Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) április-június • 76-146. szám

1928-04-08 / 81. szám

Miért olcsó a Chevrolet ? Ha a CHEVROLET kocsit szakértői szemmel megvizsgál­juk, ugy megállapíthatjuk, hogy a kocsinak minden egyes alkat­része a legfinomabb anyagokból van összeállítva és a kocsik ki­vitele nem áll mögötte a legdrá­gább máikáju kocsiknak sem. Miként lehetséges mégis, hogy ilyen rendkívül olcsó árban elő lehessen állítani egy ilyen kocsit? Mi európai fogalmakkal talán nem is tudjuk felfogni, hogy mit je­lent ez, évenkint néhány millió kocsit gyártani. A „General Motors Corp.", amely a világ leghatalma­sabb vállalata, kiszámítha­tatlan anyagi lehetőségekkel ren­delkezik. Képzeljük el, hogy mit jelent az, nyersanyagokat óriási quantumokban beszerezni, illető­leg termelni. Csak példaképen emiitjük meg, hogy néhány millió kocsi fényezéséhez 7 millió liter festékre van szük­ség, amely csekély 700 waggon festéknek felel meg. Most kép­zeljük el a gummiszükség­letet. Két millió kocsihoz IO millió darab gummi kell, amely általánosságban darabon­ként 10 kg-ot véve alapul 100 millió kilogramm gumminak felel meg, vagyis a General Mo­tor évi gummiszükséglete 10 ezer waggon. Ha a General Motor évi 2 millió termelésű autói Det­roitból elindulnának, ugy 10 ezer kilométer útra volna szükség, hogy egymásra felsorakozzanak. A General Motor saját bá­nyáival, kohóival, erdőivel és az egész világra kiterjedő termelési és eladási organizációjával min­den lehetőséget ki tud használni és ilyenképen lehetséges csak, hogy egy ilyen elsőrendű qualitásu kocsit, mint a Chevrolet ily olcsó ár­ban tud forgalomba hozni. Egy évvel ezelőtt a CHEVROLET név még alig volt ismert; a szegedi gépjármükerületben egyáltalában nem futott CHEVROLET gyártmányú kocsi. Tíz hónappal ezelőtt sikerült néhány CHEVROLET személy- és teherkocsit ezen kerületben elhelyezni és azokkal a tulajdonosok olyannyira meg vannak elé­gedve, hogy ezen a réven a szegedi gépjármUkerdletben immár száz CHEVROLET kocsinál több fnt. A szegedi kerületben szaladó 100 CHEVROLET tulajdonos névsora: Ádám Dezső, Kiskunhalas Ádám Fülöp, Békéscsaba Dr. Alföldv József, Baja Auslánder Jenő, Csongrád Békési Sándor, Elek Benedek József és Fia, Nagykőrös Beregi Lajos, Szeged, 2 kocsi Berek és Nagy, Szeged Berger Hermann, Nagymajláth Bleier József, Szentes Bohn M. és Társai, Békéscsaba Botos Sándor, Saentes Brüll Sámuel, Mezőkovácsháza Brüll és Deutsch Békéscsaba Chilla Gusztáv és Társa, Szeged Csorba Mihály, Hódmezővásárhely Csorvási Hangya Fogy. Szöv., Csorvás Csuvárszky Mátyás, Békéscsaba Debreczeni Endre, Gyoma Deák Viktorné, Szentes Dittrich Istvánné, Battonya Enyedi István, Gyulavári Farkas Antal János, Szarvas Filadelfi András, Békéscsaba Fleissig Zzigmond és Fia, Hmvásárhely Füsti Molnár Sándor, Szentes Gyomai Nagyáruház R. T., Gyoma Gyöngyik Ferenc, Kunszentmárton Dr. Ualász József, Baja Hertz Józséf, Makó Dr. Hévizy Tivadar, Sükited Hodács János, Szeged Hőh J. György, Elek Hűtőház és Élelmiszerszállitó r. t., Szeged, 2 kocsi Juhász és Társa, Szarvas—Kunszent­márton, 5 kocát< Dr. Ikerváry János, Újkígyós Kánitz László, Berekböszörmény Karkalik János, Tótkomlós Kech Sándorné, Orosháza Kiss Ferenc, Szentes Klein és László, Orosháza Koncz Salamon, Szeged Kovalik Alajos, Orosháza Kovács Károly, Szentes Kőnig Mór, Szarvas Króíi Béláné, Szarvas Kusz Sándor, Makó Lakos Jenő, Gyula Lampel József, Orosháza László János, Szentes Majesz Pinkász, Szarvas Markovits Miksa, Békéscsaba Márta Albert, Szentes Máté György, Békéscsaba vitéz Mátéffy Dezső, Szentes Matkovits Jenő, Baja Messinger Náthán, Makó Miskoj János, Tótkomlós Montalion Lajos, Szentes Mózes Lajos, Sarkad Müllek Ferenc, Elek Pantó Imre, Kunszentmárton Pataj János, Békéscsaba Patzauer Aladár, Hódmezővásárhely Pavuk János, Orosháza Polgári serfőzde lerakata, Szeged Reisner Béla és Artúr, Gyula Dr. Rejtő József, Biharkeresztes Rollberg Sándor, Baja Rózsa Mihály, Makó Ruck József, Elek ifj. Sándor Ferenc, Szeged Schneider Ignác utódai, Békéscsaba Schneider József, Gyula Schreger Károly, Hódmezővásárhely Dr. Sonnenfeld Dezső, Battonya Spielmann József, Vésztő Striíler György, Almáskamarás Szabó József, Gyula Szentesi Élelmiszer és Kiviteli r. t., Szentes Tóth Imre, Sarkad Tóth Károly, Kiskunfélegyháza Tölgyszéki Papp Béla, Kiskörös Turcsek Kálmán, Békéscsaba Waltner Sámuel, Püspökladány, 4 kocsi Winkler Károly, Békéscsaba Wolí József, Sarkad Dr. Zahoray József, Csorvás Zisner Kálmán, Békéscsaba Zöllner János és Társai, Elek Zsoldos Gőzmalom, Ipartelep és Kereske­delmi R. T. Szentes A Chevrolet jótállása. A General Motor minden Chevrolet kocsiért I évi jótállást vállal, amely jótállás nem tévesztendő össze oly sab­lonos jótállási ígéretekkel, amely igéret mellett a kocsitulajdonos nem győzi magát alkatrészek vásárlásával. Eltekintve attól, hogy a ta­pasztalat szerint a Chevrolet kocsi éveken keresztül javításra nem szorul, a General Motor nagy sulyfr helyez arra, hogy a Chevro­let kocsik az autorizált képvise­lők által állandó felügyelet alatt maradjanak és kötelességévé teszi az illető cégeknek, hogy a Chevrolet tulajdonosoknak tanáccsal és jól berendezett mű­helyekkel rendelkezésükre állja­nak. Ha talán mégis előfordul, hogy az I évi jótállási időn belül valami alkatrész el­törik, ugy legelsősorban az üzemzavar megszünte­tése és a kocsi rendbe­hozatala a főcél és tekintet­tel azon körülményre, hogy min­den alkatrészt a CHEVROLET képviselők raktáron tartani tartoznak, ennélfogva az üzem­zavar megszüntetése, illetve a törött alkatrész kicseré­lése ' a legrövidebb időn belül, esetleg még abban az órában megtörténik. Oly alkatrészekért, amelyekről megállapítást nyer, hogy a törés gyári anyaghiba folytán állt elő, a General Motor az alkatrész árát visszatéríti. Felesleges bővebben hang­súlyoznunk, hogy mit jelent a kocsitulajdonosra nézve az a biztos tudat, hogy kocsija üzembiztonsága biz­tosítva van és mily óriási előnyt jelent az, hogy alkatrésze­kért — amelyek né­mely kocsinál óriási összegre rúghatnak — kiadásokkal nem kell számolni. Nincs mire várnia: Vegyen Chevroletet

Next

/
Oldalképek
Tartalom