113 találat (0,079 másodperc)

Találatok

1. 1950-07-23 / 169. szám
[...] Angyal Mihály bácsit Multván Ilonát Farkas Erzsébetet meg­dicséri azokat a cséplőgép [...] kulák és a vésztői i vitéz s Szél Sándorné akiknek az minden vágyuk hogy [...] fel a kórházvonat céljaira Toldi Sándorné békési dolgozó parasztasszony 90 forintot [...]
2. 1955-12-15 / 294. szám
[...] Szarva­son mutatja be Kacsok János vitéz című daljátékát Főszerep­ben Olgyai Magda [...] dr Varga Gézáné Vereczkey Lajosné Farkas Terézia Pintér EmSné Takács Károly [...] Fehér Agnes Szarvas 86 pont Farkas János Békéscsaba 74 pont Liker Irén Békéscsaba 70 pont Balogh Sándorné Dévavá nya 65 pont Pribelszki [...]
3. 1957-07-03 / 153. szám
[...] leánya Zsuzsánna Galambos Lajos és Farkas Cseke Ilona fia Lajos Dr [...] Szűcs Zsófia leánya Zsuzsan­na Házasságkötések Farkas Péter és Czirle Virág Nyíri [...] Julianna 55 éves özv Nagy Sándorné Tóth Ilona 56 éves Szabó [...] Ajándék hangverseny 18 20 Hollós vitéz Hu­nyadi József regényét ismerteti Nyíri [...]
4. 1973-10-21 / 247. szám
[...] La Fon taine meséi A farkas és a ló 18 35 [...] magyar népdal hete Emlékezés Agasvári Sándorné kisterenyei népi énekes­re 9 57 [...] 3 5 7 kor János vitéz Mezőkovácsházi Vörös Októ­ber Ion kapitány [...] 3 5 7 kor János vitéz Mezőkovácsházi Vörös Októ­ber Vakmerőség Qrosházi [...]
5. 1977-09-03 / 207. szám
[...] is az olvasók számára Pallagi Sándorné a vezető­je minden helyi könyvbarát [...] Mennyire örül­nénk ha a János vitézt a Toldit vagy Prokofjev Pé­ter és farkasát lemezen megkaphatnánk Azt csak az [...]
6. 1980-12-14 / 293. szám
[...] békéscsabai Városi Tanács osztályvzető helyettese Far­kas László amatőr rendező az amatőr [...] színjátszással foglalkozó elő­adója és Vörös Sándorné az ÁÉV Munkácsy Mihály Mű­velődési [...] előtte nekünk kell sorainkat ren­dezni FARKAS Nem szabad egyértelműen az amatőr [...] játék színházjáték kö­vette A János vitéz egy je­lenetét maguk o gyerekek [...]
7. 1982-01-24 / 20. szám
[...] elsőfokú bizottságának szakvéleménye alapján mely Farkas Károlyné mun­kaképesség csökkenését 50 százalékban [...] ZÉP Vállalat megyei igaz­gatóságához Kiss Sándorné sarkadi ol­vasónk a gyulai kórházban [...] 05 Rockhangversenyekből 23 20 János vitéz III MŰSOR 7 00 A [...]
8. 1986-05-17 / 115. szám
[...] lenni S belőle mint jó vitézt nevel­ni Arany János 59 Fátum [...] mitológiai hős a trójai há­ború vitéz harcosa 64 Lábado­zás elején tart [...] Békés Juhos Imre Békéscsaba Biró Sándorné Mezőberény Udvaros Béla Budapest ifj [...] Részletek Gershwin operájából 16 05 Farkas Ferenc műveiből 16 48 Dvorák [...]
9. 1986-12-18 / 297. szám
[...] Mátyásné Pap Tünde Palotai Ödönné Sándorné László Juli­anna Zahorán Gabriella Virág [...] Juhász Ibolya Csomós Ibo­lya Ordasi Sándorné Béres Sándorné Illik István Nagy Ve­ronika Sarkadi [...] Cegléd Kürti István Mezőbe rény Farkas Pál Kunágota Czihanek Sándorné Télekgeren dás ifj Takács József [...] M du 3 kor Já­nos vitéz sz m BÉKÉS BÁSTYA 13 [...]
10. 1990-02-27 / 49. szám
[...] 6 sz vá­lasztókerületi jelöltje Dr Farkas István körzeti orvos a békési [...] Mez ő berény Halálesetek Váczi Sándorné Csapó Julian­na Csibor Ferenc somlyai [...] 9 15 Kamarazene 10 20 Vitéz László versei 10 42 A [...]
11. 1990-09-27 / 227. szám
[...] leánya Anett Patak­falvi Zsolt és Farkas Kitti fia Adá m Bozó [...] Laczkó Lajos Vi­zi József Kotolák Sándorné Horváth Etelka Szabó János Megyeri [...] tagjai Lenkefi Péter Ulbert Zoltán Vitéz Zoltán Varga Szabolcs Király Péter [...]
12. 1993-05-08-09 / 106. szám
[...] Gaál Magdolna leánya And­rea Kétsoprony Vitéz Ferenc és Molnár Olga Anna [...] Andrea fia Gergő Szarvas Halálesetek Farkas József 1933 Szlávik György 1923 [...] Bobály György 1907 Mezőberény Ladányi Sándorné Marti Róza 1905 Mezőbe rény [...]
13. 1997-01-11-12 / 9. szám
[...] 50 Sporthírek 20 00 János vitéz 20 10 Benjamin közlegény Amerikai [...] A Hét 20 00 Já­nos vitéz 20 10 Flamingó kölykök Amerikai [...] 1920 Vajda Bálint 1923 Mezőberény Farkas Pétemé Zsemlye Ilona 1919 Mezőberény Farkas Sándorné Kaszai Margit 1922 Vésztő Murvai [...]
14. 1997-08-05 / 181. szám
[...] adminisztrációja volt A magyar végvári vitézek körében nem volt népszerű intézmény [...] a hazának e hű és vitéz katonáit mint rablókat kerékbe törik [...] hír nem érkezett SARKAD Házasságkötések Farkas Lívia Gyula és Lakatos Egon [...] szomszédoknak isme­rősöknek akik ÖZV JUHÁSZ SÁNDORNÉ szül Kis Ilona temetésén megjelentek [...]
15. 1999-01-23-24 / 19. szám
[...] Bé­késcsaba Eszlári Géza Vésztő Geszti Sándorné Csárdaszállás Krizsán István Kondoros Klarissza [...] Knight Rider 16 00 Tengeri farkasok 18 15 Kész átverés 18 [...] No 96 0 05 Csoko­nai Vitéz Mihály A reményhez MTV 2 [...]
16. 2004-08-14 / 190. szám
[...] Mihályné Lipták Do­rottya 1938 Pocsai Sándorné Szilágyi Eszter 1934 Kamut Szabó [...] GOLYVA RAG VÉL PÁRJA CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VERSE V A STRON [...] keresztrejtvé­nyünk megfejtése Elégia Nyer­tesek Boldog Sándorné Gyula Szűcs Nóra Tótkomlós Falkai [...] 0 P pályázatra 45 tá­mogatással Farkas Agro Bt 30 349 8133 [...]
17. 2004-08-19 / 194. szám
[...] Ilona Pappné Kulcsár Ilona Rávainé Farkas Éva és Hegedüsné Gál Julianna [...] az egyházi rend erősítését a vitézek szeretetét az igazság szolgáltatását a [...] árvizével sújtott területre Kondoros Szabó Sándorné a Magyar Vörös kereszt békéscsabai [...] burgonya lesz mondta lapunknak Szabó Sándorné Civil vezetők képzése Békés megye [...]
18. 2004-11-26 / 276. szám
[...] és nagyezüsttel Tirolban maradt édesapja vitéz Fazekas And­rás így a három [...] Sándor Sarkadkeresztúr jegyzője 4 Kónya Sándorné nyugdíjas köztisztviselő a református egy­házközség [...] nyájak s hol vannak a farka­sok A komondor ugyanis a farkassal szemben is hatásos fegyver volt [...] püfölte hiszen az volt a far­kas Névjegy Midi Ferenc Pusztaföldváron született [...]
19. 2004-12-24 / 300. szám
[...] ERIKA BECÉZVE SOKORÓI KÖZSÉG CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VERSE Y LÁSZLÓ BECÉZVE [...] GYULA Házasságkötések Kolozsi Brigitta és Farkas Vik­tor Dávid Hajnalka Gyula és [...] Péterné Szabó Má­ria 1923 Szőke Sándorné Fülöp Rozália 1935 Csomós István [...] Ferencné Füzesgyarmat Tóth Péterné Dévaványa Farkas Józsefné Szarvas Oláhné Tóth Judit [...]
20. 2005-06-18 / 141. szám
[...] Róza CSANÁDAPÁCA Pajkó Lajos Székács Sándorné ELEK Egeresi Jánosné GESZT Farkas Sándor GYOMAENDRŐD Hunya Imre Lénárt [...] Albert Pallag Lajos MEZŐBERÉNY Bíró Sándorné Fazekas Istvánná Róth Mihályné Soósné [...] Mihály Csákó Károly Dajka And­rás Farkas Sándor Gergely Lászlóné Jenei Endre [...] 30 Harlekin Bábszínház Eger János vitéz Megyei Művelődési Központ Június 19 [...]
21. 2007-01-19 / 16. szám
[...] elő­ször óriási sikerrel a Já­nos vitéz címszerepét márió A Máriusz latin [...] de ne egyszerre A RECEPTET FARKAS BOGLÁRKA BÉKÉSCSABAI OLVASÓNK KÜLDTE Továbbra [...] Kocziha Sándor 1958 Sar­kad Muntyán Sándorné Dányi Mária 1942 Zsadány Balog [...]
22. 2007-02-16 / 40. szám
[...] a Lí­via becézéséből önállósodott Csokonai Vitéz Mihály vers­füzérét a Lilla dalokat [...] 00 óra Nem félünk a far­kastól Csortos bérlet SKANDINÁV LOTTO NYEBEMENYE [...] Veronika Anna Gerendás HALÁLESETEK Kabódi Sándorné Fejes Katalin 1950 Kormányos Antal [...]
23. 1878-02-24 / 16. szám
[...] frt Kristofiné 1 frt Ju­renák Sándorné 5 frt ifj Bohus Pál [...] 20 frt Dobos Jánosné sz Vitéz Csokonay Zsuzsanna ivén Czegléden Kapu [...] kr Dávid S 20 kr Farkas G 40 kr Szabó K [...] kr Szebenyi Dániel 10 kr Farkas P 10 kr Nyújtó Pál [...]
24. 1905-03-30 / 37. szám
[...] Ferenczné Keppich Frigyesné dr Nusszbech Sándorné Farkas Lajosné dr Zöldy Já­nosné dr [...] Cyrusné özv Fluch Károlyné Nuszbek Sándorné Balogh Amb­rusné Sarkad Paver Béláné [...] erős munkák folytak a János vitéz szerepeinek betanulása előkészületek próbák Hétfőre [...]
25. 1924-06-01 / 114. szám
[...] A 4 esek szerető parancsnoka vitéz szentkereszthegyi Kratochwil Károly altábornagy kezdeményezi [...] összes volt 4 esek elvonulása vitéz szent­kereszthegyi Kratochwil Károly altábornagy előtt [...] nyers­bőr Sabel Róza férj Gold Sán­dorné rőfös és rövidáru kész férfi [...] és Laurisin Lajos Kobzon kiséri Farkas Dezső ze­neszerző a vitézirend turáni [...]
26. 1925-08-05 / 175. szám
[...] Zelenák Erzsébetnek 400 mm búzáért Farkas Mátyás eladta 2 hold 1286 [...] 9 mm búzáért özv Papp Sándorné Má­csai Anna eladta 291 négyszög­ölnyi [...] Benes 10 Vízesés Java 11 Vitéz Rátvay induló Schiler Hideg és [...]
27. 1926-05-01 / 98. szám
[...] vá­lasztmányi tagokul Tar Gyulánét Muntyán Sándornét Gyöngyösi János dr t és [...] Király Uhrin Klára Sárga Király Farkas Elvira Vörös Herceg Nagy Czirok [...] 3 Ördögfi Kurtág Emma 1 vitéz Mátis ibolyka 1 törpe Uhrin [...] Zsófia Tündérek leányok fiuk törpék vitézek angyalok Az I felvonás történik [...]
28. 1927-04-06 / 78. szám
[...] zongorán Tiba And­rás ref segédlelkész Farkas Elek­nek A vén Ambrus fia [...] ve­zetősége ügybuzgó lelkes ügyve­zető elnökének vitéz dr Durkó Sándornénak kezdeményezésére vasárnap délután magas színvo­nalú [...]
29. 1928-04-08 / 81. szám
[...] Istvánné Battonya Enyedi István Gyulavári Farkas Antal János Szarvas Filadelfi András [...] Berekböszörmény Karkalik János Tótkomlós Kech Sándorné Orosháza Kiss Ferenc Szentes Klein [...] Albert Szentes Máté György Békéscsaba vitéz Mátéffy Dezső Szentes Matkovits Jenő [...]
30. 1928-10-14 / 234. szám
[...] tűzifa­kereskedő Nagy István vendéglős Herskovics Sándorné élelmiszer Matusek Gyula vegyes Bíthori [...] Szék Ádám Éoitési engedélyt kaptak Vitéz Barna Imre Gog Károly Bakó [...] Apolló Mozgó R Pataky Jenő Farkas Mihály Pribojszky Pál flz fíurora [...]
31. 1929-01-16 / 13. szám
[...] pénzt is magának tartotta meg Vitéz Harmati Antaltól kölcsön kért 500 [...] özvegy Prág Bonifácné Unya­tinszki Lászlóné Farkas József örökösei Forgács Károly Zalai [...] Kovacsik István Mivel a Feste­tics Sándorné grófnő által besze­detni kért 2892 [...]
32. 1932-01-01 / 1. szám
[...] fő­tanácsos főkapitányhelyettes Havas Gusztáv főfelügyelő vitéz Benczédi Lajos felügyelő Magyar Károly [...] Kecskemétre Vitty Sándor és Vitty Sándorné kezelőtisztek Budapestre Pásztor Mária kezelőtiszt [...] Szilveszterkor Nyilvános éttermében Vidák Gyula Farkas Gazsi HANG VERSENYEZ
33. 1932-09-28 / 212. szám
[...] többi vádlottat id Molnár Sándort Farkas Antalnét és Farkas Antalt majd a tanuk meghallgatására [...] 5 évi hivatalvesztésre itéli Mol­nár Sándornét az első­rendű vádlott anyját 3 [...] fo­ 1 am 4 15 Vitéz Miklós novellája 4 45 Pontos [...]
34. 1934-04-22 / 90. szám
[...] vannak az örökvá­rosban a mondabeli farkas Romulussal és Rémussal a hátán [...] udvari várplébánia templomban szentiváni dr vitéz Móré László Halálozás A népszerű [...] Andrássy u 1 Adomány Flamm Sándorné 10 pengős adományáért hálás kö­szönetét [...]
35. 1934-12-11 / 279. szám
[...] kisfiú üveget nyelt Veszp rém Sándorné békési lakos leesett a lépcsőről [...] A Magyar Komédia a me­nekültekért Vitéz Bánky Róbert kamaratáraulata e hó [...] tük javítására Tél perc alatt Farkas Imre versei közül vesz­szűk át [...]
36. 1935-02-24 / 46. szám
[...] dr Erdélyi Miklósné Easely Gézóné Farkas Antalné Feragó Béláné Fehér Gézéné [...] Fel­földi Gábor Flamm Jenőné Flamm Sándorné Fritsch Rezsőné Ga­lambos Gyuláné dr [...] Li­pólné Horváth Istvánné Hrabov­szki Pálné vitéz János y Gyuláné Jaczina Istvánné [...] özv Kocsis Gáborné dr Kuítsár Sán­dorné Kucsera Mihály Karsai Istvénné Láng [...]
37. 1935-03-02 / 51. szám
[...] végrehajtásához Mist oic Özv Lerdvai Sándorné ül­dözte a vejét különösen azért [...] József iskolaigazgató helyszíni szemlét tartottak vitéz Szöllősy Józsefné Árpádsoron lévő óvodájában [...] Utánaí 00 2 Q Szegedi Far­kas Jóska és cigányzenekara muzsikál Terménytőzsde [...]
38. 1935-06-12 / 132. szám
[...] muzsi­kál 23 Aysheford Wood Florence vitéz Vásony Sándorné angolnye vü versei Ma­gyarországról 00 [...] játszmát nyert meg Boross ellen Farkas György Schilhán Ferenc és Sitz [...]
39. 1936-01-12 / 9. szám
[...] Füredi Józsefné Pri­bcjszky Jánosné Bedőházi Sándorné To­kaji Géborné Szilágyi Józsefné Farkas Jánosné Leányok Uhrin Mancika Kiss [...] a sajtóosztály helyettes vezetője és vitéz Kolosváry Borcsa Mihály min osztálytanácsos [...]
40. 1936-01-15 / 11. szám
[...] erzsébethelyi rémdráma szenvedő hőse Kovács Sándorné Aradszky János lakását rombolta szét [...] munkatársunknak mondotta házvezetőnőnek és Kovács Sándorné nyomban odaköltözött Kovács Sándorné kérésünkre elmondotta hogy hét éve [...] adósságáért nem vállal fe­leiősséget Kovács Sándorné felépüléséhez megvan a remény FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható Bekerül a [...]
41. 1936-02-09 / 33. szám
[...] vá­lasztása Indítványok H megye Gyula Vitéz Ricsóy Uhlarik Béla dr főispán [...] uccára és botrányt rendezett özv Farkas Sándorné 47 éves asz­szony összeveszett 27 [...]
42. 1936-02-16 / 39. szám
[...] Meskó Béláné Áchim Mihály Povézsay Sán­dorné Benedek Lajos dr Juhász Jó­zsefné [...] Hölgyek dr Fazakas Miklósné Pové­zsay Sándorné Bedóházy Sándorné Fejér Imréné dr Dzurik Józsefné [...] állította össze a táncolók névsorát Vitéz Lukács Györgyné Thiesz Jánosné Kiss [...] Dóra Betkó Ica Gajdács Manyi Farkas Gizi Farkas Teri Bálint Gabi Joppa Margitka [...]
43. 1936-03-18 / 65. szám
[...] védője pedig felmentés végett fellebbezett FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható HIREK Az [...] B ayer Ferencné Blum Lajosné vitéz Bocskóy Andrásné dr Bordás Árpádné [...] Fehér Károlyné Flamm Jenőné Flamm Sándorné dr Francziszkv Lajosné dr Francziszcry [...] De­zsőné dr Tamássy Károlyné Tóth Sán­dorné dr Vidovszky Lászlóné Vidovszky Károlyné [...]
44. 1936-08-19 / 189. szám
[...] asszonyhóboru öt vádlottja Kóti Béléné Farkas Ilo­na Farkas Gáspárné Kudri Sán­dorné és ifj Kóti Elemérné teljes [...] isérlés miatt fel­jelentette Kóti Bélónét Farkas Gáspárnét és Farkas Ilonát Kóti Béióné viszonvádat emelt [...] 25 pengő pénzbüntetésre itelte mig Farkas Gáspárnét és Farkas Ilonát felmentette a vád alól [...]
45. 1936-11-10 / 257. szám
[...] 50 Buldt János 30 f vitéz Szöllősy Józsefné 1 P Sztanek [...] Gyulai Mihály 1 P Klein Sándorné 10 kg liszt Gattermayer Károly [...] 20 özv Krajcsó Jánosné 10 Farkas Já­nosné 20 Kövesi Miklós 20 [...] Stranszky Aranka énekel 12 50 Farkas Klára zongorázik 1 30 Állástalan [...]
46. 1936-11-14 / 261. szám
[...] 14 Az Árpád fürdő vendéglőben Farkas Gazsi sj t ü at [...] Fischer és Fischer 30 Gyémén Sándorné 30 Klein Izsó és Tsa [...] fillér Hirsch M 1 P vitéz Katona Endre 50 Kocziszky Mátyás [...] fillér Gruber Dezső 1 özv Farkas Adolf­né 40 Csicsely György 50 [...]
47. 1937-04-18 / 87. szám
[...] az alábbi Az ünnepélyt megnyitja vitéz Jánossy Gyula polgármester 2 Beethoven [...] 6 Krüger Alajou Diciértessék Szavalja Farkas Er­zsébet gazd isk II o [...] segély iránti kérése 13 Bakai Sándorné özvegyi nvudijónak meg­állepitása 14 Chrasztina [...]
48. 1938-02-27 / 47. szám
[...] 25 Hirek spoiteredmányek 22 20 Farkas Jóska iés cigányzenekara 23 20 [...] órát ad csoportosan is Klein Sándorné Ferenc József tér 1 Érdeklődni [...] 58 Pompás uj kávéháza Jenő vitéz sö­rözője gyönyörű télikertje a főváros [...]
49. 1938-04-21 / 88. szám
[...] diftéria elleni oltásokat Békéscsabán befejezték Vitéz Pe­tényi László dr m kir [...] Mátyásné 76 éves özv Bilta Sándorné 45 éves Faragó Mátyás 67 [...] 9 pengő­től Az étieremben szegedi Farkas Jóska muzsikál a télikertben délután [...]
50. 1921-06-09 / 124. szám
[...] Teitelbaum József Schwartz Mór Révész Farkas Girol R Sándor Dávid ifj [...] 1 én A táncvizsgára János vitéz gyer­mekszereplőkkel a benne előfor­duló nagy [...] Sándor Ernöné a gyümölcsös­sátorban Borbély Sándorné Vigh Illus Román Zsófika Timkó [...]
51. 1922-02-25 / 46. szám
[...] is Álgya ezredes szárnysegéd valamint vitéz Siménfalvy Tihamér ezredes törzs­kapitány kíséretében [...] hozzájárultak Békéscsaba város villamosmüve Filippinyi Sándorné özv Láng Gusztávné Dvorza­csek Ilus [...] Lá­zár u Zahoran Mihályné özv Farkas Pálné Bakos Mátyás Gyebrovszky János [...] Ella és Manci özv Papp Sándorné Barts Béláné Timkó Györgyné Farkas Ilonka Gippert Kál­mánné Csicsely Böske [...]
52. 1922-10-22 / 242. szám
[...] kaptak Szudár Györgyné Kremzer Jenőné Farkas Gáspárné és Vitéz Mihályná zsibárus iparra Laurinyecz Jánosné [...] kaptak Körösvidék bódé átalakításra Szűcs Sándorné Paulik András és Hugyec Pálné [...] táncestély a Vigadó­ban Dr Pácz Sándorné a Vigadó helyiségében tánctanfolyama kere­tében [...] György Timkó Má­riával Schvarcz Márton Farkas Ber­tával Pollner István Sajben Zsófiá­val [...]
53. 1924-09-02 / 200. szám
[...] vál­lalta ellenőr Veress Imre és vitéz Horváth Pál számvizsgálók Bielik Sándor [...] készítést válla­lok Tisztelettel özv Pollák Sándorné Markovits Ida 3418 Ingatlanforgalom Az [...] III házát Labner u 11 Far­kas István és neje Csadony Máriá­nak [...]
54. 1925-07-12 / 155. szám
[...] János asz­talos Kristóf Józsen asztalos vitéz Szöllősi József épület és tüzeló­angagkereskedés [...] Cirul Jenő házlebontási özv Hoff­man Sándorné Zelenák Istvánné telekdarabolási Stern és [...] Tóth Margonyai Jászapátiból Tóth Barna Farkas József Fehér Istán fl Csák­ból [...]
55. 1926-02-07 / 30. szám
[...] Berthóty Istvánnéval Pavlovits István és vitéz Sobotich Emiinévei Nedeczky Károly kezdvén [...] Jó­zsefné Faragó Lászlóné Békés Fekete Sándorné dr Gally Gézáné dr Gally [...] Szeghö Emiiné Székely Mi­hályné Békés vitéz Szobotics Emii­né Tagányi Sándorné dr Uhrin Lászlóné Uhrin Pálné [...] Ma­rika Pusztapó Faragó Bözsike Békés Farkas Anni Sopron Fe­kete Erzsébet Gally [...]
56. 1926-05-06 / 102. szám
[...] élénk érdeklődés nyilvánul A rendezőség Farkas Gyula igaz­gató elnök széleslátásu vezetése [...] Zilahy Lajostól Szent a béke Vitéz Miklóstól és a következő je­lenetek [...] és kö­siönetét fejeii ki Kohn Sándorné és Brüll Jakabné nemes szivü [...]
57. 1926-09-16 / 209. szám
[...] és aprítást a legolcsób­ban vállal vitéz Szőllősy József és Weisz Kálmán [...] István kiáll ezüst érem Kötélgyártóipar Farkas István kamarai oklevél Adamik János [...] Gyula kiállí­tási aranyérem Kalapipar Gyémánt Sándorné miniszteri oklevél Oskovits Testvé­rek kamarai [...]
58. 1926-10-21 / 239. szám
[...] mely büntetést von maga után Farkas Lajos gimn tanár Hód­mezővásárhely Petőfi [...] tanár Karácsony András ref lelkész Far­kas Gyula igazgató tanító és sokan [...] vándor­zsákkal járul ezen nemes akcióhoz Vitéz Durkó Antalné szintén fel­ajánlott 1 [...] valamit Hárman dr Emperl Gyuláné vitéz Durkó Sándorné és Faragó Lászlóné egész évre [...]
59. 1926-11-03 / 249. szám
[...] jelenti A községi választók a vitéz Durkó Sándorné nyugalomba vonu­lásával a polgári leányiskolánál [...] Fe­renc Surányi Miklós Rabindranath Tagore Farkas Imre Jakab Ödön Lőrinczy György [...]
60. 1926-12-28 / 293. szám
[...] Adorján Karinthy Fri­gyes Szép Ernő Farkas Pál dr Török Frigyes és Farkas Imre Írá­sai mellett a szerkesztői [...] Patay Ica Patay Ilonka Povázsay Sándorné Priszta­vok Endréné dr Simkó Józsefné [...] utca 35 sz házuknak fele­részüket vitéz Dobay Pál és neje Alb [...] hitvallás Horváth István Magyar vércsöppek Vitéz Bernátsky Kornél Élmények és Meglátások [...]
61. 1927-01-14 / 10. szám
[...] Masamodlányok és tanulólányok felvé­tetnek Gyémánt Sándorné nőikalapüzleté­ben 137 Bútorozott szoba 2 [...] jártas gépírónő felvétetik gyorsírók előnyben vitéz Szöllősy és Weisz fatelepén 3 [...] kg I Lövőház utca 11 Farkas Ügyvcdi irodába lmok férfi Jce­restetik [...]
62. 1873-04-13 / 15. szám
[...] Deutsch Mihály 30 kr Stark Farkas 30 kr Kulcsár Já­nos IC [...] Gottfried Mór 10 kr Vári Sándorné 30 kr Csarnai Ferencz 5 [...] főtárnok mester Korapolti Péter a vitéz hat Omode testvér kiknek atyja [...] La dányból 50 kr Schwartz Farkas M Berény 1 frt Piltz [...]
63. 1875-07-04 / 27. szám
De vitéz volt ő már akkor Éljen [...] Csontos István bírói zártörés 418 Farkas Rozi és 2 társa talált [...] 4780 Cs Kovács Józsefnek Szabó Sándorné elleni tulajdoni pere 4782 Kraszkó [...]
64. 1882-02-26 / 9. szám
[...] kisasszonyokat a menyecs­kék közül Bulla Sándorné Lavatka Ágostonná Salamon Gáborné urhölgyeket [...] tudomásul az egylet fáradhatlan raktárnoka Farkas Zsigmondné úr­nőnek ez állásáróli visszavonbatlan [...] Szentmihályi Lajosné vá­lasztmányi tagokul pedig Farkas Zsigmondné és Farkas Béláné úrnők egyhangúlag elválasztattak Végre [...] kisértük ki az öröknyugalomra A vitéz sza badsághös az utóbbi években [...]
65. 1885-01-11 / 2. szám
[...] János gróf Eszterházy Pál dr Farkas Mihály Hanvay Zoltán Kállay A [...] 183 3 3 Özv Oláh Sándorné fBár előítélet és gyanúsítások hátráltatják [...] társadalmi regény Kazár Emiltől Palkó vitéz humoros népregény Mar g i [...]
66. 1886-04-18 / 16. szám
[...] együttes kezelésére engedély adása iránt Vitéz Lajos orosházi születésű jelenlet genfi [...] a megtartott választáson gyhangulag Kálmán Farkas gyüdi lelkészt vá­lasztották meg Kálmán [...] Dluhoscb Karolina édes anyja Kul­csár Sándorné szül Ivánkay Terézia és férje [...]
67. 1895-01-20 / 3. szám
[...] Zoltánné Ozv Cédly Györgyné Gabovics Sándorné Réti Vitéz Katicza líriszhaber Mórné Fóliák Kálmánná [...] János 41 Oláh György 41 Farkas Gábor 41 Dutkay Béla 39 [...]
68. 1898-02-13 / 7. szám
[...] Károly Vitán Lajos Levandovszky Dezső Farkas Izsó Birtalan Sándor Noránt Ist­ván [...] daczára életerős activ férfiú mint vitéz honvéd végig küzdötte a szabadságberezot [...] Viszt Józsefné Markus Mártonné Neuhauser Sándorné Dunay Pálnó Nájtnan Györgyné Verner [...]
69. 1899-01-22 / 4. szám
[...] kereskedő kedves leányát Ilonát eljegyezte Farkas Izidor gyomai mészáros A szerencsés [...] ur Negyvenezer forintot nyert a vitéz őrmester a leg­utóbbi húzáson egy [...] Buday Józsefné Czigler Ignáczné Erlich Sándorné Tisza Roff Elefánt Józsefné Doboz [...] Klein Mór 50 frt Klein Farkas 50 kr Korányi Adolf ßesztercze [...]
70. 1903-04-26 / 17. szám
[...] szülei Hellebronth Laura férjezett Joannovich Sándorné Hellebronth Berta Hellebronth Gizella testvérei [...] jegyzője a magyar sza­badságharcznak egyik vitéz katonája mint őszinte részvéttel értesülünk [...] nagy kínok között meghalt Lókötés Farkas György vésztői lakosnak na­gyon megtetszettek [...] gyanúja alapján feljelentette a rendőrbiztosnak Farkas Györgyöt s a lakására küldött [...]
71. 1904-07-10 / 28. szám
[...] Csanádi Jánosné Chrisztián Györgyné Dobay Sándorné Deutsch Dávidné Páy Samuné Friedmann Mórné Haraszti Sándorné özv Huszka Lászlóné Krausz Ignáczné [...] kutya Költemény Thury Zoltán A farkas Novella Corday Michel Még egy [...] hősökről másszor az arany hajú vitézről Hol a himes rétre hol [...]
72. 1906-03-18 / 11. szám
[...] a képet többször megismé­teltették Kádár Sándorné a Székely öreg anyóka Monolog [...] vannak a következő újdonságok János vitéz Arany virág Drótostót Én te [...] négy pályázó direktor közül dr Farkas jelenleg Lőcsén működő szabadkai direktort [...] gondolkodás nélkül belekellett mennie a Farkas meghívásába Nem kisebb színpadi alakok [...]
73. 1909-02-14 / 7. szám
[...] Rozsos György Szilágyi Mátyás Liszkai Sándorné özv Toldi Sándorné Kelemen Lajosné özv Kiss Józsefné [...] mond a Ref Egyháztanács Bimbóhullás Farkas Lajos mérnököt és nejét szül [...] kis testvérei védangyalául közöttünk marad Farkas Lajos és felesége Kövér Mária [...] Károly min titkárt Jáno 3 Vitéz Tatárjárás genialis szerzőjét a ki [...]
74. 1909-05-02 / 18. szám
[...] B Koppán Margit énekesnő Juhász Sándorné anyaszinésznő A Nagy Vilma komika [...] huszárok Tatárjárás Sze­rencse malacz János vitéz Kedélyes paraszt Szép Heléna Ikrek [...] gyüjtő ivvel Weisz Erzsiké és Farkas Aranka 100 K 82 f [...]
75. 1914-08-23 / 34. szám
[...] ne pusztítsa virányait Add hogy vitéz katonáink hűsége keményebb legyen a [...] P Gulrich János 1 Ambrus Sándorné 2 dr Kovács Károlyné 2 [...] 2 Berenthaler E P Nuszbek Sándorné 5 Kaufmann Ödönné 5 korona [...] N 40 Pásztor Ferenc P Farkas István P Biluska Péter 2 [...]
76. 1915-01-17 / 3. szám
[...] 5 üveg be­főtt dr Berkes Sándorné és Berkes Ilonka 19 drb [...] drb cigaretta 24 drb zsebkendő Farkas Bernátné 1 fazék lekvár Magda [...] 6 kgr lisztből kalács Nuszbek Sándorné 60 drb diós és mákos [...] állítottak A hősi halált halt vitéz katona ellenséges földben nyugvó tetemeit [...]
77. 1915-03-07 / 10. szám
[...] testületileg megjelent és a hős vitéz sírjára koszorút is helyezett Karácsony [...] K Gyulai Györgyné 1 K Farkas Istvánná 4 K Bostyi János [...] Jánosné 20 f Cs Puskás Sándorné 2 K Puskás Márton Sarkadkeresztur [...]
78. 1915-05-16 / 20. szám
[...] lakói Daliás leventék hős magyar vitézek Imádott hazánkért sokat szenvedettek Küzdve [...] Mihályné özv Sternthal Farkasné Ehrlich Sándorné gyermekei és unokái Farkas Bertalan Sternthal Arthnrné Schreiber Izidorné [...] és unokái nagypéli Sternthal Salamonná Farkas Bertalanné sógornők Rosinger Lajos gyermekei [...] Bleyer Lajos Gyémánt Mihály Ehrlich Sándorné Sternthal Arthnr Schreiber Izidor sógorok [...]
79. 1915-08-15 / 33. szám
[...] Felsége az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Krauss Ka­mill cs és [...] központi vendéglő pin­cére Gyula Bakonyi Sándorné Gyulavári 2 2 kor Nagy Sándorné Gyulavári 4 K Pántye Gáborné [...] Dubányi Gyuláné 8 K Dr Farkas házy Zsigmond Dr Décsi Károlyné [...]
80. 1916-10-22 / 43. szám
[...] el isk tanítót a békéssámsoni Sándorné Benedek Jolán segesvári Sándor Mihály [...] továbbá az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elis­meréséül Vámos József a [...] adományozta Az ellen­ség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatar­tásuk elismeréséül Hnzly [...] Géza Mikolay István Csicsova András Farkas Antal Rózsa Miksa özv Singer [...]
81. 1916-12-24 / 52. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Laczhegyi Zoltán 101 gy [...] 6 Gyurkovics leányok élőkép alakítják Farkas Károlyné Balássy Anna Bene Margit [...] kertész Dormán Imre Juci unokája Farkas Juliska 12 Tótoska sza­valja Farkas Ilonka 13 A három grátia [...] dohányból Berke Józsefné azután Szé­nási Sándorné és Papp Lajos anti lakosokat [...]
82. 1917-03-04 / 9. szám
[...] szavazókörben dr Sebök Elek elnök Farkas Gyula b elnök Kocsor András [...] több rendjel előzte meg amiket vitéz magatartá­sával érdemelt ki A Békésmegyei [...] Szegénygyermekeket Felruházó Egyesület élén Ambrus Sándorné főispánná elnöknővel az egye­sület humánus [...]
83. 1917-04-22 / 16. szám
[...] édes anya és rokon Ambrus Sándorné szül Keller Julia élete 50 [...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül Konsitzky Ágost 101 [...] Ilona Rácz Pál Regényi Kál­mánná Farkas Juliska Juhász András Polgár Mártha [...]
84. 1917-12-16 / 50. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül Hódi János 51 [...] honvéd gya­logezredben a vasérdemkeresztet továbbá vitéz magatartásukért a 2 honvéd gyalogezredben [...] bab szalonna liszt és hagyma Farkas Sándorné bab és liszt özv Góg [...] Ekkor a lovak magállottak Szarka Sándorné kirepült a kocsiból de sem [...]
85. 1918-06-02 / 22. szám
[...] A király az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül Brebovsski Jenő 101 [...] Antainé 3 3 gyermek Gyapjas Sándorné Gyepes Mihályaé Herczeg Mihályné Perei Györgyné Farkas Józsefné Tarkó Istvánná Tarkó Jánosné [...]
86. 1922-05-13 / 38. szám
[...] a zenekar 2 Végvári Bujdosó vitézek Szavalja Osváth T VI o [...] 300 300 K özv Márton Sándorné Lakos Jenő Gróh Testvérek Steinör [...] 150 Tenczer Rezső Abaházy Péter Farkas István Szilasy Pál Veres Lajos [...] t Fauíhabsr József Fábián Lajos Farkas Testvérek Felek és Stark Fried [...]
87. 1923-02-17 / 14. szám
[...] Mária id Puskás Andrásné Cseke Sándorné Kertész András Gyarmati Gá­borné Kohán [...] József Frailer Já­nos Szilágyi Jáhos Farkas Ferenc Schneider József Scheer Konrád [...] id Makrai Sán­dor Nagy István vitéz Szabó Jernö N N Eugelhardt [...] Kar­dos György dr Pávó József Farkas Gyula Gyulavárosi Takarékpztár N N [...]
88. 1924-05-17 / 40. szám
[...] Margit szigeti sport telepen A vitézek avatását a szokott ünnepélyes keretek [...] ifj Puskás Andrásné id Makray Sándorné Keresztessy Lajosné Paksy Sándornó id [...] Károlyné Rufl Ferencné özv Balogh Sándorné Horváth Gyuláné dr Pánsél Józsefné [...] János 51 Piros Kálmán 46 Farkas József 74 özv Vidó Gyögyné [...]
89. 1925-02-21 / 14. szám
[...] István Moldoványi Já­nos Bakos Gyula vitéz Aalogh Elek dr Bartha Béla [...] Zsigmond Semzsey Miklós Konh Mór vitéz Enyedi Gábor Farkas Jenő Gedeon János dr Oláh [...] Juhász János K Szabó Ferenc Farkas Mihály Gróh Ferenc Berna Jó­zsef [...] Henrik Macskási István özv Márton Sándorné Szepesi Sándor Kiska József Kotván [...]
90. 1925-08-12 / 63. szám
[...] emlékedet szeretettel őrizzük Özv jNuszbek Sándorné szül Márki Mária anyósa özv [...] percnyi szives be­szélgetés után elbúcsúzott vitéz Rítvay ezredestől Jánossy rendőrfőtanácsostól és [...] államfőt Halálozás Részvéttel értesültünk hogy Farkas Lajos miniszteri tanácsos a szolnoki [...]
91. 1926-10-09 / 80. szám
[...] századosnak a magyar signom landist vitéz Hadg Jenő főhadnagynak pedig dicsérő [...] tettek jutalmazására ezüstérmet piroB szallagon vitéz Gyelvai Lajos utász törzsőrmester Kopasz [...] 100000 Kállay Gábor özv Márton Sándorné 50 50000 Bendák N 20000 [...] György Balog András Yégh és Farkas Lakos Jerö Wertner János Hakk [...]
92. 1927-09-17 / 75. szám
[...] részvéttel értesültünk hogy özv Kőrmendy Sándorné született Kajali Keszely Emma szeptember [...] és Czinczár cég 10 P Vitéz Molnár Mihály 8 40 P [...] és verset írtak Bársony István Farkas Imre Falu Tamás Bónyi Adorján [...]
93. 1929-11-16 / 91. szám
[...] László Dürer plaketíje Mint értesülünk vitéz Técsy László szob­rászművész a mostani [...] nagyméltóságu és főtisztelendő Rád nai Farkas auxumi c érsek v b [...] a szabályszerű esküt Lelkészváltozás Dr vitéz Bándthy Péter gyulai református lelkészt [...] a szük­séges mennyiségben dr Felföldy Sándorné 23 5 kg bab 5 [...]
94. 1930-03-08 / 20. szám
[...] Irén Hurguly Ilona Niedermayer György Farkas Imre György Hirmann Jóssef Endre [...] János 8 Tóbiás Dénes 7 vitéz Lajos József Denhoff Emil Hegyi [...] Freiberger Józsefné dr Fel foldy Sándorné Fóris Ziuka Góg Jánosné Kulcs­utca [...] ücheibert Józsetné Spóuer Károlyné Szanthoffer Sándorné Szentk reszthy Tivadarué Szilágyi lstváuné [...]
95. 1931-04-15 / 30. szám
[...] be ilyen irányú igényét dr vitéz Takácsy Lajosnak Gyulára aki az [...] ka­lács 25 tojás id Makray Sándorné 20 tojás Arató Ferencné 10 [...] Szecsey Jánosné 1 P Becsy Sándorné 1 P Papp Gyuláné 1 [...] lyraian meleg írását Szép Ernő Farkas Imre és Falu Tamás nevével [...]
96. 1932-11-26 / 93. szám
[...] 5 Kuruc nóták előad a Farkas István zongorán kiséri Kertész Lajos [...] Lovich Ödönné 10 10 P vitéz Lajos József Józsefvárosi Föidész Társulat [...] kg szalonna dr Fel fóldy Sándorné 20 kg bab Az iskola [...]
97. 1932-12-24 / 101. szám
[...] csizmadia öze Hanzsala Gyuláné borbély vitéz Lipcsey Imre terményker Puskás András [...] kg zsir és szalonna Halasy Sándorné aprólék dr Kaczvirczky An dorné [...] Jantsovits Emil 50 kg liszt Farkas Karoly II o t 1 [...]
98. 1933-03-01 / 16. szám
[...] girl ifj dr D iimel Sándorné tiroli kislány vitéz Gü Kálmánná kéményseprő Liczay Petemé [...] Biba Lóhere Biró Manci apród Farkas Pipi dandy Horthy Erzsiké Piroska [...] Pierrot Fodor Miklós harb quin vitéz Graál Kálmán zsoké dr Heinrich [...]
99. 1934-02-11 / 11. szám
[...] dr apátplébános a józsefvárosi templomban Farkas István s lelkész prédikál Vasárnapi [...] Gallyasy Bé áné Korossy Györgyné vitéz Rábay Ferencné Sléberl And­rás dr [...] báró Apor Vilmos Sze csey Sándorné Honi Bé áné Elok Lajosné [...] dr Márky Barnáné dr Eeiföldy Sándorné Tóth Károlyné Zsögön Rácz Miháiyné [...]
100. 1934-11-11 / 88. szám
1934 november 11 BÉKÉS 3 Vitéz Márky Barna dr alispán 25 [...] van 25 esztendeje annak hogy vitéz Márky Barna dr a vármegye [...] lesznek a szentmisék éz anyatemplomban Farkas István prédikál áz evangélikus templomban [...] 45 kg liszt dr Felföldy Sándorné 7 kg mák 15 kg [...]