Észak-Magyarország, 2007. augusztus (63. évfolyam, 178-203. szám)

2007-08-01 / 178. szám

I PJP^~ ^ewjfeves- |P^ Drágulhat em tudni, mennyivel /4. Ma: Utazni üjjvjíjJí SNAPLÓ ÉSZAK Független napilap LXIII. évf., 178. sz. Ára: 89 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. augusztus 1. Szerda Ma változóan felhős, napos, száraz idő lesz. Gyenge szél fúj. Reggel Délben Este Miskolci kiadás Pisztrángok pusztultak Az elmúlt két hétben mintegy 20 ezer darab egynyaras pisztráng pusztult el a lillafüredi pisztrángtelepen. A pisztráng 24-25 foknál elpusztul szemben példá­ul a ponttyal, ami a 30-32 fokos vízhőmér­sékletet is eltűri. /8. Antonioni is elment Róma (MTI) - Hét­főn este otthonában 94 éves korában el­hunyt Michelangelo Antonioni olasz film­rendező. Előbb kriti­kusként, majd forga­tókönyvíróként tevé­kenykedett, végül pedig rendezett. Leg­ismertebb alkotásai a Kaland, a Nagyítás, a Vörös sivatag, a Zabriskie Point, a Foglalkozása: ripor­ter című filmek. Szá­mos filmes elisme­rést kapott a több mint hat évtizedes filmes pályája során. Antonioni egy na­pon hunyt el Ingmar Bergman svéd filmren­dezővel. Megkezdődött a visszaszámlálás a Formula-l-es Magyar Nagydíjig. Lapunk a startig igyekszik olyan „háttérembereket” megszólaltatni, akik ugyan nincsenek reflek­torfényben, ám nélkülük biztosan sokkal ne­hezebb lenne sikeresen megrendezni a ma­gyar futamot. /13. 9 70133035033 ÉSZAKMAGVARORSZÁG 07178 S3 © 3501 Miskolc, Postafiók 178 (46) 502-900 Gazdasági aktivitás a megyében A 15-74 évesek körében (1000 fő) § foglal- 5, koztatott .2 Eh LA .2 munká­ig nélküli o Gazd. nem aktív Ebből passzív munkanélküli |18,6 II 22,2 12004-ben 2005-ben Grafika: Észak-Magyarország, forrás: KSH Vizitdíj: automataplakátozás ■ Miskolci vizitdíj-auto­matán Horváth Ágnes, Molnár Lajos és Gyur- csány Ferenc fotója. Budapest, Miskolc (FH, ÉM) - Daróczi Dávid kormányszó­vivő tegnap délutáni bejelen­tése szerint a házirovosok ha­vi bevétele átalagosan 165 ezer forinttal, a kórházaké több mint 10 millió forinttal nőtt a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése óta a legfrissebb összesítések alapján. A házior­vosok bevétele átlagosan 21 százalékkal növekedett (havi 623 ezerről 819 ezer forintra). Az egészségügyi intézmények járó- és fekvőbeteg-ellátásban áprilisban 742 millió forint, májusban pedig már 810 mil­lió forint bevételhez jutottak - a kormány tájékoztatása sze­rint. Erre a bejelentésre azok után került sor, hogy napvi­lágot látott: megyénkben több kórházban is kiplakátolták Gyurcsány Ferenc miniszter- elnök, Horváth Ágnes mosta­ni és Molnár Lajos korábbi egészségügyi miniszter fény­képét a megyei közgyűlési el­nök kérésére. A fideszes Odor Ferenc azt állítja: csak az or­vosokat és a nővéreket szeret­ték volna megvédeni, mert a vizitdíj bevezetése után töb­ben a kórházi dolgozókon töl­tötték ki haragjukat. Mint mondta: azt várják ettől, hogy ne a dolgozókat szidják a ren­delkezések miatt. /3. Eltűnt? Barlangban él 10 napja ■ Keresték, de nem tűnt el a Csókáson „edzőtáborozó" buda­pesti orvos. Miskolc (ÉM - NSZR) - Eltűnt egy 43 éves budapesti orvos a Bükkben tegnap dél­után. Ezzel a hírrel riasztot­ták tegnap a Barlangi Mentők Észak-magyarországi Egyesü­letét. Mikor a helyszínre - a csókásréti barlanghoz - értek, addigra kiderült, a riasztás té­ves volt. Az orvos ugyanis megkerült. A barlangi mentőket a fér­fi társa riasztotta, aki nem ta­lálta a barlangban őt. Az or­vos ugyanis 10 napja él a csókásréti barlangban, úgy, hogy naponta csak kevés fo­lyadékot vesz magához, ételt egyáltalán nem. így készül ugyanis arra, hogy megmász- sza a Mont Blanc-t. Tegnap azonban kisétált a barlangból, társa ezért nem találta, és ekkor riasztotta a barlangi mentőket. Akik azonnal a helyszínre érkeztek és megvizsgálták az addigra már előkerült férfit. Mint dr, Komlóssy Attilától, a barlan­gi mentők orvosától megtud­tuk: semmilyen egészségügyi problémát nem találtak a fér­finál, a tudata tiszta volt. A vizsgálat után visszament a barlangba és folytatja a felké­szülést a Mont Blanc megmá­szására. Az Avasról (is) a blogon ■ A lapunk által indított blogon a történelmi Avas rehabiliációjáról is olvashat, sőt akár írhat... Miskolc (ÉM) - Vagyis leg­alábbis a tervéről. Ismeretes ugyanis, hogy a kormány mely projekteket fogadta el az úgynevezett kiemeltek sorá­ban - az első körben. Nincs ott ezek között a történelmi Avas és Miskolc belvárosának rehabilitációja. A Miskolc blog néven indí­tott internetes városnaplónk a www.blogging.hu címen ol­vasható a neten. Nem titkolt célunk, hogy szeretnénk, ha olvasóink az interneten is egy felületen találhatnák meg a Miskolccal kapcsolatos infor­mációkat, híreket, véleménye­ket. A Miskolc blog (mis- kolc.blogging.hu) abban is más, hogy ezt - szándékunk szerint - olvasóinkkal közö­sen készítenénk. Számítunk az önök értesüléseire is, aho­gyan hozzászólásaikra, kom­mentárjaikra is. ■ 11 hUi miskok.bloqinp.hu ,! A Miskolc blog a világhálón Avasrejiesztes. Vajon lesz-e pénz a történelmi Avas fejlesztésére? Továbbra is pályázik Miskolc. /9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom