Békésmegyei közlöny, 1935 (62. évfolyam) április-június • 75-146. szám

1935-06-12 / 132. szám

BEKESMEGYEI KÖZLÖNY '935 junius 12 CSABA MGZGO Junius 11-én, kedd fél 7, fél 9 A Magyar Szinház „Bölcsődei" c. színmüve, csupa szív, könny és lélek a Kolostor gyermeke Dorothea Wick Exotikus állatok Mindenki nevet Rumba ritmusa Junius 12—13-án, szerdán fél 7, fél 9, csütörtökön fél 7, fél 9 órakor Szerdán a fél 7 órai előadás zóna Hell meg a nök S. Simon, Wladimír Sokoloff, R. Derem, Meerty Ita Híradó Varázsszőnyeg a város élelmezi, Az adóhivatal illető osztályát is vesztegzár alá teszik az adózók egészségének megóvása céljából. — A törvényszék négyévi fegyházra ítélte Bun József debreceni napszámost, mert anyja biztatására ásóval agyonverte ne­velőapját, Hegedűs Józsefei. Bun Julianna felbujtósért hat évet kapott. Szeged. Az asztalosmesterek és mun­kások közti tárgyalások eredményeképp beszüntetik az akkordmunkát és a hetibér­rendszert, ehelyett bevezetik a 8 órai munkaidőt és a 20 filléres minimális óra­bért. — A szabadtéri játékokat augusztus 3—17-ig rendezik meg. A Tragédiát és a Parasztbecsületet játsszék felváltva. Az operát Mascagnó vezényli, olasz művészek éneklik. — Ismeretlen tettesek teljesen le­tarolták a Som ogyi ulcai parkot. A virá­gokat és dísznövényeket gyökerestől ki­szedték, ugy hogy csak a kopár föld ma­jradt ott. Az a gyanú, hogy kertészek a tettesek, akik könnyen tudják értékesíteni a zsákmányt. * Az „Árpád" strand 27 C°-os meleg, légy vízzel, állam, vizsgá­zóit úszómesterekkel, vendéglővei, fodrászattal, olcsó bérletekkel, a gőz, kád, iszap és vizgyógy osz­tályok modern kényelemmel, olc;ó árakkal állandóan nyitva. A nagyvilág Bnkarest. Popovici Mihály volt romén iga2ségügyminisz(ert István nevű öccse lelőtte. Családi viszálykodás folyt köztük. A gyilkos abban a percben lett öngyilkos, amikor le akarták tartóztatni. Páris. Az orvosok Amiensben nagy­gyűlést tartottak. Az ünnepi vacsora után több mint száz orvos megbetegedett. Azt hiszik, bűntény történt. Nizza. Az Avenue S'Anvers-en utca­rendezési ásatás közben csontvázat talál­tak. A nyomozás szerint a csontváz az 1913-ban titokzatos körülmények közt Nizzában eltűnt Havas Ernő dr. buda­pesti fiatal ügyvédé. Bécs. Egyik belvárosi bérházban a rendőrség rajtaütött Wanda Mária lorna­tanitónő és Schlesinger Ferenc állítólagos operai baletmester tornaiskolaján, ahol szadista orgiákat rendeztek. A helyiség­ben középkori kinzóeszközöket találtak. A két mestert és nyolc fiatal leányt le­tartóztattak. — Az Odeon Gesellschaft m. b. H. sikkasztás cimén feljelentést tett budapesti igazgatója, Hanasse Lipót ellen. Hanasse eltűnt, a rendőrség elfogató pa­rancsot adott ki ellene. Varsó. Glodnóban egy temetés alkal­mával zsidóellenes zavargás tört ki. Az összetűzésből kifolyóan többen megsebe­sültek, közülük az egyik rövidesen meg is hall. — Tomatovban egy labdarugó mérkőzésen a játékosok összeverekedtek, közülük az egyik revolverrel rálőtt ellen­felére, akit súlyos sebesüléssel szállítottak kórházba. Róma. A Popolo de' Italia ankarei jelenlésből azt közli, hogy Vissia volt tö­rök tábornok, aki Törökországból kényte­len volt elmenekülni, Addis Abebéba u'a­zott és abban az esetben, ha a háború kitör, ő lesz az abesszin hadsereg főpa­rancsnoka. — Már 50% kedvezménnyel ia lehet a Balatonra ulazni, mely mellett a kedvezmények egész sora élvezhelő. Felvilágosítás díj­mentesen a Menetjegyírodábon. Terménytőzsde Kéezérupiac. Buza tiszavidéki 77-es 16 90-17.02, 78-as 17.05 — 17.35, 79-es 17.20.-17.50, 80-as 17,30,-17.65, felsőfiszai 77-es 16.65 16.95, 78 as 16 80—.17, 79 es 16.95 -17.15, 80-as 1695-17.25, toza pestvidéki 11.40-11.50 egyéb 11.70 12.90 árpa I. 15.19-13.65, egyéb 11.60 11.80, sörárpa kiváló 16 C0­16.25, 1. 15.50-16.50, II. 14 75 — 15.25, sörárpa I. 15.00-17.00, sör­árpa II. 15.50-16.75, közép—. —.—, egyéb —. .—, zab I. 13.55—13.75, zab II. 13.45-13.55, tengeri tiszántúli 13.05—13 25, egyéb 11.40-11.70, korpa 11.75­11.85, az irányzat tartott, for­galom közepes. Ferencvárosi sertésvásáron az árak : nehéz 72—74, közép 66— 69, könnyű 50 - 60. Határidős. Irányzat tartott, for­galom csendes. Valuták: Cseh korona 14.15 — 14,35, dinár 7.80-8.30, francia frank 22.30-22.50, lei 3.20-330 lira 29.90-30.25, márka 136.— 137.60, svájci frank 11070-111.65, angol font 16.55-16.85, dollát 334.70-338.70, holl. frt. 227.40­229.40. Üfa este eidöi: bi Sesz a bajnok... A békési pünkösdmésnapi ered­ményiéi függetlenül ma este Bu­depeslen foglalkozik az MLSz el­nöksége a MÁV panaszéval. A hatéro2atot budapesti tudósítónk megtelefonálja s — liz óra körül — Andrásey-uli kirakatunkban pla­káton köi öljük a nagyközönség­gel az eredményt. A pünkösdi sport hírei MÁV—Ttxiii 2:1 (1:0). A szé­pen és lelkesen jólszó herényiek ellen a MÁV kevés akarássnl küzdölt. GyAC-BTE 3:1 (2:1). A meg­ismételt mérkőzésen a GyÁC reális győzelmet ért el. Törekvés-CsÁK 3 3 (1:0). El­lenpropagandája volt a fulballnak ez a mérkőzés. Ennyi durvaságot és alattomosságot egész szezon­ban nem iátlunk... A CeAK hétfőn Hódmezővásár­helyen játszott a HMTE és a HTVE kombínálttal. A csabaiak szép já­tékuk ellenére 4:1 (0:0) ás vere­séggel tértek haza. A CsAK kertimulatsága szé­pen sikerült szombaton este. A kiíünően sikerült mulatságon a hajnali órákig pompásén szóra­koztak. Ess a szépen sikerült este ékesen lesz íanu. ágot arról, hogy a CsAK nemcsak a pályán, ha­nem a Sőrs&dalmi éleiben is igyek szik hiveinek szómét gyarapítani. A polgénslék fornaversenyét a csabai polgári nyerte. Végered­ményben 1. B késcsaba 37 pont. 2. Tótkomlós 34 pont. 3. Gyula 33 pont. A békésmegyei középiskolák szépen szerepeltek a székesfehér­véri K1SOK bajnokságokon. Ki­magaslik az eredmények közül a csabai Cserr.a 189 cm. magasug­rása. MOZI Hell meg a nők Ez az újszerű, nagystílű film Vicky Baum regényéből készült. Ifjúság, sport, szerelem, levegő, napsugár, költészet és artróztikum: mindezek a rendező inspirációjá­ból kapnak életet és hangsúlyt a filmen. Aliegrat virtuóz keze drá­mai magasságokba lendíti a jele­neteket és valamennyit Georges Auric stílusos zenéje festi alá. Remek színészek tolmácsolják az érdekes filmjátékot. Hell alakját Jean Piere Aumont, egy igazi Adonis, a vadöc Puck megrendítő szerepét pedig Simoné Simon jálssza, aki végtelenül vonzó s egy egy szavával, nézésével a leányiélek legtitkosabb mélysé­geibe vüégit. Ezért a színésznőért egymagáért érdemes megnézni a filmet. RÁDIÓ Junius 12, szerda 6.45 Torra. Utána : Hanglemezek. 10 Hirek. 10.20 „Petőfi, Feleki és Kardhordó Ambrus". (Felolvasás). 10.45 „Hirek a nyári stranddivatról". (Felolvasás). 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12 Déli ha­rangszó az Egyetemi-templomból, időjá­rásjelentés. 12.05 Suki Tóni es cigányze­nekara. 12.30 Hirek. 13.15 Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 13.30 Thoma József zongorázik. 1440 Hirek, élelmi­sverár&k, piaci árak, árfolyamhirek. 15 A 64. m. kir. jótékonycélu állami sorsjáték huzésa. 16.10 A rádió diákfélórája. 16.45 Könyvek, folyóiratok, kereskedelmi és ipari nyomtatványok plakátok rtDtíelésénél forduljon bizalommal a CORVINA NYOMDAHOZ Békéscsaba, Ferencz "József tér 2C. szám alalt. Telefonszám : • • Pontos időjelzés, időjérásjelentés, hirek, 17 Emőd Tamás és jürdélyi József versei­ket olvassák fel. 17.30 Bercsényi Irén cimbalmozik. 18 Munkásfélóra. 18.30 Hang­lemezek. 19 „A vivásról". Pluhár Istvén beszélgetése Filótás Ferenccel, a Magyar Vívó Szövetség ügyv. elnökével. 20 A Filharmóniai Társaság hangversenyének ismertetése. 20.10 A Filharmóniai Társaság hangversenyének közvetítése az Opera­házból. 22.20 Hirek, időjárásjelentés. 22.40 Horváth Gyula és cigányzenekara muzsi­kál. 23 Aysheford-Wood Florence (vitéz Vásony Sándorné) angolnye'vü versei Ma­gyarországról. 00.05 Hirek. SAKK Boross Sándor—Ábrahám János 1. e4 e6. 2. c4, c6. 3. d4, d5. 4. Hc3, Fb4. 5. cxd, exd. 6. e5, Fe6. 7. f4, He7. 8. Fd3, h5 (fenyegetett Vc2 és Í5j 9. Vc2, 86. 10. Fe3, H15. 11. Ff2, Vb6. 12, Hf3, Hbd7. 13. a3, Fe7. 14. Bbl, e5. 15. 0-0, Bc8. 16. Ve2, Vd8 17. b4l axb. 18. exb, b5. 19. Bfcl, Hb6. 20. Vd2, Hc4. 21. Fxc4, dxe. 22. Ha5, Vd7. 23. Hxe6, Vxe6. 24. Bcel. Bb8. 25. d5, Vd7. 26. c6. Vc8. 27. Fc5, Fxc5t. 28. bxc, cxd. 29. Vxd5 és sötét néhány iépés múlva fel­adta. Boross Sándor—Kővári Jenő 1. d4, d5. 2. c4, e6. 3. Hc3, Hf6. 4. Ffc5, Hbd7. 5. e3. c6. 6. Hf3, Fb4. 7. cxd, exd. 8. Fd3, Va5. 9. Vc2, 0-0. 10. 0-0, Fxc3. 11. bxc3, Be8. 12. Fxf6, Hxf6. 13. He5, c5 (nem abszolút korrekt. Sötét itt tervbe vette 14. f4, c4. 15. Fe2, He4. 16. Bel, Í6. 17. Hf3 r Hd6! lépéseket. 14. c4-ra b5. 15. cxd, c4. 16. Fe4I Fb71 és sötét jobban éli.) 14. Bfcl!, c4. 15. Ff5, (a vezér most már visszaüthet f5-re, meri a c3 gyalog védve van) Fxf5, 16. Vxf5, Be7? (Vc7 a helyes lépés.) 17. Hxc4, Vd8! 18. He5, Bc8. 19. Babi, He4. 20. c4, Hd2. 21. Bb2, (21. BL4, e5. 22. Ba4?, b5I) Hxc4. 22. Hxc4, dxe (jobb gyaloggal ütni a huszárt) 23. Bbc2, Bec7. 24. Bc3 (világos itt még Ve5-tet operálhatott volne; b6 ra Vb5 jön) Bc6. és a játszmát itt remisre adták. Hirek Boross szimultán Békéscsabán. A békéscsabai sakkozók mult va­sárnap ismét tanúságot tettek fej­lődésükről; Boross Sándor mester igen erős mezőny ellen 22 játsz­mából hármat vesztett, 6 döntet­lenül végződött és 13 játszmát nyert meg; Boross ellen Farkas György, Schilhán Ferenc és Sitz György nyertek, mig Ancsin 1., Er­dős, Kővári, Páncél, Tószegi, Za­horán döntetlent értek el. A me­zőny erősségét mutatja, hogy ez első két óra döntést nem hozotl; a szimultónozó mester az első 15 lépés alatt majd minden táblán jobban állt, azonban a gyors le­bonyolításokra az idő is sürgette, aminek nem egy játszmája áldo­zatul is esett. A szimultán előadás­ról két érdekes játszmát fent ho­zunk. Apróhirdetések Keresek megvételre 6-7 éves gyer­meknek való kerékpárt. Kinizsi-u. 10. Vidék keres gyors szövőnőket toron­táli szőnyegszövéshez, értekezni kizárólag este 7—8 óra között lehet, Alsókörössor 2. szám alatt. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békésceaba, Ferenc Józseí-tér 20 Telefon: 176. Előfizetési ára : 1 hóra 1.50, 1 4 évr* 4 50 P. Vidékre postán küldve 1 hóra 1.80, ll t évre 5.40 P. BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP Szerkesztik : ERDÉLYI GYÖRGY dr,, FISCHER FERENC dr Szerkesztésért felel Erdélyi György dr. Kiadótulajdonos :~GRUBER DEZSŐ Corvina-nyomda nyomása Hirdetési dijak : milliméter soronként 5 fill., vasárnap 7 fill. Tartam engedmény Apróhirdetés 10 szóig 40 fillér, minden további szó 3 fillér, vastagon szedett szavak kétszeresen számitódnak. Notic soronként 1 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom