50. oldal, 13087 találat, 5000 megjelenítve (0,323 másodperc)

Találatok

4901. 1912-02-10 / 12. szám
[...] fővárosi közmunkák tanácsa mérnökének Kele István dr felolvasása Kele István dr az egri hittudományi főiskola [...] helyeslő értelemben szóltak hozzá Kele István dr ugyanaznap hivatalos volt a [...] ügye Párád község vásár iránti kérése Gyöngyös város vásárrendtartása és Poroszló [...]
4902. 2011-12-15 / 293. szám
[...] 3 szá­zalékos ját hogy Csurka Istvánt képünkön ne alkalmazza színházában Tarlós István k közölte többszöri kérése és nyilvános felhívása ellenére Csurka [...]
4903. 2001-01-19 / 18. szám
[...] a közgyűlés tegnapi ülése Mischinger István képviselő ugyanis a hétfői lapunkban [...] ismertetett Vilmái Márton és Kosztics István között kirobbant affér kapcsán a [...] valy történt esetekhez még akkor István a Belügyminiszté sem rendel a [...] kellett ah­hoz hogy a lakók kérése megvaló­sulhasson A bank ígérete szerint [...]
4904. 1983-11-05 / 306. szám
[...] Tegnap a delegáció dr Jerszi Istvánnak az MSZMP Baranya megyei Bizottsága [...] helyi termelő­szövetkezetet A szövetkezetben Illés István az MSZMP Siklós városi járási [...] a vendégeket Ebéd után Illés István Sikló­son a pártbizottságon a város [...] vezeti Déri János A rendőrség kérése A Mohács városi és járási [...]
4905. 1973-04-15 / 88. szám
[...] UTÁ N Interjú dr Gajdócsi Istvánnal a megyei tanács elnökével Kecskeméten [...] után szót kért dr Gajdócsi István a megyei tanács elnöke Nagy [...] kérdéseinkre adott válaszát dr Gajdócsi István Nagy Ottó Száz lakás Városföldön [...] az idén megvalósul a választók kérése 0 Horváth Péter a borszeparátor [...]
4906. 2009-11-24 / 275. szám
[...] sem hajlandóak hogy a laborosok ké­rése szerint letegyék odakint a kabátot [...] mie­lőbb kikecmereg tisztelettel üd­vözli Nikoiényi István KAPCSOLATOK DELMAGYAR HU SMS 30 [...]
4907. 1929-09-12 / 206. szám
[...] Előadók Szűcs Imre gazdálkodó Gombos István Hodács Antal Dobó János és [...] a küldöttséggel hogy az alsótanyaiak kérése valószínűleg teljesül x Békeidők Del [...]
4908. 1988-06-29 / 154. szám
[...] ár­terében találtak meg A rendőrség kérése hogy aki Weisz Józsefet pénteken [...] láthatók tegnap délelőttöl a lillafüre­di István barlangban Bár a dimenziók száma [...] nagykö­zönség is megismerkedhet velük Az István barlangban a belépőjegyek ára is [...] ütközött meghalt Hologram kiállítás az István liliglii
4909. 2006-09-09 / 212. szám
[...] JÓZSEF 32 éves korában elhunyt Kérése szerint szűk családi körben csend­ben [...] szívvel tudatjuk hogy DR DEÁK ISTVÁN szemorvos 66 éves korában elhunyt [...] Köszönetet mondunk mindazok­nak akik ANNUS ISTVÁN temetésén megjelentek gyá­szunkban osztoztak 14994801 [...] juk hogy drága szerettünk BUDA ISTVÁN szegvári lakos 87 éves korában [...]
4910. 1992-05-15 / 114. szám
[...] tájékoztatta tegnap az újságírókat Nikolényi István ajá tékok igazgatója Elmondta hogy [...] orosz­lányi és a tatabányai önkormány­zatok kérése továbbá lakosság igények alapján június [...] hónap Folytatás a 2 oldalon István A másik premier Bizet Carmenje [...]
4911. 2011-12-15 / 293. szám
[...] kijelölt igazgató­KOZELET ját hogy Csurka Istvánt képünkön ne alkalmazza színházában Tarlós István közölte többszöri kérése és nyilvános felhívása ellenére Csurka [...]
4912. 2005-02-09 / 33. szám
[...] azzal kapcsolatban semmi­lyen határozatot Simicskó Ist­ván Fidesz közölte a kormány­nak az [...] el három ellenzéki tar­tózkodással Simicskó István pe­dig nem szavazott Az iraki misz szióba a miniszterelnök kérése alapján csak olyan katonákat küldenek [...] a bizakodó politikus ba Tóth Istvánnak jobban megy a lábtenisz TÓTH ISTVÁN 54 Ózd szoci­alista ország gyűlési [...]
4913. 1950-05-28 / 123. szám
[...] Magasépítési NV dolgozója AZ ERZSÉBETTELEPIEK KÉRÉSE A VÍZMÜVEKHEZ Az alábbi ieve [...] Bakán János bányász özv Stefúnovics Istvánná a Déldunántúli Sajt NV dolgozója [...] Horváth Pál segédmunkás 213 Fülőp István segédmunkás 205 Koppátai Géza segédmunkás [...] Lakatos Tstván vájár 1937 Rózsa István vájár 198 MOHÁCSI SELYEMGYAR Siklósi [...]
4914. 1933-11-18 / 262. szám
[...] Grósz Marcell bankigazgató 1086 Grüner István dr ügyvéd 1391 Juhász Jáno [...] Károly dr ügyvéd 1759 Schfitz István földbirtokos 1612 Sínger István dr ügyvéd 1052 Somogyi Szilveszter [...] ügyvéd Hullmann András irodasegédtiszt Juhász István könyvkereskedő Kapovics Mihály gazdálkodó Landesberg [...] Szövetsége megállapította hogy a vállalatok kérése indokolt és elhatá­rozta hogv sürgős [...]
4915. 2008-12-30 / 303. szám
[...] nyi­tányaként ugyanis a markazi Szent István Parkban hagyomá­nyos disznóölésre várták az [...] a vásárlók leg­több erre irányuló kérése egybek közt az éles piaci [...]
4916. 2007-12-06 / 284. szám
[...] mondta hogy határozatukat a Fidesz kérése ellenére csütörtök reggel még nem [...] KOVÁCS ANDRÁS LÉVAY GIZELLA SZÁVAY ISTVÁN Képszerkesztő JAC 0 B GÁBOR [...] Kft tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN Chevrolet Rupesky 6728 Szeged Fonógyári [...]
4917. 1978-02-07 / 32. szám
[...] és Bocsa közötti földesúton Horváth István 46 éves Bugac Felsőmo­nostor 124 [...] alatti lakos súlyo­san megsérült Horváth István a baleset után elhagyta a [...] beszer­zéséhez és üzemeltetéséhez A kórház kérése alapján a gyár­egység az épület [...] Balázs Sándorral és dr Filius Istvánnal a Házikert és zöldségtermesztés c [...]
4918. 2010-12-06 / 283. szám
[...] megnyugtatja az útért aggódó Kolber Istvánt a beruházás megkezdése jogszerű volt [...] szál­láskapacitások hozhatnak nye­reséget mondta Iharosi István Régóta mondjuk hogy a szál­lásokat [...] visszaesést könyvelnek az idén Iharosi István azt mondta Ka­posváron az építkezés [...] szo­bor a faluba A karmeliták ké­rése hogy visszakapják a szen­tet nem [...]
4919. 1937-09-05 / 65. szám
[...] Miliálynét Egy váci vak fiú kérése Büszkén Írjuk le hogy a [...] árban Autogén heggesztés felelősséggel Blunár Istvánnál Csáky Károly út 38 M [...]
4920. 1955-07-30 / 178. szám
[...] a szegedi ter­melőszövetkezetek tagjainak régi kérése a város termelő­szövetkezeteinek földjeit nyilvánítsák [...] hét­holdas dolgozó paraszt 683 Papdi István hatholdas dol­gozó paraszt 587 kiló [...] számos képvise­lője Az avatóünnepséget Román István az Erőmű igazgatója nyitotta meg [...]
4921. 2006-05-24 / 120. szám
[...] Még tavaly járt nálunk Pernyész István aki az édesap­ja után kutatva [...] le a harcokban A család kérése volt hogy állítsunk kopjafát a [...] egyetértettek a kezdeményezés­sel melyhez Bácsi István fával járult hozzá míg Varga [...]
4922. 1967-04-21 / 93. szám
[...] létrehozni Ez is a lakosság kérése volt Munkahely munkaalkalom itt helyben [...] ez­ühljar Zsuzsa beszámolóját tartja Pintér István Egérfogó ss Dokumentumregány­A Szarvasi Háziipari [...]
4923. 1992-02-12 / 36. szám
[...] Szalézi Szent Ferenc Társaság Szent István Tarto­mány Szerzetes Rendnek Fo­lyamatban van [...] Görögkeleti Román Egyházmegyei Kon zisztórium kérése a római kato­likus a református [...] egyház által visszaigényelt Szegedi Kis István utca 18 szám alatti épületben [...] akarnak ve­lünk tenni kérdezi Tajki Ist­ván elkeseredve Elhalasztott döntés Valóban érkeztek [...]
4924. 1992-12-11 / 291. szám
[...] alapján voltak kénytelenek megtenni Szalai István az elbocsátás óta elmaradt munkabérét [...] konkrét számok közlésé­től az edző kérése miatt elte­kintünk A munkaügyi bíróság [...] múlik A já­tékvezetőket diszponáló Zsemberi István a II Kórház mindenben segítő [...] MOI rviz Férfiak 1 Mészáros István MOL Petrol S 2 Ko­vács [...]
4925. 1998-11-27 / 278. szám
[...] összegyűlteket Tervezett útvonaluk a Szent Ist­ván út Kossuth tér Ajtóssy ut­ca [...] keretében emlékez­nek meg A szervezők kérése hogy a Kossuth térre eljövök [...]
4926. 1972-10-04 / 234. szám
[...] Sport 7 oldal A BVT kérése Gyógyító Kedd délelőtt a Fehér [...] második napján el­sőként dr Valylcó István a Volán 3 sz Vállalat [...]
4927. 1904-09-18 / 38. szám
[...] erőszak büntette miatt panaszolt Harsányi István és 37 vádlott társa csabai [...] 3 Igazgatósági előterjesztés kamatmentes államkölcsön kérése iránt Gyula 1904 szeptember 16 [...]
4928. 2008-11-15 / 267. szám
[...] Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája 2900 Komárom Klapka György [...] tanácsadó kereskedelem marketing javaslata szülő kérése üzleti adminisztráció 20 Gépészet 2 [...]
4929. 1992-12-29 / 357. szám
[...] dzsesszkedvelő közönséget A látogatók Benács István aktfo­tókiállítását is megtekinthetik a ház [...] még a jelent­kezőket s külön kérése hogy a résztvevők hozzanak mérle­get [...]
4930. 2015-02-10 / 34. szám
[...] Emlékházban a Berzsenyi Társaság Fried Ist­ván a szegedi egyetem pro­fesszor emeritusa [...] Sándor címmel A V Fried István professzor Tab felfelé Siófok lefelé [...] végét ez egy idősödő ember kérése kívánsága a jövőben minden ember [...]
4931. 1918 / 49. szám
[...] regény foly­tatásának közlésén kívül Bársony Istvántól közöl hangulatos vadász­rajzot Havas Gyulától [...] jegyen feltünte­tett kereskedőtől való áthelyezés ké­rése is céltalan mert az előre [...] Szt Anna Szt György Szt István tér Szt János Szt Lőrinc [...]
4932. 1957-08-17 / 193. szám
[...] első tollvonással kétségessé tette minden kérése A városi művelő­vonalban küzd s [...] a me lő A sakkozók kérése a sok DR SZAKALY ISTVÁN plébános Slklósbodony A fenti nyilatkozattal [...] a közönségük kisebb is Szakáiv Istvánt A cikk ezzel a­az Magyarországon [...]
4933. 1990-10-20 / 198. szám
[...] Magyar Köztársaság Csillagrendjét kapták Felföl­di István Gősy István dr Kalló Péter Kapusi Imre [...] Bálint Mag Pál és Mónus Ist­ván alezredesek ÜNNEPSÉG A BM BEN [...] szakképzett hitoktató pedagógusok képzését kezde­ményezte Kérése megértésre és támogatásra talált az [...]
4934. 1901-10-06 / 41. szám
[...] községi biró kirendelése tárgyában Majthényi István falragasza Majthényi az elmúlt héten [...] tett semmiféle kijelentést hanem Bossányi Ist­ván a jelölt bátyja Azt hisszük [...] október má sodiki választáson Majthényi István mellé állott s tekintélyes választót [...] egylet hálás köszönetét A főjegyző kérése Dr Göndör Sándor ki szabadságáról [...]
4935. 1979-12-16 / 344. szám
[...] nap zárva tart A rendőrség kérése A Siklós városi és járási [...] es tele­fonszámon Elhunyt Homoki Nagy István Mély megrendüléssel tu­datjuk hogy életének 66 évében elhunyt Homoki Nagy István Kossuth díjas filmrendező a Magyar Népköztársaság érdemes művésze Homoki Nagy István a magyar termé­szetfilm egyik megalkotó­ja [...]
4936. 1992-09-07 / 211. szám
[...] tapasztaljuk Szolnokon hogy a polgárok kérése józan érvelése eljut a polgármesteri [...] a látogatást h zs Szt István a király Végigmentem hajtottam az [...] hídra egy tábla hirdeti Szt István híd így Rövidítve hogy Szt [...] az az idő amikor Szent Istvánt csak István királyként emlegettük Akkor miért erőltetjük [...]
4937. 1921-04-12 / 83. szám
[...] csak szövetkezetekről beszélt Az a kérése hogy a pénzügyminisz­ter régebbi ígéretéhez [...] a kongresszus egyhangúlag elfogadott Horváth István az OMKE titkára az o [...] án Dr Balkányi Kálmán Kószó István képviselőt Ottovay Károly Sándor Pál [...] Miksa felszóla­lása után dr Kószó István nemzet­gyűlési képviselő emelkedett szó­lásra Nagy [...]
4938. 1990-11-23 / 297. szám
[...] vagy ültetvé­nye van belátja hogy kéré­se irreális Viszont ha az el­utasítás [...] községekben lakó kisgaz­dapártiakból sőt Pintér Ist­ván képviselő is megjelent körükben mondván [...]
4939. 2006-03-24 / 70. szám
[...] házigazdája Szerinte reális Ju­hász Miklós kérése az Európai Parlamentben pártállástól füg­getlenül [...] több példa volt Dr Garai István MSZP országgyűlési képvise­lő és jelölt [...]
4940. 2003-08-19 / 193. szám
[...] megvilágítástól kezdve a szellőzésig Keil István rendőr alezredes az esztergomi kapitányság [...] nem sikerült megtudnunk A család kérése szerint első kézből kértünk információt [...] tatai 22 üzemében S zent István emlékezete állam alapító királyunk emlékére [...] második részében csendülnek fel az István a király rockopera jól ismert [...]
4941. 1926-06-26 / 142. szám
[...] címén Az állami bőripari szakiskola kérése a csabai iparosokhoz A békéscsabai [...] ott­lakó nővérét és sógorát Bú­zás Istvánt meglátogassa A ro­konlátogatás után Buzásék [...]
4942. 1914-05-15 / 113. szám
[...] fortén t a női választójog kérése miatt A z ülésen ugyanis [...] el sek és tisztelgett Tisza István gróf mim 8 tereLnöknél majd [...]
4943. 1983-01-08 / 7. szám
[...] Nádas György Soós András Verebes István valamint a szer­kesztők Farkasházy Tivadar [...] városi járási Bizott­sága amelyen Tettinger István első titkár előterjesztésében megvitatták a [...] és női konfek­ciót A rendőrség kérése A Pécsi városi Rendőrkapitányság eljárást [...] Karának tanulmá­nyi osztályvezetője dr Kajtár István a JPTE Jogtudományi Karának adjunktusa [...]
4944. 1979-04-07 / 81. szám
[...] fllekszej Hoszigin találkozójáról Meghalt Tóth István Tóth István a Szocialista Hazáért Érdemrend kitün­tetettje [...] flfrikában Pretoriában a Biztonsági Tanács kérése és a nemzet­közi tiltakozás ellenére [...] parkolóépítés miatt lezárják Békéscsabán az István malom előtti Gyu­lai út és [...]
4945. 2005-02-19 / 42. szám
[...] edző­meccsen Mivel Gálhidi György vezetőedző kérése éppen az volt hogy az [...] alsó­házi rájátszásának programját mondta Egri István a Mis­kolci Jegesmedvék Jégkorong SE [...] számít be­le a végelszámolás­ba Egri István any nyit mondott Minden meccs [...] Tóth A liberó Edző Kasziba István Kerekes Attila A csapat meg­mutatta [...]
4946. 2012-09-12 / 214. szám
[...] az el­lenzéki képviselők és jogvé­dők kérése a több mint száz­ezer aláírással [...] kezdeményezés ellen a fideszes Varga István majd ha mindenki megszülte a [...]
4947. 1947-04-13 / 83. szám
[...] óra Bányaigazg 3 tóság Laczkó István 3 óra Só gyár II [...] Csordos Jenő óra Filmszínház Dr Kérésé Is ván 5 óra Munikásszövetkező [...] 47 ór Egyetem Révész Gy István óra Erzsébette ep Lukács László [...] 3 óra Hosszúhetény Dr ros István 3 óra Hírd Führ Ferenc [...]
4948. 1961-10-28 / 255. szám
[...] üzemet Képünkön összeszerelés előtt Dudás István ellenőrzi az ar­matúrák minőségét Évadoyifó [...] körök ve­zetői is Á MÁV kérése az utazóközönséghez A MÁV Vezérigazgatósága [...]
4949. 1937-06-19 / 137. szám
[...] Németországban tar­Iczkodutt le Hitler többszöri kérése ellenére se fogndla őt Bécsben [...] tességekröl szóló pénzügyminiszteri jelentés Farkas István szólt hozzá a Jelentéshez és [...] üdvözöllo a katolikus világsajtót Strauss István beszélt ezután Követelte bogy a [...]
4950. 1995-05-23 / 119. szám
[...] nem tart igényt 1514 Báthori István te­mesi ispán és Csáky Miklós [...] vármegye szétverik Dózsa seregének Balogh István deák vezette előhadát Bornemissza Já­nos [...] az ellent­mondásokon Az ügyésznő to­vábbi kérése javaslata döntse el még ma [...]
4951. 1996-05-08 / 107. szám
[...] a főorvos úrnak az a kérése hogy minden vásárló győződ­jön meg [...] köszöntek el A fiataloktól Szepesi István alez­redes vett búcsút Bemutatjuk Nógrád [...]
4952. 2001-06-15 / 10. szám
[...] helyben Cím 1137 Budapest Szent István krt 2 L em Telefon [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...]
4953. 1997-07-03 / 180. szám
[...] Il es labdarúgócsapat veze­tése Rónai Istvánnal az első számú kiszemeltjükkel A [...] Réfi Gábor ve­zetőedző a Dunaién kérése mi­att A játékoshiány miatt a [...] hogy a Budafok portása Tarlósi Ist­ván is Pécsett védhet bár most [...]
4954. 2001-04-18 / 90. szám
[...] a lakások­ban Mint tegnap Horváth István területi igazgatótól megtudtuk a cég [...] szolgáltatást mintegy kétszáz la­kásban Katona István energetikustól megtud­tuk hogy a már [...] szokás szerint a kö­zös képviselők kérése alapján fűtenek április 15 e [...] szakemberei el­lenőrzik Mint dr Péter István igazgató főállatorvostól megtud­tuk ez ügyben [...]
4955. 1991-04-16 / 88. szám
[...] előtt a megyeszékhelyre lá­togat Vajav István a Ma­gyar Hadirokkant szövetség elnöke [...] tanulója A nyolcadikosok mezőnyében Zsély István szerezte meg az első helyet [...] an­nak ellenére hogy az SZDSZ kérése alapján az Alkot­mánybíróság most tárgyalja [...] további tár­gyalás elhalasztása mellett Böröcz István kisgazdapár­ti frakcióvezető helyettes azonban felszólalásában [...]
4956. 1929-06-08 / 78. szám
[...] bm Huszévi börtönt kapott Radics István gyilkosa Belgrád junius 7 A belgrádi törvényszék Punisa Ricticsot Radics István gyilko­sát a ma délelőtt megtartott [...] védekezett hogy a litánia kifogásolt kérése benne van a csehszlovák egyházi [...]
4957. 1976-04-30 / 102. szám
[...] 30 órakor nyitja meg Gu­lyás István a megyei tanács vb művelődésügyi [...] a sok közül a fiatalember kérése az volt hogy a májusi [...] Borsodi Nyomdában Felelős vezető SZEMES ISTVÁN
4958. 2011-05-06 / 105. szám
[...] emlekeznek tisz teloi baratai Marko Istvan a rendezveny egyik szervezoje csii [...] es a sebzett nagyvad utan kerese sere is jol hasznalhato Pomazi [...]
4959. 1987-01-15 / 12. szám
[...] vit­ték el A városi tanács ké­rése hogy tegyék szabaddá a lakók [...] tartozó rakodó­tereket tegyék fogadóképessé Sárhegyi István Havas András Rendkívüli közgyűlés a [...]
4960. 1927-02-06 / 29. szám
[...] A megbilincseli ember Halálozás Kozma István volt máv műhely­főnök nvug főfelügyelőt [...] 8 Faúr Kornél 10 Oltovay István 15 és dr Máchánszkv László [...] ren­dez Ai ünnepi beszédet Rákos István az orszá­gos Eötvös alap elnöke [...] hogy Felsőta­nya lakosságának egyelőre kél kérése van a város­hoz Az egyik [...]
4961. 1931-12-16 / 94. szám
[...] jószivű közönsége nem fog elzárkózni kérése elől és az idén karácsonyra [...] Hétfőn egy nagy állványon Benke István Koczka János Kiss Mihály Dózsa [...]
4962. 1993-07-29 / 175. szám
[...] Hercegszántó A népfőiskola tevékenységéhez támogatás kérése 45 000 Általános Művelődési Központ [...] Fotográfiai Múzeum Nagy Mária Vidék István Népművészeti Egyesület Bkk m Szerv [...] Kulturális Egyesület Nyugdíjasok Klubja Tóth Istvánná ÁMK Arany János Művelődési Központ [...]
4963. 1992-05-27 / 124. szám
[...] került tegnap a tiszaalpári Illés István akinek a feleségét egy héttel [...] kü lönváltan élő férjét Illés István mintegy három hónappal ezelőtt hagyta [...] illetően Megindokolta hogy Gál Zoltán kérése ellenére nem hívja össze a [...]
4964. 1996-05-10 / 109. szám
[...] polgármestere Többmilliós műkincslopás A rendőrség kérése Súlyos bűncselekmény felde­rítéséhez kéri a [...] befejeződött a szennyvízberuházás tájékozta­tott Burgundi István Egerbocs polgármestere Mint mondta néhány [...] telefonon az említett nyomozóhivatalnál Sike István századost aki el­mondta a nyomozás [...] Me­gyei Vadásztársaságok Szövet­ségénél Dr Kőházi István el­nök tolmácsolta testületének beszámolóját a [...]
4965. 1990-01-27 / 23. szám
[...] László független jelölt dr Barkóczi István Hazafias Választási Koalíció 5 Ko­vács [...] is a reform hívei Mező István rajza Enyhe idő Lassanként nemcsak [...] mun­katársai felelnek tetteikért Az MSZP kérése A Szocialista Párt Miskol­ci Választási [...] utcai székházban Előadó dr Dobrossy István az elő­adás címe Marjalaki Kiss [...]
4966. 1925-04-21 / 89. szám
[...] igaz­gatót Ily Ferencet és Govrik Ist­vánt választották meg Skita Mihály gazdasági [...] az érdekképvi­seletnek jogi képvieelőjétől Edvy István Szeged Báró Jósika ucca 19 [...] rendezősége által a rend­őri engedély kérése alkalmával az állandó illetve eves [...]
4967. 2005-02-09 / 33. szám
[...] azzal kapcsolatban semmi­lyen határozatot Simicskó Ist­ván Fidesz közölte a kormány­nak az [...] el három ellenzéki tar­tózkodással Simicskó István pe­dig nem szavazott Az iraki misz szióba a miniszterelnök kérése alapján csak olyan katonákat küldenek [...] a bizakodó politikus ba Tóth Istvánnak jobban megy a lábtenisz TÓTH ISTVÁN 54 Ózd szoci­alista ország gyűlési [...]
4968. 1941-01-14 / 10. szám
[...] pénztári jelentést ismertette dr Gyuris István ipartestületi titkár Az el­nöki előterjesztések következtek ezután amelyek­nek során Gyuris István bejelentette hogy az iparosbálat február [...] miniszter az ipartestületi elnökségnek azon kérése ügyében is amely a Szegeden megindítandó építkezésekkel kapcsolatos Gombos István a varrókészletek beszerzése ügyében kórt [...]
4969. 1969-10-16 / 240. szám
[...] olyan emberrel lehet találkozni Mátrai István nyugdíjas olva­sónktól kaptunk levelet melyben [...] nagy gonddal létrehoztak Az a kérése hogy törődjenek az illetékes szer­vek [...] betérő olvasni szerető embereknek Mátrai István levelét köszön­jük ezzel is hozzásegített [...]
4970. 1917-09-04 / 205. szám
[...] és Társai 2 725 Tambrik István 2 706 Kátay István 2 577 dr Rés a [...] talán még soha Az egyet­len kérése a két egyesületnek az a [...] kabátok stb 1 isztelettel Zsoinay István divatterem tulajdonos Szeged Széchenyl tér [...]
4971. 1983-08-16 / 193. szám
[...] között kije r Qnr nai István határőr alhadnagy lentette vezetésével felsorakozott [...] A Himnusz hangjai után Koczka István a párt vezetőség titkára üdvözölte [...] királyunk mű önként vállalt kötelezettség­bó Istvánt a salgótarjáni já vére és [...] felvételének címről szóló táblát Gyetvai kérése reális és megalapozott Györgyné dr [...]
4972. 1990-02-20 / 43. szám
[...] A parancsnokunk az a Miskolczy István százados volt akit jól ismernek [...] dijai is Teljesült a horgászok kérése L Minden évben sok bosszúsá­got [...] terméket értékesíteni Az épület Hegyi István Söregi János a Rosytex plus [...]
4973. 1924-11-09 / 257. szám
[...] volt városi csősz végkielégítés iránti kérése illetőségi ügyek Szabadság iránti kérelmek [...] Tisza kép leleplezésen Dr Bert­hóty István polgármester szombaton Makón tartózkodott hol [...] a városi tanács dr Berthóty István polgármester elnöklete alatt ülését melyen [...]
4974. 2004-06-25 / 147. szám
[...] tervek feldolgozása felmérések készítése árajánlatok kérése alvállalkozói versenyeztetés szerződések előkészítése alvállalkozókkal [...] Város Önkormányzatának jegyzője 3780 Edelény István király útja 52
4975. 1962-04-28 / 98. szám
[...] me­gyei vezetőknek most az a kérése segítsenek a terme­lés gyorsabb ütemű [...] Erről a kérdésről beszélt Széphalmi István megyei fő­állattenyésztő is Véleménye szerint [...]
4976. 1984-11-02 / 258. szám
[...] vett Szőke Attila és Szikrai István megfelelően szerepelt Meglepő a még [...] 1 Szőke Attila 3 Szikrai István 6 Plán­tán Attila 7 Korom [...] vívó Szőke Attila és Szik­rai István is pástra lépett Szőke Attila [...] és négy női csapattag közül kérése alapján Ribli Zoltán nem­zetközi nagymester [...]
4977. 2012-07-24 / 172. szám
[...] Szíriában ők a Külügymi­nisztérium többszöri kérése ellenére sem hagyták el az [...] Szövetségével A két vezető Gaskó István illetve Dávid Ferenc egy­aránt kritikával [...]
4978. 1997-11-03 / 256. szám
[...] délután öt óra­kor dr Pap István a Megyei Művelődési Központ és [...] a látogatókat A honvédelmi miniszter kérése Méhkeréken tegnap katonai tiszteletadás mellett [...]
4979. 1927-03-13 / 59. szám
[...] Délelőtt püspöki mise cele­brálja Zadravecz István volt tábori püspök Prédikál P [...] Püspöki szent mise Csreblálja Zadravecz István v tábori püspök 2 A [...] Dalárda 7 Beszéd mondja Zadravecz Ist­ván v tábori püspök 8 Sient [...] karnagy kísérete mellett A Odzadómentesség kérése Aki ideiglenes báradómentességr igényt tart
4980. 1985-01-11 / 8. szám
[...] Vízügyi Igazga­tóság pártszervezetének titkára Szolnoki István a soltvadikerti postaihivatal vezetője Szabó [...] yospálos iák ópusztaszeriek és forráskútiiak ké­rése egy egy vagon szenet irá­nyítsanak [...] lovas és teher­gépkocsik Mint Oláh Istvánná telepvezető elmondja a hétfői nyitásra [...]
4981. 1928-07-21 / 164. szám
[...] képpen szerdán Békéscsabára érkezett Gábor István a vásárhelyi ipar­testület titkára A [...] állást is foglalni határozataikban Gábor István ismertette a ven­déglősök sérelmeit és [...] a vásárhelyi kongresszuson Rámutatott Gábor István a vendéglősök érdekeit sértő állapotra [...] a város Az érdekelt lakosság kérése a legnagyobb mértékben indokolt mert [...]
4982. 2002-08-21 / 194. szám
[...] téren a városháza előtt valamint István király és Gizella szobránál tartották [...] Hagyományőrzők után a Szé­chenyi téri István király és Gizella szobrához vonult [...] államalapítás ünnepe A polgármester hangsúlyozta István király művét siker ko­ronázta hiszen [...] szervezők és a tulajdonosok ha­tározott kérése ellenére is meg­mászták a matuzsálemeket [...]
4983. 1951-07-28 / 174. szám
[...] díszelőadá­sán ünnepi beszédet mond Illés István elvtárs a városi pártbi­zottság titkára [...] Utána átadták a tompái Tűr István úttörőcsapat ajándékát a Szabadság szobor [...] egyik cséplőgép dolgozói leleplezték Csömöri István csúp íési ellenőrt aki egyforintos [...] sőt elszigetelten a dolgozók véleménye kérése proolémáji meghallgatása nélkül intézkedik A [...]
4984. 2005-02-09 / 33. szám
[...] azzal kapcsolatban semmi­lyen határozatot Simlcskó Ist­ván Fidesz közölte a kormány­nak az [...] el három ellenzéki tar­tózkodással Simicskó István pe­dig nem szavazott Az iraki misz szióba a miniszterelnök kérése alapján csak olyan katonákat küldenek [...] bizakodó politikus ba s Tóth Istvánnak jobban megy a lábtenisz TÓTH ISTVÁN 54 Ózd szoci­alista ország gyűlési [...]
4985. 2012-07-24 / 172. szám
[...] Szíriában ők a Külügymi­nisztérium többszöri kérése ellenére sem hagyták el az [...] Szövetségével A két vezető Gaskó István illetve Dávid Ferenc egy­aránt kritikával [...]
4986. 1995-07-08 / 14. szám
[...] adott tennivalók vállalásával segítésé­vel is Kérése sohasem maradt pozitív válasz nélkül [...] volt Hoiyáth László a Károlyi István Általános Iskola tanára az olvasókönyv [...]
4987. 1984-11-24 / 276. szám
[...] a für dőzőket A rendőrség kérése 1984 november 19 én es­te [...] alkotó újabb közös be­mutatkozását Bárdos István közművelődési felügyelő nyitja meg Az [...]
4988. 2003-04-23 / 94. szám
[...] vette ám H nét határozott kérése ellenére egyetlen szakértő sem vizsgálta [...] voltak a ma­guk módján Andrejcsik István operaénekes szerint a többtagozatú szegedi [...] felkért szakértő zsűri tagjai Iglódi István Me­rényi Miklós Gábor Konter László [...] önkormányzat maxi­mális támogatását Ifi Lajos István a színházi ze­nekar titkára úgy [...]
4989. 2012-07-03 / 154. szám
[...] taggal rendelkező szervezet elnöke Cseh István elmondta az iparo­sok helyzete nem [...] kap­nak vázolta a helyzetet Cseh István A munkaszervezet mű­ködéséről elmondta munkatár­saik [...] kapcsán elhangzott az egyik iskola kérése hogy a vál­lalkozók tartsanak tanulókat [...]
4990. 1925-11-11 / 88. szám
[...] Mindezekről a szükséges intézkedések meg­tételének kérése mellett a gyulai pénzügyigaz gatóságot [...] Pál az irnoki állásra Annus Istvánt választották meg Dr Balázs József [...] csődónkivüli kányszeregyezségi el­járás megindítását Mán István gépész és tűzifa kereskedő orosházi [...]
4991. 1927-05-24 / 117. szám
[...] igazgatóság azt hogy a községek kérése nem teljesíthetetlen mert bár az [...] A tárgysorozat 5 pont­ján Berky István kélegyházai áll elemi iskolai igazgató előadása sze­repelt Beiky István a magyar nyelv tanításáról értekezett [...]
4992. 1999-05-06 / 104. szám
[...] vissza­igénylése és a földalapú tá­mogatások kérése Az idén valamivel többen igénylik [...] hetente kedden szombaton gyakorol­nak Czink István autós szak­oktató vezetésével Vendégük lesz [...] pénzt találni rá mondotta Lassú István polgármester Az új úttal egy [...]
4993. 2002-07-10 / 159. szám
[...] Alapanya­got biztosítunk azaz egy kilo­Lukács István háromszoros Os car díjas mesterszakács [...] egyéni vál­lalkozóként a békéscsabai Hocz István és Medvegy Mihály ipari takarításra [...] a következő megrendelést hang­súlyozza Hocz István és Medvegy Mihály Ma már [...] hogy valamelyikük mobilte­lefonja helyszíni felmérés kérése megrendelés vagy munkavégzés ügyében ne [...]
4994. 1926-04-24 / 92. szám
[...] En­nek az akciónak eszméjét Witten­berg István a szövetség elnöki tanácsának tagja [...] még nincs kilüzve A fényestanyaiak kérése A fényestanyai lakosok kérvénnyel fordultak [...]
4995. 1971-10-06 / 235. szám
[...] ré­i szére 1200 Ft havi kerese tét biztosítunk 18 éven fe­lüli [...] TÜZELÉSTECHNIKAI FŐOSZTÁLYÁN Budapest V Szt István tér 15 Magánvásárlók beszerezhetik a [...]
4996. 2009-06-27 / 149. szám
[...] egy érdekesség úgy tű­nik Lajtos István polgármester kérése búcsúzásunkkor mi­szerint elkélne az eső [...] ivóvíz re­konstrukciót amint azt Lajtos István polgármester elmondta az idén mintegy [...]
4997. 2005-02-09 / 33. szám
[...] azzal kapcsolatban semmi­lyen határozatot Simicskó Ist­ván Fidesz közölte a kormány­nak az [...] el három ellenzéki tar­tózkodással Simicskó István pe­dig nem szavazott Az iraki misz szióba a miniszterelnök kérése alapján csak olyan katonákat küldenek [...] bizakodva készül a borversenyre Tóth Istvánnak jobban megy a lábtenisz HARGITAI [...]
4998. 1938-10-05 / 214. szám
[...] ik abban bogy a kiscgyesülctek kérése meghallgatásra talál Budapesti értéktőzsde zárlat [...] kör­út 55 II 8 SzAlt Ist­ván körű l III 5 Telefonszám [...]
4999. 1995-12-16-17 / 295. szám
[...] Kijelölték a fe­gyelmi biztost Kelemen István személyében akinek a törvény szerint [...] betétkönyvbe mi­vel ez Fábiánná személyes ké­rése Állítólag Fábiánné többször hangoztatta hogy [...]
5000. 1904-12-24 / 141. szám
[...] Izaiás próíétálása beteljese­dett a jámborok kérése meghall­gattatott A bűvös éjfélben eljött [...] Andor dec 24 Szinyei Merse István főis­pán installációja Zemplénvártne gye uj főispánjának Szinyei Merse Istvánnak hivatalos beiktatása f évi január [...] Zemplénvármegye főispán­jává kinevezett Szinyei Merse István ur Öméltóságának főis páni állásába [...]