Békés Megyei Hírlap, 1999. január (54. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02-03 / 1. szám

Együtt a balesetmentes... Régi hagyomány, hogy Szilveszter nap­ján közlekedési rendőröket jutalmaz az Autóklub és a Körös Volán. (3. oldal) Ötesztendős a lapterjesztésünk Apró Antalné Csabaszabadiban öt éve kézbesíti lapunkat, igaz, közben súlyos balesetet szenvedett. (4. oldal) Politikusok mondták 1998-ban Orbán Viktor a kolbászkészítésről: „Ez is olyan csapatmunka, mint mondjuk a kormányzás vagy a foci”. (6. oldal) METEOR AUTÓALKATRÉSZEK Békéscsaba, Szarvasi út 66. Hétfőtől péntekig 8-17, szombaton 8-12 óráig. Telefon: (66) 448-031.1 Újévkor is húszezer litert fejtek Nem csökken a holstein-fríz tehenek tejtermelése Felvételünk a gyulai határátkelőhelyen készült, balról jobbra: Nagy László határőr zázszlós, Máté Gergely főtörzsőrmester, Tóth Lajos őrmester, Puskás Zoltán pénzügyőr őrmester és Laurentzy Rudolf törzszászlós fotó: lehoczky Péter Kölyökpezsgős szilveszter a „végeken” Laurentzy Rudolf: „Be sem harangozzák az óesztendőt, máris telefonálok...” Az órámra nézek. Mindjárt vége az 1998-as esztendőnek is. Szorongva szembesítem magam a valósággal: ismét elröpült egy év! December 31. 22 óra 18 perc. Indulnék, amikor meg- csörren a rádiótelefonom. Fegyveres testületnél szolgáló bará­tom boldog új évet és jó szilveszteri bulizást kíván. Aki állattartásra adja a fejét, számítson arra, hogy megrö­vidülnek az ünnepei. Aki pe­dig hivatásból, kenyérkereső foglalkozásként választja az állattenyésztést, az jobb, ha elfelejti a vasár- és ünnepna­pokat. Persze az istállóban is lehet ünnepelni, például az év első újszülöttjeit: a 6914-es Pennyt vagy a 9820-as Hol­dat. A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. fejlesztés alatt álló 11-es majori szarvasmarha­telepe jelenleg 1248 férőhelyes. Januárra várható két termelőis­tállónak és egy új fejőháznak az átadása. Az állományt Hollan­diából vásárolt vemhes üszők­kel bővítik. A telepen, amely hatvanhárom embernek ad munkát, biztos megélhetést, ki­zárólag holstein-fríz teheneket tartanak. Erdélyi Csaba, a január 1-jén Boldog igenek Egyes vélemények szerint házassodni sosem késő, bár többen azt is hozzáteszik: jobb inkább későn, ha már nem soha. Az 1998-as év utol­só napján — „népi bölcsessé­gektől és egyéb házassági ta­nácsoktól függetlenül” — nem valószínű, hogy sokan fo­gadtak örök hűséget egymás­nak. Újkígyóson azonban éppen ez történt, hiszen december 31-én kelt egybe, és mondta ki egy­másnak a boldogító igent Csinger Anita, a helyi általános iskola pedagógusa és Szamosvári Zsolt, a művelődési ház vezetője. Az új év így már ifjú házaspárként köszöntött a fiatalokra. A lakodalmi forgatagból nem volt könnyű kiragadni néhány szolgálatban lévő műszakveze­tő állattenyésztési főiskolát végzett. A 33 éves fiatalember 1989 óta dolgozik a telepen. Amikor megkérdezem tőle, ho­gyan telt a szilveszter, elnevette magát: — Jól és gyorsan. Gyorsan kellett aludni, mert hajnali fél 4-kor csöngött az óra. A kollégámék elmentek szilvesz­terezni, én itthon voltam, hát ki­segítettem, azaz átvállaltam a műszakot. A többi dolgozó heti váltásban — egy hét munka, egy hét pihenő — látja el a fel­adatát, s így mindenki családi körben tölthette vagy a kará­csonyt, vagy a szilvesztert. Ami engem illet, a fejést követően hazamegyek, pihenek egy ki­csit, aztán szűkebb családi kör­ben tartunk egy szerény újévkö­szöntőt. — Önön és a portáson kívül kik vannak most a telepen? (Folytatás a 3. oldalon) szilveszterkor pillanatra az ifjú párt, hogy megkérdezzük: miért éppen a szilvesztert választották az es­küvőre és lakodalomra? — Úgy gondoltuk, jó idő­pont arra, hogy együtt legyen a család, és közösen ünnepeljük nemcsak a szilvesztert, az új évet — mondta az ifjú nej. —- S persze az is fontos szempont volt, hogy így biztos nem felejt­jük el a házassági évfordulónkat — tette hozzá az újdonsült férj. — Művelődési ház vezetője­ként gyakorló programszerve­ző. Milyen érzés volt a saját la­kodalmát megszervezni? — Érdekes szakmai kihívás volt, de úgy érzem, jól sikerült. Mit lehetne mindezekhez hozzátenni: sok boldog — szil­veszteri — házassági évfordu­lót! (y) HÍREK Marad a megyénél, (gh) A battonyai képviselő-testület december 30-ai ülésén úgy döntött, hogy a Mikes Kele­men középiskolát továbbra is a megyei önkormányzat keze­lésében hagyja, immár 10 éves időtartamra. Formanek István igazgató tájékoztatása szerint az intézmény fenntartása eb­ben az évben mintegy 30 mii­hó forinttal terhelné a helyi önkormányzatot. Ennek átvál­lalására nincs lehetőség, ám a képviselők ragaszkodtak ah­hoz, hogy a középiskola ingat­lanai továbbra is maradjanak a város tulajdonában. Fejes Ist­ván képviselő kérte a tulajdon­jog kiteijesztését az ingósá­gokra is, ám javaslatát a testü­let egyhangúlag elvetette. Új Mol-határidő. Janu­ár 8-áig meghosszabbította a részletfizetésre jegyzett Mol-részvények fennmaradó részleteinek befizetési határ­idejét az ÁPV Rt. Az intézke­dés azokra a befektetőkre vo­natkozik, akik már jelezték a jegyzési helyeken, hogy ki akarják fizetni a fennmaradó részleteket. Csökkenő leértékelés. Az infláció csökkenő ütemé­hez igazodva, január 1-jén 0,6 százalékra mérséklődött a forint csúszóleértékelésének havi üteme, ami tehát ismét 0,1 százalékkal csökken. A rendszer 1995. március 12-ei bevezetésekor ez az arány még 1,9 százalék volt. Jön az euró. Január 4- étől váltja fel a forint-valuta­kosárban a márkát az euró — közölte Farkas Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója. Szerdán délben rögzítették az euró és a tagdevizák egymás közötti átváltási kulcsát. En­nek alapján az MNB a valuta­kosárban az eurót szerepelteti majd a márka helyett, majd ja­nuár 4-étől a forint árfolyamát már csak az új kosárral szem­ben határozzák meg. — Megbolondultál? — kérdezi hitetlenkedve, amikor elmon­dom, hogy a gyulai határforgal­mi kirendeltségre indulok, ott töltöm a szilvesztert. — Na jó, akkor jó munkát neked is! — búcsúzik. Békéscsaba és Gyula között egy árva lélekkel sem találko­zom, a határátkelőhely kong az ürességtől. Csak a mínusz tíz­ben posztoló útlevélkezelőt meglátva hiszem el: jó helyen járok. Az ügyeletesi szobában a bélyegzőkkel már az új évet gyakoroltatják, Nagy László zászlós, határátkelőhelyi ügye­letes ásványvizet vagy üdítőt kínál. — Hetedik éve vagyok a tes­tületnél, a harmadik szilvesztert töltöm szolgálatban. Tizennégy hónapos kisfiam és feleségem a nagyszülőknél búcsúztatja az óévet és köszönti az újat — mondja. — Tíz óra körül volt egy török kamion, azóta semmi mozgás. A mai nap így is csúcs volt a korábbi évek szilveszte­reihez képest. Kollégáink 807 útlevélbe ütöttek pecsétet, a ki- és belépő gépjárművek száma 550-nél is többre tehető — tájé­koztat dióhéjban a napi forga­lomról az ügyeletes. — Apukám boldog új évet kíván mindenkinek — robban be az irodába egy dinamikus kolléganő, majd az asztalra te­szi a kulcsokat. — Átmegyek. Nem jövök, csak jövőre! — teszi hozzá tá­vozóban. — Most voltunk új évet kö­szönteni a román vám- és határ- rendészeti szerveknél — mond­ja a huszonöt éve dolgozó Laurentzy Rudolf, a vámhivatal ügyeletes részlegvezetője, mi­közben meghív rezidenciájukra. — Éjfél után a román kollé­gák is átjönnek, Lacikám — osztja meg a legfrisebb híreket az ügyeletessel a részlegvezető. — Hajdanán csak a sorom­póig jártunk, ott koccintottunk — idézi a múltat Laurentzy Ru­dolf. — Mára ez a formai kö­töttség is feloldódott, mindig együtt tudtunk, tudunk dolgozni a kollégákkal, nemcsak ünnepi barátság a mienk. Jóban, rossz­ban baráti jobbot nyújtunk egy­másnak. Hány szilvesztert töl­töttem mundérban? Közelebb a tízhez, mint az öthöz. Három évem van még a nyugdíjig. Családom, főleg a feleségem mind nehezebben viseli a távol­létemet. Valahogy fiatalabb ko­romban magam is könyebben ünnepeltem munkával. Egyre inkább fáj a szívem, amikor szilveszter este kell bejönnöm. (Folytatás a 4. oldalon) Békés megyei az ÁB-bébik kö­zött. (y) Az ÁB- Aegon Általános Biz­tosító Rt. az idén 5, éjfél és egy óra között született gyermeket lepett meg az új év el­ső napján Magyaror­szágon. Budapesten egy, vidéken négy ÁB-bébit sorsoltak ki. Békéscsabán a 0 óra 40 perckor született Suki Evelin nyerte el az ÁB-Aegon 250 ezer forint értékű Szemünk Fénye II. biztosítását. A köt­vényt Gonda Tibor, a biztosító területi igazgatója orchidea­csokor és ajándékko­sár kíséretében adta át Evelin édesanyjá­nak, Suki Ritának FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Jöjjön el hozzánk! HA EGY ILYEN megjelölt FORD-ot lát, azt a legkedvezőbb áron Önnek jelöltük meg. Akár 1 000 000 Ft kedvezménnyel vásárolhat most nálunk FORD-ot. AKCIÓ-s modelljeink ■tál megjelölve! Ugye, milyen jól kezdődik...?! HŐIMMÉ/

Next

/
Oldalképek
Tartalom