Észak-Magyarország, 2008. október (64. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-01 / 230. szám

Nyugdíjrendszer Az idősek világnapja alkalmából eme korosztály helyzetéről beszéltek tegnap a parlamentben - eltérőek a vélemények 12. (Mas Stefiiül is wslHiik m cü3iJj kéttűs ppüesság h ■j /i t • hnhi ISIAK mm mm mM II Független napilap LXIV. évf., 230. sz. Ára: 90 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2008. október 1. Szerda Borzasztó, balesetveszélyes Miskolc sok­sok útja, utcája. Lesz-e kátyúzás? Az ez évre szánt pénz elfogyott. /7. (Fotó: Ádám János) Ma változóan felhős idő várhaló időnként gyenge esővel. Reggel Délben Este Miskoki kiadás Roma védelem Roma Polgári Védelem. Mi a célja a szervezetnek? A regionális vezetőtől és a vajda tanácsadójától kér­deztük. /7. Gondban Budapest (ÉM) - Ezen a héten raj­tol a röplabda NB l-es Ligabajnokság új idénye, a Vegyész RC-Kazincbarcika nevezését azonban nem fogadták el a 2008/2009-es baj­nokságra. /9. Eladósorban a „salakpálya" Miskolc (ÉM) - Az évek óta terjedő szóbe­széd szerint eladják a népkerti salakmotor pályát. Ezúttal lapunk egyik e-mailes várospo­litikai fórumában, az Észak-Agora Miskolcban olvashattak erről a levelezőrendszer tagjai. Ennek kapcsán Sárközi Györgyöt, az ingatlan „gazdáját”, a Borsod Volán SE elnökét keres­tük meg. /10. Mentőcsomag csak Amerikának? ■ Ideges a nemzetközi pénzpiac - az amerikai elnök a mentőcsomag mellett érvel. Budapest, Washington (FH) - Naponta többször is változik a hangulat a nemzetközi pénzpi­acokon azután, hogy az ameri­kai törvényhozás hétfőn eluta­sította a kormány 700 milli­árd dolláros mentőcsomagját, amelynek keretében felvásá­rolták volna az értéküket vesz­tett ingatlanjelzálog-kötvénye- ket a bankoktól. A hangulat ide­ges, és egyre erőteljesebbek az Európára átterjedő hatások - a magyar gazdaság növekedését jövőre akár csaknem egy szá­zalékponttal is lenyomhatja a pénzügyi krízis - vélte a témá­ban nyilatkozó Forián Szabó Gergely, a Pioneer befektetési alap befektetési igazgatója. Vezető bankárok és pénzügyi szakemberek annak a vélemé­nyüknek adtak hangot, hogy az amerikai pénzügyi válság esetleges hatásai miatt nincs szükség Európában is mentő­csomagra. Mentőcsomag nélkül egyre nagyobb veszély fenyegeti az amerikai gazdaságot - figyel­meztetett kedden George Bush. Az amerikai gazdaság „kritikus pillanathoz” érkezett - közölte a Fehér Házból nyilatkozó elnök, aki szerint „fájdalmas és hosz- szan tartó” gazdasági nehézsé­gek lesznek, ha a kongresszus nem fogadja el a csomagot. /2. Második alkalommal indult útjára az öko Pannon Kht. Újrahasznosító Kamionja, amely egy inter­aktív kiállítás segítségével mutatja be a csomagolási hul­ladékok újrahasznosítását. A kamion tegnap Miskolcra érkezett. , (Fotó: Adám János) Kezdjen velünk és nyerjen! Miskolc (ÉM) - Ma indul a Borsod Online legújabb játéka, mellyel hetente értékes ajándé­kot nyerhet. Nincs más dolga, mint beállítani a BOON-t kezdőlapnak a böngészőjére, s máris esélyes, hogy Öné legyen értékes ajándékunk. A további részleteket keresse a www.boon.hu-n. Házasságkötések száma Magyarországon Az grafikon január és július közötti adatokat tartalmaz. Grafika: Észak-Magyarország, forrás: KSH 770133 035033" 0 8230 ÉSZAKMACYABORSZÁC K) 3501 Miskolc, Postafiók 178 ® (46) 502-900 Levették a napirendről ■ Az Almási Balogh Pál Kórházzal kapcsolatos előterjesztést levették napirendről. Ózd (ÉM - ME) - Az előze­tes programhoz képest változott a keddi képviselő-testületi ülés menetrendje Ózdon. A második napirendi pontban tárgyalták volna az Almási Balogh Pál kór­házzal kapcsolatos előterjesz­tést, de Benedek Mihály pol­gármester javaslatára a témát levették a napirendről.- A bizottsági ülésen elhang­zott a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet véleménye is az ügyben, ők azt sérelmezték, hogy 15 nappal a döntés előtt nem kapták meg az írásos elő­terjesztést -jelezte az ülés után a polgármester. - A jogászoktól nem kaptam egyértelmű választ arra, hogy ezt a 15 napot a dön­téstől, vagy a bizottsági ülés­től kell számítani. Semmilyen eljárásjogi hibát nem szeretnék elkövetni, ezért kezdeményez­tem a napirend levételét. A kórház üzemeltetésével és az intézmény jövőjével kapcso­latos előterjesztés rendkívüli testületi ülésen, október 10-én kerül napirendre. Leállt a távfűtés Miskolcon Miskolc (ÉM) - Tegnap kora délután kaptuk a tájé­koztatást a Miskolci Hőszol­gáltató Kft.-től. Akkor még jelen idejű volt a fűtésleál­lításról szóló hír, ami azóta múlt idejűvé vált, amint azt tapasztalhatják a távfűtött lakásokban lakók. A Mihő arról tájékoztatott, hogy a külső napi átlaghőmér­sékletre, valamint az Orszá­gos Meteorológiai Szolgá­lat előrejelzéseire tekintettel szeptember 30-án leállítják a fűtésszolgáltatást. Ahogy azt a hőszolgáltató írja: „az időjá­rási előrejelzések szerint vár­hatóan legközelebb a hétvé­gén indul újra a fűtés. Termé­szetesen lehetőség van arra, hogy az egy hőközponthoz tar­tozó lakóközösségek együtte­sen kérjék a további fűtés­szolgáltatást. A fűtésszolgál­tatás igényéről a hőszolgálta­tó üzem központi diszpécser- szolgálatánál, a 379-360 vagy a 379-450-es telefonszámon, illetve írásban a közös kép­viselők, vagy fűtési megbízot­tak rendelkezhetnek.” Fejlesszen Ön is! Vidékfejlesztési pályázatok november 30-ig. www.umvp.eu Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztést Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Next

/
Oldalképek
Tartalom