Petőfi Népe, 1979. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-17 / 13. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan Léggömbműzeum KISKUNHALASON a Par­tiszőlőkben hétvégi ház, 356 négyszögöl területtel, gazdasági épületekkel a vá­roshoz ,közel eladó. (Víz, villany van.) Érdeklődni Kuruc vitézek tere 23. II. em. 8. 3 KÉTSZOBÁS házrész el­adó. Kiskunhalas, Nefe­lejts u. 5. Érdeklődni 16 óra __uán.________________34 3 SZOBÁS összkomfortos családi ház, garázzsal, mel­lékhelyiségekkel, 240 négy­szögöl portával beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni: Kiskunhalas, Munkácsy M. u. 9. szám alatt._____ 36 H ERCEGSZÁNTÓN műút mellett, 530 négyszögöl, 13 éves almáskert eladó. Ér­deklődni: Koncz István, Her- cegszántó, Sportkör 1. 5 JÁNOSHALMÁN Meggyfa u. 6. számú ház, 800 négy­szögöl termő szőlővel eladó. Érdeklődni: 6440 Jánoshal­ma, Bem it. 30. ______ 65 E LADÓ 2 szoba, konyha, fürdőszoba és előszoba, mellékhelyiségekből álló le­választott belsőportás ház, központi fűtéssel. Kecske­mét, Szamuely Tibor utca 4. __________ 157 C SALÁDI ház, beköltözhe­tően. sürgősen kedvezmé­nyes áron eladó. Cím: Ba­ja, Kölcsey u. 38. Érdeklőd­ni^ 16 óra után. ___ 40 K ETTŐ és félszobás, össz­komfortos, családi ház el­adó. Baja, Szamuely T. u. 66/a.___________ 42 TANYA, 1800 négyszögöl szőlővel, pince berendezés­sel, szivattyús kúttal eladó. Villany bevezethető. Érdek­lődni: Kiskőrös, Majakovsz­kij út 46._______ 22405 A KISKUNHALASI refor­mátus új temető mellett. 714 négyszögöl szőlő és ve­teményes eladó. Érdeklődni Gimnázium u. 10. szám alatt. _________________________55 CSALÁDI ház, két szoba, konyha, előszoba és mellék- helyiségek 200 négyszögöl kerttel, márciusi beköltözés­sel eladó. Baja, Cím: 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség. _______________________ 51 C SALÁDI ház, egy szoba, konyhás eladó. Baja, Homok u. 3/b,________________ 54 C SALÁDI ház, beköltözhe­tően eladó. Baja. Drescher E. u. 3. sz. Érdeklődni: Ta­más Antal, Deák F. u. 10. _____________ 59 CSALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas. Nád u. 3. ___70 K ISKUNHALAS, Felsőszállás 82. sz. alatti tanya, 1200 négyszögöl területtel eladó. (Kövesúthoz 50 m.) Érdek­lődni Rét u. 1.___________83 L AKÓHÁZ eladó. Kiskun­halas, József A. u. 21.____90 KÉTSZOBÁS kertes családi ház eladó. Tompa, Árpád u. 33. 91 Lakás KÉT és félszobás lakás OTP- hitelátvállalássai eladó. (Esetleg kertes családi ház­ra cserélném.) Jánoshalma, Rákóczi u. 15. C. III. em. 14. ________________________33 K ECSKEMÉT, Hunyadivá- rosban kertes, társasházban, földszinti, 2 szobás, össz­komfortos lakás eladó. Ér­deklődni: Liszt Ferenc u. 27. fszt. 4. egész nap. 22422 LAKÁSCSERE Baján. Aján­lok 80 m2-es 2 és fél szoba összkomfortos gázfűtéses modem építésű nem lakó­telepi bérlakást. Kérek ha­sonló komfortfokozatú 1 és fél szobást. „Előnyös csere” jeligére a bajai Ma­gyar Hirdetőbe. _________17 K ETTŐ és félszobás, gázfű­téses lakás, garázzsal eladó. Baja. Klapka u. 15. IV. em. 50. Svecz Zoltán._________41 E LCSERÉLEM székesfehér­vári, másfélszobás szövet­kezeti lakásomat hasonló bajaira. Ajánlatokat „össz­komfortos” Jeligére a szé­kesfehérvári hirdetőbe ké­rek.______________________51 D ÉLI fekvésű, gázfűtéses, parkettás, nagy alapterületű garzonlakás eladó, garázs- zsal vagy anélkül. Baja, Klapka u. 28. sz. 52. lakás. Érdeklődni lehet: szomba­ton és vasárnap délután, kedden és pénteken estefe­lé. 47 Gépek és alkatrészek FIAT 500-as személygépkocsi eladó. Kecskemét, Stádium u. 12. IV. em. 14.______22358 1 500-As Polski Fiat alkatré­szenként eladó. Baja, Diófa u. 12. sz. 41 ZD-S Wartburg de Luxe eladó. Cím: Baja, Tóth Kálmán tér 6. sz. III. em. 9._______________________36 T RABANTOSOK figyelem 1 Pótfütést készítek, szerelek. Fütsch Miklós. Kiskőrös. Szabadkai^ u. 33._________10 Á RÖ személygépkocsi rend­szám nélküli, első, hátsó meghajtású eladó. Cím: Bácsalmás, Bajcsy-Zs. u. 2. _sz.________________ 18 D IESEL MIB 8 LE motor eladó. Solt, Felszabadulás út 34._________;___________22408 K ARAMBOLOZOTT Zsiguli eladó. Bocsa, Óvoda köz 2. szám.__________________22417 S KODA Octávia rendszám- tábla nélkül, üzemképesen, jó motorral eladó. Ára: 7000.— Ft. Kecskemét, Nagy­kőrösi u. 35. I. emelet 2. _________________________158 1 26-OS Polski Fiat karosz- széria eladó. Kecskemét. Műkertváros, Diófa utca 6. _________________________161 K ARAMBOLOZOTT 125-ÖS Polski Fiat eladó.- Baja, Varga István utca 111. sz. __________________________50 M ÁSFÉLÉVES Wartburg de Luxe 16 000 km-rel, jó álla­potban eladó. Dusnok, Bocs­kai u. 5. sz._____________52 1 980 JÜLIUSIG érvényes műszakival, 412-es Moszk­vics eladó. Katymár, Rákó­czi F. u.' 16. sz._________53 K ARAMBOLOZOTT 1200-as Zsiguli eladó. Cím: Baja- szentistván. Hun u. 21. sz. __________________________56 3 50-ES Izs, Duna oldalkocsi­val. 350-es Verolex motor el­adó, vagy kisebb munka­gépre cserélhető. Cím: Katymár, Micsurin u. 6. Ősze János.______________57 R AJ-GAZT keresek megvé­telre. motorhibásat is. Cím: Baja, Hományi, Bajcsy-Zs. u. 27, sz.________________60 E LADÓ négykerék meghaj­tású munkagép, Multikár motorral. (A motor külön is.) UAZ motor, seb.váltó- val. Kisszállás, Felszabadu­lás u. 43. Torma. 67 850-ES Fiat személygépkocsi és egy NDK sífelszerelés el­adó. Baja, Rákóczi F. u. 31. sz.________________________46 R ÉGI 601-es Trabantot ven­nék. üzmeképtelent is, mely forgalmi engedéllyel ren­delkezik. Ajánlatokat „Ár- megjelöléssel” jeligére ké­rem a Kiskunhalasi Hirde­tőbe, Magyar u. 2._______79 E LADÓ Simson Stár motor- kerékpár. Érdeklődni lehet: Kiskunhalas. Paprika Antal u. 24. sz. alatt, mindennap du, 17 órától._____________80 4 08-AS rendszámnélküli Moszkvics és Izs motorke­rékpár rendszám nélkül el­adó. Érdeklődni Kunfehértó, Üttörő tér 6._______________81 PH rendszámú. 1600-as La­da eladó. Az érdeklődők le­velét „Piros” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. 82 Egyéb adásvétel 5 DB vemhes birka és 8 db ürü eladó. Ballai Mihály, 6440 Jánoshalma, Dózsa u. ni. ________________ii K ETTŐ db, kétéves heréit nóniusz csikó, bekocsizva eladó. 6512, Szeremle, Kini­zsi P. u, 19. (Győrfi)_____14 N YÜLTENYÉSZTÖK figye­lem ! Eladó 24 férőhelyes, fémvázas, tálcás nyúlketrec, itatáshoz csövek és önitató szelepek. Kiskőrös, Aradi u. 13.______ 111 3 ÉVES, sodrott kanca ló eladó. Bocsa, Óvoda köz 2. szám._________ 22416 G ÁZTŰZHELYET palackkal, vagy palackokkal, vagy pa­lackot tűzhely nélkül is, sürgősen keresek megvétel­re. Nagy László 6440 János­halma. Borpince u. 36.__55 E LADÓ 80 literes elektro­mos melegvíztároló és két- karikás PB gáztűzhely. (Mindkettő vadonatúj.) Ér­deklődni lehet: Kecskemét, Széchenyi krt. 50. Bakos. __________________________170 ELADÓ vízmelegítő hősu­gárzó. Kecskemét, Stádium utca 15. Farkasék._______166 GÁZTŰZHELY palackkal eladó. Kecskemét, VIII. kér. Harmat u. 11.__________22402 Ü J Vihar 500-as, önindítós csónakmotor és személygép­kocsihoz 12 1 hűtőgép eladó. Tiszakécske, Toldi u. 13. sz. Győri István.___________22399 2 0 DB malac és 17 birka el­adó. Tisóczki Györgyné, Harkakötöny 37._________57 3 6 DB anyajuh, bárányok­kal eladó. Kiskunhalas. Fa­zekas Gábor u. 82. sz. Ér­dékiód ni 15 óra utá n. ____71 O LAJKÁLYHA eladó, kis­kunhalas. Kuruc vitézek te­re 29. II. em. 6. 73 KB. 60 négyzetméteres fűt­hető helyiséget keresek mű­terem céljára. Tóth Pál, Kecskemét, Március 15. u. 6. ________________________22355 ELVESZETT Kiskunhalason „örvös” nevű, barna vizs­la. Farka tőből metszett. Becsületes megtaláló je­lentkezzék 399-es telefonon (dr. _Katona),_____________39 M EZŐGAZDASÁGI kisgé­pek, kistraktorok, fűnyí­rók, permetezők stb. javítá­sa, alkatrészellátás. Szerviz. Szekszárd, Kálvin tér 2. sz. _____________L________45 F IATAL házaspár két gyer­mekkel másfél vagy kétszo­bás lakást keres bérbe. Ajánlatot: „Két évre” jel­igére a kiadóba kérnek. _______________________22406 G ARÁZS kiadó. Érdeklődni: Kecskemét Akadémia krt. 55. III. em. 22. Egediék. _______________________22410 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba, egy férfi részére kia­dó. Kiskunhalas, Széchenyi u. 47.______ 56 S ZOBA, konyhás lakás ki­adó. Kiskunhalas, Martos Flóra u. 19.______________60 S ZOBA, konyhás lakás ki­adó. Kiskunhalas, Járószék u. 28.__________68 N ÖISZABÖSAGBAN műkö­désemet megkezdtem. Kis­kunhalas, Petőfi u. 10. sz. Vámosiné, Csányi Magdol­na. 88 Házasság Vegyes A MAGYAR Autóklub autó­motorkerékpár vezetőképző tanfolyamot indít 1979. ja­nuár 17-én. Kecskeméten a Műszaki Oktatási Bázison, Jász u. 26. Jelentkezni lehet Kecskemét, Batthyány u. 12. Jász u. 26. 8—16 óráig. Tan­folyam díjának befizetése, részletfizetési kedvezmény­nyel. 45 KERlTÉSDROT horganyzott 24 Ft/négyzetméter. PVC-be- vonattal 42 Ft/négyzetméter. Levélben megrendeli, laká­sán átveheti. Békési, Szarvas, Damjanich 33. 7754 35 ÉVES. 170 cm magas sző­ke, csinosnak tartott, kedé­lyes nő házasság céljából keresi az ismeretségét an­nak az intelligens, minden káros szenvedélytől mentes, családszerető embernek, aki hű társ és férj tudna lenni. Leveleket „Nekünk találkoz­ni kellett” jeligére a kia­dóba kérek, _________22371 4 4 ÉVES. 172 cm magas, el­vált férfi, megismerkedne házasság céljából 28—38 év közötti nővel. Ház kocsi van. Leveleket: „Szeretetre vágyom” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe kérem. __________________________55 3 4 ÉVES, 160 cm magas le­gényemben megismerkedne házasság céljából, komoly lánnyal, vagy elvált asz- szonnyal, 26—30 évesig. Egy gyermek nem akadály. Le­veleket: „Bajaiak előnyben” jeligére a bajai Magyar Hir­dető kirendeltségébe kérem. __________________________58 M EZÖGAZDASAGOT ked­velő nő ismeretségét kere­sem házasság céljából, 60 éves korig. Egyénileg gaz­dálkodom, házam, berende­zett lakásom van. Molettek ne írjanak. Leveleket „Hó­virág” jeligére kérem a Kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u. 2. ________________66 5 9 ÉVES, 185 cm magas, 9 éve özvegy, szőlő és jószág- tartással foglalkozó tsz-tag ezúton keresi korban hoz­záillő nő ismeretségét há­zasság céljából. Fényképes leveleket „Az életben sokat csalódtam" jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, p Magyar -u, 2.. szám aié,- ,92.. 28( ÉVES. 180 cm magas, ju- hászattal foglalkozó fiatat-' ember, keresi korban hoz­záillő nő ismeretségét házas­ság céljából. Csak fényké­pes levelekre válaszolok. Leveleket „Maszek juhász" jeligére kérem a Kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. 93 Gyászhír Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett férjem, édesapánk, nagypa­pánk, dédnagypapánk, testvérem MÉHESI ISTVÁN Ballószög IV. kerület 53. szám alatti lakos, életének 86. évében elhunyt. Temetése f. hó 19-én, dél­után 2 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. 188 • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogv szeretett édesanyánk, anyósunk nagyanyánk ÖZV. KOVÁCS IMRÉNÉ Bende Klára életének 74. évében, hosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése f. hó 18-án, háromnegyed 2 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyá­szoló család. 7768 • • • Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett férjem, édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk, apósunk ID. MIKLÓS JÓZSEF eleiének 87. évében, január 13-án csendesen elhunyt. Temetése f. hó 17-én, fél 12 órakor lesz a kecske­méti köztemetőben. Gyászoló csa­lád. 22 424 Kifszönetnyilvánitás Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik drága jó édesanyám, anyósom, nagyanyánk ZALA SANDORNÉ temetésén részt vettek. Id. Zala Béla és családja. 7756 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, akik drága jó édesapám, apósom HALASZ benő temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, részvé­tükkel mély gyászunkban velünk együtt éreztek. Gyászoló család. Kiskunhalas. 53 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, barátoknak, szom­szédoknak, ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen feleségem, leányunk édesanyánk, nagyanyánk KRANICZ janosne Komlós Zsófia temetésén részt vettek, és őszinte együttérzésükkel mély fájdalmunk­ban osztoztak. Gyászoló család, Kiskunhalas. 21 • • e Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, barátoknak munkatársaknak, párt-szakszerve­zeti vezetőségnek, Ismerősöknek akik felejthetetlen férjem, édes­apánk VIDÉKI FERENC temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel nagy fájdalmunkat enyhítő ni igyekeztek. Gyászoló felesége cs családja, Csávoly. 27 MUNKAALKALOM A BAJAI Mezőgazdasági Kombinát vá- góhld-vezetöt keres 5—6000 sertés /év kapacitású üzemébe. Jelentkezni lehet a kombinát személyzeti osztályán írás­ban, vagy személyesen. 20 KISKUNHALAS Városi Tanács pályá­zatot hirdet műszaki ügyintézői mun­kakör betöltésére. Feltétel: üzemmér­nöki vagy építőipari szakközépiskolai érettségi. Jelentkezni lehet: részletez önéletrajzzal a személyzeti vezetőnél. Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. alatt. , 5399 A BACS-KISKUN megyei Beruházási Vállalat felvételt hirdet: okleveles közgazdász beruházási elemzői, beru­házási munkakörben jártas, belső el­lenőri munkakörök betöltésére. Jelent­kezés személyesen a vállalat irodahá­zában. Kecskemét, Villám István u. 4. I. em. 101. sz. alatt. 54 A FÉKON RUHÁZATI VÁLLALAT BAJAI GYÁRA PÁLYÁZATOT HIR­DET GYÁRI FŐMÉRNÖKI MUNKA­KÖR BETÖLTÉSÉRE. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI: SZAKIRANYO FELSŐ­FOKÚ KÉPZETTSÉG, SZAKMAI IL­LETVE VEZETŐI GYAKORLAT. PÁ­LYÁZATOT RÉSZLETES ÖNÉLET­RAJZZAL ÉS A KORÁBBI MUNKA­HELYEK MEGJELÖLÉSÉVEL KÉRJÜK 1979 FEBRUAR 1-IG A SZEMÉLYZETI OSZTÁLYBA ELJUTTATNI. ClM: 6500 BAJA, HONVÉD U. 2. 25 A BACS-KISKUN MEGYEI NÖVÉNY- VÉDELMI ÉS AGROKÉMIAI ÁLLO­MÁS pályázatot, ill. felvételt hirdet a Kecskemét, Halasi úton (Állategészség­ügyi Állomás mellett) létesülő talajvizsgáló LABORATÓRIUMÁBA azonnali belépéssel vagy előjegyzéssel az alábbi munkakörök betöltésére: vegyészmérnök vagy agrokémikus, műszerész, vegyésztechnikus, laboráns (érettségizett vagy szakmun­kás végzettséggel), gépírö-adatfeldolgozó, segédmunkás, éjjeliőr, takarítónő. Pályázni, ill. jelentkezni lehet levél­ben (Kunszentmiklós, pf.: 16.), vagy személyesen az állomás karantén cso­portjának irodahelyiségében, Kecske­mét, Katona József tér 8. I. em. 6. Te­lefon: 11-682. 41 Minden mennyiségben kévés, termelői, minőségi és export NÄDAT MAGAS ÁRON FELVÁSÁROLUNK. •Üj nádtetőkészítést, valamint felújítást vállalunk. Felgyői Állami Gazdaság Nádüzeme, Csongrád, Darányi út 4. 62 COOPTOURIST keres 1979. február 1-től a város központjában levő I. osztálynak megfelelő fizetővendég-szolgálati lakásokat Jelentkezéseket kérjük: KECSKEMÉT, Kéttemplom köz 9. sz. alatti irodánkba. Tel.: 11-477. 43 SZÖVETKEZETÜNK NŐI MÉRETES RÉSZLEGE Baja, Szabadság út 13, vállalja az alábbi munkák elvégzéséi: új női ruhák varrása, méretre igazítása, lakásfüggönyök, valamint munkaköpenyek készítése. Rövid vállalási idő, minőségi munka. Várjuk szíves megrendeléseiket. DUNA MENTI SZOLGALTATÓIPARI SZÖVETKEZET, BAJA 49 Normandiában, Bayeux város melletti Balleroy kastélyban van a világ első léggömbmúzeuma. Franciaország jelentős szerepet játszott a léggömbrepülés és a léghajózás születésében. 1783 no­vemberében Pilatre de Rosier és Arlande márki Montgolfier-lég- gömbön emelkedett a levegőbe. A ballonrepülés katonai alkalmazá­sának úttörői között is ott talál­juk a franciákat. 1794-ben a fleu- rusi csatában a franciák bevetet­ték az első katonai ballonszáza­dukat, a „Corpé des aerostiers militaires”-t. Kötélen felengedett ballon kosarából a megfigyelő tiszt igyekezett kikémlelni az el­lenség erődrendszerét és csapatai mozgását. A ballonos bevetés érdekes mó­don történt. A kötelet egy század katona tartotta, akik arra masí­roztak a földön, -amerre a kosár­ban helyet foglaló tiszt irányítot­ta őket. Ez tehát félig-kötött lég­gömbös megoldás v61t, már lehe­tővé tett bizonyos fokú helyvál­toztatást. Érdekes, hogy Napóleon nem látott fantáziát az említett ballonszá.zadban, amelyet ural­kodása idején fel is oszlatott. 1870-ben a körülzárt Párizs bal-’ Ionok segítségével tartotta az ösz- szeköttetést a külvilággal. Gam- betta léggömbön hagyta el a blo­kád alá vett francia fővárost. Az első világháborúban mind a kötött léggömbök, mind a kormá­nyozható léghajók nagy szerepet játszottak. A második világhábo­rúban kötött léggömböket már csak légvédelmi ballonzárként használtak, elsősorban az ango­lok. Ez a védekezési módszer azonban nem vált be. A ballonrepülés az elmúlt évti­zed óta reneszánszát kezdi élni. Versenyeket tartanak a sportre­pülők. Az Atlanti-óceán átrepülé­si kísérletei, sajnos, egymás után tragédiákkal végződtek, mígnem tavaly sikerült az első átkelés. Az említett múzeumot számos tudományos és közlekedési szer­vezet támogatásával hozták létre. A híres francia repülőmúzeum is több olyan relikviát adott, ame­lyek a francia ballonrepülés hős­korát, az 1870-es porosz—francia háborút és az első világháborút idézik. HUMO Magyar nevek a kozmoszban A vádlott jókora baksir-t adott az egyik esküdtnek, hogy az meg­vesztegesse társait, és így rövi- debb időtartamú szabadságvesz­tésre ítéljék. Ez meg is történt. Amikor a megvesztegetett esküdt meglátogatta a börtönben a bű­nözőt, az megkérdezte tőle: — Mondja, nehéz dolga voi’t a többiekkel? — Hát persze — felelte az —, képzelje, teljesen fel akarták men­teni magát! * — Doktor úr, azt szeretném kérdezni öntől, meg lehet-e bízni ebben a füstölt szardíniában? — Nem tudom, asszonyom, ha­lat még sohasem kezeltem! * Hirdetés egy holland újságban: „Mivel faképnél hagyott a felesé­gem, olyan menyasszonyt keresek, aki be tudná fejezni egy férfi­pulóver kötését.” Magyarország legújabb helység- névtára 3183 magyar váiros és köz­ség nevét sorolja fel. Tudvale­vő, hogy ezeken kívül számos magyar helységnév található a Földön. Olyanok is, amelyeknek csupán hangzása magyar, de egyébként semmi magyar vonat­kozásuk nincs. Ilyen péld'áül az indiai Bihar, a Szíriái B.ab, az etiópiai Meder stb. Azt azonban már kevesen tudják, hogy talál­hatók magyar nevek a Kozmosz­ban is. Hozzánk legközelebb a Hold „helységnévtárában” nyolc név hirdeti a magyar tudomány nem­zetközi megbecsülését. A .hold­béli képződményeknek ugyanis rangos nemzetközi szervezet ado­mányozza olyan tudósok nevét, akiknek munkája valami módon kapcsolódott a csillagászathoz, a fizikához, vagy a matematikához. Ilyen jogcímen lett egy holdbéli alakzat névadója például a XVIII. században élt magyar természet- tudós — matematikus, fizikus, ké­mikus, orvos —, a jénai, göttin- geni és hallei egyetemek pro­fesszora, a pétervári, a londoni, a berlini és a göttingeni akadé­miák tagja: Segner János András, a turbinaelméletet megalapozó Segner-kerék felfedezője. A Hold térképén „névadó” Bolyai János, a múlt század egyik legnagyobb matematikusa is. Hasonló módon örökítették meg Eötvös Löránd, a nagy magyar fizikus, valamint a nagy ígéreteket korán sírba vitt, fiatalon elhunyt magyar tudós, Izsák Imre emlékét, aki a világon elsőként állapította meg, hogy a Föld egyenlítője nem kör alakú, hanem ellipszis. • Az üstökösök közül jelenleg há­rom viseli magyar felfedezője ne­vét: az egyik a Kulin, a másik — mivel hárman egyidejűleg fedez­ték fel — a Wipple—Bernasconi— Kulin, a harmadik pedig, ame­lyet Lovas Miklós talált meg, az ő nevét viseli. A Mars és a Jupiter közötti szé­les zónában keringő kisbolygók listáján szintén olvashatjuk^» Bo­lyai nevet, s ott van a névsorban a Mátyás király emlékét idéző Corvina, valamint Konkolya, amely viszont a világhírű magyar csillagász, Konkoly-Thege Miklós nevét örökítette meg a Földön kí­vüli világban. Ott kering a többi kisbolygó között az Ógyalla és a Móra is, emlékeztetve a régi magyar csillagdára, illetve a fia­talon elhunyt, nagy tehetségű csillagászra, Móra Károlyra. A Hungária és a Buda két Magyar- országon rendezett nemzetközi csillagászati konferencia tisztele­tére kapta nevét. Jelenleg körülbelül másfél tu­cat kisbolygónak van valamilyen magyar vonatkozása. Tiszteletre­méltó szám ez, ha figyelembe vesz- szük, hogy még 50 évvel ezelőtt is meg lehetett vásárolni a kis­bolygók elnevezésének jogát. A régi idők gáláns földbirtokosai, pénzmágnásai, politikusai sokszor kedveskedtek azzal túlnyomórészt barátnőjüknek — ritkábban leá­nyuknak, és elvétve feleségüknek —, hogy egy-egy kisbolygót az illető hölgy nevére kereszteltek, így jött azután létre az a furcsa helyzet, hogy ma szinte nincs olyan női név, amely ne lenne megtalálható a kisbolygók ka­talógusában. T. Z. MOTORRAL A HÓ HÁTÁN Holnap nyílik Baján KÖZÖS papír­írószer szaküzlet Béke tér 1. szám alatt. 46 PR»**““ Mióta sikerült motorizálni a havon való tovasiklást, sokkal könnyebbé vált a hófödte vidé­keken élők és dolgozók közleke­dése. A motoros szánok — az ún. hémobilok — óránkénti 40—60 kilométeres sebességgel repítik tova utasaikat. Mivel viszonylag kis teljesítményű és kevés fo­gyasztású motor is megfelel e járművek hajtására, akár néhány száz kilométer megtételére ele­gendő üzemanyagot is magával vihet a hómobil vezetője, ah 80—100 kilogrammnyi terhet \ szállíthat elöl rugózott sitalpako nyugvó, hátul hernyótalppal meg hajtott járművén. A hómobilok rendkívül néj szerűek a Szovjetunióban is, ahi évente újabb és újabb típuso látnak napvilágot. A képen IáI ható motoros szánok a szovji ipar jól bevált, masszív kiviteli nagy sorozatban előállított gyári múnyai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom