy 67. számú szobában. (3955) ÉRETTSÉGIVEL rendelkező női dol­gozókat számlaellenőrnek, továbbá takarítónőt és nyugdíjast kézbesítő­nek felveszünk. Baranya megyei Élelmiszerkereskedelmi Vállalat munkaügy: Pécs, Kulich Gyula u. 13. sz. (3950) A SZOT Üdülő szakácsot és főzni tudó kézilányt alkalmaz. Vi­dékieknek munkásszállásunkon el­helyezést biztosítunk. Jelentkezés: az üdülő vezetőjénél. (3941) ÉLELMISZERKERESKEDELMI el­adókat (kezdőket is), továbbá hús-, hentesáru férfi eladókat pécsi mun­kahelyre felveszünk. B. m. Élelmi­szerkereskedelmi Vállalat, munka­ügy, Pécs, Kulich Gyula u. 13. szám. (3960) HEGESZTŐKET, villamos telepke­zelőket, férfi, női gépkezelőket fel­vesz a Kőbányaüzem, Komló. (122286) A PÉCSI Járásbíróság gépírni tu­dó adminisztrátort felvesz. Jelent­kezés: Széchenyi tér 14. I. em. 46. (1168) KÖZÉRDEKŰ SZILVESZTER TAPOLCÁN decem­ber 31—január 1. Ó-év búcsúztatás a Tavasbarlang Étteremben, utazás panoráma autóbusszal, részvételi díj 420;— Ft/fő. SZILVESZTER A DUNAKANYAR­BAN! Esztergom: Fördő szállóban szilveszteri vacsora, műsoros est. Visegród, Dobogókő, Szentendre látnivalóinak megtekintése XII. 31 — I. 2-ig. Részvételi díj: 900,—_ Ft/fő. Jelentkezés a Pécsi IBUSZ-nál de­cember 15-ig. AZ ORSZÁGOS Takarékpénztár Baranya megyei Igazgatósága érte­síti a tisztelt ügyfeleket, hogy az év végi zárlati munkálatok miatt a komlói fióknál december 10-én és 11-én, a sásdi fióknál december 8-tól 11-ig, a szigetvári fióknál de­cember 9-én és 10-én csak 8—12 óráig tartanak nyitva. AZ OTP B. m. Igazgatósága (Pécs, Kossuth L. u. 11.) értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy az év végi betétzárlati munkálatok miatt 1975. december 8 és 12 közötti napokon csak déli 12 óráig tart pénztári szol­gálatot. detőbe. (3939) GÉPIRÓNŐT és köz- gazdasági techniku­mot végzett statiszti­kust felveszünk. Je­lentkezés: Baronya Kereskedelmi Válla­lat, Pécs. Rákóczi út 11. szám. (3959) AJÁNDÉKOZZON karácsonyra a második tv műsor vételére alkalmas adaptert. Kapható: GELKA szerviz, Pécs, Lyceum u. 1. Frissen vágott, termelői KARÁ­CSONYFA kapható a Bajcsy-Zs. úti piac (zárt baromfiértékesítő terüle­tén). Minden méretben, kiváló mi­nőségben vásárolható, a Pécsi Afesz árusítójánál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom