A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1948. március (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - P

Pártos A várható Időjárást bemondja a 180-980 Pártos Lajos, a Borsodvidéki bányaipari r.-t. tisztv., XII. Táro­gató-u. 4/a. 363-869 Pártos László, XI. Zsombolyai­u. 10. 269-449 Pártos László és Mautner Imre ortliopäd műszerész és kötszerész, V. Bátbory-u 15. 0129-949 Pártos László gyógyszerész la­kása, V. Klotild-u. 4. 129-800 Pártos László lakása, V Aulieh- u. 5. 329-067 Pártos Zslgmond textilnaryke- resk., VII. Éva-u.22. 422-579 222-453 Lakása, V. Hold-u. 8. 121-573 Pártosáé dr.-né, Nagy Klára dr. belgyógyász, v. egyet, tanársegéd, V. Raoul Wallenberg-u. 4. 124-087 Pasaréti espressó, 0. Pasaréti­ét 129. 863-901 Pascal Uvegteehnlka, eégtnl. Vince Tivadar, IV Múzeum-krt 21 0185-387 Paskal Ignác gyümöles-, zöldség- nagvkeresk., IX Nagvvásártelep, 130.'sz. fülke 0136-470 Paschka és Társa, redőnyök, napellenzök. fűtések, kályhák, cég- tul. D’Elseaux Béla, V Mária Va'é­rla-u. 10. @180-237 Paschkesz Ignác és Társa, nyakkendőipar és divatáruk nagy- keresk., VI. Anker-köz 2. 226-808 Paskesz Miklós, cipóüzlet, vm. Népszinbáz-u. 59. 136-493 Pástnt Mihály oki. vesyészmér- nők. a Péti Nitrogénmüvek r.-t. ügyvez. ig., II. Vitéz-u. 14/a. 161-035 Páslnt Ödön miniszterelnökségi min. osztályfőnök, Vm. Baross u. 28. 136-249 Paskal, lásd Pascal. Paskesz, lásd Paschkesz Paskusz Moritz keresk., XIV. Ajtósi Dürer-sor 9. 427-085 Passuth László dr., TI Rózsa- hegy-u. 1. 456-925 Pást Rezső, fémáruüzem, Újpest, Mátyás-tér 3. 292-267 Pastlnszky István dr. bőr- és nemibetegségek szakorvosa, egyet. m. tanár, XII. Széher-út 54 363-861 Pásztal Ferenc bőr- és cipész­kellék nagykeresk., VI. Paulay Ede-u. 46. 420-153 Paszterkó Andor építőmester, V. József Attila-u. 24. 382-054 Paszternák László, V Bank­it. 4 126-492 Paszternák Sándor, sapka, ka­lapkellékek és egyenruha cikkek, VI. Laudon-a. 6. 226-623 Pászthy Miklós földmérő és ter­vező mérnök irodája, XII. Szilágyi Erzsébet fasor 18. 163-971 Paszty János börkereskedő, IV. Veres Pálné-a. 4/6. 188-518 Pásztor Andor magáutisztv.. IV. Apponyi-tér 6. 184-169 Pásztor Belvárosi Közgaz­dasági Előkészítő, túl. Pász­tor Pál, IV. Prohászka Ottokár­n. 10. 186-763 Pásztor Dénes ingatlan íorg. irodája, VI. Teréz-krt 8. 420-747 Pásztor és Tsa arany-, ezüst-, drágakő- és órakeresk., túl. Pásztor Jenöné, IX. Kinizsy-u. 11. 187-516 Pásztor Ferenc papirnagykeresk. és papírgyári képv., VI. Székely Bertalan-n. 23. 122-567 Pásztor György élelmiszerbe- szerzö, n. Pasaréti-út 30. 256-912 Pásztor György,kötőüzem, Új­pest, Bem-n. 28. 292-285 Pásztor György vasáru és mfisz. keresk., a Mauthner Testvérek és Tsai Bőrgyár rt., gépszíi és müsz. bőráruk gyártmányainak képv. V. Fürst Sándor-n. 16. 0122-189 Lakása, V. Kürst Sándor-n. 49. 401-791 Pásztor István, ásványolajke- résk., II. Bimbó-út 41. 257-342 Pásztor István dr. szikvizgyá- ros, VH. Akácfa-u.61. 0420-214 Pásztor János, XI. Szüret-u 15. 456-084 Pásztor Józsel, a Híradó film­színház ig., VII. Dózsa György-üt80 424-966 Pásztor Józsel dr. ügyvéd, a. Záida-u. 34. 268-564 Pásztor Józsel Mihály, VII. Peterdy-a. 38. 220-679 Pásztor Mihály B. H. É. V. ig., Q. Pasaréti-öt 7. 360-538 Pásztor Pálné (Klein Pálné) szü­letett Mádéi Olga keresk., vn. Király-n. 82. 428-009 Pásztor Sándor szabó. Vi. Király-u. 98/a. 228-168 Pásztor Sándorné, Teri-füzö- szalon, 11. Mártírok-öt ja 18. 456-712 Pásztor Tamás dr.v.országgyü- lési képv., szföv. törvbatésági bi­zottsági tag, U.Orló-u. 4. 361-713 Pásztor Tivadar dr. polikli- nikai orvos, sebész, VII. Szövetség- u. 46. 422-504 Pásztor Zoltán élelmiszerfóel- osztó, IX. Liliom-u. 31. 223-618 Pásztor Zslgmond papírkeresk., XI. Fehérvári-út 4. 256-387 Pásztorlk István cukrász, VII. Damjanich-a. 39. 224-126 Pásztory Balázs dr. ügyvéd, V. Csáky-n 3 128-930 Pásztory Pál dr. v. közkórházi orvos, V. Kiss József-u. 19. 200-555 Pásztory vlrágkeresk., vili Rákóozi-öt 9. 136-682 Pászty, lásd Pászthy. Patacsl István, cipöszalon, VH. Erzsébet-krt 38. 227-157 Patai Dezső, a Mezőgazdasági Ipar rt. h. igazgatója, IX. Lónyay- u. 89/a. 386-744 Patai Ferenc bőrönd- és bőrdisz- müvesmester, IV. Városház-u 8. 180- 652 Üzlet, IV. Mözenm krt 7. 180-653 Patai József dr. v. belklinikái tanársegéd, belgyógyász és táborát, szakorvos, Vili. dzentkirályi-n. 29, 139-842 Patay Lászlóné dr.-né, IV. Havas-u. 3. 381-043 Patak hirdető Iroda, VI. Bajcsy Zsilinszky-út 89. 120-069 Patak Rudolf dr., a Posta Be- tees. Bizt. Int. szakorvosa, XI. Kosztolányi Dozső-tér 4. 258-221 Patakné dr.-né, Fényes Böske női fehérnemükészitő, II. Mártírok- útja 29. 268-515 Patakfaivy László dr. egyet, magántanár, ügyvéd, VI. Podma- niczky-u. 7. @122-115 Pataktalvy Sándor gyógysze­rész, v. egyet, tanársegéd, Város­háza gyógyszertara, Vili. Muzeum­krt a. @138-837 Pataki András, «Anker» légyfogó és vegyipar, VII. Nyár-u. 15. ©223-521 Pataki Béla dr. 0. T. I. titkár. VI. Liszt Ferenc-tér 10. 421-208 Pataki Bernát, VI. Rózsa Ferenc­u. 42. ©428-415 Pataki Elemér, cipökülönieges- ségek, IV. Petőfi Sándor-u. 9. 181- 706 Cipőüzem, Újpest,, Klapka György­öt 13. 492-263 Pataki és Farkas mérleg- üzem, eégtnl. Pataki R., Farkas 8., VU. Hársfa-u. 3 220-471 Pataki és Társa, papírárugyár, V Kiss József-u 15. 125-621 Pataki és Társa textilnagvke- resk., VH. Éva-u. 14. 423-347 Pataki Gábor textilnagykeresk.. Újpest, Pázmány-u. 59. 292-529 Pataki Györgyné női szabó­mester, speciális blúzkészitő, X. Füzér-u. 18. 186-355 Pataki Henrik könyv- és adó­szakértő, XIV. Vorosilov-út 27. 296-379 Pataki Imre tetőfedő váll., V. Katona József-u. 41. 828-756 Pataki István oki. gépészmérnök, XIV. Erzsébet királyné-útja 4. 296-313 Pataki László, cipőüzem, Újpest, Klapka György-u. 14. 492-515 Pataki László dr. ügyvédi iro­dája, XI. Bndafoki-öt 26/b. 258-112 Pataky Lili Mária dr., dr. Gartner Pálné rend. int. főorvos, V. Kálmán-u. 21. 0328-724 Pataki Mihály, használt automo­bilok vétele és eladása, VI. Andrássy-öt 46. 225-85«} Pataki Miklós, órás és ékszerész vn. Rákóozi-út »6. 424-359 Pataki tfdön, vn. Damjanich- u. 26. 421-210 Pataki Vilmos György sze- szesltalközvetitő irodája, bor, sör, pálinka, pezsgő, likőrök stb., márkás italok képv., XIII. Tahi- n. 7»/b. 203-119 Pataky Antal dr., XIV. Thököl.v- út 167. 296-069 Pataky Arnold dr. egyet, tanár, prelátus, VI. Bencznr-n. 33. 0225-650 Pataky Béla mérnök, min. tan., IX. Ráday-u. 24/a. 388-161 Pataky István koosmáros, 1.. Mé- száros-u. 13. 160-977 Pataky Jenő színművész, X. Villám-u. 15. ©135-138 Pataky Jenő dr. ügyvéd, Kispest, Üllői-öt 183- 183-463 Pataky Károly hírlapíró, n. Mártirok-űtja 66. 161-126 Pataky Lászlóné özv. dohány kisárus, VI. Nagymezö-u. fi4. 128-906 Pataky Sándor gyógyszerész, «isteni Gondviselés» gyógyszertára, ÜL Római-fürdő, Dósa-u. 10/b. 163-518 Patay, lásd Patai Pathó István lakása, n. Pasaréti- út 6. 456-856 Pathy Nagy Aladár vendéglős, Rákospalota, Arany János-u. 29. 292-295 Páti Nagy Ferenc, VI. And­rássy-öt 4. 122-175 Pátkal Géza dr., a Schmidt & Császár gőzmalom ig., XI. Bartók Béla-út 10/12. 256-152 Pátkal István dr. orvos, VI Király-u. 64. ©421-730 Pátkal Magda, férj. AVinterstein Lászlóné szűcs mester, VI. Andrássy-öt 91. 228-192 Patkány-egér stb. irtószerek, ciánozás, Ratinol laboratórium, Vll Péterfy 8ándor-u. 44. 0228-445 IX. Közraktár-u. 12/b. 0189-485 Patkó sokszorosító, Parosetich István, V. Bajcsy Zsiliuszky-üt 64. 125-577 Papírfeldolgozó, Hl. Zápor-u. iQ/b. 162-822 Pátó konzervgyár, Tóth Józsel konzervgyár utóda túl. Pálfi János, XIV. Egressy- út 80/c. 296-263 Patócs M. Ferenc építési iro­dája, képesített ácsmester, VI. Király-u. 16. 426-610 Patonat István postafelügyelő, II. Retek-u. 29/31. 457-520 Patonay Simon László dr., II. Fillér-u. 28. 268-101 Pátria Bor és SOrkereske- delml r.-t., Központi irodáta, VH. Wesselényi-u. 68. ©424-578 Budafoki pincészete, Budafok, Petöli-u. 18. 469-900 Pátria boríték és papír- nemű üzem, túl. dr. Hedvig Balázs, VI. Bencznr-u. 47. ©228-245 Pátria Borpince r.-t., Buda­fok, Petöfi-öt 24. 269-676 Pátria bajoripar, Szántó Zoltán asztalos, Újpest, Lörinc-u. 76 ©492-364 Pátria Kávéház és Étterem Kávéház-ipari r.-t., vn. Er­zsébet-krt 68.222-293 427-162 Pátria Műszaki Szaküzlet, Kristóf Imre, Újpest, Rózsa-u. 49. 492-493 0492-364 Pátria nyomda r.-t., iX Üllői­ül 25. 189-932 186-073 Pátria Textllforgalmf r-t., vn. Király-n. u. 427-759 Patrlász István dr. ügyvéd. V. Pannónia-u. 36. 0201-084 Paftke Károlynébaromfikeresk., XII. Krisztina-krt 81. 468-009 Patyi István, festék-, háztartás­éi pipereszaküzlet, VH. Nefelejts- u. 40. 424-255 Patzauer Rezső dr. ügyvéd, IX. Ráday-u. 4. 185-230 Pátzayné Llebermann Lucy egyet, gyermekklinikái pszihológus, II. Mónus Illés-rkp 53. 160-379 Pauer Dezső dr. fogorvos, a Posta Betegs. Bizt. Rendelő Int. főorvosa, Újpest, Jókai-u. 95. 292-241 Pauer Nándor tetőfedőmester. X. Cserkesz-u. 23/a. 183-177 Pauker Árpád textilnagvkeresk., VU. Madách Imre-út 3. 423-734 Pauker Jenő esernyőkészító és diratárukeresk., VI. Király-c. 98/b. 228-434 Pauker László bőikeresk., VI. Vasváry Pál-u. 7. 421-027 Pauker Testvérek, papíráru szaküzlet, irodaszer, papíráru, töltő­toll keresk., V. Bajcsy Zsilinszky- út 60 127-124 Paul Antal János terményke- resk., V. Szent István-krt 10. 124-985 Paul Pálné özv., IV. Régiposta- u. a. 384-476 Paul Tibor, XI. Györök-u. ^3. 269-088 Paulányl József, vili. és rádió szaküzlet, Mátyásföld, Széchenyi­ül 33. Tárcsázza először a *297-200 számot azután kérje Mátyásföld 8 Paulay Ede műszaki sokszorosító, Vm. József-krt 9. 187-730 Paulay Ferenc, VH. Damjaniob- u. 36. 425-175 Paulay Tibor, IV. Váei-u. 68. ©384-314 Paulette lonalbolt, trikotage, IV. Régiposta-u. 2. 0189-313 Paulhelm és Wenlnger építő­mesterek, VU. Garay-u. 48. 425-303 Paulhelm Ferenc építészmér­nök, IV. Ferenc József-rkp. 12. 184-387 202 Üzeneteit átveszi és a távbeszélőn érdeklődővel közli a 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom